Nederlandse Profetische Raad

 

Hallo 

 

In deze Nederlandse Profetische Raad nieuwsbrief:

  1. Aanvallen in Parijs
  2. Seminar "Dromen en dromeninterpretatie" zaterdag 17 januari

Namens de Nederlandse Profetische Raad,

Arleen Westerhof, Initiatiefneemster

 

 

1.  Aanvallen in Parijs 

 

De aanvallen deze week in Parijs waarin 12 mensen omkwamen hebben het begin van 2015 getekend. In het Nederlandse Profetische Raad woord voor 2015 schreef ik: In 2015 zal het licht op de aarde te vinden zijn samen met grote duisternis. Wij zullen moeten oppassen met waar we ons blik op richten. 2015 zal een jaar zijn met meerdere dramatische gebeurtenissen die ons zullen proberen op te schudden en ons geloof te doen wankelen. Er zullen moeilijke tijden zijn en nog meer mensen zullen sterven, ook ter wille van hun geloof. Maar nergens in de bijbel staat er geschreven dat wij ons moeten richten op deze negatieve gebeurtenissen. In plaats daarvan worden wij herhaaldelijk opgeroepen om onze ogen op Jezus te richten:

 

'Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.' (Heb. 12:1-2).

 

Een belangrijke strategie voor individuele gelovigen dit jaar is om diepe intimiteit met de Here te kweken en Hem te leren te vertrouwen en te gehoorzamen in alles. Aanbidding zal hier een belangrijk rol in spelen:  

 

'Ik zal de HEERE te allen tijde loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.... Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.' (Ps. 34:2, 5).

 

 

2.  Seminar "Dromen en dromeninterpretatie" zaterdag 17 januari

 

God spreekt door dromen. Het is belangrijk dus dat wij leren deze te interpreteren.

Dit seminar zal worden gekenmerkt door diepgaand onderwijs over dit onderwerp. Tijdens de dag zullen wij ook 3 dromen met elkaar interpreteren. Het is de bedoeling dat aan het eind van het seminar de deelnemers zelf in staat zullen zijn een begin te maken aan het interpreteren van hun eigen dromen.

Inschrijving verplicht i.v.m. het kopiŽren van lesmateriaal.

 

Inschrijving en informatie: hier

Locatie: Dominion Centre Amsterdam, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

Tijd: 10.00 - 16.30 uur

Kosten: € 20 incl. koffie en thee

 

 
 

Hello  

 

In this Netherlands Prophetic Council newsletter:

  1. Attacks in Paris
  2. Dreams and Dreaminterpretation, Sat 17 Jan. (Dutch)

On behalf of the Netherlands Prophetic Council,

Arleen Westerhof, Founder and facilitator

 

 

 

1.  Attacks in Paris 

 

The attacks in Paris this week which left 12 dead have marked the beginning of 2015. In the Netherlands Prophetic Council Word for 2015 I wrote: In 2015, light will exist beside great darkness on the earth and we are really going to have to be careful about what we focus on. 2015 will be a year of dramatic uphevals....Nowhere in the Scriptures however are we commanded to focus on negative events. Instead, we are repeatedly commanded to fix our eyes on Jesus. Instead, we are repeatedly commanded to fix our eyes on Jesus:  

 

"Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our Faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God."(Heb. 12;1-2).

 

An important strategy for individual believers in Jesus Christ for 2015 will be to cultivate intimacy with the Lord so that we will be able to trust Him and obey Him in everything.

In 2015 worship will be extremely important:  

 

"I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. I sought the Lord and He heard me, and delivered me from all my fears." (Ps. 34: 1, 4).

 

 

2.  Dreams and Dreaminterpretation, Sat 17 Jan. (Dutch)

     in collaboration with Living In Your Destiny   

 

God speaks through dreams and it is important that we learn to interpret them. In this seminar we'll be discussing the foundations and principles of Biblical dream interpretation. During the day we'll also be applying the theory by interpreting several dreams together. By the end of this seminar you will have learned enough to be able to start to interpret dreams on your own. Registration required.

 

Registration and information: here 

Location: Dominion Centre Amsterdam, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

Time: 10.00 am - 4.30 pm

Price: € 20 p.p. incl. coffee and tea

Language: Dutch

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.