14 oktober 2014  

Beste ,


Vandaag werd het parlementaire jaar van de Kamer weer op gang getrapt. Kersvers Eerste Minister Charles Michel bracht vandaag dan ook zijn State of the Union en de regeerverklaring.

Over het regeerakkoord is al veel gezegd en geschreven. Maar laat het duidelijk zijn: CD&V heeft mee gezorgd voor het sociale gelaat van deze regering. Wij blijven gaan voor economische groei én sociale vooruitgang. Ik haal graag enkele belangrijke punten voor u aan.

Op het vlak van werk willen we de mensen die kunnen werken graag aan het werk krijgen en houden. Vandaag ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65, maar slechts 1 op 10 werkt tot die leeftijd. Wat verandert er nu? In deze legislatuur kan je sowieso nog op pensioen op 65 jaar. Dat wordt in 2025 66 jaar en in 2030 67 jaar.
Maar, je kan dan ook vroeger gaan, net zoals nu. Een volledig pensioen krijg je na 45 jaar loopbaan. Dat blijft zo. Iemand die op zijn 18 begint te werken zal een vol pensioen hebben op zijn 63 en dus zonder problemen kunnen vertrekken. Of hij kan vervroegd op pensioen op zijn 61ste. Meer info lees je hier.

In de komende legislatuur gaan we de sociale zekerheidsuitkeringen en bijstandsuitkeringen geleidelijk verhogen tot boven de Europese armoededrempel. Tegelijk hebben we meer oog voor de armoede bij zelfstandigen en gepensioneerden. Het minimumpensioen voor alleenstaande zelfstandigen wordt opgetrokken tot het niveau van werknemers. Meer info lees je hier.

Met betrekking tot asiel en migratie wordt geïnvesteerd in een nieuw en kwaliteitsvol opvangmodel, de nodige bescherming van de zwakkeren en een versterking van het terugkeerbeleid. Meer info lees je hier.

Het waren zware onderhandelingen, maar CD&V heeft haar uiterste best gedaan. Nu gaan we hard aan het werk om ook in de komende vijf jaren het sociale gelaat van de regering te zijn én blijven. We gaan ervoor!


Nahima Lanjri
CD&V-Volksvertegenwoordiger


Lees hier het regeerakkoord.
Lees hier de oranje toets in het regeerakkoord.
Lees hier de beleidsverklaring van Eerste Minister Charles Michel.parlement
 
Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens.  
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!