8 juli 2016

Maak ouderschapsverlof flexibeler
Ploegenarbeid als oplossing voor bouwsector?
Mantelzorgers zijn echte helden!
Uitbuiting huispersoneel aanpakken
Neen tegen kindhuwelijken!
Voor elke leefloner een geïndividualiseerd traject
Kinderen verkas je niet zomaar naar een andere regio
Studentenarbeid aangepast
Vrijwilligers gezocht
Dirk De Kort lanceert platform
Nahima ondervraagt
Nahima in beeld


Maak ouderschapsverlof flexibeler
5 juli 2016            
 
Werk en gezin combineren, is niet altijd evident. Maar als we willen dat mensen langer aan het werk blijven, dan moeten we er ook voor zorgen dat een gezond evenwicht tussen een job en een gezin mogelijk is.
 
Om op die uitdaging in te spelen, heb ik een wetsvoorstel klaar dat het mogelijk maakt om bv. op woensdagmiddag thuis te zijn voor de kinderen of op vrijdagmiddag zeker aan de schoolpoort te staan of tweewekelijks een hele dag verlof op te nemen, hetgeen ideaal is voor co-ouders. Tot nu toe kan je enkel volledige dagen ouderschapsverlof opnemen. Mijn voorstel zou het dus mogelijk maken om het ouderschapsverlof in ťťn tiende op te nemen. Het gaat niet om extra verlof, maar om meer flexibiliteit. Ik ben blij dat mijn voorstel heel positieve reacties krijgt, onder andere van de Gezinsbond.


Ploegenarbeid als oplossing voor bouwsector?
 24 juni 2016
   
De bouwsector vreest dat er tegen 2020 26.000 jobs verloren zullen gaan door de goedkope buitenlandse arbeidskrachten uit bv. Polen en RoemeniŽ. In de commissie Sociale Zaken vroeg ik de Minister van Werk, Kris Peeters, hoe hij de bouwsector verder wil ondersteunen om dit jobverlies te voorkomen.
 
Eťn van de pistes die momenteel wordt onderzocht, is die van de ploegenarbeid. Als men het stelsel van de ploegenarbeid kan aanpassen, dan zou de bouwsector hier ook onder kunnen vallen. Zo zou men op een erg creatieve wijze tegemoet komen aan de vragen van de sector zelf en men zou de loonkloof met landen als Polen en RoemeniŽ kunnen verkleinen.
   

Mantelzorgers zijn echte helden!
23 juni 2016 
 
Op de Dag van de Mantelzorger heb ik alle mensen die zich dagelijks inzetten voor een ziek of bejaard familielid of voor een buur of kennis die hulp nodig heeft, extra in de bloemetjes gezet. Ze doen boodschappen, helpen in het huishouden of ze zijn er met een luisterend oor. Al die mensen, die duizenden mantelzorgers, verdienen onze waardering en steun. Voor mij zijn zij allemaal echte helden. Bedankt!
 

Uitbuiting huispersoneel aanpakken
21 juni 2016
      
Vorig jaar kwamen meer dan 1.500 klachten binnen bij de arbeidsinspectie in verband met huispersoneel (dienstboden, poetsmannen en -vrouwen, au pairs, klusjesmannen). Dat bleek uit mijn vraag aan minister van Werk, Kris Peeters. De mensen vinden hun weg naar de inspectie, wat een goede zaak is, maar dit cijfer is maar het topje van de ijsberg voor een sector die gevoelig is aan misbruik, uitbuiting en zwartwerk.
 
Ik stelde hierover enkele vragen in de commissie, want er zijn volgens mij nog mogelijkheden om de situatie van deze mensen te verbeteren. Ik vroeg de minister van Werk waarom de arbeidsinspectie vandaag wel de werkplek van een au-pair mag controleren, maar niet die van huispersoneel. Dat is niet logisch. De wet moet dus aangepast worden. Ik vraag ook om de sector in kaart te brengen, zodat we een beter zicht krijgen op de meest kwetsbare groepen. Ten slotte vroeg ik de minister van Sociale Zaken duidelijkheid over de verzekering tegen arbeidsongevallen voor huispersoneel. Zij vertelde dat dit een wettelijke verplichting is. Situaties die kunnen leiden tot uitbuiting en zwartwerk moeten absoluut aangepakt worden.
 

Neen tegen kindhuwelijken!
4 juli 2016                      
 
Elke dag worden wereldwijd 39.000 kindbruidjes gedwongen uitgehuwelijkt. Kindhuwelijken zijn een praktijk die we absoluut niet kunnen tolereren. Ze zijn trouwens in BelgiŽ, net als in veel andere landen, verboden. Door de verhoogde toestroom van vluchtelingen worden echter steeds meer Europese landen met dit fenomeen geconfronteerd. Zo zaten in april maar liefst 24 kindbruidjes in onze opvangcentra.
  
Op maandag 4 juli keurde de OVSE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, quasi unaniem mijn voorstel goed om een halt toe te roepen aan kindhuwelijken. Met dit voorstel steun ik UNICEF, die hier wereldwijd campagne tegen voert. Ik zal dit thema ook in het parlement blijven opvolgen en de ministers vragen om de gepaste maatregelen te nemen
 

Voor elke leefloner een geÔndividualiseerd traject
7 juli 2016

OCMW Vandaag kunnen mensen zonder enig sociaal vangnet terecht bij het OCMW voor een leefloon en/of begeleiding. Binnenkort krijgen de OCMW's een extra middel om deze mensen sneller en makkelijker te begeleiden naar een nieuwe plek in onze maatschappij. De Commissie Volksgezondheid keurde afgelopen week namelijk een ontwerp goed dat een voorwaarde zal koppelen aan het krijgen van een leefloon: het GPMI, het geÔndividualiseerd traject maatschappelijke integratie.
 
Ik vind dat we moeten uitgaan van wat iemand kan in plaats van wat hij of zij niet kan. Het geÔndividualiseerd traject moet ofwel leiden naar een job ofwel naar integratie in de samenleving, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor wie een job niet haalbaar is. Gemeenschapsdienst kan deel uitmaken van dit traject, maar is zeker niet verplicht. We mogen talenten niet onbenut laten. Iedereen heeft een plaats in onze samenleving.
 

Kinderen verkas je niet zomaar naar een andere regio
9 juni 2016

Tijdens de plenaire vergadering heb ik de staatssecretaris opnieuw gevraagd om rekening te houden met de kwetsbare kinderen in onze opvangcentra.
 
Mijn pleidooi blijft hetzelfde: verplaats kinderen niet zomaar naar een andere regio of taalgebied. Het is logisch dat we bij de afbouw van de opvangplaatsen voor asielzoekers ernaar streven om kinderen zoveel mogelijk naar dezelfde school te laten gaan of minstens in dezelfde regio. Kinderen van de ene kant naar de andere kant van het land verkassen is niet goed voor hun integratie. Ik blijf dan ook vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de vrije plaatsen in de lokale opvanginitiatieven van de OCMW's en NGO's. En als er een overplaatsing nodig is, zorg er dan voor dat dit gebeurt voor de start van het nieuwe schooljaar.
 

Studentenarbeid aangepast

De regering besliste afgelopen week dat studenten vanaf volgend jaar 475 uur per jaar mogen werken in plaats van de huidige 50 dagen per jaar.


Vrijwilligers gezocht

Caritas is op zoek naar vrijwilligers om vluchtelingen en asielzoekers te ondersteunen in hun zoektocht naar een woning. Op deze manier staan de vluchtelingen sneller op hun eigen benen en bevorder je daarmee tegelijkertijd de integratie van deze groep in de samenleving.Dirk De Kort lanceert  platform
 
In het Vlaams Parlement zet mijn collega-parlementslid Dirk De Kort zich actief in binnen de commissie mobiliteit. Afgelopen maand lanceerde hij het platform 'Minder hinder rond Antwerpen'.
  
Op het platform vinden mensen uit de rand rond Antwerpen alle info terug over de werken in en rond de stad Antwerpen. Bovendien kunnen ze er ook hun eigen vragen en ideeŽn kwijt.
 
Meer info? Contacteer Dirk De Kort via dirk.dekort@vlaamsparlement.be.


Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Nahima in beeld

Wij hebben ook gesupporterd en per ongeluk de Belgische vlag in spiegelbeeld op onze wangen gezet (oeps).

Startmoment Vrouw en Maatschappij provincie Antwerpen, 12 juni

Tussen 6 juni en 6 juli was het de Ramadan voor de moslimgemeenschap. Ik was aanwezig op enkele zeer geslaagde iftars, de vastenverbreking, in Hoboken, Berchem en Brussel.
 
JONGCD&V provincie Antwerpen i.s.m. Jisr Al Amana-Instituut, zaterdag 11juni


Iftar CD&V Berchem, 18 juni

Iftar Samen leven, Fedactio, 28 juni

OVSE-zomerzitting in Tbilsi, GeorgiŽ, 1 - 5 juli
 


Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over ťťn van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!