30 april 2015

S.O.S. Nepal
We mogen niet wegkijken
Bestrijding van partnergeweld is wel een prioriteit
In debat over armoede
Doktersbezoek: niet evident voor sommigen
Recht op familiebezoek
Bescherming voor werkloze mantelzorgers
Pensioenen ambtenaren hervormd
Dirk De Kort: een visie op Uber
Nahima ondervraagt
Wetsvoorstellen Nahima
Nahima in Borgerhout
Iedereen welkom!
Nahima in beeld

Beste ,

April is altijd wat een atypische maand, zowel in het parlement als daarbuiten. Veel mensen hebben net zoals ik in de paasvakantie een momentje genomen om te herbronnen om er nadien weer op volle snelheid aan de slag te gaan. 

Hieronder vertel ik je graag waar ik de afgelopen maand aan gewerkt heb.

S.O.S. NepalDe verschrikkelijke natuurramp in Nepal raakt ons allemaal. Volgens een eerste schatting zou de aardbeving maar liefst 8 miljoen mensen hebben getroffen en het dodentol blijft dagelijks oplopen.

Wil je, net zoals ik, je steun betuigen aan de getroffen Nepalese bevolking? Dan kan je dit doen door een gift op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 van het Consortium 12-12 of op BE56 0017 1459 0588 - NRNA Belgium, een lokaal initiatief van de Nepalese gemeenschap in Antwerpen.

 

Alvast heel erg bedankt!


We mogen niet wegkijken
23 april 2015

Nu Europa zich buigt over de crisis van de bootvluchtelingen, heb ik in de Kamer tijdens het debat daarover ook gepleit voor een grotere bijdrage van ons land, onder meer door vluchtelingen te hervestigen en het toekennen van humanitaire visa. We mogen immers niet wegkijken.

Niemand blijft onbewogen bij de dramatische gebeurtenissen die zich dagdagelijks in de Middellandse Zee afspelen. Dergelijke drama's zijn niet nieuw, maar recent is de stroom aan mensen die de gevaarlijke overtocht in gammele bootjes wagen vanuit Noord-Afrika enorm toegenomen.

Lees hier mijn volledige tussenkomst in de plenaire vergadering.

Bestrijding van partnergeweld is wél een prioriteit
30 april 2015                

 

In het regeerakkoord staat dat de bestrijding van intrafamiliaal geweld als prioritair beschouwd wordt. Vandaag stelde ik in de plenaire vergadering  een vraag naar aanleiding van het nieuws dat dit niet meer als een prioriteit zal behandeld worden door de politie.

 

Voor CD&V is het duidelijk: partnergeweld is nog steeds een dagdagelijkse realiteit en de aanpak ervan mag onder geen enkel beding verslappen. In de plenaire vergadering van 12 maart drong ik hierop al aan bij minister Jambon en die verklaarde toen dat dit een prioriteit is waaraan bijzondere aandacht moet worden geschonken. Ik steun de minister in dit standpunt en vraag om dit nu concreet gestalte te geven in de uitwerking van het nieuwe Nationale Veiligheidsplan.

 

Lees meer. 


In debat over armoede
30 maart 2015

 

Tijdens De Zevende Dag ging ik in debat over armoede. In België lopen 1,6 miljoen mensen het risico om in armoede terecht te komen. Zij moeten rondkomen met een inkomen dat lager is dan de Europese armoededrempel.

Iedere persoon in armoede is er één te veel, want het gaat telkens om iemand die de eindjes op het einde van de maand niet aan elkaar kan knopen. Voor hen blijf ik de strijd tegen armoede aangaan, maar een eenvoudige oplossing bestaat niet. We moeten op alle fronten tegelijk werken: inkomen, werk, eerlijke fiscaliteit, onderwijs, huisvesting, ...


Dat vergt een globaal plan voor armoedebestrijding. Daarom werkte ik een resolutie uit met voorstellen op diverse domeinen.
 

Lees hier meer over mijn resolutie armoedebestrijdingDoktersbezoek: niet evident voor sommigen

01 april 2015

 

We hebben een prima gezondheidszorg in België. Toch vindt niet iedereen zijn weg er naartoe. Dit blijkt uit een recente enquête van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid.

 

Ik vroeg in de commissie Volksgezondheid welke bijkomende maatregelen overwogen worden om de toegang tot de gezondheidszorg voor kwetsbare personen te vergemakkelijken. Daarnaast ondervroeg ik de minister over welke communicatiekanalen gebruikt worden om deze mensen te informeren over het aanbod en het belang van een aangepaste gezondheidszorg.

 


Recht op familiebezoek
20 maart 2015

Vaak hebben mensen van vreemde origine nog familie in het buitenland. Deze familie komt graag op bezoek voor familiale gelegenheden zoals bijvoorbeeld een geboortefeest, een huwelijk,... Dit kunnen ze doen door een visum kort verblijf aan te vragen.

We hebben gemerkt dat steeds meer mensen problemen ondervinden bij het verkrijgen van dit visum kort verblijf. We zijn er nochtans altijd van uitgegaan dat mensen hun kinderen of kleinkinderen moeten kunnen blijven bezoeken. Ik ondervroeg de staatssecretaris over deze problematiek.Lees hier meer over mijn vraag aan de Staatssecretaris.

Bescherming voor werkloze mantelzorgers
16 april 2015 

Wij vinden mantelzorgers enorm belangrijk!

Dankzij minister Kris Peeters
zullen mensen die om familiale en sociale redenen niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, hun engagement als mantelzorgers kunnen voortzetten én zullen tegelijk een uitkering ontvangen.


Ik ondervroeg de minister over de 1200 mensen die momenteel voor een ziek familielid zorgen en dus uitstel krijgen voor het actief zoeken naar werk.

 

Lees hier meer over mijn vraag en het antwoord van de Minister.


Pensioenen ambtenaren hervormd
25 maart 2015

De Commissie Sociale Zaken keurde onlangs een wetsontwerp met enkele pensioenhervormingen voor de publieke sector goed. Dit wil zeggen dat de verschillen tussen de pensioenen voor ambtenaren, zelfstandigen en werknemers maximaal weggewerkt worden.

De diplomabonificatie voor ambtenaren, die ervoor zorgt dat studieperiodes onder bepaalde voorwaarden meegeteld worden voor het pensioen, wordt geschrapt.

 

Lees hier meer over deze hervorming.


Dirk De Kort: een visie op Uber
 
Collega-parlementslid Dirk De Kort volgt in het Vlaams Parlement de commissie Mobiliteit en Openbare Werken op. Als mobiliteitsexpert komt hij vaak in de media met zijn visie. Wat is Uber precies? Uber is een internationaal bedrijf die via een app een alternatieve taxidienst aanbiedt. Hier is echter wat controverse over omdat taxicentrales vinden dat Uber de regels omzeilt

Op zaterdag 18 april 2015 verscheen een opiniestuk van Dirk De Kort samen met collega's Karin Brouwers, Lode Ceyssens en Caroline Bastiaens in De Morgen. Hierin pleiten ze voor een minimaal wettelijk kader voor innovaties zoals Uber die onze mobiliteit kunnen versterken en bijvoorbeeld De Lijn kunnen aanvullen. 

 

Lees hier het opiniestuk over Uber.Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Wetsvoorstellen Nahima
In deze rubriek stel ik telkens één van mijn wetsvoorstellen aan je voor. Vandaag wil ik mijn voorstel in verband met nutteloze ritten van ziekenwagens voorstellen. Wil je een volledig overzicht van mijn werk in deze legislatuur, dan kan je dat vinden op de website van de Kamer. 

Duidelijkheid over ritten zonder vervoer

Elke burger heeft de plicht om iemand die in levensgevaar is te helpen. Een goede en toegankelijke manier om dit te doen, is door het nummer 112 te bellen. Toch gebeurt het vaak dat de ziekenwagen uiteindelijk geen patiënt vervoert naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld omdat hulp ter plekke volstaat of omdat de persoon ondertussen overleden is. Dit noemt men een 'rit zonder vervoer'.

Er bestaat geen duidelijkheid over het tarief dat de vervoersdiensten mogen aanrekenen voor een 'rit zonder vervoer'. Sommige vervoersdiensten rekenen niets door aan de patiënt (maar komen in financiële moeilijkheden), sommige vragen het standaardtarief voor vervoer van een patiënt (60 euro) en nog andere diensten vragen een lager of hoger bedrag dan dit standaardtarief.

Hierdoor betalen sommige patiënten dus meer voor een rit zonder vervoer, dan bij een vervoer met de ambulance. Met mijn wetsvoorstel wil ik de willekeur in tarieven voor nutteloze ritten wegwerken en een wettelijk tarief bekomen dat 50 % bedraagt van een rit mét vervoer van patiënt, zijnde 30 euro.


Lees hier mijn wetsvoorstelNahima in Borgerhout


Antwerpen, een stad op mensenmaat?
05 april 2015 
 
Zondag 5 april was ik te gast in Wakker op Zondag op ATV om te debatteren over
Antwerpen, een stad op mensenmaat.
 

In dit debat hadden we het over  de rol van de stad en de rol van de districten.

Voor mij zijn districten zeer belangrijk en moeten ze als een volwaardige partner gezien worden. Hier kan een beleid gevoerd worden dat dicht bij de mensen staat en waar participatie van de burgers een grote rol speelt.
 

Een belangrijk voorbeeld dat ik hier aanhaalde is Park Spoor Oost. In Borgerhout is er, met 11.000 inwoners per km², absoluut nood aan extra groen. Samen met de inwoners van Borgerhout gaan we dan ook volop inzetten op dit project.

 
Het fragment kan je hier herbekijkenIedereen welkom!


Klik hier om je in te schrijven


Nahima in beeld


Manifestatie Together in Peace 15 maart 2015


  

                   

Dag van de zorg 15 maart 2015

 
Vrijwilligersfeest Femma Sint Jozef Olen 20 maart 2015  
Borgerio en Tramstad 19 april 2015
     
  
Sint-Jan Berchmanscollege uit Malle in het parlement 28 april 2015
  
   


parlement

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!