9 juli 2015

Wat gebeurt er nu met de pensioenleeftijd?
Mo*: Minder dan 0,2% Syrische vluchtelingen onder Europese bevolking
Dringende medische hulp voor mensen zonder papieren
Inschakelingsuitkering voor jongeren
CD&V Stad Antwerpen schenkt slachtoffers aardbeving Nepal 2.500 euro
Dirk De Kort: investeer mee in Rotonde op Dreef!
Nahima ondervraagt
Wetsvoorstellen Nahima
Verbetering van de inkomenssituatie van arbeidsongeschikte personen
Nahima in Borgerhout
Nahima in beeld

Beste ,

Het schooljaar zit er alweer op. Voor sommigen onder ons is de zomervakantie al begonnen. In het parlement gaan we nog even door, want er liggen nog een aantal belangrijke wetsontwerpen op ons te wachten.

Geniet alvast van een welverdiende vakantie met familie, vrienden en mooi weer.

Wat gebeurt er nu met de pensioenleeftijd?

1 juli 2015

 

Vandaag is de pensioenleeftijd 65 jaar, maar gemiddeld stoppen de meeste mensen rond hun 60ste (59,3 jaar). Bovendien leven we langer dan onze grootouders. Dus als we de betaalbaarheid van onze pensioenen willen verzekeren moeten we ingrijpen.

 

Onder de vorige regering, zijn we erin geslaagd die feitelijke pensioenleeftijd al met 2 jaar omhoog te krijgen. De volgende jaren willen we hetzelfde doen. Mét overgangsperiodes en specifieke regelingen voor wie in een zwaar beroep zit of een lange loopbaan heeft.

 

Op 1 juli keurde de Kamercommissie Sociale Zaken het wetsontwerp van de Minister van Pensioenen goed.

 

Lees meer


Mo*: Minder dan 0,2% Syrische vluchtelingen onder Europese bevolking
29 juni 2015             

 

In april al pleitte ik in de Kamer voor meer humanitaire visa. Dit biedt een bijkomend instrument aan mensen die deze bescherming echt nodig hebben. Tot nu toe verleenden we vnl. humanitaire visa aan mensen met (familie)banden in België, maar die niet in aanmerking kwamen voor gezinshereniging.


Mo* mondiaal nieuws vroeg me onze visie op humanitaire visa, quota en hulp aan landen die het gros van de Syrische vluchtelingen opvangen, toe te lichten.

 

Lees het volledige artikel hier.

Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van 23 april.


Dringende medische hulp voor mensen zonder papieren
19 juni 2015
 
Voor mensen zonder wettelijk verblijf moet het OCMW steeds dringende medische hulp verlenen. Hier zijn vier voorwaarden aan verbonden. Men moet zonder wettig verblijf in het land zijn, op het grondgebied van het OCMW verblijven, niet over eigen financiële middelen beschikken en een arts dient een attest te schrijven voor de nood aan medische zorgen met de bewoording 'dringende medische hulp'.
 
Recent kwam aan het licht dat het OCMW van Antwerpen een tegenexpertise laat uitvoeren door een eigen arts. Uiteraard kunnen eventuele misbruiken aangepakt worden, maar daar zijn andere wettelijke mogelijkheden voor. De minister stelt dat OCMW's vrij zijn om een medische tegenexpertise aan te vragen. Het OCMW kan dan, op basis van deze tegenexpertise, beslissen om de dringende medische hulp te weigeren. De betrokken persoon kan hier altijd in tegen beroep gaan bij de arbeidsrechtsbank. In mijn ogen is het nog altijd onduidelijk of de controle kan gebeuren door een arts in dienst van het OCMW of een onafhankelijke instantie. Ik volg dit verder op.
 

Lees het artikel uit De Standaard van 19 juni.
Lees het artikel uit De Standaard van 9 juli.


Inschakelingsuitkering voor jongeren
11 juni 2015             

 

Minister van Werk Kris Peeters stuurde de regelgeving rond de inschakelingsuitkeringen voor schoolverlaters bij. De vorige regering beperkte het uitkeren van deze uitkering al van oneindig tot drie jaar. Deze regering stelde nu een maximumleeftijd  vast van 25 jaar voor de start van de inschakelingsuitkering en koppelde er een diplomavereiste aan vast. Al wie een diploma, getuigschrift of certificaat behaalde, blijft in aanmerking komen voor de uitkering. 
 

Deze voorwaarde heeft als doel jongeren te stimuleren een diploma, getuigschrift of certificaat te behalen.

 

Lees meer.


CD&V Stad Antwerpen schenkt slachtoffers aardbeving Nepal 2.500 euro

16 juni 2015


 

CD&V was prominent aanwezig op de benefiet voor Nepal in De Roma op maandagavond 15 juni. Met trots werd door CD&V Stad Antwerpen een cheque van 2.500 euro overhandigd voor het lenigen van de nood in Nepal. Dit was nl. de opbrengst van onze jaarlijkse brunch, die deze keer volledig werd weggeschonken aan de slachtoffers in Nepal. Nadien kon iedereen genieten van optredens van King Dalton, Laïs en The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band.Dirk De Kort: investeer mee in Rotonde op Dreef!
 
Collega Dirk De Kort is naast Vlaams Parlementslid en schepen in Brasschaat ook voorzitter van vzw Rotonde, ondernemend in de zorg voor volwassenen met een beperking.

 

Vzw Rotonde en Inclusie Invest zijn momenteel op zoek naar investeerders die aandelen ter waarde van 2.000 euro willen kopen om te investeren in een uniek woonproject in Brasschaat voor 19 personen met een beperking. Men hoopt de eerste steen te kunnen leggen in 2016 en de eerste bewoners te verwelkomen in 2019.


Bekijk het filmpje op de website van Dirk voor meer informatie over dit unieke woonproject.Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Wetsvoorstellen Nahima
In deze rubriek stel ik telkens één van mijn wetsvoorstellen aan je voor. Vandaag wil ik mijn voorstel in verband met de rechten van een persoon met een handicap voorstellen. Wil je een volledig overzicht van mijn werk in deze legislatuur, dan kan je dat vinden op de website van de Kamer. 

Verbetering van de inkomenssituatie van arbeidsongeschikte personen


 

Uit onderzoek door de Christelijke Mutualiteit bleek dat bepaalde groepen invaliden slechts over beperkte middelen beschikken om van te leven. Dit is vooral het geval voor alleenstaande invaliden en eenoudergezinnen. Maar ook in gezinnen waar beide partners invalide zijn, ligt het inkomen laag, aangezien geen van beide in dat geval beschouwd wordt als gezinshoofd.


Met mijn wetsvoorstel willen we de inkomenssituatie van arbeidsongeschikte personen verbeteren door een uitkering als gezinshoofd toe te kennen in gezinnen waar beide partners invalide zijn.
 
Lees mijn wetsvoorstel.Nahima in Borgerhout


Inzetten op verkeersveiligheid in Borgerhout
10 juni 2015

Stad en district delen de bezorgdheid over de snelheid in verschillende Borgerhoutse straten. Om de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te maken, wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de inrichting van de rijbanen enerzijds en een faire handhaving naar bestuurders toe anderzijds. Daarnaast wordt de verplaatsbare flitspaal nu al ingezet en volgt dit najaar nog een sensibiliseringscampagne.

Verkeersveiligheid is voor iedereen een prioriteit. Ikzelf heb in de districtsraad hierover al verschillende vragen gesteld.


Graag een veilige Turnhoutsebaan
18 juni 2015

De stad Antwerpen bekijkt nu samen met de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid met welke maatregelen, in de vorm van kleine ingrepen, men tot een veiligere Turnhoutsebaan kan komen. Daarnaast zet men nu al extra paarkeerwachters in en zullen in verschillende woonwijken een zone 30 ingevoerd worden.
 
In het verkiezingsprogramma van 2012 riep CD&V Borgerhout al op om een Masterplan op te maken voor de Turnhoutsebaan. Ik ben tevreden dat enkele voorstellen die ik eerder al aanhaalde in de districtsraad, nu worden opgenomen op stadsniveau.
 

Op zoek naar een oplossing voor de overlast in de Bakkerstraat 
8 juli 2015 

Bewoners van de Bakkerstraat in Borgerhout, waar éénrichtingsverkeer van toepassing is, ondervinden al enige tijd overlast van foutief parkeren en laden en lossen naar aanleiding van het openen van een nieuwe supermarkt. De schepen is op de hoogte van de verhoogde parkeerdruk en verkeersonveiligheid en wil zo snel mogelijk tot oplossingen komen, zei hij als antwoord op mijn vraag in de districtsraad.
 
In samenspraak met de stad zullen fietsbeugels geplaatst worden op één parkeerplaats over de supermarkt, zal men paaltjes plaatsen en bekijkt men of een laad- en loszone mogelijk is. Het district belooft de buren op de hoogte te brengen wanneer de stad oplossingen aanreikt.

 

Lees meer. Nahima in beeld

Benefiet Nepal in De Roma in Borgerhout, 15 juni 2015

 

  
Gastspreker op de Iftar georganiseerd door JONGCD&V Provincie Antwerpen in samenwerking met de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, 24 juni 2015
Foto's Zerrad Charafdinne
   
 

Met een groep vrouwen na een werkbezoek en boeiend gesprek over schijnhuwelijken, 25 juni 2015

 

Feestelijke opening Antwerp Hotel National in Antwerpen door minister Kris Peeters, 25 juni 2015
Foto's Peter De Rechter
 
Islamitisch-Christelijke ontmoeting: "De solidariteit met de armen" Sant'Egidio, 27 juni 2015

    Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!