NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast het PSC Magazine verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

PSYCHOSOCIALE
CONTACTDAGEN 2012

Geachte lezer, 

 

In nieuwsflits nummer 23 maakte wij u al attent op de PsychoSociale Contactdagen die wij organiseren op 8 en 9 juni a.s. in Nijkerk.

 

Het beloven twee bijzondere dagen met bijzondere sprekers en workshops te worden. Het programma is gevarieerd, leerzaam en zeker de moeite waard om te volgen. Als NFG-lid krijgt u 6 punten per dag inzake de verplichte bijscholing!

 

Graag wijzen wij u erop dat u 10 % vroegboekkorting ontvangt wanneer u voor 31 maart a.s. beslist om één of beide contactdagen te bezoeken.
 

Aanmelden kan via de site www.pscdag.nl Hier treft u ook het programma aan dat de komende weken nog (met aanvullende informatie) zal worden uitgebreid. Ook vindt u op de website informatie over de sprekers.  

Voor NFG-leden die nog in het bezit zijn van een muurschild met het oude logo bestaat de gelegenheid om dit schild op de contactdagen gratis om te ruilen voor een nieuw muurschild met ons nieuwe, frisse logo.

 

Wacht u niet te lang met aanmelden want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Wij ontmoeten u graag op 8 en/of 9 juni in Nijkerk!

 

  

 

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.