6 oktober 2014 

Het Parlementaire jaar komt weer op gang
Vlaams Regeerakkoord goedgekeurd
Commissie voor Naturalisaties uit de startblokken
Meter van CDS Antwerpen
Aïd Moubarak Saïd
Wetsvoorstellen Nahima
Niet stilgezeten
Doktersbezoek voor moet iedereen betaalbaar zijn
Resolutie voor armoedebestrijding
Nahima in beeld

Beste ,

De onderhandelingen voor een federaal regeerakkoord zijn nog volop bezig. We zitten in de laatste fase, maar traditioneel moeten hier nog een aantal belangrijke knopen doorgehakt worden. Zelf heb ik de eer gehad actief deel te nemen aan de federale onderhandelingen. Aan de thema's 'Gelijke Kansen' en 'Asiel en Migratie' heb ik actief mijn steentje kunnen bijdragen.

Laten we hopen dat we nu snel tot een akkoord kunnen komen, zodat de nieuwe regering op 14 oktober, de officiële opening van het parlementaire jaar, gekend is.Federaal


Het Parlementaire jaar komt weer op gang

Het parlementaire jaar komt weer op gang. Volgende week dinsdag 14 oktober is  de officiële opening van het parlementaire werkjaar van het Federale Parlement. Intussen hebben we wel al een aantal commissie- en plenaire vergaderingen gehad, onder meer over de deelname van onze F-16's in de strijd tegen IS. Afgelopen legislatuur is er hard gewerkt door de CD&V-fractie. We zijn allemaal klaar om er weer stevig in te vliegen.

In de komende legislatuur zal ik me opnieuw inzetten voor de Commissies Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. Daarnaast volg ik ook de Commissies Verzoekschriften en Volksgezondheid en ben ik voorzitter van de Commissie voor Naturalisaties.

Vlaams Regeerakkoord goedgekeurd door leden
24 juli 2014 

Onze collega's van het Vlaamse parlement zijn op maandag 22 september alweer van start gegaan, na de Septemberverklaring. Op donderdag 24 juli keurde een meerderheid van de CD&V leden de deelname van CD&V aan de Vlaamse Regering goed. Ik wil ministers Hilde Crevits, Jo Vandeurzen en Joke Schauvliege veel succes toewensen. 
 
Meer info over het Vlaamse Regeerakkoord vind je hier.

Commissie voor Naturalisaties uit de startblokken
16 september 2014

 

Voor de start van het parlementaire jaar liet ik, als voorzitter van de Commissie, op donderdag 16 september de Commissie Naturalisaties al voor de eerste keer samenkomen. Broodnodig, want de achterstand is op dit moment groot: nog 36.642 aanvragen wachten op behandeling.  

 

Daarom stellen we alles in het werk om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Het is ook niet correct om mensen jarenlang te laten wachten op een antwoord. Met een doorgedreven plan van aanpak moet het lukken om deze achterstand sneller aan te pakken. Hoe we deze achterstand zullen wegwerken, zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit, kan je hier lezen.  


Nieuwe meter van CDS Antwerpen

Vanaf dit jaar ben ik de nieuwe meter van CDS Antwerpen, de christendemocratische studenten. Samen met peters Marc Van Peel, Philip Heylen en Ludwig Caluwé zal ik deze jonge bende met woord en daad bijstaan.
Studenten kunnen bij CDS op een vriendschappelijke en ongebonden manier kennis maken met zowel politiek, als de christendemocratische ideologie. Een studentenvereniging die jongeren, door middel van een breed gamma aan activiteiten, kan informeren en mogelijk zelfs aanzetten tot maatschappelijk of politiek engagement is van onschatbare waarde voor onze toekomst.

Aïd Moubarak Saïd 

Ik wens alle moslims een Aïd Moubarak Saïd!


Wetsvoorstellen Nahima


Niet stilgezeten!

Afgelopen zomer zat ik niet stil en heb ik al heel wat nieuwe wetsvoorstellen en resoluties ingediend, onder meer rond discreet bevallen, rouwverlof, het toekennen van onderbrekingsuitkeringen en armoedebestrijding. Ik zal regelmatig één van mijn wetsvoorstellen in deze nieuwsbrief kort toelichten. Wil je een volledig overzicht van mijn werk in deze legislatuur, dan kan je dat vinden op de website van de Kamer. 

Doktersbezoek moet voor iedereen betaalbaar zijn
7 augustus 2014

dokter + patient Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat het voorbije jaar 1 op 5 Belgen een doktersbezoek hebben uitgesteld, vanwege financiële problemen. Een gekend probleem, waaraan in de toekomst gewerkt moet worden.

Ik diende een wetsvoorstel in betreffende de regeling sociale derdebetaler, waarbij de patiënt enkel het remgeld onmiddellijk moet betalen. Eén aspect van dat wetsvoorstel gaat alvast in voege op 1 januari 2015, namelijk de verplichte automatische toepassing van de regeling, zodat de patiënt het niet meer hoeft te vragen. Dit is een belangrijke eerste stap, om te vermijden dat te veel mensen hun doktersbezoek uitstellen. Maar er is meer nodig. Lees meer op mijn website. 


Resolutie voor armoedebestrijding
8 september 2014

Volgende week vrijdag 17 oktober is het de Werelddag voor Verzet tegen Armoede. Armoede is een sociaal onrecht dat vandaag nog te veel mensen uit verschillende doelgroepen treft, zoals kinderen, ouderen, werklozen én werkenden, éénoudergezinnen, allochtonen en nog heel wat anderen. Daarnaast heeft het ook betrekking op alle levensdomeinen: inkomen, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, ... Begin september diende ik dan ook een resolutie in om de strijd tegen armoede te ondersteunen. Armoedebestrijding moet een beleidsprioriteit zijn.

 


Nahima in beeld


Eerste schooldag Noor (1 september 2014)  
Lees mijn bijdrage over blijvend investeren in het Antwerpse onderwijs

Lunchen met de Zomerunief 2014 van JONGCD&V (2 september 2014)
 
Fractiedagen CD&V in Gent (10-12 september 2014)
 
Ik steun de vrijlating van mensenrechtenactivist Pierre Claver Mbonimpa uit Burundi (24 september 2014) Pierre Claver Mbonimpa werd intussen vrijgelaten op 29 september.
 
Groot Seniorenfeest CD&V Senioren Sint-Katelijne-Waver (27 september 2014)
Meer foto's kan je hier bekijken.
parlement

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!