NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 26

Meivakantie

Het kantoor van de NFG is in de meivakantie (30 april-4 mei a.s.) beperkt bereikbaar. In dringende gevallen kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat en dan wordt u zsm teruggebeld.

 

Programma contactdagen

Wij zijn drukdoende alle informatie van de sprekers te verzamelen zodat wij u de globale inhoud / thema's kunnen laten weten. Binnen afzienbare tijd kunt u hierover meer lezen op de site www.pscdag.nl Aanmelden kan nog steeds! 

WIE WEG IS WORDT GEZIEN

een film van Eva Nijsten

 

Wie weg is wordt gezien is een documentaire die laat zien hoe kinderen op speelse wijze om kunnen gaan met het verlies van een dierbare.

Vier kinderen, Jip, Gijs, Maud en Rachel, verbeelden hun beleving ieder op hun eigen manier. De vader van Jip (9 jaar) en Gijs (7 jaar) is overleden aan kanker.

Met Playmobil poppetjes nemen ze je mee in hun beleving van de laatste intieme momenten met hun vader. Rachel (11 jaar) vindt het moeilijk om over de dood van haar vriendin Madelief te praten, maar als ze tekent en speelt, wordt hun vriendschap zichtbaar. Maud (8 jaar), het zusje van Madelief, verteld op haar eigen manier over de dood van haar zus.

Wie weg is wordt gezien geeft een intieme en verrassende kijk in de

belevingswereld van deze vier kinderen en laat zien hoe spelen en fantaseren een manier is om verdriet te verwerken.

Wie weg is wordt gezien ging tijdens het Nederlands Film Festival in première en draaide in de selectie 'De dag van de maker van morgen'.

 

Lengte: 22 minuten.

Uitstekend geschikt voor symposia, workshops, cursussen en andere wijze van lesgeven of begeleiding.

 

Bekijk de trailer van de film en voor meer informatie op:

www.omgaan-met-verlies.info

of

www.evanijsten.com

 

Prijs: €15,00 (incl. btw en verzendkosten)

Bestellen: maak het bedrag over op

rek. nr. 97 39 08 459

t.n.v. KAIROS Uitvaartzorg Gulpen

o.v.v. naam, adres en postcode

Chronisch Pijn Syndroom en Stress Centrum houdt op zaterdag 26 mei a.s. open dag! En u bent van harte uitgenodigd.

 

Doelgroep

Bedrijven, (sport)instellingen, Arbo diensten, reguliere en complementaire therapeuten, pijnconsulenten, huisartsen, verpleegkundigen.

Locatie:
OfficePlus, Zekeringstraat 17,
1014 BM Amsterdam

 

Programma:

10.00 Welkom

10.30 Lezing: het chronisch
           pijnsyndroom en stress
          (CPSS)

11.30 Lezing: de gevolgen van
           het CPSS voor de cliënt en
           de omgeving ( bedrijven enz)

12.30 Lezing: de CPSS methode

13.30 Lezing: de functie van het
           CPSS Centrum en de CPSS
           bijscholing

15.00 Einde

Doorlopend; informatiemarkt

Aanmelden voor een stand: is mogelijk

CPSS Centrum

H. Gijsen

Slenk 24

1771 JH Wieringerwerf

Tel. 0227- 600188

Voor onze intervisiegroep zoeken we nog één of twee leden. Wij werken/wonen in de regio Nijmegen - Duiven en daar vindt tot nu toe ook de intervisie plaats. We komen op de donderdag of vrijdag bij elkaar ('s morgens). Ook een avond behoort tot de mogelijkheden (bijv. de maandagavond)

De eerstvolgende bijeenkomst is op 23 mei.

Graag een reactie naar Mirjam Lucas: info@barluvit.nl

Intervisieleden gezocht

Marga Zoethout (coach, voetreflextherapie en Mindfulness Based Cognitieve therapie) en Helma ten Hove (psychosociaal therapeut) zoeken enthousiaste collega's om een nieuwe intervisiegroep te starten. Wij zouden het fijn vinden om met een paar mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te komen om ideeën uit te wisselen en elkaar door middel van intervisie te ondersteunen. Wij wonen in Doesburg en Apeldoorn. Dus woon je in onze omgeving, of ergens er tussenin, en ben je op zoek naar een intervisiegroep, dan nodigen we je van harte uit om te reageren via info@cuneecounseling.nl

Workshop Psychodrama
Door Ria Schoot Uiterkamp

 

Psychodrama werkt met de dynamiek van opstellingen waarbij deelnemers een vraag inbrengen mbt hun innerlijk proces of de interactie met een ander. Door het werken met representanten krijg je op een natuurlijke manier toegang tot de fysieke, het emotionele en mentale bewustzijn van die- of datgene waarvoor je representant bent.

 

De workshop geeft je inzicht in de diepere lagen van je bewustzijn. Omdat in deze ervaringsgerichte methode denken, voelen en handelen geïntegreerd zijn, komt het inzicht op een diep niveau binnen en wordt het veranderingproces op een natuurlijke manier in gang gezet.

 

Datum: Dinsdag 12 juni 2012 / 10.00 - 16.30 uur
locatie: Landgoed Bleijendijk te Vught.
Kosten: € 65,-

Info: www.glansrijk.info / welkom@glansrijk.info

Intervisiegroep zoekt leden 

Wij, Yvonne van Oostrom (kindercoach) en Leonie Kruijt (kinder- en jeugdpsycholoog) zijn onlangs een intervisiegroep gestart in Zeist/Utrecht en zoeken nog leden. Bij voorkeur coaches/therapeuten die werken met kinderen, jongeren en eventueel volwassenen. Meer informatie over ons vind je op www.belly-coaching.nl of www.dekleurrijkevlinder.nl. Als je belangstelling hebt, mail dan naar info@belly-coaching.nl of info@dekleurrijkevlinder.nl

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.