NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast de NFG nieuwsbrieven en de PSC verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 20

Geachte lezer,

 

Ten eerste wensen wij alle lezers van deze nieuwsflits een heel goed nieuw jaar toe.

 

Het afgelopen jaar is het ledenaantal van de NFG erg gegroeid en vooral in de maanden november en december 2011 hebben wij enorm veel nieuwe inschrijvingen mogen ontvangen. Een mooie ontwikkeling waar we uiteraard blij mee zijn. Maar we willen ook de kwaliteit van onze dienstverlening op peil houden en met de enorme drukte van dit moment dreigt dat niet meer te gaan lukken. En dus hebben wij voor voorlopig een (gedeeltelijke) inschrijfstop ingelast. Meer hierover kunt u lezen op de nieuwspagina van onze website.

 

Verder is ons tijdens de vakantiesluiting duidelijk geworden dat sinds een aantal maanden niet alle NFG-leden worden ingeschreven in de zorggids van de UVIT. Dit terwijl deze groep mensen wél een registratie heeft bij de RBNG. Niet alleen de NFG heeft hiermee te maken; ook andere beroepsorganisaties melden dat zij sommige nieuwe aanmeldingen niet in de zorggids vermeld kunnen krijgen. Inmiddels is er overleg tussen de RBNG en de beroepsorganisaties om te achterhalen wat de oorzaak hiervan is. Ook de UVIT is gevraagd om een reactie om deze zaak zo snel mogelijk op te lossen.

Wij verzoeken alle NFG-leden met een RBNG-registratie om te controleren of hun gegevens zijn opgenomen in de zorggids zodat wij goed kunnen inventariseren welke leden het betreft. U vindt de zorgvinden o.a. hierWanneer uw gegevens NIET in de zorggids zijn opgenomen dan kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat van de NFG. Wij kunnen zo inventariseren welke therapeuten dit betreft en nemen dit mee in ons overleg met de RBNG.

 

Uiteraard zullen wij u zo snel mogelijk weer berichten wanneer wij meer weten en wanneer er ontwikkelingen zijn. Houdt u dus onze website en uw mailbox in de gaten.

 

NEW ENERGY MOVERS ACADEMY HEEFT

ZONDAG 22 JANUARI 2012 EEN OPEN MIDDAG

 

Met gedegen kennis, werken vanuit je hart!

 

 

Op zondag 22 januari a.s. organiseert de NEM Academy in Breda een Open Dag over de opleiding tot Coach, Therapeut en Mover.

Wil jij jezelf ontwikkelen... met mensen werken... dan is dit de opleiding voor jou!

 

De NEM Academy is een integrale, vernieuwende opleiding met intensieve persoonlijke begeleiding. De modules die worden gegeven zijn: Praktische en Spirituele psychologie, Moversvaardigheden, Energetica, Kosmologie, Systeemdenken en Transformatiebegeleiding. De NEM Academy is voor mensen met passie en diepgang!

Instroom is mogelijk in februari en september. De opleiding wordt gegeven op HBO-niveau. Lessen worden gegeven op één avond per week of één dag in de 2 weken.

 

Tijdens deze dag wordt door José van den Diepstraten en Nathalie van Spall (oprichters van de NEM Academy) meer informatie gegeven over de opleiding. José en Nathalie zijn tevens de auteurs van de bestseller "Zelf Ontdekt ZichZelluf", een boek dat onlangs door NEM Publishing is uitgebracht.

 

Datum:   Zondagmiddag 22 januari 2012

Locatie:  NEM Academy

               M. de Ruyterstraat 2, 4819 AD, Breda

Tijd:        13.30 tot 16.30 uur

Info:        info@newenergymovers.nl 

               www.newenergymovers.nl

               076 521 9573

 

Aanmelden: info@newenergymovers.nl

                    076 521 9573

Conny v.d. Wulp
 

Conny van der Wulp organiseert de 1-daagse workshop

Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering

voor professionals of professionals in opleiding.

 

Datum:                10 februari 2012

Adres:                  Buitenkruier 7,

                            1841 EP Stompetoren  (Schermer)

 

Je maakt kennis met de principes van oplossingsgerichte gespreksvoering en je oefent een aantal interventies.

Aan de orde komen: de belangrijkste theoretische uitgangspunten, de oplossingsgerichte grondhouding, een aantal veelgebruikte basisinterventies (wondervraag, hoop-vragen, schaalvragen/schaalwandelen) en de opbouw van een oplossingsgericht gesprek.

kosten: € 157 (inclusief handout, koffie, thee, lunch en certificaat van deelname).

Voor alle studerenden en leden van de NFG geldt een korting van 15 %!

 

Meer informatie: www.vertrouwopjevleugels.nl  (onder AGENDA) of 06- 34056463

Workshop Psychodrama

Begeleid door Ria Schoot Uiterkamp

 

Psychodrama werkt met de dynamiek van opstellingen waarbij deelnemers een vraag inbrengen mbt hun innerlijk proces of de interactie met een ander. In deze werkvorm wordt het denken, voelen en handelen geïntegreerd en worden veranderingsprocessen op een natuurlijke manier in gang gezet.

 

Het is fascinerend om te ervaren hoe deze methode gebruik maakt van het energetische veld. Je krijgt als representant op een natuurlijke manier toegang tot de fysieke, emotionele en het mentale bewustzijn van die- of datgene waarvoor je representant bent. Door als representant gehoor te geven aan de woorden en bewegingen die van binnenuit opkomen, ontstaat een prachtig organisch proces wat leidt tot het antwoord op de ingebrachte vraag.

 

Datum: Donderdag 1 maart 2012 / 10.00 - 16.30 uur
locatie: Landgoed Bleijendijk te Vught.
Kosten: € 60,-

Info: www.glansrijk.info / welkom@glansrijk.info

TRAINING: KINDEREN/JONGEREN IN ROUW.

 

In Nederland overlijden gemiddeld 150.000 mensen , ruim 6000 kinderen tot 18 jaar krijgen per jaar te maken met een overlijden in een gezin. Per jaar wordt 1 op de 3 huwelijken ontbonden en worden veel kinderen geconfronteerd met een echtscheidingen

 

Gedurende deze Trainingsdag krijg je theoretische kennis aangereikt over wat verlies en rouw kunnen betekenen in het leven van een kind/jongere.

Kinderen hebben wel degelijk gevoelens en gedachtes van rouw, maar uiten dit vaak op hun eigen wijze.

De theorie kun je meteen koppelen aan een aantal creatieve werkvormen. Tevens krijg je diverse praktische tips en tools.

Er wordt gewerkt met groepen van max.14 deelnemers en er is voldoende tijd voor onderlinge uitwisseling en vragen uit je eigen praktijk.

 

TRAINER; Henriette Doosje is gecertificeerd rouwbegeleider ,hbo docent Pedagogiek en supervisor.

 

PLAATS; Zwolle van 10-16.30 uur.

 

DATA: Zaterdag 10 maart en Zaterdag 14 april 2012

 

KOSTEN: per dag; 150/160 Euro.

Dit is inclusief BTW, onbeperkt koffie/thee een lekkere lunch en een deelnamecertificaat.

 

Deze training levert 4 registratiepunten op.

BuroNazorg heeft diverse trainingen ontwikkeld. Kijk voor meer info/aanmelding op: www.buronazorg.nl of tel; 038-4600610.

Intervisieleden gezocht

Voor de regio Bergen op Zoom/ Roosendaal ben ik op zoek naar enthousiaste collega's om een intervisiegroepje op te starten.

Ik ben Armanda Schuurman en gediplomeerd Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Ik begeleid een uitgebreide doelgroep echter ligt momenteel de nadruk op kinderen en jongeren gediagnosticeerd met autisme en/ of ADHD. Het zou leuk zijn als we met een groepje collega's structureel bij elkaar komen om aan de hand van praktijksituaties van elkaar te leren. Op mijn eigen locatie te Moerstraten heb ik de mogelijkheid om de bijeenkomsten te houden. Reacties graag mailen naar info@leukenstoer.nl

 

 

Groepsprogramma voor kinderen (6-8jr) van gescheiden ouders

 

De Dappere Dino's

 

Wat is Dappere Dino's en voor wie is het bedoeld?

Dappere Dino's is een evidence-based preventieve groepstraining voor kinderen in groep 3 & 4 (6-8 jaar) van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn. De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. Het programma is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen omdat zij meer gebaat kunnen zijn bij een individuele training. Dappere Dino's bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. Een Dappere Dino's groep bestaat uit maximaal 7 kinderen en vindt bij voorkeur plaats op een school, vanwege het laagdrempelig karakter. Ouders worden goed geïnformeerd en betrokken tijdens de individuele intake, op een facultatieve groepsbijeenkomst, middels nieuwsbrieven en bij de individuele eindevaluatie.

 

Een Dappere Dino's trainer functioneert tenminste op HBO-niveau. Affiniteit met het begeleiden van jonge kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar in groepsverband is een voorwaarde en ervaring in het geven van groepstraining en poppenspel is een pré.

 

Opleidingstraject

De opleiding tot Dappere Dino's trainer wordt verzorgd door PI Research en bestaat uit:

  1. 3 opleidingsdagen
  2. 4x individuele telefonische coaching van 1 uur tijdens het geven van een eerste Dappere Dino's training
  3. Beoordeling en schriftelijke feedback op een bijeenkomst Dappere Dino's
  4. Een terugkommiddag na afronding van een eerste Dappere Dino's training

Kosten van de interventie

De kosten voor het gehele opleidingstraject in 2012 zijn € 1437, 50 per trainer (opleidingsdagen, telefonische coaching en DVD beoordeling). Kosten voor de handleiding voor trainers zijn €75. Daarnaast dient een trainer of organisatie/instelling eenmalig € 250 te investeren in alle programma materialen waaronder 2 handpoppen, bordspel, voorleesboek en houten gezinsfiguren. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

 

De geschatte tijdsinvestering per trainer bedraagt 25 uur voor de opleidingsdagen en 6 uur voor de telefonische coaching (inclusief voorbereiding).

 

Opleiding

De opleiding zal gegeven worden aan de Rijksstraatweg 145 te Duivendrecht. Er is ook een mogelijkheid in overleg om de opleiding incompany te geven. De opleiding zal rond april/mei 2012 gegeven worden (afhankelijk van het aantal aanmeldingen).

 

Voor meer informatie zie www.dapperedino.nl of www.piresearch.nl

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.