11 april 2014  
Onze sociale zekerheid is een monument
Pensioen naar werken
Familiebezoek moet mogelijk blijven
CD&V keurt euthanasiewet voor minderjarigen niet goed
Vrijwillige terugkeer verdient extra impuls
CD&V-actie Warm Vlaanderen levert 30 000 euro op
Ons plan voor uw toekomst
Zorg voor het gezin, ook iets voor papa's
Strenge controles op schijnhuwelijk hebben effect
Niet-begeleide minderjarige kinderen uit EU-lidstaten voortaan beter beschermd
Mantelzorg, meer dan een symbool
Vreemdelingen niet langer uitgesloten van vrijwilligerswerk


Federaal


Onze sociale zekerheid is een monument
23 februari 2014

 

(c) ACV 

We hebben Vlaanderen én België met onze zesde staatshervorming klaargemaakt voor de toekomst. Dat is voor mij een zeer sociale toekomst.  

 

Onze Sociale Zekerheid staat als een monument, dat zelfs wereldwijd bewondering kent. Een monument moet je beschermen, onderhouden, herstellen. Onze Sociale Zekerheid zal overleven, als we bereid zijn een aantal wijzigingen te accepteren. Op die manier zal er welvaart én welzijn zijn voor iedereen.

 

Lees meer


Pensioen naar werken  
26 februari 2014   

We keurden tijdens de plenaire zitting van 26 februari twee wijzigingen goed die ervoor zorgen dat de pensioenberekening in de toekomst veel beter zal aansluiten bij de werkelijke carrière. Vandaag is dat niet helemaal zo.

 

 Lees meer 


Familiebezoek moet mogelijk blijven
12 februari 2013  

De laatste jaren is het migratiebeleid strenger geworden. Er werden bv. - via de goedkeuring van mijn wetsvoorstel - terecht strengere voorwaarden gekoppeld aan de gezinshereniging. Deze nieuwe aanpak mag er echter niet toe leiden dat buitenlanders hun familieleden in België niet kunnen bezoeken.

 

 Lees meer 

CD&V keurt euthanasiewet voor minderjarigen niet goed
14 februari 2014  
 

Een wet vol onzorgvuldigheden en onduidelijkheden, daar kan ik als politica niet achter staan. Ik heb dan ook samen met mijn fractie volmondig nee gestemd tegen de euthanasiewet voor minderjarigen. In de senaat werd dit voorstel goedgekeurd door   N-VA, SP.A, Open VLD, Groen en Ecolo. CD&V vroeg een bijkomende hoorzitting alsook een advies van de Raad van State, aangezien er juridisch nog verschillende onduidelijkheden waren. Deze vraag tot nader onderzoek werd echter weggestemd.

 

Lees meer 

Vrijwillige terugkeer verdient extra impuls
13 februari 2014

Tijdens de plenaire zitting van 13 februari werd mijn resolutie over de opvang voor asielzoekers aangenomen. In deze resolutie vraag ik de regering om bij de afbouw van het aantal opvangplaatsen oog te hebben voor nauw overleg met de opvangpartners en de optimale mix tussen collectieve en individuele opvangplaatsen te behouden. Verder vraag ik via mijn resolutie om verder in te zetten op vrijwillige terugkeer door deze vorm van terugkeer ook mogelijk te maken vanuit de individuele opvangplaatsen.

 

Lees meer 


CD&V-actie Warm Vlaanderen levert 30 000 euro op
16 jebruari  2014   

Op 16 februari hield CD&V haar jaarlijkse gezinsdag. Dit jaar geen bezoek aan een dierentuin of een pretpark, maar wel een musicalvoorstelling. 1.500 sympathisanten, grotendeels kinderen, genoten in een uitverkochte Capitole in Gent van de musical De Tovenaar van Oz. Voorzitter Wouter Beke maakte van de gelegenheid gebruik om de echte tovenaars van Vlaanderen te bedanken: al de mama's en papa's die zich elke dag opnieuw inzetten om hun kinderen de best mogelijke toekomst te geven.

Lees meer

Ons plan voor uw toekomst
28 februari 2014

Vrijdag 28 februari lanceerde CD&V haar
sociaal-economisch plan. Een duidelijk en becijferd plan dat de toekomst voorbereidt. Een toekomst met meer blijvende jobs,  meer zuurstof voor de bedrijven en meer koopkracht voor de gezinnen.

 

 


Zorg voor het gezin, ook iets voor papa's
10 maart 2014   
 
Uit een recente studie van de RVA bleek dat het aantal mannen die ouderschapsverlof opnemen de laatste tien jaar is vertienvoudigd. Een positieve evolutie. Spijtig genoeg blijven het vooral moeders die ouderschapverlof opnemen, met ongelijkheden tussen man en vrouw als gevolg.

Ik pleit daarom ook in de toekomst voor de genderbonus, die gezinnen wil belonen waar vaders hun ouderschapsverlof opnemen én een verlenging van het vaderschapsverlof


Lees meer 

Strenge controles op schijnhuwelijk hebben effect
19 februari 2014   

De strenge controles na gezinshereniging lijken effect te hebben, ook op schijnhuwelijken. Dat bleek uit de cijfers die ik op 19 februari van staatssecretaris Maggie De Block kreeg. Zo werden in 2013 1.020 verblijfstitels ingetrokken omdat er geen sprake van gezinsvorming was. Een recordaantal indien we dit vergelijken met het verleden.

 

Lees meer 


Niet-begeleide minderjarige kinderen uit EU-lidstaten voortaan beter beschermd
25 maart 2014   
 

Tijdens de plenaire zitting van 3 april werd het wetsvoorstel van mijzelf en Carina Van Cauter goedgekeurd dat een betere bescherming biedt aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Nu zullen ook niet-begeleide minderjarige vreemdelingen uit andere EU-lidstaten kunnen rekenen op de nodige bescherming en hulp om herenigd te worden met de ouders. Ze zullen ook beroep kunnen doen op jeugdhulpverlening of een verblijfsdocument kunnen krijgen.

 

Lees meer 

Mantelzorg, meer dan een symbool
18 maart 2014   
 

CD&V wil een échte versterking van de mantelzorgers die verder gaat dan een symbolische erkenning zoals deze van staatssecretaris Courard. Mantelzorgers zijn onmisbaar in een warme samenleving en spelen een grote rol in het proces van vermaatschappelijking van de zorg. In onze vergrijzende samenleving zullen mantelzorgers meer dan ooit een belangrijke plaats innemen.

 

 Lees meer 

Vreemdelingen niet langer uitgesloten van vrijwilligerswerk
3 april 2014 
 

Buitenlandse studenten die een jaar als vrijwilliger willen komen werken in een bejaardentehuis, asielzoekers die mee willen helpen op het schoolfeest van hun kinderen, jongeren in procedure die monitor willen worden op de speelpleinwerking: eindelijk wordt vrijwilligerswerk voor vreemdelingen officieel toegelaten.

 

Lees meer 


Iedereen welkomKlik hier om je in te schrijven

Klik hier om je in te schrijvenNahima ondervraagt


De voorbije weken ondervroeg ik in het parlement de bevoegde ministers over: Nahima in beeld


Koken bij Fedactio (3 april 2014)
   
Oog-in-oog Brasschaat (1 april 2014)

50 jaar migratie - Vrouwenfeest Borgerhout (6 april 2014)
 
Langste conversatietafel (5 april 2014)
 
Met Juncker op stap, kandidaat-voorzitter voor de Europese Commissie  (19 januari 2014)
 

Brunch V&M Hemiksem (6 april 2014)

Oog-in-oog Zoersel (12 maart 2014)
 
Expo 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie bij UTV en FMV (16 februari 2014)

Academische zitting "50 jaar Marokkaanse migratie" in het parlement  (14 februari 2014)


Zo dit was de laatste nieuwsbrief van mijn parlementair werk. We gaan nu naar de verkiezingen. Ik reken daarbij volop op uw steun, net zoals in de voorbije jaren. Samen kunnen we een mooi resultaat neerzetten. Ik zal u de volgende weken nog wel enkele nieuwsbrieven sturen met mijn voornemens voor de volgende legislatuur. Bedankt alvast voor uw steun en aandacht !

 

 

 

Nahima Lanjri

2e plaats Kamer CD&V  

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!