30 oktober 2015

Ambitie optrekken minimumpensioenen waarmaken
Tandzorg bij kinderen in armoede onder de aandacht
Graag een evenwichtig spreidingsplan
Bijklussen of vrijwilligerswerk?
Flessenhals van huisvesting erkende vluchtelingen aanpakken
Bijna 9 miljoen aanwezigheidsregistraties op grote bouwwerven
Buitenlandse beursstudenten worden vrijgesteld van vreemdelingentaks
Wonen waar het niet is toegelaten, nu onmogelijk
Wij vluchten niet: waar kan je mij vinden?
Dirk De Kort: autodelen bij De Ideale Woning
Nahima ondervraagt
Kroonstraat moet verkeersveiliger
Nahima in beeld


Ambitie optrekken minimumpensioenen waarmaken
29 oktober 2015
 
Deze regering heeft de ambitie om de minimumpensioenen op te trekken, minstens tot 10% boven de Europese armoededrempel. Dat werd opgenomen in het regeerakkoord. Ik vroeg aan de minister van Pensioenen naar een stand van zaken.
 
Op 6 september werd het minimumpensioen al opgetrokken voor de alleenstaanden met 22,80 euro per maand en de gezinspensioenen met 28,80 euro per maand. In augustus 2016 zal het minimumpensioen voor alleenstaande zelfstandigen worden opgetrokken. De welvaartsenveloppe voor 2017 en 2018 zal toelaten de minima verder te verhogen. De ambitie uit het regeerakkoord moeten we zeker waarmaken, maar met de welvaartsenveloppe alleen lukt dit niet. Bijkomende inspanningen zijn nodig.
 

Tandzorg bij kinderen in armoede onder de aandacht
29 oktober 2015

Er bestaat een groot verschil tussen de tandhygiŽne van kinderen uit gegoede en minder gegoede gezinnen. Kinderen uit minder gegoede gezinnen gaan te weinig op controle bij de tandarts, de ouders weten vaak niet dat er financiŽle regelingen bestaan die hen kunnen helpen of dat er voor tandzorg bij kinderen vaak terugbetaling is vanuit de ziekteverzekering. Ik vroeg de minister van Volksgezondheid om uitleg.
 
De laatste tien jaar is er een belangrijke positieve evolutie bij jongeren. Jaarlijks bereikt men ongeveer 70% jongeren zonder voorkeurbehandeling en 55% met voorkeurbehandeling. Deze doelgroep vraagt ook om een zeer gerichte aanpak. Een nationale commissie van tandheelkundigen-ziekenfondsen heeft daarvoor een globaal plan uitgewerkt. Dit model wordt gepromoot bij de deelstaten, die instaan voor de sensibiliseringscampagnes. Het werd ook onder de aandacht gebracht bij de opmaak van het nieuwe federale plan armoedebestrijding.
 

Graag een evenwichtig spreidingsplan
29 oktober 2015
               
In Europees verband kan enkel een gezamenlijke aanpak door middel van een evenwichtige spreiding van asielzoekers over de verschillende lidstaten een oplossing bieden voor de huidige vluchtelingencrisis. Het is dus maar logisch dat we ook in eigen land komen tot een evenwichtige spreiding. Vandaar dat ik de staatssecretaris voor Asiel en Migratie heb gevraagd hier werk van te maken.
 

Bijklussen of vrijwilligerswerk?
26 oktober 2015
 
Vrijwilligerswerk is zeer waardevol. Elke week vangen tal van jongeren vrijwillig onze kinderen op bij de jeugdbeweging. Anderen zorgen er vrijwillig voor dat langdurig zieken niet in een sociaal isolement terechtkomen. De vrijwilligers in de rusthuizen, de jongeren op speelpleinen, vrijwilligers in voedselbanken, ... Bijklussen in het zwart of vrijwilligerswerk doen zijn twee zaken die strikt gescheiden moeten blijven.
 
Ik vroeg in de commissie duidelijkheid aan de staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude. De discussie over vrijwilligerswerk moet duidelijk ten gronde gevoerd worden. Het gaat niet om de buurman die eens een klusje opknapt voor een andere buur. Het gaat om de systematische klusjes tegen betaling. Er moet duidelijkheid komen over hoe ver men mag gaan.
 
Lees meer.

Flessenhals van huisvesting erkende vluchtelingen aanpakken
29 oktober 2015
     
In de plenaire vergadering vroeg ik de staatssecretaris naar de stand van zaken in zijn plan om maaltijdcheques aan te bieden aan erkende vluchtelingen om zo de uitstroom uit de opvang te versnellen. Eens erkend mag een vluchteling namelijk nog max. twee maanden in de opvang verblijven. Zij die sneller kunnen uitstromen, omdat zij terecht kunnen bij familie, vrienden of kennissen, zouden nu maaltijdcheques krijgen.
 
Een aantal vragen blijven onbeantwoord. Hoe zit het met de sociale zekerheidsbijdragen, hoe zit het met het leefloon? Het is belangrijker te zoeken naar een oplossing voor de flessenhals die de huisvesting vandaag is.
 
Lees meer.                     

Bijna 9 miljoen aanwezigheidsregistraties op grote bouwwerven

28 oktober 2015

 

Sinds 1 april 2014 geldt een verplichte aanwezigheidsregistratie voor bouwvakkers op grote bouwwerven. Op die manier wil men een antwoord bieden op de problemen met illegale arbeid, sociale dumping, maar ook met de veiligheid op bouwwerven. In de Kamercommissie Sociale Zaken vroeg ik naar een stand van zaken.

 

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar waren er 9 miljoen registraties op grote bouwwerven. Een eerste evaluatie toonde al aan dat deze registraties een beter zicht geven op wie aanwezig is, maar ook de pakkans vergroten in geval van sociale dumping. Blijvende controles van de sociale inspectie blijven echter een must om ook de niet-geregistreerden te kunnen controleren.

 

Lees meer.


Buitenlandse beursstudenten worden vrijgesteld van vreemdelingentaks
 29 oktober 2015                                 

 

Begin dit jaar werd de retributie voor een verblijfsaanvraag, of de zogenaamde vreemdelingentaks, ingevoerd. Nieuwkomers moeten nu een vergoeding betalen voor de administratieve kosten die ontstaan bij hun aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf. Ook studenten werden in deze regeling opgenomen.

 

Ik ben blij dat men nu inziet dat het niet goed is dat deze buitenlandse beursstudenten in deze groep werden opgenomen en dat zij vanaf volgend schooljaar dan ook vrijgesteld worden van deze taks. Ik betreur dat dit niet retroactief kan aangepast worden.

 

Lees meer.


Wonen waar het niet is toegelaten, nu onmogelijk

23 oktober 2015             

 

Op 22 oktober werd in de plenaire vergadering een wetsontwerp goedgekeurd waarin een wetsvoorstel van mezelf uit de vorige legislatuur volledig werd overgenomen. Dat voorstel moest een antwoord bieden op een problematiek waar een aantal gemeenten mee geconfronteerd werden. Wie zich vroeger wenste in te schrijven in het bevolkingsregister op een adres waar  wonen niet toegelaten was (zoals in onbewoonbare panden of in een stacaravan in een vakantiepark), kon zich na verloop van tijd definitief laten inschrijven op dit adres. Dit is nu niet langer mogelijk. Deze inschrijvingen in het bevolkingsregister blijven vanaf nu een voorlopig karakter behouden.

  

Ik vind het belangrijk om op die manier slechte huisvesting aan te pakken. In het 2006 werd ook al een wetsvoorstel van mezelf goedgekeurd om het kordaat optreden tegen huisjesmelkers mogelijk te maken.

 

Lees meer.


Heel veel mensen zitten met vragen: Waarom komen deze mensen naar hier? Wat doen we in Europees verband? Moeten wij die mensen opvangen? Is dat tijdelijk? Kunnen we deze mensen opvangen? ...

De voorbije weken ben ik al gaan spreken in de CD&V-regio Rupel-Zuidrand en de CD&V-afdelingen Turnhout, Rumst, Willebroek, Sint-Amands, Kapellen, Puurs en Antwerpen-Borgerhout. Hierbij een overzicht van de komende info-avonden:

Ma. 9/11
20u00
Kalmthout
Zalen De Kievit, Korte Heuvelstraat 14, Kalmthout
Iedereen welkom
Do. 9/11
20u00
Schoten
Info volgt
Iedereen welkom
Vrij. 27/11
14u00
CD&V Senioren regio Antwerpen
Kabinet schepen Philip Heylen
Enkel CD&V - leden
Di.01/12
20u00
Sint-Katelijne-Waver
Info volgt
Enkel CD&V-leden
Woe.02/12
20u00
Ranst
Gildenhuis Broechem, Pertendockstraat 14, Ranst
Iedereen welkom
Di.15/12
20u00
Arendonk
Zaal Renova, Koeistraat 10, Arendonk
Iedereen welkom
 


Dirk de Kort: autodelen bij De Ideale Woning
 
Als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning is Dirk De Kort bijzonder fier dat zij op het vlak van gedeelde mobiliteit een voortrekkersrol kunnen spelen. De Ideale Woning deelt een auto met de buurt en huurders van De Ideale Woning. Ze doet dit in samenwerking met de organisatie Autopia.

Lees meer. Nahima ondervraagt               

Ik heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u nog enkele parlementaire vragen.
 


Nahima in Borgerhout

Kroonstraat moet verkeersveiliger
29 september 2015
De Kroonstraat krijgt dagelijks heel wat verkeer te slikken. De verkeersveiligheid staat al een tijd ter discussie. In de districtsraad van september diende ik een motie in met een vraag voor de stad. De Kroonstraat zal volgende zomer heraangelegd worden. De districtsraad vraagt nu aan de stad of zij op korte termijn kan onderzoeken of meer verkeersveiligheid kan gecreŽerd worden door bijvoorbeeld meer zebrapaden aan te leggen. Mijn motie werd unaniem aangenomen.
 


Nahima in beeld

Rondleidingen in het parlement: op zaterdag 3 oktober was een groep van Vrouw en Maatschappij Vorselaar op bezoek in het parlement. Op donderdag 15 oktober mocht ik de mensen van de vzw Integratie en Inburgering Antwerpen ontvangen.

 

 

 

 

 

Feest van onze gedeputeerden 'Feest mee met Bellens en Caluwť', zaterdag 26 september

De uitreiking van 't Sociaal Reuzeke 2015, zaterdag 26 september

  

 

 

Toelichting over de tax shift en de vluchtelingencrisis bij de CD&V Senioren van Essen, vrijdag 2 oktober

 


 

Een bezoek gebracht aan de brunch van Vrouw en Maatschappij Rumst, zaterdag 11 oktober
 
 
Samen met enkele van onze partijkopstukken bracht ik een bezoek aan het opvangcentrum van Sijsele, zaterdag 17 oktober
 
 
 

Toelichting 'Wij vluchten niet'

Vrijdag 23 oktober, ledenfeest CD&V Sint-Amands

 

Dinsdag 27 oktober, CD&V Kapellen


Donderdag 29 oktober, CD&V Antwerpen en Borgerhout
 
 
 
Werkbezoek aan het opvangcentrum in Arendonk, 30 oktober

 


Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over ťťn van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!