5 oktober 2016

Sociaal tarief: voor iedereen die er recht op heeft
Langdurig zieken op tijd re-integreren
Illegale huiszoekingen bij sans-papiers
Bij sluiting bedrijven werknemers niet aan hun lot overlaten
Discriminatie arbeidsmarkt nu aanpakken, aub!
119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan
Ontwikkelingshulp en terugkeer niet koppelen
Vanaf nu ook live op Facebook!
Dirk De Kort promoot Koning Fiets
Nahima in Borgerhout
Nieuws van Mama Lufuma
Nahima ondervraagt
Nahima in beeld


Sociaal tarief: voor iedereen die er recht op heeft
23 september 2016                      
 
Sommige mensen hebben recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit, zoals mensen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap. In principe zou dit sociaal tarief ook automatisch toegekend moeten worden na een beslissing van de Directie-Generaal Personen met een handicap. Dit kan echter maanden, soms zelfs enkele jaren, duren. Hierdoor loopt men dus het sociaal tarief voor een bepaalde periode mis. Voor een gemiddeld gezin met twee kinderen, op basis van de prijzen van de goedkoopste leverancier, kan het sociaal tarief een verschil maken van ongeveer 270 euro per jaar. Al in 2012 stelde de federale ombudsmannen een soort compromis voor. Tot op heden is dit probleem nog niet opgelost. Ik heb de minister van Energie hier dan ook over ondervraagd in de commissie Bedrijfsleven.
 
Ik ben blij dat de minister constructief probeert mee te denken, maar het probleem ten gronde is nog niet opgelost. Mensen moeten nog steeds ťťn of twee jaar wachten. Mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Wetten kunnen hiervoor aangepast worden.

Langdurig zieken op tijd re-integreren
 11 augustus 2016
   
In de pers verschenen al meermaals alarmerende cijfers over het aantal langdurig zieken. Dit bracht in 2015 voor het eerst meer kosten met zich mee dan de werkloosheid, waarvoor de kosten daalden. Ik vroeg de minister van Sociale Zaken om een aantal cijfers om deze problematiek beter te kunnen plaatsen.
 
Zo blijken vandaag vaker vrouwen dan mannen langdurig thuis te zijn. En vooral de veertigers vallen uit. Ik wil wel enkele belangrijke kanttekeningen maken bij de cijfers. We werken langer en hoe ouder iemand wordt, hoe vatbaarder voor ziekte. Bovendien zijn er gewoon meer mensen aan het werk, dat dan ook het aantal langdurig zieken mee stijgt, is niet meer dan logisch. Het is echter meer dan ooit van belang om op tijd in te zetten op de re-integratie van langdurig zieke mensen.
 

Illegale huiszoekingen bij sans-papiers
24 september 2016

politie Wanneer mensen illegaal in ons land verblijven, kan de politie hen oppakken met het oog op uitwijzing. Maar, om deze mensen thuis op te pakken heeft de politie altijd een huiszoekingsbevel of toestemming van de bewoner nodig. Er zijn echter gevallen bekend waarbij dit laatste niet het geval was. Ik kaartte deze problematiek aan in de commissie Binnenlandse Zaken. Groot was mijn verbazing, toen minister Jambon antwoordde dat een huiszoekingsbevel of zo'n toestemming van de mensen zelf helemaal niet nodig is.
 
Deze visie is niet correct en schendt bovendien de Grondwet. Verschillende Grondwetspecialisten en minister van Justitie Koen Geens geven me hierin ook gelijk. Een correct uitwijsbeleid is het sluitstuk van een goed asielbeleid. Maar dit moet wel volgens de regels van de rechtsstaat gebeuren.
 

Bij sluiting bedrijven werknemers niet aan hun lot overlaten
14 september 2016 
 
De sluiting van de Caterpillar-vestiging in Charleroi kwam als een donderslag bij heldere hemel. Het bedrijf kende moeilijke jaren, maar werd door de federale en Waalse overheid fiscaal gesteund. Het is dan ook logisch dat we nagaan in hoeverre we die staatssteun kunnen terugvorderen, zoals we destijds ook deels hebben kunnen doen bij de sluiting van Opel Antwerpen.
 
In de commissie Sociale Zaken betuigde ik mijn medeleven aan de vele werknemers die door deze sluiting nu hun job verliezen. Ik pleitte er ook voor om alles in het werk te stellen deze mensen zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. Uiteraard geldt dit ook voor werknemers van andere bedrijven die recent met massale ontslagen bedreigd worden, zoals onder meer Douwe Egberts, M&S Mode, Axa en deze week nog ING.
 

Discriminatie op arbeidsmarkt nu aanpakken, aub!
22 september 2016
      
Vorig jaar keurde de Kamer de meerderheidsresolutie goed die de strijd aanbond met discriminatie op de arbeidsmarkt. De resolutie voorzag in drie maatregelen: gerichte controles in de publieke sector, zelfregulering in de private sector en tot slot een procedure waarbij de overheid gerichte controles kan uitvoeren bij hardleerse bedrijven. Ruim een jaar later staat er nog veel werk op de plank. Samen met de collega's van de meerderheid met wie ik de resolutie een jaar geleden ondertekende, vraag ik de verschillende betrokken ministers om hier snel werk van te maken. Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.
 

119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan
22 september 2016

Op 22 september was het exact 1 jaar geleden dat het Europese spreidingsplan werd goedgekeurd. Helaas zijn van de 160.000 mensen nog maar 5.870 mensen toegewezen aan een lidstaat. Voor BelgiŽ staat na ťťn jaar de teller op 119. Tot nu toe brachten we 29 asielzoekers over uit ItaliŽ en 90 uit Griekenland. Als we aan de Europese afspraken willen voldoen, moeten we in het komende jaar nog 3.693 vluchtelingen overnemen uit Griekenland en ItaliŽ.
 
Voor wie eraan twijfelt: wij kunnen dit aan. Eind vorig jaar stonden dagelijks honderden vluchtelingen in de rij voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Die crisis is voorbij. Het aantal vluchtelingen dat maandelijks asiel aanvraagt ligt terug op het normale niveau. Dus, mits een goede organisatie, mag het geen probleem zijn om aan onze verplichtingen van het spreidingsplan te voldoen. We moeten solidair zijn met ItaliŽ en Griekenland. Het water staat hen aan de lippen, ze kunnen de toevloed toch niet alleen aan. Ik heb het zelf kunnen constateren bij mijn bezoek aan de vluchtelingenkampen in ItaliŽ (SiciliŽ) begin september.
 

Ontwikkelingshulp en terugkeer niet koppelen
25 augustus 2016            
 
Tijdens de zomervakantie werd gesuggereerd om ontwikkelingshulp en terugkeer aan elkaar te koppelen. Zo zouden landen geen ontwikkelingshulp meer ontvangen als ze weigeren illegale migranten terug te nemen. Dit lijkt me geen goed idee. We zouden hierdoor de verkeerde mensen raken. Ontwikkelingshulp is namelijk ťťn van de vele elementen die migratie op de lange termijn tegengaat. Ontwikkelingshulp afbouwen, zou migratie enkel in de hand werken.


Vanaf nu ook live op Facebook!

Begin september beantwoordde ik voor de eerste keer live op Facebook vragen van mensen over de vluchtelingencrisis. De techniek liet ons soms in de steek, maar de reacties waren positief. Je kan het alvast hier herbekijken.
  
Het is de bedoeling om af en toe via Facebook in gesprek te gaan met u. Ik zal dit steeds vooraf aankondigen, zodat u vooraf ook al vragen kan bezorgen. Heb je nu al vragen of suggesties, dan mag je me altijd een mailtje sturen (nahima.lanjri@dekamer.be). Eventueel gaan we dan ook live in debat met elkaar.


Dirk De Kort promoot Koning Fiets 
 
In het Vlaams Parlement zet mijn collega-parlementslid Dirk De Kort zich actief in binnen de commissie mobiliteit. Ook hij trekt nu volop de kaart van Koning Fiets! Fietsen is gezond en het goedkoopst. Bovendien is de fiets het meest functionele vervoersmiddel in de stad, voor kleine en langere verplaatsingen. 
  
Om het draagvlak te vergroten gaat Dirk op pad om in verschillende Antwerpse gemeenten Koning Fiets te promoten. In Boom ondersteunde hij de lokale afdeling en stak hij de handen uit de mouwen om samen banden op te pompen, kettingen te smeren en fietslichtjes uit te delen.
 


Nahima in BorgerhoutCenters in Borgerhout
               
Aan de Engelselei kan je onder de gemetste spoorwegberm de 19de eeuwse centers terugvinden. Vorig jaar gingen enkele centers open voor een proefproject. Ondernemers en verenigingen konden de centers tijdelijk in gebruik nemen, vooraleer de Stad en AG Vespa de centers een definitieve invulling geven. Ik vroeg in de districtsraad wat het bestuur al heeft ondernomen om mensen aan te trekken.
 
Hoewel het project nu in handen is van de stad en AG Vespa, blijft het district het project zeer genegen. Het district vormt onder meer een belangrijke link tussen geÔnteresseerden en Studio Start vzw. Zes centers zijn momenteel nog in constructief gebruik. Het proefproject loopt wel stilaan op zijn einde. Het district dringt er wel op aan om een zo breed mogelijke oproep te doen voor geÔnteresseerden.


Nieuws van Mama Lufuma

In augustus ging ik op projectreis naar Congo met de mensen van Mama Lufuma vzw. We hebben er de handen uit de mouwen gestoken in het opvanghuis voor tienermoeders en hun baby's. Mijn reisverslag kan je hier nog eens nalezen.
  
Op 1 september startte de naaicursus, niet alleen voor onze moeders, maar ook voor jonge vrouwen uit de buurt. De bibliotheek heeft een veelbelovende start gemaakt. De kinderen uit de buurt zijn en blijven heel geÔnteresseerd. En onze moestuin werpt letterlijk zijn vruchten af. Onze pagadders gaan goed kunnen eten!
 


Nahima ondervraagt


Ik heb niet stilgezeten. Hieronder vindt u nog enkele parlementaire vragen, die ik afgelopen maand heb gesteld in de verschillende commissies


Nahima in beeld


Samen koken met de buren van de Kerkstraat voor het Vier-programma 'De Lekkerste Straat'. En het heeft geloond, want we hebben gewonnen! Ik zat zelf in het team van Denise. Ik ben geen keukenprinses, maar wel een enthousiast keukenhulpje. Uitzending gemist? Bekijk ze hier: http://www.vier.be/delekkerstestraat/videos/aflevering-van-30-september/2154623


Werkbezoek aan een vluchtelingenkamp op SiciliŽ, ItaliŽ. Dat opent de ogen!Toffe en zonnig teambuilding op de fractiedagen begin september.
 

Op 17 september werd Sus Schrauwen in de bloemetjes gezet voor zijn inzet voor sociaal winkelpunt 'tWinkeltje in Merksem. Hij ontving de ereprijs Grote Stroboer. Proficiat, Sus!

Een zonnige UNIZO - Dag van de Klant in winkelcentrum Deurne-Zuid op zaterdag 24 september


Gastvrij Antwerpen 2 op woensdag 28 september was weer zeer geslaagd. Proficiat aan de organisatoren!

 
Op 17 september trok de 304de Reuzekesstoet weer door Borgerhout. De vele omstaanders konden de danspasjes wel smaken. Op naar volgend jaar! Nog een klein filmpje:


Op donderdag 22 september werd het nieuwe Havenhuis officieel ingehuldigd. Architecte Zaha Hadid kon de finalisering van de werken jammer genoeg niet meer meemaken, maar het is een juweeltje! Antwerpen is weer een iconisch gebouw rijker. Ik maakte een filmpje met de eerste indrukken:
 


Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over ťťn van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!