$Account.OrganizationName
NatuurApotheek Extra
De 51ste editie
juli / augustus 2013 - editie 51
In deze editie
Sign Up
Interessante links
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de 51ste editie van NatuurApotheek Extra. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over interessante ontwikkelingen op het gebied van Oosterse en Westerse Fytotherapie en Orthomoleculaire geneeskunde.

Gedegen kennis van westerse of oosterse geneeskunde is van wezenlijk belang om een goede diagnose te kunnen stellen. Aan de hand van een westerse diagnose kan een behandeling worden gestart met westerse fytotherapie. Maar ook een oosterse diagnose kan voorafgaan aan een behandeling met westerse fytotherapie.

De oosterse diagnosestelling leent zich uitstekend om van daaruit te komen tot een geÔndividualiseerde westerse fytotherapeutische behandeling. De oosterse geneeskunst kent namelijk uitgebreide systematische benaderingen om te komen tot de juiste keuze en de juiste verhouding van een combinatie van verschillende plantaardige grondstoffen, een zogenaamde formule. Afhankelijk van de diagnose of aandoening en de fase waarin de aandoening zich bevindt, wordt op individueel patiŽntniveau gezocht naar de meest passende formule. Bij een juiste diagnosestelling en een goede keuze van een formule zal gaande het proces van beter worden of zich beter voelen zo nodig de formule worden bijgesteld aan de nieuwe toestand van de patiŽnt.

Iemand die het gebruik van westerse plantenaardige (genees)middelen in combinatie met een oosterse diagnosestelling op bijzondere wijze met nieuwe inzichten in de belangstelling heeft gebracht is Jeremy Ross. Hij heeft hiervoor een prachtig naslagwerk ontwikkeld (zie website). In november 2014 is hij van plan weer een cursus in Nederland te gaan geven. Zodra wij meer weten over de plaats en het tijdstip laten wij dat uiteraard aan u weten.

Voor de ontwikkeling van de fytotherapie, de medische behandeling met (genees)middelen gemaakt uit hoogwaardige plantaardige grondstoffen, is het belangrijk dat er in Nederland meer mensen zich specialiseren in deze tak van natuurlijke geneeskunst. De belangrijkste voorwaarde voor deze specialisatie is voldoende kennis in westerse- of oosterse geneeskunst, immers zonder juiste diagnosestelling kan nooit de juiste fytotherapie worden gekozen. Als het ons lukt meer goede specialisten in fytotherapie op te leiden, kan deze natuurlijke geneeskunst in alle lagen van de bevolking een serieus alternatief worden en een aanvulling vormen voor het gebruik van synthetische geneesmiddelen in de reguliere westerse gezondheidszorg. Vandaar in deze 51e nieuwsbrief aandacht voor een aantal belangrijke fytotherapeutische opleidingen.

Met vriendelijke groeten,

De NatuurApotheek

Drs Edwin G. Lipperts, apotheker
curcumine
Er zijn in Nederland tegenwoordig diverse hoogwaardige kruidenopleidingen. In deze nieuwsbrief brengen wij deze onder uw aandacht.

Oosterse kruiden opleidingen
OTCG - Klik voor meer informatieQING-BAI
BO YI - Klik voor meer informatie (meer over BO YI verder in deze nieuwsbrief)

Westerse kruiden opleidingen


Europese Academie - Klik voor meer informatie
Tijdens de NVF-vergadering van 25 juni 2013 kwam het afscheid van Charles en Nicole Wauters, de oprichters van De NatuurApotheek ter sprake.

Charles Wauters heeft als NVF-lid en - bestuurslid van het eerste uur bijzonder veel bijgefragen aan de groei en bloei van de vereniging., met name op het gebied van onderwijs en onderzoek naar de klinische onderbouwing van de Chinese geneeskruiden.

Daarom hebben bestuur en aanwezige leden unaniem besloten om hem met ingang van 29 juni (bij gelegenheid van de afscheidsreceptie in De NatuurApotheek, zie foto) tot erelid van de NVF te benoemen.
Dr. Yair Maimon brengt op 31-08 een exclusief bezoek aan Nederland. Dr. Maimon zijn buitengewone onderzoek heeft een natuurlijk middel (LCS101) voortgebracht ter ondersteuning van de behandeling van o.a. borstkanker en ter bevordering van het immuunsysteem.


In een ontspannen sfeer, onder het genot van een kopje koffie of thee, komt hij over zijn cursussen en werk vertellen.

GeÔntegreerd kankeronderzoek

Aangezien Yair in hoge mate betrokken is bij geÔntegreerd kankeronderzoek aan het grootste ziekenhuis in het Midden Oosten, zal hij met veel plezier over zijn onderzoekservaringen en uitstekende resultaten vertellen. Zijn ervaringen zullen u duidelijk maken welke grote mogelijkheden TCM te bieden heeft bij de behandeling van patiŽnten met kanker.

wenst u meer informatie over LCS101 dan kunt u deze uiteraard bij de NatuurApotheek opvragen.
Therapeuten zien in hun praktijk regelmatig patiŽnten met deficiŽnties of met damp-slijmproblematiek, pathologieŽn die met Acupunctuur of Tuina lastig te behandelen zijn. Veel therapeuten experimenteren daarom ook zonder een kruidenopleiding met het voorschrijven van standaardformules.

Anders dan andere kruidenopleidingen begint u in het eerste jaar van de kruidenopleiding van Bo Yi met oplossingen die aansluiten bij uw eigen klinische praktijk. U leert hoe u formules voor veel voorkomende pathologieŽn direct in de praktijk kunt toepassen, eventueel in combinatie met behandelmethodes die u al beheerst zoals Acupunctuur of Tuina Therapie. Het is eventueel mogelijk om alleen dit eerste jaar van de opleiding te volgen.

In het tweede studiejaar wordt uw kennis uitgebreid met formules en pathologieŽn die nodig zijn om herbalist te worden. De meeste lessen worden in het Nederlands gegeven, daarnaast is er een Nederlandstalige syllabus.

De Academie Bo Yi ziet theoretische kennis als het fundament voor TCG-vaardigheden die u tijdens de lessen uitgebreid zult oefenen: diagnose en behandelplan opstellen, formules kiezen en modificatie van bestaande formules. Na uw opleiding bij Bo Yi bent u als therapeut in staat patiŽnten zelfstandig te behandelen in uw praktijk.

Meer informatie over de Academie Bo Yi en het curriculum van de kruidenopleiding kunt u vinden op de website. U kunt ook naar de open dag op 1 september a.s. in Zoetermeer
Colon
Toediening van een specifieke bacteriecultuur aan muizen leidt tot herstel van de darmflora en een afname van antibioticaresistente bacteriŽn in de darm na antibioticagebruik.

In de studie werden muizen behandeld met antibiotica. Onder invloed hiervan vermindert de diversiteit van bacteriŽn in de darm waardoor pathogene en resistente bacteriŽn beter gedijen. De muizen kregen vervolgens faeces getransplanteerd van soortgenoten die niet met antibiotica waren behandeld. Een deel van de muizen kreeg alleen een aerobe of anaerobe bacteriecultuur van deze faeces.

Muizen die de faeces of een anaerobe bacteriecultuur getransplanteerd kregen waren in staat de resistente bacteriestam Enterococci te verwijderen uit de darm. Muizen die een aerobe cultuur getransplanteerd kregen konden dit niet. Bij de muizen waarbij het aantal Enterococci was teruggedrongen, werden bacteriŽn van het anaerobe geslacht Barnesiella in de ontlasting aangetoond. Bij muizen die hiertoe niet in staat waren werd dit geslacht niet aangetroffen.

Onder invloed van specifieke bacterieculturen herstelt de microbiŽle balans in de darm en worden pathogene bacteriŽn verwijderd. Analyse van faeces van patiŽnten toonde eveneens dat de aanwezigheid van bacteriŽn van het geslacht Barnesiella in de darmflora een overmatige groei van Enterococci kan tegengaan.

Bron: www.ortho.nl

Ubeda C, Bucci V, [..], Pamer EG. Intestinal Microbiota Containing Barnesiella Species Cures Vancomycin-Resistant Enterococcus faecium Colonization. Infect Immun 2013; 81(3):965-73

Heeft u vragen en/ of opmerkingen naar aanleiding van deze NatuurApotheek Nieuwsbrief. Heeft u een interessant onderwerp voor onze nieuwsbrief? Neemt u dan contact met ons op, wij staan u graag te woord. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Druk dan hieronder op SafeUnsubscribe.

Met vriendelijke groet,


Het NatuurApotheek Team

Telefoon 015-3614477