NFG logo

Links
  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine? Wellicht heeft u een interessant artikel geschreven of zou u het willen schrijven om te delen met uw collega's? Laat het ons weten! Stuur een email naar: psc@inspiredcommunications.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

mail ons

Naast de NFG nieuwsbrieven en de PSC verschijnt onregelmatig de NFG mailflits. Deze wordt door medewerkers van het NFG-secretariaat in elkaar gezet. Uw bijdrage kunt u sturen naar het NFG-secretariaat: info@de-nfg.nl Informeert u eerst naar de voorwaarden.

 

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 12

Geacht NFG-lid,

Na een zomervakantie van een paar weken (waarin we stiekem toch nog wel wat hebben doorgewerkt) pakken wij met frisse zin onze werkzaamheden weer op. Bijgaand een vrij grote mailflits in een nieuw jasje.. én met een nieuwe naam. Vanaf heden kunt u van ons regelmatig de nieuwsflits in uw mailbox verwachten.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of wilt u een bijdrage aanleveren? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Basis training tot intervisiebegeleider

Intervisie is een gestructureerd overleg tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp zijn het begeleidingswerk en de ervaringen eromheen. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Een intervisiegroep kent geen hiërarchie en is een veilige omgeving om je professionaliteit verder te ontwikkelen.

De basistraining tot intervisiebegeleider is gericht op coaches, counsellors en trainers die willen leren op een professionele wijze intervisiegroepen te begeleiden.

Tarief: € 995.- met certificaat en 6 PE punten,

Datum: startdag 5 oktober, daarna verspreid vijf ochtenddelen.

Locatie: Arnhem

Informatie en aanmelding: www.intervisie.nl

Training module E-intervisiebegeleider

E-intervisie® is geheel nieuw én een primeur in Nederland. Het is gericht om, via de moderne communicatie doormiddel van een web-applicatie, aanvullend te zijn aan intervisie. Nu echter geheel onafhankelijk van (reis- en werk)tijd, standplaats, brandstof en file. Daarbij geeft het een unieke borging aan het zelfsturend vermogen van een intervisiegroep op de langere termijn. Als je, als ervaren intervisie begeleider al jarenlang intervisiegroepen begeleidt, dan kun je via een lesmodule de training tot E-intervisie webapplicatie begeleider volgen. Hierna ben je als zelfstandig E- intervisiebegeleider in staat om met deze E-methode® webapplicatie te werken binnen de eigen organisatie of als zelfstandige trainer / coach. De "live"- intervisiebijeenkomsten blijven een belangrijk onderdeel van de E-intervisiegroep. Kijk op www.e-intervisie.nl .

Tarief: € 595.- met certificaat, accreditatie product en 2 PE punten.

Datum: startdag 20 september, daarna  een oefenperiode van 5 weken en een afsluitend dagdeel.

Informatie en aanmelding: www.intervisie.nl

Intervisiegroep gezocht:

Als startend systeemgeoriënteerde familietherapeut met een specialisme in rouw- en verliesbegeleiding, ben ik op zoek naar een intervisiegroep in de drie Noordelijke provincies.

Ik woon in Bakkeveen. In mijn werken met cliënten gebruik ik veel opstellingswerk en fysiek werk, met een interesse in het werk van Dr. Franz Ruppert die werkt met gezonde delen, traumadelen en overlevingsdelen.

Mijn mailadres is: info@minskenwurk.nl 

Hertlike groetnis út Bakkefaen

Harriette Modderman

De Kernvisiemethode presenteert:

Opleiding tot Kernvisiecoach "Krachtig anders leren"

28 en 29 oktober (module 1)
11 en 12 november (module 2)
26 november (intervisiedag) 

Locatie: Wierickewijk 1, 3831 MA te Leusden

Speciaal voor die coaches, die kinderen met leerproblemen, effectief willen helpen. Je leert hoe je kinderen, die rechts denken (beelddenkers), wel kan laten automatiseren.

Met de Kernvisiemethode worden ook de gevolgproblemen zoals belemmerende overtuigingen, faalangst, negatiefzelfbeeld en concentratieproblemen opgelost.

De opleiding geeft recht op 8 punten t.b.v. de herregistratie N.F.G.

Voor alle informatie zie website: http://www.boumancoaching.nl/training_kernvisiemethode 

Tineke Springer-Wilms (CBPG)

Organiseert: Cursus Mindfulness

Datum: najaar 2011

Adres: Torenstraat 57 Wildervank

In 8 wekelijkse bijeenkomsten, leer je mindfulness toe te passen in je werk/leven. De cursus wordt gegeven in 8 dagdelen van 2 ½ uur. Om je de methode eigen te maken is het belangrijk dat je thuis het geleerde beoefend.

De cursus wordt dit najaar gegeven. Je kunt je voorkeur laten weten voor de dinsdag- of zondagochtend.

Kosten: €300,- inclusief handout, c.d's, koffie en thee.

Meer informatie: www.cbpg.nl

Mail: tinekespringer@cbpg.nl 

PAS OP!
Een van onze leden is benaderd door Gezondheidsvisie, een zogenaamde aquisitie-organisatie ter bevordering van klandizie. Na diverse vragen bleek dat deze organisatie niet zuiver werkt. Wees dus altijd op uw hoede wanneer u door dergelijke organisaties benaderd wordt. Vraag b.v. om een persoonlijk gesprek op hun kantoor en geef nooit een machtiging af.

Workshop Psychodrama

Begeleiding: Ria Schoot Uiterkamp

Datum: woensdag 19 oktober 10.00 - 16.30 uur
Locatie: Op het prachtige landgoed Bleijendijk te Vught.
Kosten: € 60,-


 
Psychodrama werkt met de dynamiek van opstellingen, waarbij de focus zowel op de binnenwereld van de vraagsteller alsook op de interactie met de ander ligt. In deze werkvorm wordt het denken, voelen en handelen geintegreerd. Hierdoor komt het inzicht op een diep niveau binnen en worden veranderingsprocessen op een natuurlijke manier in gang gezet.

 

Het is fascinerend om te ervaren hoe deze methode gebruik maakt van het energetische veld. Je krijgt als representant op een natuurlijke manier toegang tot de fysieke, emotionele en het mentale bewustzijn van die- of datgene waarvoor je representant bent. Door als representant gehoor te geven aan de woorden en bewegingen die van binnenuit opkomen, ontstaat een prachtig organisch proces wat leidt tot het antwoord op de ingebrachte vraag.

 

Meer informatie: www.glansrijk.info / welkom@glansrijk.info

Buro Nazorg; Begeleiding / Training / Advies bij verlies en rouw, organiseert;

Trainingsdagen: Begeleiden bij Verliesverwerking voor zorg- en hulpverleners.

Basisdag; 8-10-2011 te Zwolle.

Vervolgdag; 5-11-2011 te Zwolle.

Verdiepingsdag; 19-11-2011 te Zwolle.

 

In deze interactieve trainingen krijg je theoretische basiskennis over verlies en rouw en diverse creatieve

werkvormen en praktische handvatten.

Kleine groepen, dus veel ruimte en aandacht voor individuele vragen.

 

Henriette Doosje is gecertificeerd rouwbegeleider, supervisor en hbo docent pedagogiek.

 

Bij inschrijving en betaling VOOR 8 september van de gehele 3-daagse zijn de kosten € 365,-- incl.btw/koffie/thee/lunch.

Bij inschrijving na 8 september zijn de kosten 390,--.

Bij inschrijving voor 1 dag training zijn de kosten

130,-- incl. btw/koffie/thee en lunch. Bij aanmelding en betaling na 15 september zijn de kosten 140,-- 

NFG/ABvC leden 10,-- korting.

 

Meer info over de trainingen/aanmelding:

www.buronazorg.nl

henriettedoosje@buronazorg.nl 

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.