Header3
16 december 2013 
Eén statuut voor alle werknemers
Innesto, met hernieuwde kracht naar een warme toekomst
Jongeren onder OCMW-begeleiding activeren
Respect voor pleegzorg
Recht op IGO vereenvoudigd
Pensioenrechten eerlijker verdelen
Geweld op vrouwen kunnen we stoppen
Sociale fraude bij EU'ers in ons land aanpakken
Loonkostenhandicap wordt weggewerkt
Waardig werk voor huishoudpersoneel
Financieringswet wordt gestemd in de kamer
Parkeerboetes nu ook mogelijk via de GAS-wet
Iedereen welkom
Nahima Lanjri, gastschrijver voor DS Avond
Nahima in beeld


Federaal


Eén statuut voor alle werknemers
13 december 2013 

Vorige week keurde het Parlement een wetsontwerp goed dat de basis vormt voor een eengemaakt statuut voor alle werknemers.

Voortaan zullen bedienden en arbeiders dezelfde ontslagregeling genieten. Bovendien wordt de carenzdag, de eerste onbetaalde ziektedag voor arbeiders, definitief afgeschaft.


Lees meer

Innesto, met hernieuwde kracht naar een warme toekomst
18 november 2013 

Toen Wouter vorig jaar "Operatie Innesto" lanceerde was de buitenwereld daar nog niet meteen ondersteboven van. Na het congres in Lommel denkt men daar ongetwijfeld anders over.

Met 3500 aanwezigen in Lommel, vele sympathisanten die in de voorbije maanden meegewerkt hebben en een pak verbeteringen voorstelden aan de tekst en de goedkeuring van de uiteindelijke congrestekst door meer dan 2000 leden die eerst nog in werkgroepen hadden meegewerkt, kan men niet anders dan van een overweldigend succes te spreken.

Ik had de eer en het genoegen om niet alleen mee te werken aan de voorbereiding, maar ook op het congres zelf, samen met Ward Kennis, de werkgroep "Overheid en Samenleven " in goede banen te leiden.

Lees meer
Lees hier onze congrestekst 
Zaman vandaag, "CD&V gaat voor een warm en verdraagzaam Vlaanderen": Lees meer

Jongeren onder OCMW-begeleiding activeren
13 november 2013

jongeren Ik heb tijdens de commissie volksgezondheid de staatssecretaris voor armoedebestrijding aangemaand om ook jongeren die worden begeleid door het OCMW te betrekken bij activering en toeleiding naar werk.

Lees meer 

Respect voor pleegzorg
12 november 2013

kind met helm Ik kaartte bij staatssecretaris Courard het probleem aan dat een pleegouder zijn of haar uitkering kan verliezen indien hij of zij te veel "verdient" aan pleegzorg, nl. meer dan 1.307, 38 euro per jaar. En ook moeders die in moederschapsrust zijn, zouden op dat moment geen pleegkinderen meer verzorgen.

Dit is absurd en moet anders aangepakt worden want er zijn nu al te weinig pleegouders. We kunnen ons niet permitteren om er ook nog eens een heel aantal te zien afhaken. Integendeel, hun inzet voor de meest kwetsbaren dwingt alleen maar respect af.

Lees meer 

Recht op IGO vereenvoudigd
8 november 2013

Op 8 november keurden we in het parlement een wetsontwerp goed dat de toekenning en berekening van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) drastisch vereenvoudigt en ongewenst gebruik aan banden legt en dit vanaf 1 januari 2014.  

 

Zo zal het inkomen van kinderen die hun bejaarde ouder laten inwonen niet meer in aanmerking worden genomen om te bepalen of de ouder recht heeft op een IGO. Anderzijds zal het niet meer mogelijk zijn om kleinkinderen bij de grootouders in te schrijven met als doel een recht op IGO te openen  

 

Lees meer


Pensioenrechten eerlijker verdelen
13 november 2013  

Op 13 november werd het wetsvoorstel van Sonja Becq, dat ik mee heb gesteund en getekend, om pensioenrechten tussen partners gelijk te verdelen ingediend. Door te opteren voor een gelijke verdeling voorkomt men dat partners die bijvoorbeeld deeltijds gaan werken om voor de kinderen te zorgen later geen of slechts een heel laag pensioen krijgen.

Lees meer

Geweld op vrouwen kunnen we stoppen
8 november 2013

Vrijdag 8 november voerden we op de markt op het Sint-Jansplein met witte lintjes actie tegen geweld op vrouwen. Weeral eens actie? Ja, maar het aantal acties  valt in het niet als je bedenkt hoe wijdverspreid dat geweld op vrouwen nog altijd is.

In ons land worden wekelijks acht verkrachtingen en vijf groepsverkrachtingen aangegeven, twee op drie DNA-stalen van verkrachtingszaken worden niet geanalyseerd en een kwart van de daders en de meeste slachtoffers zijn minderjarig. Ook bij ons loopt er dus duidelijk iets mis. Sensibilisering blijft dan ook meer dan noodzakelijk.

Lees meer 

Sociale fraude bij EU'ers in ons land aanpakken
22 oktober 2013

 

logo europa België beschikt over één van de beste sociale zekerheidssystemen van Europa, zo niet één van de beste ter wereld. Een systeem dat "draait" op solidariteit waar we terecht trots op mogen zijn. Spijtig genoeg maken sommige EU-burgers misbruik van ons systeem van werkloosheidsvergoedingen.  

 

Ik heb de minister van werk en de staatssecretaris van migratie dan ook aangemaand om maximaal gebruik te maken van de controles die men kan uitvoeren om deze misbruiken aan te pakken.  

 

Lees meer 


Loonkostenhandicap wordt weggewerkt 
29 november 2013  

De loonkostenhandicap kost ons jaarlijks vele banen en welvaart. Ik ben dan ook tevreden dat men tijdens het laatste overlegcomité de loonlastenverlaging heeft opgenomen in het pact. Dit laat ons toe om onze loonlast gelijk te trekken met onze drie voornaamste buurlanden.  

 

Lees meer 


Waardig werk voor huishoudpersoneel
5 december 2013

Op 5 december werd eindelijk de IAO Conventie 189 goedgekeurd in de Kamer. Deze conventie ijvert ervoor om huishoudpersoneel, dat zich wereldwijd inzet voor families en huishouden, dezelfde basisrechten te geven als andere werknemers zoals het recht op aanvaardbare werkuren, eerlijke verloning, goede arbeids­omstandigheden,... .

Ik trek samen met Stefaan Vercamer al geruime tijd dit dossier en diende ook een wetsvoorstel in om ook in ons land het statuut van huispersoneel te verbeteren. We moeten nl. ook voor eigen deur vegen.

Lees meer

Financieringswet wordt gestemd in de Kamer
28 november 2013  

Tijdens de plenaire zitting van 28 november keurde ik samen met mijn collega's een eerste reeks uitvoeringswetten goed van de zesde staatshervorming. Het is een heel belangrijke staatshervorming.  

 

Er worden voor 20,2 miljard euro aan bevoegdheden overgeheveld naar de regio's die ook nog eens voor 11,9 miljard euro bijkomend aan fiscale autonomie krijgen. Dat is meer dan we durfden hopen toen de onderhandelingen begonnen. Het is ook een goede staatshervorming omdat ze alle beleidsniveaus financieel meer verantwoordelijk maakt voor wat ze wel en niet doen en de beleidsniveaus beloont wanneer ze goed beleid voeren.

 

Lees meer


Antwerpen


Parkeerboetes nu ook mogelijk via de GAS-wet
5 november 2013

Dankzij een amendement dat ik heb ingediend in de kamer en dat is aanvaard, is het voortaan mogelijk dat personeelsleden van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) vaststellingen kunnen doen van bepaalde inbreuken op foutparkeren en via GAS-boetes kunnen sanctioneren.

Lees meer

Nahima ondervraagtIedereen welkom
Nahima Lanjri, gastschrijver voor DS Avond
29 november 2013   

Tijdens de week van maandag 25 november tot en met vrijdag 29 november was ik gastschrijver voor DS Avond, de avondkrant van De Standaard, waar mijn opiniestukken verschenen in de rubriek "De Mening".


Hier kan u mijn bijdragen lezen  

Nahima in beeld


Innesto, en we zagen dat het goed was (15 tot 16 november) 


   
Feest op het Laar (19 oktober 2013)
 
Toppers en Trekkersdag in Mechelen (26 oktober 2013)
 
O.R.C.A (10 december 2013)
 
20 jaar UTV (6 december 2013)parlement

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!