12 maart 2015

Aandacht voor intrafamiliaal geweld mag niet verslappen
Controles op schijnzelfstandigen verlopen moeizaam
Cupido in de exotische liefde soms ook een duiveltje
Discreet bevallen: een beter alternatief voor de vondelingenschuif
Discriminatie op de werkvloer aanpakken
10 dagen vaderschapsverlof voor iedereen
Geen dubbele naturalisatie aanvragen meer
Dirk De Kort pakt fileproblematiek aan
Zondag 15 maart: kom ook naar de manifestatie Together in Peace
Zorgende vrijwilligers ondersteunen
Borgerhout: dialoog en overleg over mobiliteit graag

Beste ,

De Week van de Vrijwilliger begin maart, de Internationale Vrouwendag op 8 maart en de Dag van de Zorg op 15 maart zijn maar enkele van de belangrijke weken en dagen van. Het is van groot belang om op tijd en stond de aandacht te vestigen op zaken die leven in onze samenleving. Ik probeer er alleszins in mijn parlementair werk rekening mee te houden.

Aandacht voor intrafamiliaal geweld mag niet verslappen

6 maart 2015                

 

huiselijk geweld

Dagelijks zijn er 109 meldingen van partnergeweld. Er vallen 3 doden per week door partnergeweld. Mannen en vrouwen. Het gaat om zeer hoge aantallen, die vaak slechts het topje van de ijsberg zijn.

 

Vandaag drukte ik de minister van Binnenlandse Zaken in de plenaire vergadering op het hart dat de aandacht voor intrafamiliaal geweld niet mag verslappen in de nieuwe zonale veiligheidsplannen van de politie. Lees meer.

 

In de commissie Volksgezondheid vroeg ik de minister naar de richtlijnen voor artsen en maatregelen in de hulpverleningssector om partnergeweld in de toekomst vaker preventief aan te pakken. Ik blijf er op drukken om de in het verleden genomen initiatieven te versterken, om zo de aangiftebereidheid te laten stijgen. Deze problematiek mag niet onder de mat geveegd worden.

Lees meer.

Lees mijn vraag en het antwoord van minister De Block (p. 14-15).


Controles op schijnzelfstandigen verlopen moeizaam
19 februari 2015 
 
De sociale inspectiediensten geven aan dat deze controles op de wet tegen schijnzelfstandigheid moeizaam verlopen. Het verhoren van werknemers in een schijnstatuut duurt lang. Vaak moet men ook een beroep doen op tolken. In de periode van juli 2013 tot november 2014 werden 155 gevallen van schijnzelfstandigheid in de bouwsector vastgelegd. Dit staat gelijk aan een bedrag van 5.571.800 euro aan sociale bijdragen dat we mislopen. Dit bleek uit mijn vraag in de Commissie Sociale Zaken aan de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude.
  

De cupido in de exotische liefde is soms ook een duiveltje

12 februari 2015 

                         

In 2013 deed de Dienst Vreemdelingenzaken 7.238 onderzoeken naar schijnhuwelijken. In de laatste drie maanden van 2013 werden ook 1.067 onderzoeken gedaan naar schijnwettelijke samenwoonst. Uiteindelijk gaat 1 op de 3 voorgenomen huwelijken of schijnwettelijke samenwoningen niet door. Vaak is één van de partners ter goeder trouw en wordt hij of zij om de tuin geleid. Ik kaartte dit probleem aan bij de bevoegde staatssecretaris. Slachtoffers krijgen nu het signaal dat hun probleem wordt aangepakt.

Discreet bevallen: een beter alternatief voor de vondelingenschuif is nodig 
26 februari 2015

 

baby De vondeling Jules die in december werd aangetroffen in de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders vzw in Borgerhout bevestigt de nood aan een wettelijke regeling voor discreet bevallen. Ik heb hiervoor jaren geleden al een wetsvoorstel uitgewerkt dat ik ook in deze legislatuur opnieuw heb ingediend. Discreet bevallen geeft moeders dan de mogelijkheid om te bevallen in veilige omstandigheden zonder dat de identiteit van de moeder wordt bekendgemaakt in de geboorteakte.  
  

Discriminatie op de werkvloer aanpakken

24 februari 2015

 

Uit een onderzoek van het Minderhedenforum bleek dat liefst 2 op 3 dienstenchequebedrijven zich schuldig maakt aan discriminatie: men wil liever geen allochtone poetshulp; ook al spreekt ze Nederlands.
CD&V veroordeelt discriminatie met klem. Dit is en blijft een actueel probleem dat oplossingen nodig heeft. Het anti-discriminatiebeleid begint voor CD&V nog steeds bij preventie en sensibilisering. Als er sprake is van discriminatie dient men eerst te remediëren wat fout loopt. Het probleem moet verholpen worden en vermeden in de toekomst. Waar nodig moet de overheid optreden en haar rol spelen in de aanpak en bestraffing van discriminatie. Praktijktesten en "mystery calling" zijn daarbij belangrijke instrumenten.
Intussen organiseerden we in het parlement hoorzittingen over dit probleem en binnenkort werken we een resolutie met een plan van aanpak uit.

10 dagen vaderschapsverlof voor iedereen

9 maart 2015 

               

gezin Ik steun het wetsvoorstel van mijn collega-Volksvertegenwoordiger Els Van Hoof. Reeds in 2011 werd mijn voorstel goedgekeurd om vaders te beschermen tegen ontslag tijdens het vaderschapsverlof. Uit cijfers blijkt echter dat er nog steeds te weinig gebruik wordt gemaakt van het vaderschapsverlof, uit angst voor en druk van de werkgever. Naar analogie met het verplicht moederschapsverlof willen we dat ook vaders en mee-ouders in de toekomst zonder zorgen kunnen gebruikmaken van hun recht op het vaderschapsverlof.

Lees meer.

Geen dubbele naturalisatie aanvragen meer
12 maart 2015       

 

asielzoekers Op mijn vraag werden alle gemeentebesturen van het land aangeschreven om na te gaan of de mensen die nog een aanvraag tot naturalisatie hadden lopen ondertussen via de andere weg, nl. een aanvraag bij de gemeente, Belg waren geworden. Tot nu toe blijken 1.146 personen al Belg te zijn. Dit zijn 1.146 dossiers die bijgevolg kunnen afgesloten worden.

Lees meer.
Lees het artikel uit De Standaard.                           Dirk De Kort pakt fileproblematiek aan

Mijn collega-Volksvertegenwoordiger Dirk De Kort volgt in het Vlaams Parlement de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken op. Bij regelmaat van de klok stelt hij vragen rond mobiliteit.

De filebarometer van Touring toonde aan dat 2014 het zwaarste filejaar ooit was. Er zijn duidelijk oplossingen nodig om de fileproblematiek aan te pakken. Randparkings en spitsstroken zijn enkele van de mogelijke quickwins, aldus Dirk De Kort. De tussentijdse evaluaties van de bestaande spitsstroken zijn alvast positief. Daarnaast moet in de toekomst eens nagedacht worden over knelpuntrapporten in plaats van rapporten over de toestand van onze wegen.

 

Lees meer.

Zijn tussenkomst in de commissievergadering kan u hier bekijken.


Zondag 15 maart: kom ook naar de manifestatie Together in Peace
                              

 

Als antwoord op de terreur en de angst roepen de vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerken, het jodendom, de islam en de vrijzinnigheid op tot een nationale manifestatie in Brussel met als slogan « Together in Peace - Vrijheid en Respect ». Die zal plaatsvinden op zondag 15 maart 2015 om 14 uur.


Voor ons Christendemocraten hebben religies een plaats in de openbare ruimte en dragen zij bij tot een vreedzame samenleving.CD&V neemt deel aan dit positieve initiatief dat respect, vreedzaam samenleven en interreligieuze dialoog in de schijnwerpers zet.

Wandelt u samen met
 Wouter Beke, Koen Geens, Kris Peeters, Hilde Crevits, mezelf en vele anderen mee? We spreken af om 13u30 op het pleintje tussen de Zuidertoren en het NMBS-station Brussel-Zuid zodat we nadien samen kunnen aansluiten.
 


Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u nog enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 
 


Wetsvoorstellen Nahima
In deze rubriek stel ik telkens één van mijn wetsvoorstellen aan je voor. Vorige week was het de Week van de Vrijwilliger. Ik stel dan ook graag mijn wetsvoorstel rond de rechten van vrijwilligers aan je voor. Wil je een volledig overzicht van mijn werk in deze legislatuur, dan kan je dat vinden op de website van de Kamer. 

Zorgende vrijwilligers ondersteunen 
 
vrijwilliger
Het belang en de waarde van zorgend vrijwilligerswerk in onze samenleving kan niet genoeg benadrukt worden. Eigen hieraan is dat de vrijwillige activiteiten zich richten naar een zeer specifieke doelgroep van mensen met zelfredzaamheidsbeperkingen. Ook deze vorm van vrijwilligerswerk valt onder de vrijwilligerswet. Deze wet stelt dat vrijwilligers geen loon ontvangen, maar wel een kostenvergoeding kunnen krijgen, vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. De kostenvergoeding kent wel een jaarlijks grensbedrag van 1.308,38 euro.

Zorgende vrijwilligers en 'verzorgden' komen vaak in aanraking met de onvolmaaktheden van deze vrijwilligerswet. Momenteel zien we vaak dat zorgende vrijwilligers, bijvoorbeeld vrijwilligers die nachtopvang doen bij zieken, in het najaar hun vrijwilligerswerk moeten staken omdat ze anders de vooropgestelde limiet overschrijden en bijgevolg belast worden op hun extra inkomsten. Continuïteit in de zorgrelatie is belangrijk. Daarom stel ik voor dit jaarlijkse grensbedrag op te trekken naar 2.500 euro voor zorgende vrijwilligers.

Lees hier mijn wetsvoorstel.Nahima in Borgerhout


Borgerhout: dialoog en overleg over mobiliteit graag

4 maart 2015
                               

In de districtsraad van begin maart was er heel wat te doen rond het mobiliteitsplan van de stad Antwerpen. Ik kies steeds voor de weg van dialoog en overleg. Op mijn vraag wordt de schepen van mobiliteit van de stad gevraagd om op een volgende districtsraad het mobiliteitsplan te komen toelichten.
  


Nahima in beeld


Op bezoek bij CD&V Nijlen en CD&V Herentals voor de laatste nieuwjaarsrecepties van het jaar (7 en 8 februari 2015)

 

 

 

Op woensdag 25 februari nam ik deel aan de belactie van de CD&V ledendienst
In de Krokusvakantie op skiverlof met mijn gezin

 

Op het Vrouwenfeest in De Roma mocht ik spreken over vrouwen en ondernemerschap. Ik genoot er ook van een prachtige modeshow (1 maart 2015)

Lees meer.

            

Minister Hilde Crevits bezoekt IMS, de multiculturele magneetschool Borgerhout, waar ik destijds zelf schoolliep (3 maart 2015)


parlement

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!