NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 27

Laatste nieuws Contactdagen 8 en 9 juni 2012
Vandaag wordt het nieuwe PSC-magazine verstuurd aan alle NFG-leden en abonnees. In dit magazine vindt u informatie over de workshops die worden gegeven op de PSC-dagen. Daarnaast is ook het volledige programma opgenomen in het magazine. Helaas is er in de laatste opmaak een en ander niet goed gegaan en zijn de workshops / tijden / zalen niet geheel juist weergegeven. Daarom treft u hier het juiste programma aan. U kunt dit uitprinten en meenemen naar de contactdagen. Het programma kunt u ook inzien op de website www.psddag.nl
 

Aanmelden is overigens nog steeds mogelijk. U bent van harte welkom!

 

Overig nieuws secretariaat NFG
De lijst met zorgverzekeraars die de NFG erkennen is uitgebreid met de zorgverzekeraar Kiemer. Voor meer informatie over deze zorgverzekeraar verwijzen wij u naar hun website.

 
Verder wijzen wij u op bijgaand document van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Onlangs hebben wij vernomen dat een van de NFG-leden een bezoek krijgt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het blijkt dat zij nieuwe toetreders in de zorg de komende tijd steeds vaker zullen bezoeken.

Marieke Mulders organiseert de workshop

'spelen met de axen'

Datum: maandag 18 juni 2012

Adres: Blokland 125 Montfoort

 

"Spelen met de axen' is een speelse, interactieve en creatieve workshop.

Aan het eind van deze inspirerende dag heb je:

  • Een beeld gekregen van de 'Stad van Axen' en kennisgemaakt met alle stadswijken en hun totemdieren.
  • Gevoeld welke krachten er in elke stadswijk opspelen door actieve en creatieve oefeningen en activiteiten.
  • Zicht op de eigen stijl(en) die je geregeld inzet in interactie met anderen.

De kosten van deze workshop zijn 75 euro inclusief BTW.

 

Meer informatie: www.kik-counseling.com of stuur een mail naar kindercounseling@gmail.com

Intervisiegroep Horssen (bij Nijmegen), bestaande uit drie therapeuten is op zoek naar een vierde therapeut. Gezien de samenstelling van de groep willen we er graag een mannelijke therapeut bij. Wij komen gemiddeld eens per zes weken gedurende twee uur bij elkaar op roulerende locatie in Gelderland. Onze werkgebieden zijn psychosociale therapie, oplossingsgerichte counseling en coaching. Inlichtingen bij Harry Smit: info@stresscounselingspraktijk.nl, www.stresscounselingspraktijk.nl .

OptiZorg organiseert

Op 8 juni een zeer inspirerende

 

Speeldag voor volwassenen

 

Een dagwaarop je in rollenspel

je dagelijkse moeite in de omgang

met anderen kan onderzoeken en

oplossen.

 

In nodig ook jou uit collega! Ik werk

met rollenspel in combinatie met gevoels-

acceptatie aan bewust aanwezig zijn in het

leven.

 

Een verrijking voor jou als therapeut.

 

Tijd:10.00-16.00

Investering: 45 euro

Plaats:
"de Binnenplaats" Hengelo,

Prinses Beatrixstraat 70

Meer weten: www.optizorg.com/agenda

Of: 06-44642320

Intervisiegroep Midden-Nederland (van't Gooi tot Amersfoort)

 

Is jouw passie ook het werken met kinderen, jongeren en hun ouders?

Wij zoeken uitbreiding van onze intervisiegroep.

Voor meer informatie en aanmelden kun je een mail sturen naar

heleen.offerhaus@gmail.com

Website: www.1keer1.nl

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.