5 december 2014 

Andere therapieën moeten ook kansen krijgen
Oproep billijke vergoeding nieuwkomers
Uitkeringstoerisme wordt aangepakt
Slimme streefcijfers
Stop het geweld tegen vrouwen
Belgiëroute aanpakken
Aanpak van sociale dumping op alle niveaus
Eric, bedankt!
Wetsvoorstellen Nahima
Ouderschapsverlof moet flexibeler
Nahima in Borgerhout
Scouts hebben recht op een speelplek
Vacatures op de Kamerfractie
Nahima in beeld

Beste ,

De laatste maand van het jaar is alweer ingegaan. Traditiegetrouw is dit een drukke maand in het federaal parlement. De ministers en staatssecretarissen komen hun verschillende beleidsnota's voor 2015 voorstellen. Ik probeer actief deel te nemen aan de discussies in mijn commissies Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken, vooral rond de thema's sociale fraude, werk, personen met een beperking en asiel en migratie.

Andere therapieŽn moeten ook kansen krijgen

28 november 2014
                                            

dokter + patientOp vraag van de gespecialiseerde website MediQuality schreef ik een vrije tribune over de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom. De diagnosestelling en behandeling van CVS staat al enkele jaren op de politieke agenda. Ik stelde onlangs de vraag aan de minister van Volksgezondheid ook andere therapieŽn toe te laten in de behandeling.
  
Lees mijn vraag en het antwoord (pagina 48 tot 51).  

Oproep voor een billijke vergoeding
 4 december 2014

                         

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurden we op 3 december het kader voor de retributie voor verblijfsaanvragen goed. Het is belangrijk dat het bedrag dat hiervoor wordt vastgelegd billijk is. Daarnaast moet men ook rekening houden met de mogelijke invoering van een gemeentelijke retributie, die later nog zou volgen.


5.478 Europeanen verliezen verblijfsvergunning bij uitkeringstoerisme
 5 december 2014

 

vakantiegeldEuropeanen kunnen volgens het 'Vrij verkeer van werknemers' zonder problemen aan de slag in ons land. Dit betekent echter niet dat zij zomaar misbruik kunnen maken van onze sociale bijstand. Ook Europeanen kunnen hun verblijfsvergunning verliezen bij een te grote belasting voor de OCMW's. Tussen juli 2011 en oktober 2014 werden zo al 5.478 verblijven beŽindigd. Dit antwoord kreeg ik op mijn vraag aan Staatssecretaris Francken.

Slimme streefcijfers voor migranten
17 november 2014 
 
Migranten Migranten van buiten de EU komen moeilijk aan de bak op de Belgische  arbeidsmarkt, zelfs wanneer ze in ons land geboren en getogen zijn. Ik bracht mijn resolutie rond slimme streefcijfers rond werknemers van buitenlandse origine nogmaals onder de aandacht. Hiermee wil ik mensen die over de juiste kwalificaties beschikken, een eerlijke kans geven op onze arbeidsmarkt. Streefcijfers zijn hiervoor meer geschikt, dan quota. Ik heb er ook voor gezorgd dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de overheid het goede voorbeeld hiervoor moet geven.
  

Stop het geweld tegen vrouwen

25 november 2014 

               

Samen met de Antwerpse dames van Vrouw en Maatschappij voerde ik op vrijdagochtend 7 november actie aan het station van Antwerpen-Berchem en deelde witte lintjes uit aan voorbijgangers. We vroegen de aandacht voor het geweld tegen vrouwen.
  
Voor sommige allochtone vrouwen in een precair statuut brengt intrafamiliaal geweld nog extra moeilijkheden met zich mee. In de wet op de gezinshereniging werd al een beschermingsclausule opgenomen voor vrouwen in de controleperiode. Ik wil me er nu extra voor inzetten om deze bescherming ook breder te bekijken. Ik ging over dit thema spreken op een Colloquium, georganiseerd door de mensen van CAW Antwerpen op 27 november.

EU kan BelgiŽroute afblokken
23 oktober 2014

 

logo europaIn oktober reageerde ik in De Standaard op de verzuchtingen van grensdorpen als Essen over de zogenaamde BelgiŽroute. EU-burgers, in dit geval Nederlanders, komen tijdelijk in BelgiŽ wonen om hun partner van buiten de EU te laten immigreren. Op grond van het 'vrij verkeer van personen' vertrekken zij na een korte periode samen met hun partner weer richting Nederland. Ik stel voor dat de EU hiervoor gelijkvormige regels opstelt.
  
Ik stelde aan Staatssecretaris Francken de vraag mijn voorstel op Europees niveau aan te kaarten. Ook mijn Europese collega, Ivo Belet, zal dit thema in de toekomst mee opvolgen.
 

Lees het artikel.


Aanpak van sociale dumping op alle niveaus

Al geruime tijd zet ik mijn schouders onder sociale dumping. Dit is een probleem dat op alle niveaus moet opgenomen worden. Ik ben dan ook blij dat mijn collega, Vlaams Parlementslid Dirk De Kort, de problematiek nu ook aankaartte in het Vlaams Parlement. Op het vlak van inspecties en het vaststellen van overtredingen kunnen beide overheden de handen in elkaar slaan.
  

Eric, bedankt!
                                          

Kan kunst de wereld redden?
Als cultuurintendant lanceerde Eric Antonis die vraag op de affiches van het nog steeds magische Europees cultuurjaar Antwerpen 93.

Eric hield van een vraag, opmerking, stelling die tegen 'het algemeen gangbare' in ging. Eric hield van reflectie, van kritisch denken, van creatief ondernemen. Eric respecteerde instellingen enkel en alleen als zij een middel waren om iets te bereiken, als ze geen zelfvoldaan doel op zich waren.

Zo leerde ik Eric ook apprecieren toen hij in '94 in de politiek stapte, en cultuurschepen werd. Niet geschikt voor politiek, moest hij vaak incasseren. Ik zou zeggen 'uitermate geschikt' voor politiek. Eric was immers een maatschappijvormer, een beleidsmens, een man met een politieke visie.

Antwerpen heeft zeer veel gekregen van Eric Antonis.

Kan kunst de wereld redden? Neen, Eric. Tegen dom geweld en eng denken wint geen enkele kunstvorm. Maar we komen met die kunst- en cultuurbeleving al wel een heel eind verder in de tocht naar een betere wereld.

Dank je Eric, ik ga je missen. Antwerpen gaat je missen.Wetsvoorstellen Nahima
In deze rubriek stel ik telkens ťťn van mijn wetsvoorstellen aan je voor. Wil je een volledig overzicht van mijn werk in deze legislatuur, dan kan je dat vinden op de website van de Kamer. 

Ouderschapsverlof moet flexibeler 
 
gezin Vandaag blijken de combinatie tussen een gezin en een actief werkleven niet evident. Als we willen dat mensen langer werken, dan moeten we er natuurlijk ook voor zorgen dat de combinatie tussen werk en gezin haalbaar is. Om deze combinatie te verbeteren, werden al verschillende wetsvoorstellen ingediend. Ook ik blijf dit van nabij opvolgen. Ik diende mijn wetsvoorstel over het ouderschapsverlof opnieuw in.
  
Het ouderschapsverlof moet onder meer met meer flexibiliteit kunnen opgevraagd worden. Het succes van vier vijfde ouderschapsverlof toont aan dat steeds meer mensen dit verlof gebruiken om de zorg voor een gezin te combineren met een actief werkleven. Ik stel voor dat de flexibiliteit wordt uitgebreid en dat het zo mogelijk wordt om elke week een halve dag of tweewekelijks een volledige dag op te nemen (gedurende 30 maanden). Deze maatregel kost niets extra aan overheid of werkgever en komt tegemoet aan een vraag die leeft bij werknemers en werkgevers.

 

Lees hier mijn wetsvoorstel.Nahima in Borgerhout


Scouts hebben recht op speelplek

24 november 2014
                              

spelende kinderen2 Het vandalisme op de lokalen van de scouts in het Te Boelaerpark moet stoppen. In de districtsraad van 24 november stelde ik het districtscollege vragen over het aanhoudende vandalisme aan het Cogelspaviljoen, dat al enige tijd ter beschikking stond van de Scouts. Afgelopen maanden werden niet alleen een muurtje ingetrapt en ramen ingegooid. Er werden ook enkele brandblusapparaten leeg gespoten in het aangrenzende scoutslokaal. Ik diende ook een motie in om het stadbestuur te vragen het paviljoen zo snel als mogelijk in haar oorspronkelijke staat te herstellen, extra te beveiligen en te zorgen voor extra toezicht in het park. De andere democratische fracties ondersteunden mijn vraag en werden mede-indieners. Mijn motie werd dan ook unaniem goedgekeurd. Wordt vervolgd.
  

Vacatures op de Kamerfractie
                                

De Kamerfractie zoekt twee nieuwe universitaire medewerkers:

 

Een universitair medewerker voor de ondersteuning van haar werkzaamheden in de commissie FinanciŽn voor het opvolgen van de evoluties op het vlak van fiscaliteit (personenbelasting, BTW, vennootschapsbelasting, fiscale procedures, ....), en van het bank- en financiewezen.

 

Een universitair medewerker voor de ondersteuning van haar werkzaamheden in de commissie Infrastructuur voor het opvolgen van de evoluties op het vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit.
 

Voor meer info: vacature@kamer.cdenv.beNahima in beeld


Het regeerakkoord gaan toelichten in Hemiksem (3 november 2014)
    

Witte Lintjes actie Vrouw en Maatschappij aan station Antwerpen-Berchem

(7 november 2014) 

 

    

Samen pakken we de toekomst vast, met onze voorzitter Wouter Beke
op de Burgemeesterstop (17 november 2014).
 
Inhuldiging borstbeeld voor het premierschap van Herman Van Rompuy, samen met bijna-buurman en kunstenaar Wilfried Pas (24 november 2014)
 


parlement

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over ťťn van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!