Header3
17 juli 2013 
Jongeren via instapstages kansen geven
Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) wordt verhoogd
Bijverdienen na je pensioen, het kan
Nieuwe pensioenbonus vanaf 2014
CD&V realiseert mijlpaal met de zesde staatshervorming
Eén statuut voor arbeiders en bedienden
Slim besparen op opvang van asielzoekers
Ook interimarbeiders hebben recht op gezinshereniging
Palestina volwaardige mediterrane partner OVSE
Extra Nieuws


Beste vrienden,

 

Het parlementair jaar zit er bijna op: vandaag nog een laatste plenaire zitting met nog heel wat nieuwe wetten op de agenda en zondag aanstaande, op 21 juli, doet Koning Albert troonsafstand en wordt hij als koning opgevolgd door Prins Filip. Ik ben vereerd dat ik dit historisch moment zal mogen meemaken.

 

Met deze nieuwsbrief wil ik u nog een overzicht geven van mijn parlementair werk van de laatste maand en u uiteraard ook een mooie zomer en een goed verlof toewensen.   


Federaal


Jongeren via instapstages kansen geven
25 juni 2013  
 
jongeren De jeugdwerkloosheid piekt overal in Europa. In ons land ligt die jeugdwerkloosheid op 22,4%. Sinds februari 2013 kunnen in Vlaanderen laaggeschoolde jongeren via een instapstage aan de slag om zo werkervaring op te doen.

Ik heb de minister van werk ondervraagd over de stand van zaken van deze noodzakelijke maatregel. Ik betreur echter dat er alsnog geen cijfers ter evaluatie zijn doorgegeven door de Vlaamse minister van werk.

Lees meer 

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) wordt verhoogd
16 juli 2013  

 

ouderen De pensioenhervorming van eind 2011 was hoogdringend om de betaalbaarheid van onze pensioenen, nu en in de toekomst, te garanderen.  

 

Dit mag er echter niet toe leiden dat zij die het met de laagste pensioenen moeten stellen in armoede vervallen. Daarom hebben we met CD&V altijd gepleit om de laagste pensioenen te verhogen en welvaartvast te maken. Ik ondersteun dan ook het voorstel van de regering om de Inkomensgarantie voor Ouderen te verhogen met twee procent opdat een alleenstaande niet meer onder de armoedegrens valt.

 

Lees meer
Lees hier het persbericht van Belga 

Bijverdienen na je pensioen, het kan
27 juni 2013  

 

geld Samen met de goedkeuring van de programmawet 2013 zijn ook de grenzen van toegelaten arbeid na pensioen versoepeld.

Voor 65-plussers die over minstens  42 loopbaanjaren beschikken wordt de inkomensgrens volledig afgeschaft. Ook voor mensen met een minder lange loopbaan is er goed nieuws. De bestaande inkomensplafonds worden eindelijk geÔndexeerd. Zo kunnen ook weduwen met een overlevingspensioen meer werken. Verder worden ook de sancties op het overschrijden van de grensbedragen verminderd.

Lees meer 

Nieuwe pensioenbonus vanaf 2014
27 juni 2013  

 

Pensioenbonus Langer werken aanmoedigen en belonen. Dat is de onderliggende gedachte van de pensioenbonus die al sinds 2007 werd ingevoerd en in 2011 extra werd bekrachtigd via een wetsvoorstel van Sonja Becq, dat ik mee ondersteunde.

Op 27 juni hebben we het systeem van de pensioenbonus geactualiseerd en afgestemd op de pensioenhervorming van 2011. De vernieuwde pensioenbonus treedt in werking vanaf januari 2014 en geldt voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Lees meer 

CD&V realiseert mijlpaal met de zesde staatshervorming
9 juli 2013  

servais 2 Wat we hebben beloofd tijdens de voorbije verkiezingen wordt nu in 2013 werkelijkheid. Dinsdag 9 juli, twee dagen voor de Vlaamse feestdag, is een akkoord bereikt over de uitvoering van de volledige 6de staatshervorming.

Een echt huzarenstukje, waarin staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen Servais Verherstraeten een belangrijke rol speelde. De wetteksten gaan nu naar de Raad van State voor advies en worden daarna in het parlement besproken en gestemd.

Lees meer
Lees hier de analyse uit De Tijd  

Eťn statuut voor arbeiders en bedienden
8 juli 2013  

acv-eenheidsstatuut
(c) ACV 
Na een marathonvergadering en met de nakende deadline van het Grondwettelijke Hof in het achterhoofd, kwam op 8 juli de verlossing dat de sociale partners het compromisvoorstel van regering over het eenheidsstatuut aanvaardden.

Met de goedkeuring van de compromistekst over het eenheidsstatuut is een belangrijke stap gezet in de gelijkschakeling van de statuten van arbeiders en bedienden, met name over de carensdag (de eerste niet betaalde ziektedag bij nog heel wat arbeiders) en de opzegvergoedingen. Ik vind dat het compromis evenwichtig en redelijk is. Toch mogen we niet op onze lauweren rusten, er is nog veel werk aan de winkel.

Lees meer 

Slim besparen op opvang van asielzoekers
3 juli 2013

foto doorheen de havenHet aantal asielzoekers is met 24 % gedaald. Hierdoor zijn er minder opvangplaatsen nodig. Uit een parlementaire vraag van mij bleek ook dat kleinschalige en over het grondgebied verspreide opvang vaak tot 10 euro per dag per asielzoeker goedkoper is dan de centraal gestuurde grootschalige.

Ik hoop dan ook dat de staatssecretaris rekening houdt met deze cijfers bij het sluiten van het teveel aan opvangplaatsen. Maar er moet alleszins ook gezorgd worden voor wat reservecapaciteit om een eventuele plotse toename het hoofd te kunnen bieden.


Lees meer

Ook interimarbeiders hebben recht op gezinshereniging
2 juli 2013  

 

sociale fraude De huidige wet op de gezinshereniging vereist dat je een maandelijks netto-inkomen van 1282,14 euro moet bewijzen voordat je partner of minderjarig kind naar BelgiŽ kan laten komen. 

 

Tot mijn spijt heb ik in het verleden opgemerkt dat de dienst vreemdelingzaken interimarbeid niet altijd als voldoende beschouwt, terwijl dit wel vanaf het begin de bedoeling was. Het soort werk mag van geen tel zijn, zolang men maar voldoende middelen heeft en niet ten laste valt van het OCMW. Ik heb dan ook de staatssecretaris gevraagd naar de interpretatie van het "criterium voldoende inkomsten" door de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Lees meer 


Palestina volwaardige mediterrane partner OVSE
3 juli 2013

palestina Voortaan is ook Palestina een volwaardige mediterrane partner binnen de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).

Dat heb ik samen met mijn collega's van de Belgische delegatie kunnen bewerkstelligen op de OVSE-top in Istanbul.


Lees meer

Extra nieuws


Een GAS-loket voor alle vragen over de nieuwe wet op Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
2 juli 2013  

 


Gebruik elektronische maaltijdcheques boomt 
12 juli 2013

Meer personeel gevraagd bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
9 juli 2013
 
Lees meer 

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding hervormd
17 juli 2013  

Begroting 2013 en 2014 weer op het goede spoor
1 juli 2013  

 

Lees meer 

Naar een nieuwe opdracht voor het PWA
25 juni 2013  


parlement
Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen van jullie. Daarom maak ik graag tijd om mensen rond te leiden in het Federale Parlement. Indien je kennis wil maken met het parlement en wil genieten van een gratis rondleiding mag u mij steeds contacteren op de hieronder staande contactgegevens.
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!