2013
Nyhedsbrev Nr.93
Quinea m jordbær

NatureWise nyhedsbrev

 

 

Kære læser

Mænd og kvinder er forskellige - Basta!

Det er ingen tvivl om at vi er noget langt, i det mindste i vores del af verden, når det gælder ligestilling mellem kønnene hvor mænd og kvinder selvfølgelig skal have samme rettigheder.

Der er dog forskelle på mænd og kvinder, vi er nødt til at lade være med at gå rundt og bebrejde hinanden, for vi kan simpelthen ikke gøre for det. Vi ved at vi er styret af sociale og psykiske faktorer men det er de biologiske faktorer, der gør os forskellige på nogle områder hvoraf nogle altså blot bør accepteres.

Biologiske faktorer som hormoner og proteiner har ansvaret for mange af de reaktioner vi ikke umiddelbart kan styre og derfor ikke ændre. Dette påvirker blandt andet også hvordan de to køn hver især tackler modgang, hvordan vil bliver syge og af hvad!

 

For eksempel har man konkluderet at kvinder bedre kan klare flere opgaver på én gang, mens mænd er suveræne til at følge deres passion og udelukke al andet "støj".

Kvinder har en større empatisk evne mens mænd er mere risikovillige.

 

Og når kvinder taler for meget og mænd ikke lytter nok, så er der altså en årsag.

 

Kønnet er den første forskel man ser når man møder henholdsvis mand/dreng eller kvinde/pige. Så er der selvfølgelig de sekundære forskelle som hudfarve, alder, tøjstil osv., men hvad sker der inde i kroppen som får mænd og kvinder til at reagere forskelligt og har det betydning for de sygdomme vi får som henholdsvis mand og kvinde?

 

I denne udgave
Forskelle på mænd og kvinder
Vi tackler følelser forskelligt
Ens ernæring til mænd og kvinder?
Kosttilskud til mænd og kvinder
Hvorfor kvinder taler mere end mænd
Forebyggelse af den klassiske foårsforkølelse
Nyt om CoQ10
Links

Find us on Facebook 

 

Visit our blog 

Join Our Mailing List!


Forskelle på mænd og kvinder

Mennesker, både mænd og kvinder er styret af kultur, miljø og arv, men rent biologisk er der forskelle på os, der styrer hvordan vi reagere på forskellige faktorer og blandt andet gør os påvirkelige og modtagelige overfor forskellige typer sygdom.

I forhold til kvinden er manden for eksempel mere konkurrence minded og dominerende, rumligt orienteret, systematisk tænkende, selvstændig og handlingsorienteret og digitalt tænkende.

Mænd er bedre til at løse en enkelt opgave af gangen og er generelt mindre emotionelle end kvinder.

Kvinden er på den anden side mere emotionelle, har større indlevelsesevne, er mere sprogligt orienteret, har en bedre finmotorisk sans og kan løse flere opgaver af gangen, men må til gengæld slås med disponering for lav selvfølelse.

 

Hvis vi går tilbage til tidligere tiders jæger/samler kultur, giver ovenstående forskelle god mening.

Mandens største opgave var jagten på mad. Disse jagtture har krævet evnen til at fokusere på én ting ad gangen, nemlig selve jagten på byttet og så har det været nødvendigt med en god evne til at orientere sig.

For kvinderen har den såkaldte "multi-tasking" været nødvendig, for hun har måtte se efter børn, madlavning og andre huslige pligter både uden- og indendørs og til dels også klare en del af skafningen af mad.

Fra gammel tid har manden, i trængte situationer, udviklet en evne til kamp eller flugt og kvinden evnen til underkastelse eller samarbejde.

Dette er evner, der selvom kønspolariseringen i dag er væsentlig mindre, stadig kommer til udtryk både når vi er raske og syge.  
Følelser tackles forskelligt

Mænd og kvinder håndtere modgang og sygdom ganske forskelligt. Hvor kvinder viser deres sårbarhed og søger hjælp både professionelt samt blandt venner og familie, er mænd mere tilbøjelige til at skjule negative følelser og angst og forsøge at klare problemerne selv. Dette menes at være årsagen til at mænd lever et hårdere liv når det gælder misbrug, kriminalitet og har en generelt mere risikofyldt adfærd.

På grund af kvindens tendens til det lave selvværd, finder vi her større risiko for spiseforstyrrelse, angst og depressioner hvor der med sidst skrevne ses dobbelt så mange kvinder som mænd med det der kaldes lettere depressioner. Fakta er at måden vi tackler modgang og medgang, har indflydelse både på vores psykiske og fysiske tilstand.

Facts:

Dobbelt så mange kvinder som mænd lider af lettere depression, hvor svær depression er ligeligt fordelt mellem de to køn.

Angst ses hyppigere hos kvinder, hvilket kommer til udtryk ved at 70% af pillemisbrugere (sove- og antidepressivt medicin) er kvinder. Mænd er mere tilbøjelige til at "drukne" deres sorger og bekymringer i alkohol.

Personlighedsforstyrrelse ses ligeligt hos begge køn, men hvor det hos kvinder kommer til udtryk som angst og afhængighed, er det hos mænd mere tendens til isolation og psykopati.

Skizofreni, DAMP/ADHD, autisme og Aspergers syndrom, ses langt hyppigere hos drenge end piger. Det er især aggressivitet og udadvendte reaktioner man ser som følge af sygdommen.

Hos voksne mænd, antager man at et stort antal indsatte kriminelle lider af ikke-diagnosticeret ADHD.

 

Når det gælder selvmordsforsøg og selvmord, står kvinder for de fleste forsøg, oftest ved brug af piller, men mænd begår flest fuldbyrdede selvmord, ofte med ret voldsomme metoder.

Mænd er generelt sværere at fastholde i langvarige nødvendige behandlingsforløb, sammenlignet med kvinder.

Impuls- og vanehandlinger som ludomani, kleptomani, pyromani, pædofili, sadomasochisme og blotteri ses primært hos mænd hvor cutting (skæren i sig selv) og shopaholisme (trang til overdrevent indkøb) mest ses hos kvinder.

Ved de såkaldte funktionelle lidelser (fibromyalgi, piskesmæld og kronisk træthed) - lidelser der ikke har påviselige fysiske årsager, står kvinder for mere end 90%. Man ser også langt flere hovedpiner hos unge piger sammenlignet med drenge. Kvinder reagere således langt mere med kroppen end mænd gør.

 

Når det gælder sygdom som demens, der inddeles i flere forskellige grupper, ses Alzheimers mest hos kvinder hvor det hos mænd primært er demens forårsaget af blodpropper.  

 

Narkosituationen i Danmark, 2012, Psykiatrifonden
Og hvad så med kost og kosttilskud?

Den primære forskel på mænd og kvinder og deres behov for næringsstoffer ligger Valleprotein i størrelses forskellen på vores kroppe.

Mænd er generelt større - og fysisk stærkere med hårdere fysisk aktivitet end kvinder og har derfor brug for at få tilført flere kalorier.

  

Kalorier dækker over protein, kulhydrater, fedt og alkohol og det er her vi henter vores energi.     

Protein bør udgøre omkring 15% af dit kalorie indtag eller 1 gram per kilo kropsvægt (ved sund kropsvægt) og skal være af god kvalitet.

Har du brug for tilførsel af protein, kan du supplere din kost med forskellige typer som valle-, ris-, hamp-, ærte - eller soja protein. Sojaprotein anbefales dog primært til kvinder på grund af sojas indhold af østrogenlignende plantehormoner.

Amino-Complex ValleproteinPerfect balance 

 

Fedt bør udgøre 30-35% af dit kalorieindtag og her er det vigtigt både for mænd, men måske især kvinder på grund af vores horChiamonsystem, at vi får rigelige mængder af de essentielle fedtsyrer. 

Vi bør have 1/3 af hver af de tre hovedgrupper af fedt mættede, umættede og flerumættede. Brug derfor gerne frø som hørfrø og chia frø og planteolier i din madlavning og smoothies.

Du kan også tage et tilskud af Krillolie, en fantastisk olie rig på omega-3 fedtsyrer.

Krillolie  

Derfor skal du spise chia  

Perfect Balance  

 

Kulhydrater bør udgøre 45-65% af dit kalorie indtag og bør kommer fra frugt, grønt og  fuldkorn og ikke slik, kager og sodavand.   

 

Orac Max 21 

  

ORAC 21 Activin

Alkohol - lidt alkohol, som for eksempel et glas rødvin dagligt, er sundt for både mænd og kvinder då både alkohol og de aktive stoffer i rødvin har en sundhedsfremmende effekt på blandt andet hjerte og kredsløb.

For meget alkohol er belastende for kroppen og kan medføre leverskader og hos kvinder er der en markant større risiko for at udvikle brystcancer.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger hedder stadig maksimum 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd og ikke mere end 5 genstande ved samme lejlighed. 

Det menes stadig at være for meget for mange mennesker, og igen især for kvinder. Ønsker man de hjertevenlige stoffer fra rødvin, så tag dem som kosttilskud hvor der også er god dokumentation på virkningen. Resultat Plus

 

 

Fibre - mænd har brug for flere fibre end kvinder. 38 gram dagligt til mænd i alderen op til 50 år mod 25gram til kvinder og er du ældre end 50 år er det 30 gram til mænd og 21 gram til kvinder. 

Fibre henter du fra frugt, grønt og fuldkorn. Har du svært ved at få nok i din kost så supplér med et tilskud som Skalling eller Resultat Plus og husk at drikke godt med vand til!

Resultat Plus

Vitaminer og Mineraler

Ved langt de fleste næringsstoffer anbefales den samme mængde til både mænd og kvinder. Derfor kan de fleste tage det samme multi-tilskud.

Dog handler det om den enkeltes tilstand og er der mangelsymptomer, bør disse selvfølgelig behandles.

Kvinder har ofte brug for tilskud til at støtte hormonsystemet så gener i forbindelse med menstruation, graviditet og overgangsalder undgås.

Et mineral som calcium vil man ofte anbefale i større dosis til en kvinde end en mand, da hun vil have større risiko for knogleskørhed ved mangel og han større risiko for Jern prostatacancer ved overdosering (ved tilskud på mere end 2.000 mg dagligt).

Mænd har heller ikke det samme behov for tilskud af jern som kvinder i den fødedygtige alder har. Overskud af jern hos mænd øger risikoen for kræft og åreforkalkning. Anbefaling er 18 mg til kvinder og 8 mg til mænd.

Igen bør man dosere efter behov og eventuelle mangelsymptomer.

Jern Complex 

 

 

Når det gælder udvikling af sygdom, er det stort set de samme sygdomme der rammer mænd og kvinder.

Den største dræber er hjerte- og kredsløbs relateret og hænger ofte sammen med et ubehandlet forhøjet blodtryk.

Lungecancer er den cancerform der rammer flest mænd og kvinder, hvor prostata- og brystcancer kommer ind på en 2.plads hos henholdsvis mænd og kvinder.

Luftvejslidelser og diabetes rammer begge køn mens mænd er mere disponeret for tyktarmssygdomme og kvinder for sygdomme i urinvejene. Maximum1

 

Maximum

 

Undersøgelser har gentagne gange vist at det, for begge køn, er yderst relevant at tage et dagligt tilskud af vitaminer og mineraler. Dette bør gøres kontinuerligt, så frem på køkkenbordet med dine tilskud så du husker at tage dem.

Hertil kan suppleres med de relevante tilskud er passer til din tilstand i forhold til din kost, fysisk aktivitet, eventuelle symptomer eller nedarvede risici.

 

Det betaler sig at forebygge!

 

Hvorfor kvinder taler mere end mænd 

Slut med at bebrejde kvinder at vi skvadre for meget for vi kan nemlig slet ikke gøre for det!

Der er nemlig en biologisk forklaring på, at kvinder taler mere end mænd.

Forskere har opdaget at proteinet FOXP2, findes i en noget større mængde i den kvindeloge hjerne, sammenlignet med mandens hjerne.

FOXP2 kaldes også "sprogproteinet" og det er altså det der gør kvinder så snakkesalige i forhold til mænd; ja faktisk bruger kvinder cirka tre gange så mange ord (20.000) dagligt i forhold til manden (7.000). Hertil kommer at kvinder generelt taler hurtigere og søger at gøre samtale mere intellektuel.

Siden 2001, hvor man fandt at FOXP2 har stor indflydelse på evnen til at tale, har man haft fokus på proteinet og lavet uddybende forskning. Man har indtil videre konkluderet at piger har op til 30% mere FOXP2 i hjernen sammenlignet med drenge og at FOXP2 dermed spiller en central rolle i kommunikationen hos pattedyr.

Science World Feb 20, 2013. J. Michael Bowers og Margaret McCarthy. University of Maryland School of Medicine og offentliggjort i "The Journal of Neuroscience"

Forebyggelse af den klassiske forårsforkølelse

Med forår kommer skiftende temperaturer og vi danskere har det med at storme ud og smide tøjet lige så snart der er lidt sol på himlen og summen i luften med det resultat at vi lettere fanger en forkølelse.

Nysen er det mest almindelige og måske også mest irriterende symptom på forkølelse. Det er en neurologisk reaktion der også kan opstå på grund af støv, pollen eller stærkt lys og er en beskyttende mekanisme der "renser" fremmedlegemer fra luftvejene. Et nys "skyder" cirka 40.000 mikroskopiske partikler af sted i en radius af 2-3 meter med 150 km/t, så der er ikke noget at sige til at der er en smittefare ved ikke at have styr på nysen eller efterfølgende vask af hænder m.v.

For at undgå forkølelses-nysen kan du forebygge med et godt gammelt forkølelsesmiddel, Echinacea. Echinacea

Det er ikke nogen nyhed at denne smukke staude kan forebygge og afhjælpe forkølelser, men nogen gange rart at få en reminder og forskningen bliver såmænd ved med at undersøge effekten af denne effektive plante.

En stor undersøgelse udført af Cardiff University i Storbritannien viser, at indtagelse af echinacea nedsætter din risiko for at fange en forkølelse signifikant; nemlig hele 26% lavere risiko.

Undersøgelsen viste også, at disse forebyggende virkninger er stigende ved regelmæssig brug af echinacea.

I denne pågældende undersøgelse anvendte man en dosis på 300mg dagligt, men lavere dosis kan også være effektiv.

Er du overfølsom overfor denne plantetype eller lider af en auto-immun sygdom, bør du tale med din læge eller anden professionel behandler inden indtag.

Supplér gerne dit tilskud af echinacea med mælkesyrebakterier, C-vitamin og zink - selvfølgelig taget sammen med et multivitamin -og mineraltilskud.

Echinacea

Nyt om tilskud af CoQ10

Siden hjerte- og kredsløbssygdomme er den største dræber for begge køn, er det nærliggende at sætte fokus på et tilskud der er yderst relevant især hos de der behandles med statiner mod forhøjet kolesterol.

Man opdeler mangel på Q10 i primær -og sekundær mangel.

Primær mangel på Q10 opstår, når kroppens syntese af dette coenzym er faldet på grund af mutationer i specifikke enzymer, der er involveret i produktionen af coenzymet.

Sekundær mangel er hovedsageligt observeret blandt mænd og kvinder, der er blevet ordineret statiner, hvilket reducere en forløber for selve CoQ10 syntesen. Der kan være andre årsager, men for på nuværende tidspunkt er det megen fokus på statinernes negative indvirkning på Q10 produktionen.

CoQ10 har mange fordele, herunder dets antioxidante virkning og dets rolle i produktion af energi og cellefunktion.

Desuden har indtagelse af Q10, som kosttilskud, en bemærkelsesværdig sikkerhedsprofil fordi der stort set ikke er fundet bivirkninger, selv ved indtag af store doser (indtag på mere end 3.000 mg dagligt). Dog skal man rådføre sig med egen læge, inden indtag af Q10, hvis man er på antikoagulerende medicin.

Tilskud af Q10 er vigtigt for de der er i mangel, specielt fordi kosten kun tilbyder minimale mængder.

Man er nu på vej til en mere ens anbefaling, der hedder at alle patienter i behandling med statiner bør tage et tilskud af Q10 for at forebygge den risiko for hjertesvigt, statiner medfører.

Marts 2013, Nutrition Reviews, Michael S. Pepper, University of Pretoria i Sydafrika

 

Facts om Coenzym Q10

Coenzym Q10 kaldes også for Ubiquinon og er ikke kategoriseret som hverken vitamin eller mineral, men snarere et hjælpestof eller co-enzym; deraf navnet.

Q10 indgår i cellernes mitokondrier, de såkaldte energifabrikker, og er derfor yderst vigtig for vores produktion af energi.

Cellerne omdanner den energi vi får tilført via kosten til en form, der kan lagres og anvendes når der er behov.

Denne omdannelse sker via vores forbrænding - en reaktion mellem de energigivende næringsstoffer i kosten (fedt, kulhydrat, alkohol og protein) og den ilt vi indånder.

Cellerne er, via en række enzymer, i stand til at oplagre energien i kemisk form i de molekyler, der hedder ATP (energiholdigt molekyle - adenosintrifosfat). I vores celler findes mitokondrierne (energifabrikkerne), hvor enzymer og andre hjælpestoffer gennem en kæde af reaktioner, sikre energiproduktionen ud fra de energigivende næringsstoffer vi får tilført via kosten. Et af disse hjælpestoffer er Q10 - et centralt stof for kroppens stofskifte og vores produktion af energi. Q10

  

Vi danner selv noget Q10 og har et lager i kroppen på 1-1,5 gram, der primært findes i lever, nyrer og hjerte. Det er dog nødvendigt at tilføre Q10 via kost og ofte også via kosttilskud.

Man ved ikke nødagtig hvor meget Q10 vi dagligt har brug for, men anbefalet indtag af Q10 ligger på mellem 50-1.200 mg, alt efter vores tilstand og eventuelle mangelsymptomer.

 

I kosten finder vi Q10 i kød, specielt oksekød, fisk som sild, makrel og sardiner, nødder, bælgfrugt og spiseolier og det menes at vi via kosten henter cirka 5-20 mg dagligt.

 

I dag bruges Coenzym Q10 som et præstationsfremmende middel, ved nedsat sexlyst, ved HIV, hjertesvigt- og hjertekrampe, hovedpine, Parkinsons, mund-og tandkødssygdomme, forhøjet blodtryk og i behandling af diabetes 2.

Gode Tips til et Sundt Hjerte

CoenzymQ10 - Livsforlængeren   

 

Den viste Q10 findes i 30 mg og 100 mg hos din lokale helsekost eller Matas forretning. 

 

Marianne

Jeg er altid på jagt efter nye studier, emner, spændende opskrifter, bøger m.v., så skriv endelig hvis du har lyst at  bidrage med dine erfaringer eller spørgsmål. Du er også meget  velkommen til at gå direkte til min blog hvor du kan kommenterer på det skrevne.

Kender du nogen, du mener vil have glæde af nyhedsbrevene, er du meget velkommen til at videresende dem.  

 

Kærlig Hilsen

 

Marianne


Naturopath ibm, Health Counselor, CHHC, AADP

Naturewise Inc