NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast de NFG nieuwsbrieven en de PSC verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 23

Geachte lezer, 

Bijgaand alweer de vierde nieuwsflits van 2012. We hopen er dit jaar nog veel aan u te mogen sturen met vooral veel goed nieuws natuurlijk. Deze keer kunnen wij u in ieder geval melden dat de lijst met zorgverzekeraars die de NFG erkennen, is uitgebreid met de zorgverzekeraar Promovendum.

 

Verder maken wij u graag attent op de PsychoSociale Contactdagen van de NFG welke worden gehouden op 8 en 9 juni a.s. in Nijkerk. Aanmelden is nu reeds mogelijk via de website www.pscdag.nl Ook vindt u op deze website het programma van deze dagen. Dit programma wordt overigens de komende weken nog uitgebreid. Maar het beloven interessante dagen te worden met bekende sprekers zoals o.a. Rudy Vandamme en Paul Liekens.

 

Wanneer u in het bezit bent van het NFG-muurschild met het oude logo is het mogelijk om op deze contactdagen uw muurschild gratis om te ruilen voor het nieuwe schild met het frisse NFG-logo.  

 

Wacht niet te lang met aanmelden want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Tweede oproep: Intervisieleden gezocht

Voor de regio Bergen op Zoom/ Roosendaal ben ik op zoek naar enthousiaste collega's om een intervisiegroepje op te starten. Ik ben Armanda Schuurman en gediplomeerd Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Ik begeleid een uitgebreide doelgroep echter ligt momenteel de nadruk op kinderen en jongeren gediagnosticeerd met autisme en/ of ADHD. Het zou leuk zijn als we met een groepje collega's structureel bij elkaar komen om aan de hand van praktijksituaties van elkaar te leren. Op mijn eigen locatie te Moerstraten heb ik de mogelijkheid om de bijeenkomsten te houden. Reacties graag mailen naar info@leukenstoer.nl

Open deuren dag

Op zaterdag 21 april 2012 organiseren we in de regio Den Bosch een open deuren dag voor vrijgevestigde counselors en therapeuten. We gooien de deuren open en heten iedereen van harte welkom, om vrijblijvend rond te kijken in de praktijk, kennis te maken, vragen te stellen en misschien een korte demonstratie mee te maken.

Wij zorgen voor persberichten en/of interviews voor de plaatselijke en regionale pers en we zorgen ook dat een overzicht van deelnemende praktijken op alle websites is terug te vinden. We dachten dat jij mogelijk ook geÔnteresseerd bent om mee te doen.

De investering die we van je vragen:

  • Aanwezigheid op een bijeenkomst van deelnemende therapeuten/ counselors om kennis te maken en af te stemmen
  • Bijdrage van € 30,- voor te maken kosten
  • 21 april je praktijk open hebben en eventueel een programma voor te bereiden
  • De bereidheid je eigen netwerk te benaderen
  • Eventueel een evaluatiebijeenkomst na afloop: wie weet komt er een vervolg.

Iets voor jou? Laat ons dat dan zo gauw mogelijk weten door te reageren naar elly@dekrachtinjezelf.nl

Elly Jonker en Jessy Cornet 

JAAROPLEIDING; VERLIES EN ROUWBEGELEIDER- BURONAZORG.

Ben je werkzaam in zorg/hulpverlening/onderwijs/coaching en wil je je gaan specialiseren in het begeleiden bij Verlies en Rouw?

In deze jaar opleiding ga je bezig met ontwikkeling , verdieping en integratie van kennis/methodes/houding en vaardigheden op het gebied van echtscheiding/sterven/afscheid nemen en overlijden.
Je leert over de nieuwste theorieŽn in de rouwzorg, krijgt kennis over hechting en trauma en gaat oefenen met casussen uit je praktijk .
Er worden intervisiegroepen gevormd en je gaat aan de slag met diverse werkvormen.

Henriette Doosje is de hoofddocent, tevens zijn er gastdocenten.

De opleiding start in september 2012 en bestaat uit 2 weekenden en 6 dagen in Zwolle. Tevens zijn er intervisiebijeenkomsten.

Kosten: 1175 euro excl. Btw . Bij aanmelding en ( gedeeltelijke) betaling voor 15 mei. NFG leden ontvangen tevens een korting van 50 Euro. Betaling in termijnen is mogelijk.
Deze kosten zijn incl. koffie/thee/lunch/ materialen/ intervisie en een certificaat . Voor de weekenden wordt een bijdrage van 85 euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten .

Meer info: www.buronazorg.nl

 

Conny v.d. Wulp

Conny van der Wulp organiseert;

Eendaagse workshop: Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering

Datum: 11 mei 2012

Adres: Buitenkruier 7, 1841 EP,

Stompetoren (Schermer)

In deze workshop komen aan de orde, en maak je

kennis met:

de belangrijkste theoretische uitgangspunten,

de oplossingsgerichte grondhouding, een aantal

veelgebruikte basisinterventies en de opbouw van een

oplossingsgericht gesprek.

kosten: € 157 (inclusief handout, koffie ,thee, lunch, en

certificaat van deelname, 2 dagdelen).

Voor alle studerenden en leden van de NFG geldt een

korting van 10%!
Meld je je aan voor 1 april dan geldt een korting van
20%!

Meer informatie: www.vertrouwopjevleugels.nl

of 06- 34056463

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.