NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast de NFG nieuwsbrieven en de PSC verschijnt onregelmatig de NFG nieuwsflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 19

Geachte lezer,

Bijgaand de, zoals het er nu naar uitziet, laatste nieuwsflits van dit jaar. De komende week is het kantoor van de NFG nog bereikbaar tijdens de openingstijden van het secretariaat. Hierna houden wij 2 weken vakantie en zijn wij u graag weer van dienst vanaf maandag 9 januari 2012.

 

Het bestuur en de medewerkers van de NFG wensen u prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.

 

Menzis-nieuws

Van zorgverzekeraar Menzis en Anderzorg ontvingen wij bericht dat de NFG ook in 2012 de erkenning behoudt.

De polisvoorwaarden voor 2012 zijn op een aantal punten veranderd:

Voorwaarden aanvullende verzekering in 2012

De voorwaarden voor vergoeding van de alternatieve behandelwijzen zijn voor 2012 iets aangescherpt. Met name attenderen we u op de uitsluiting van vergoedingen.

De verzekerde van Menzis en AnderZorg ontvangt geen vergoeding voor:

- Consult per telefoon of e-mail;

- Behandelingen en consulten die als doel hebben om af te vallen (zoals een afslankkuur (bijvoorbeeld Bio-HCG+) of afslankcursus);

- Onderzoekskosten (zoals bloedonderzoek, allergietesten en beeldvormend onderzoek);

- Behandelingen en consulten die als doel hebben om te stoppen met roken (zoals een cursus of lasertherapie);

- Coaching. (Ook indien gegeven door een maatschappelijk werker, counselor of psycholoog )

 

Wij kunnen ons indenken dat leden die op dit moment alleen met de titel "Coach" bij de NFG staan geregistreerd (dus geen dubbele titel) een advies wensen over de te voeren titel. Een titelwijziging kunnen wij alléén doorvoeren indien u op andere (psychosociale) vakgebieden dan coaching geschoold bent. In dat geval raden we u aan om per e-mail contact op te nemen met de NFG. Wij kunnen u dan een passend advies geven.

 

Meer Moed Instituut organiseert de MeerMoed-dag

Datum: 21 januari 2012, van 10.30 - 15.30 uur

Adres: Borgstee 44, 9403 TV ASSEN


Meer moed om:
- te ontdekken dat je van het verleden kunt leren en zo je toekomst anders vorm kunt geven,
- te ontdekken dat je kunt, als je maar begint,
- te ontdekken dat je durft, als je weet dat je eigenlijk niets te verliezen hebt,
- te ontdekken dat je meer weet dan je denkt of dat er anderen zijn die je kunnen helpen.

Daarom deze dag om je het plezier te laten beleven, wat het is als je je moedig genoeg voelt om dat te doen wat je wilt doen.
Investering 35,- euro incl. lunch. Meld je nu vast aan, dan heb je al een plek, tel. 0592-302933 of email: info@meermoed-instituut.nl. En neem vooral iemand mee die dit ook leuk vindt. Meer info: www.meermoed.nl 

Helpende Honden Kring

AAI in de praktijk

Helpende Honden biedt professionals in zorg, welzijn en onderwijs die (gaan) werken met een hond de mogelijkheid deel te nemen aan de Helpende Honden Kring.

Een plek voor inspiratie, samenwerken, reflectie, ontspanning en rust.

 

Het doel is professionals een steuntje in de rug te geven, zodat ze gepassioneerd en gezond het verschil kunnen maken op het nog onontgonnen gebied van Animal Assisted Interventions.

 

De vorm waarin aan ieders ontwikkeling vorm gegeven kan worden is divers: casuïstiekbespreking, intervisie, supervisie, spel, oefenen met de eigen hond, groepsgesprek of andere methodieken, afhankelijk van de expertise in de groep en die van de trainer/procesbegeleidster.

 

Er vinden 6 bijeenkomsten plaats, verdeelt over een jaar. De kosten zijn € 414,00 inclusief BTW

 

Een Helpende Honden Kring kan ook In Company plaatsvinden.

 

Kijk voor meer informatie op www.helpendehonden.nl

 

Basis training tot intervisiebegeleider

Intervisie is een gestructureerd overleg tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp zijn het eigen begeleidingswerk, cliënten en de ervaringen eromheen. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het (begeleiding)werk te verbeteren. Een intervisiegroep kent geen hiërarchie en is een veilige omgeving om je professionaliteit verder te ontwikkelen.

De basistraining tot intervisiebegeleider is gericht op coaches, counsellors en trainers die willen leren op een professionele wijze intervisiegroepen te begeleiden.

Tarief: € 995.- met certificaat en 6 PE punten,

Datum: startdag 8 februari, daarna verspreid vijf ochtenddelen.

Locatie: Arnhem

Informatie en aanmelding: www.intervisie.nl

  

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.