Header3
28 juni 2013 
Elk kind heeft recht op kinderbijslag
Fraude aanpakken, ja. Iedereen anoniem verklikken, nee
Meer steun voor slachtoffers van parentale ontvoeringen
CD&V is tevreden met de onderwijshervorming
Strijd tegen huisjesmelkerij is op koers
Steeds meer EU-onderdanen moeten ons land verlaten
Centraal registratiesysteem voor schijnhuwelijken op komst
De strijd tegen sociale fraude opdrijven
Minder asielzoekers = minder opvangplaatsen
Gevraagd: strengere controles voor het bewijs van goed gedrag en zeden
Plannen Moorkensplein krijgen vorm
Iedereen welkom op mijn vernieuwde facebookbladzijde
Nahima in beeld

Federaal


Elk kind heeft recht op kinderbijslag 
19 juni 2013

Onderwijs Gezinsbijslag is een recht van elk kind. Hoe zwaar we fraude ook willen bestrijden en aanpakken, een kind mag niet gestraft worden voor fraude door de ouders.

Zware fraude, waarbij bv. kindergeld wordt geïnd voor onbestaande kinderen, moet echter snel en efficiënt worden aangepakt.

Lees meer

Fraude aanpakken, ja. Iedereen zomaar anoniem verklikken, nee
 13 & 16 juni 2013  

Ik heb zowel in het parlement als in De Zevende Dag bepleit dat fraude grondig zou worden aangepakt, maar dat dit niet zomaar anoniem moet kunnen.   

Fraude aanpakken, ja, iedereen zomaar anoniem verklikken, nee
Hier kan u mijn vraag aan de premier herbekijken
Herbekijk mijn tussenkomst op De Zevende Dag
Hier kan u het artikel uit De Standaard vinden
Lees meer

Meer steun voor slachtoffers van parentale ontvoeringen
15 juni 2013

adam - parentale ontvoering Scheiden doet lijden, maar het wordt nog veel pijnlijker indien één van de partners het kind ontvoert en een nieuw leven opbouwt in het buitenland.

Het conflict over het hoederrecht wordt dan vaak een juridisch steekspel over landsgrenzen heen, waarbij de benadeelde ouder zich alleen voelt in zijn strijd om herenigd te worden met zijn kind. Ik heb dan ook de minister van Justitie aangemaand om meer aandacht te schenken aan deze problematiek en meer juridische ondersteuning te bieden voor de gedupeerden.
Lees meer
Hier kan u mijn mondelinge vraag vinden 

CD&V is tevreden met de onderwijshervorming
6 juni 2013  


IMS Op 4 juni heeft minister-president, Kris Peeters, een doorbraak bereikt in de hervorming van het secundair onderwijs. CD&V is zeer tevreden dat de drie partijen binnen de Vlaamse Regering samen met het onderwijsveld tot een akkoord zijn gekomen.  

    

Lees meer  


Strijd tegen huisjesmelkerij is op koers
5 juni 2013

krot Uit een parlementaire vraag die ik stelde aan de minister van Justitie blijkt dat het aantal in behandeling zijnde zaken bij het parket in korte tijd is verdrievoudigd. Een bewijs dat niet alleen politici, maar ook het parket meer en meer aandacht heeft voor de problematiek van huisjesmelkerij.

Lees meer
Hier kan u mijn mondelinge vraag vinden

Steeds meer EU-onderdanen moeten ons land verlaten
5 juni 2013

logo europaData-uitwisseling begint zijn vruchten af te werpen. Vorig jaar hebben 2.407 EU-onderdanen ons land  moeten verlaten wegens misbruik van onze sociale bijstand. Dit is fors meer ten opzichte van twee jaar geleden.

      

Hier kan u mijn mondelinge vraag vinden

Centraal registratiesysteem voor schijnhuwelijken op komst
22 mei 2013  

 

ring Met de goedkeuring van de nieuwe wet op schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoonst  (23 april laatsleden) hebben we een stap vooruit gezet in de strijd tegen schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst.   

 

De pakkans blijft echter klein. Daarom heb ik er steeds voor gepleit om een centraal registratiesysteem te ontwikkelen. Ik ben dan ook tevreden dat de minister Milquet heeft bevestigd dat over een tweetal maanden een centraal registratiesysteem, gekoppeld aan het Rijksregister, zal worden opgestart.  

 

Lees meer
Hier kan u mijn mondelinge vraag vinden.

Hier kan u het artikel uit de Gazet van Antwerpen vinden


De strijd tegen sociale fraude opdrijven
5 juni 2013  

 

sociale fraude De strijd tegen sociale fraude opdrijven, is ook investeren in de diensten en "tools" die deze moeten opsporen. Spijtig genoeg kampt juist deze afdeling met een personeelstekort en staat de Limosa-aangifte (één van de belangrijkste middelen om fraude bij tewerkstelling van buitenlandse werknemers aan het licht te brengen) offline.

 

Ik heb de staatssecretaris dan ook gevraagd om de nodige acties te ondernemen. 

 

Lees meer
Hier kan u de mondelinge vraag over de Limosa-aangifte vinden
Hier kan u de mondelinge vraag over het personeelstekort bij de dienst toezicht op de sociale wetten en het RIZIV vinden

Minder asielzoekers = minder opvangplaatsen
18 juni 2013  

 

Het aantal asielzoekers dat ons land binnenkomt daalt met 24%, de procedures duren minder lang en er is een stijging van het aantal asielzoekers die met begeleiding vrijwillig het land verlaten nadat ze zijn afgewezen. Dit betekent dat heel wat opvangplaatsen leeg komen te staan. Daarom werden er al opvangcentra gesloten en zullen er nog plaatsen worden afgebouwd.

Dit is een positieve ontwikkeling en dit bewijst dat het nieuwe beleid, waar ik mee grondlegger van ben, werkt.

Lees meer
Hier kan u het actualiteitsdebat over de opvang vinden  

Gevraagd: strengere controles voor het bewijs van goed gedrag en zeden
22 mei 2013  


Ik heb de minister van justitie aangemaand om werk te maken van een strengere procedure voor het verkrijgen van een model 596/2. In de volksmond: "het bewijs van goed gedrag en zeden model 2." Vandaag de dag kan bijvoorbeeld iemand die kinderen zwaar verwaarloosde, maar nooit werd veroordeeld, nog steeds zonder problemen een "model 2" verkrijgen. Om zulke situaties te voorkomen heb ik in 2011 een wetsvoorstel ingediend waarbij men ook de politiedatabanken controleert voordat er een bewijs van goed gedrag en zeden wordt afgeleverd voor mensen die met minderjarigen in contact komen.  

 

Lees meer 

Hier kan u mijn mondelinge vraag vinden  

Lees mijn wetsvoorstel


Antwerpen & Borgerhout


Plannen Moorkensplein krijgen vorm
26 juni 2013

 

moorkensplein De afgelopen maanden was er ongerustheid over de plannen met betrekking tot het Moorkensplein.  

 

Er werd gevreesd dat er helemaal niets meer verwezenlijkt zou worden of dat men extra groene ruimte zou opofferen voor gebouwen of parkeerplaatsen. Die vrees blijkt ongegrond.

 

Lees meer 


Varia


Iedereen welkom op mijn vernieuwde facebookbladzijde
7 mei 2013

 

facebook
Facebook heeft grenzen, dat heb ik in mei ontdekt toen bleek dat ik niet meer kon ingaan op nieuwe vriendschapsverzoeken. Daarom heb ik een parallelle facebookbladzijde gemaakt.

Wil je wekelijkse facebook-updates over mijn reilen en zeilen ? Wil je met mij in discussie treden ? Zoek je die ene foto van jezelf op een receptie waar ik ook was ? Wordt dan zeker fan van mijn vriendenpagina, https://www.facebook.com/Nahima.lanjri2?ref=hl.

Tot binnenkort.

Nahima in beeld


Op het debat van IVCA over de tewerkstellingskansen van politieke vluchtelingenvrouwen (21 juni 2013)
Nepal - IVCA
Op de voorstelling van Wouter Beke's nieuwe boek: "Het moedige midden." (19 juni 2013)
boekvoorstelling Beke1
boekvoorstelling beke2 boekvoorstel beke3
Je hoeft niet naar Rio, ook bij ons op Borgerio
kan je heel de wereld zien (22 juni 2013)
borgerrio1
Borgerrio6 Borgerrio4
Een blij weerzien met mijn ex-collega's van het CBW en de Antwerpse integratiesector (26 mei 2013)
CBW1
CBW2 CBW3
Met Flegado doorheen het parlement (18 juni 2013)
flegado1 flegado3
Op de gezellige en smakelijke brunch van CD&V-Antwerpen (26 mei 2013)
  ontbijt ontbijt2
ontbijt3
Debatavond samenleven in diversiteit van  CD&V-Borgerhout
folder - anders is als iedereen - willyWilly


Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!