LOGO EBRIEF  


 

Nr 188 - 4 april 2014

N I E U W S B R I E F
WET MEEMOEDERS EN GENITALE VERMINKING GISTEREN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE SENAAT GOEDKEURD
WAT HOUDT DE NIEUWE ALIMENTATIEWET IN?
PARLEMENTAIRE ACTIE ROND BELANG SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE GEZONDHEID EN RECHTEN
SENAAT WIL EINDE STELLEN AAN WILDE STAKINGEN BIJ OVERHEIDSBEDRIJVEN
STAATSVEILIGHEID BRACHT ACTIVITEITEN AMERIKAANSE NSA ONVOLDOENDE IN BEELD
SENAAT GAAT RESOLUTIE VAN JOHAN VERSTREKEN OVER OEKRAÏNE GOEDKEUREN
PLANBUREAU ZAL IN DE TOEKOMST VERKIEZINGSPROGRAMMA'S DOORLICHTEN
VRAGEN

WET MEEMOEDERS EN GENITALE VERMINKING GISTEREN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE SENAAT GOEDKEURD

De plenaire vergadering van de Senaat heeft gisteren een voorstel van Els Van Hoof en Sonja Becq goedgekeurd waardoor kinderen die geboren worden in een lesbische relatie op gelijke voet worden geplaatst met kinderen die geboren worden in een heterorelatie. Het voorstel werd gisterenavond laat ook nog door de Kamercommissie justitie goedgekeurd. De kans is dan groot dat het voorstel nog voor het einde van de legislatuur wet wordt. U kan hier het persbericht lezen.

 

Momenteel kunnen personen die genitale verminking bij vrouwen uitvoeren, vergemakkelijken of bevorderen worden vervolgd op basis van artikel 409 van het Strafwetboek. Els wil met haar voorstel ook personen die daartoe aanzetten of voor pleiten strafbaar stellen. De plenaire vergadering van de Senaat stemde gisteren unaniem in met het voorstel van Els Van Hoof. Ook de commissie Justitie van de Kamer gaf gisterenavond laat nog zijn akkoord waardoor ook dit voorstel normaal gezien nog wet wordt voor het einde van de legislatuur.

 

Ook heeft de plenaire vergadering gisteren de interneringswet aangepast, die op voorstel van Els Van Hoof werd geamendeerd met het oog op een beter statuut voor de gerechtspsychiater. Zo zullen hun vergoedingen worden opgetrokken, worden de voorwaarden en de procedure voor erkenning versneld, en wordt de erkende deskundige verplicht om een omstandig verslag te maken na een psychiatrisch onderzoek op basis van een eenvormig model. Lees hier meer. 

 

WAT HOUDT DE NIEUWE ALIMENTATIEWET IN?


De voorbije weken hebben diverse media bericht over de wetswijziging die moet leiden tot een betere invordering van de
alimentatieschulden in geval van een echtscheiding. In de eerste plaats wordt het maximaal maandinkomen op basis waarvan de onderhoudsgerechtigde een beroep kan doen op een voorschot van de Dienst voor Alimentatievordering (DAVO), verhoogd van 1.373 euro tot 1.800 euro. Daarnaast krijgt DAVO meer instrumenten om de voorschotten bij de onderhoudsplichtige beter te kunnen invorderen.

 

Het voorstel van Cindy Franssen werd al door de bevoegde Kamercommissie goedgekeurd en is op 23 april op de agenda van de plenaire vergadering van de Kamer geagendeerd. Raadpleeg alvast onze website, waar we een bondige toelichting geven bij dit voorstel. 

 

PARLEMENTAIRE ACTIE ROND BELANG SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE GEZONDHEID EN RECHTEN

Samen met de parlementsleden voor de Millenniumdoelstellingen pleitte Sabine de Bethune op 27 maart in de Senaat via een collectieve fotosessie op een visuele manier voor aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en gendergelijkheid, en dit in het toekomstige kader voor duurzame ontwikkeling  (de opvolger van de Millenniumdoelstellingen die aflopen in 2015). Dit deden we aan de hand van 10 krachtige iconen. Meer daarover vind je op haar website. 

 

SENAAT WIL EINDE STELLEN AAN WILDE STAKINGEN BIJ OVERHEIDSBEDRIJVEN

De commissie FinanciŽn en Economie heeft woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat komaf moet maken met wilde stakingen bij de overheidsbedrijven. Wilde stakingen zijn onaangekondigde acties die in strijd zijn met de bestaande sociale protocolakkoorden. Het protocolakkoord dat toenmalig minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte afsloot met de spoorbonden zal wettelijk worden verankerd. Het akkoord verbiedt stakingen niet, het stakingsrecht is immers een fundamenteel recht, het beoogt enkel wilde stakingen te vermijden. Etienne Schouppe is de drijvende kracht achter deze wetswijziging. Klik hier als je meer wil lezen over de grote krachtlijnen van het akkoord.

 

 

STAATSVEILIGHEID BRACHT ACTIVITEITEN AMERIKAANSE NSA ONVOLDOENDE IN BEELD

De Belgische Staatsveiligheid heeft de massale spionageactiviteiten van de Amerikaanse National Security Agency onvoldoende in kaart gebracht. Dat schrijft een Comitť I, de Belgische toezichthouder van onze geheime diensten in een kritisch rapport. De Staatsveiligheid hechtte meer belang aan de goede relaties met de Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ, maar sloegen daarbij geen acht op het belang van de privacy van Belgische burgers, bedrijven en overheden. Gisteren gaf Dirk Claes hierover meer uitleg in het VRT-journaal.

 

SENAAT GAAT RESOLUTIE VAN JOHAN VERSTREKEN OVER OEKRAŌNE GOEDKEUREN

De commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat zal na de paasvakantie de resolutie van Johan Verstreken over OekraÔne behandelen en normaal gezien ook goedkeuren. De plenaire vergadering zal volgen. In deze resolutie vraagt hij dat de Belgische Senaat de annexatie van de Krim scherp veroordeeld en dringt hij aan op de volledige naleving van het internationale recht en op de volledige nakoming van de bestaande verplichtingen op grond van de verdragen zoals het Handvest van de Verenigde Naties en de Slotakte van Helsinki van de Organisatie van Veiligheid en Samenwerking in Europa.

 
PLANBUREAU ZAL IN DE TOEKOMST VERKIEZINGSPROGRAMMA'S DOORLICHTEN

Er is een politiek akkoord bereikt over het CD&V-wetsvoorstel dat politieke partijen verplicht om een doorlichting te laten uitvoeren van hun prioritaire beleidsvoorstellen waarmee ze naar de verkiezingen trekken. Het voorstel heeft een lange geschiedenis en werd voor de eerste keer in 1998 ingediend door Pieter De Crem. De kiezer zal de mogelijkheid krijgen om de budgettaire gevolgen en de macro- en micro-economische effecten van deze voorstellen te vergelijken. Wouter Beke juicht deze wetswijziging toe.  

 
VRAGEN

Klik hier voor de parlementaire vragen die onze senatoren de voorbije weken stelden.

persdienst@senaat.cdenv.be • telefoon: 02/501 75 67 • www.cdenvsenaat.be