Header3
23 mei 2013 
Gelijk loon voor gelijk werk voor m/v
Swissport: een staking komt er niet zomaar
Nieuwe regels uitzendarbeid maken arbeidsmarkt flexibeler
Werk en gezin combineren: een zorg voor iedereen
Verhoging uitkeringen om koopkracht van mensen te verzekeren
Gelijke pensioenrechten bij echtscheiding
GAS-boetes zijn maatwerk
Welke toekomst voor het Moorkensplein
Bedankt om proper te zijn
Nahima in beeld

Federaal


Gelijk loon voor gelijk werk voor m/v 
21 mei 2013
 
interim De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is gelukkig al sterk verminderd, maar nog steeds verdienen vrouwen 15 tot 25% minder dan mannen.
Met de goedkeuring van de loonkloofwet op 8 maart 2012 is het wetsvoorstel van Sonja Becq, mijzelf, Stefaan Vercamer e.a. grotendeels verwezenlijkt.

Deze wet reikt extra instrumenten aan om de loonkloof te bestrijden op ondernemingsniveau en moet het verschil in verloning tussen mannen en vrouwen zichtbaar én bespreekbaar maken. Op 21 mei keurden we in de commissie nog een aantal wijzigen goed om de werkbaarheid van de wet te verbeteren.
 
Lees meer
Hier kan je het wetsvoorstel vinden 

Swissport: een staking komt er niet zomaar
 17 mei 2013  

bagage De staking bij de bagageafhandelaar Swissport heeft voor heel wat ongemakken gezorgd bij reizigers. Bovendien was er ook heel wat imagoschade en economisch verlies voor onze grootste luchthaven van het land. Maar een staking komt er niet zomaar. Als reizigers steeds goedkoper willen vliegen en de concurrentie onder bagageafhandelaars toeneemt en zich vertaalt in arbeidsomstandigheden die niet meer normaal zijn, moeten we ons toch vragen durven stellen.

Ik heb de minister van werk dan ook geïnterpelleerd over deze staking en aangedrongen op een goed akkoord tussen vakbonden en directie.

Swissport : staken doet men niet zomaar
Hier kan u mijn vraag uit de plenaire vergadering vinden

Nieuwe regels uitzendarbeid maken arbeidsmarkt flexibeler
21 mei 2013

man_vrouw_werk Gisteren hebben we in de commissie sociale zaken een wetsontwerp goedgekeurd dat uitzendarbeid beter zal reguleren. Daarbij is gebruik gemaakt van een wetsvoorstel dat ik samen met Stefaan Vercamer en Sonja Becq in het verleden heb ingediend.

 In het nieuwe wetsontwerp worden de dagcontracten aan banden gelegd. Daarmee wordt een serieus pijnpunt in de uitzendarbeid aangepakt. Uitzendarbeid kan nu ook dienen als opstap naar een vast contract. Dat is een stap vooruit inzake "flexicurity".


 Lees meer

Werk en gezin combineren: een zorg voor iedereen
16 mei 2013

kind met helm Een nijpend tekort aan kwaliteitsvolle vakantieopvangplaatsen voor kinderen bezorgt werkende ouders heel wat kopzorgen.

Daarom ondersteun ik mee de vraag van Vrouw en Maatschappij om vakantieopvang in bedrijven fiscaal te stimuleren.


Lees meer

Verhoging uitkeringen om koopkracht van mensen te verzekeren
26 april 2013

 

geld Minister Onkelinx bevestigde deze week in haar antwoord op een parlementaire vraag van mij dat de regering ingaat op het voorstel van de sociale partners om een aantal uitkeringen te verhogen in de loop van 2013.  

 

Met deze maatregel probeert de regering de koopkracht te behouden van diegenen die zich in een precaire positie bevinden.

 

Lees hier welke uitkeringen er stijgen    

Hier kan u mijn mondelinge vraag vinden 


Gelijke pensioenrechten bij echtscheiding
7 mei 2013  

Samen met mijn collega's pleit ik ervoor om bij een echtscheiding de pensioenrechten van beide partners, die tijdens het huwelijk werden opgebouwd, eerlijk te verdelen. Het opgebouwde pensioen is namelijk het resultaat van de inspanning van beide ex-partners. Deze nieuwe regel moet de partner beschermen die minder verdient, maar wel de huishoudelijke taken op zich neemt. 

Lees meer

GAS-boetes zijn maatwerk
15 mei 2013

afval Op 15 mei werd na lange onderhandelingen in de commissie Binnenlandse Zaken de GAS-wet gestemd.

Dankzij deze wet zullen gemeenten nu meer mogelijkheden krijgen om eventuele overlast in hun wijken en buurten aan te pakken. Maar wij pleiten ervoor om niet alles zomaar te verGASsen, we pleiten voor maatwerk.

Lees meer  
Hier kan u ons initieel wetsvoorstel lezen
Hier kan u het wetsontwerp lezen 

Antwerpen & Borgerhout


Welke toekomst voor het Moorkensplein ?
15 mei 2013

 

moorkensplein Met een bevolkingsdichtheid van meer dan 10.000 inwoners per vierkante kilometer is genoeg openbare ruimte essentieel om het samenleven aangenaam te maken.  

 

Ik ondersteun dan ook volmondig een heraanleg van het Moorkensplein om zo meer ruimte te creëren voor de Borgerhoutenaren. Dat het plein wordt heraangelegd staat vast, maar er zijn nog zaken die nu nog verder bekeken moeten worden.

 

Lees meer


Bedankt om proper te zijn 
17 april 2013 

 

bedankt Antwerpen kampt met wel wat sluikstort en nonchalance als het op het correct weggooien van afval gaat.  

 

Omdat een gedragsverandering vaak in de kleine dingen ligt, hebben we op 23 april met CD&V-Antwerpen alle bezoekers van het Park Spoor Noord, die correct hun afval in de voorziene afvalbakken deponeerden, bedankt met een bloempje.   


Nahima ondervraagtNahima in beeld


Vele blije gezichten op de goedgezinddag 
goedgezinddag
goedgezinddag - taart goed gezind2
goedgezind 3
goedgezind5 goedgezind6
Klik hier om meer foto's te bekijken
Vlaamse Olympiade van Sociale Wetenschappen 
Op 18 mei was ik uitgenodigd om te jureren bij de Vlaamse Olympiade van Sociale Wetenschappen. Dat er veel talent zit bij onze jeugd is bewezen. Proficiat aan alle deelnemers en de organisatoren: VOV, de verschillende universiteiten, Fedactio, ...
SOWO4
SOWO2 SOWO3
sowo 5
Hier kan u nog meer foto's vinden.  
1000 kilometer voor kom op tegen kanker 
Elk jaar rijdt mijn man mee met de duizend kilometer voor kom op tegen kanker. Dit jaar reed hij zelfs de volledige 1000 kilometer. Niet enkel een sportief evenement maar ook één met een zeer duidelijke boodschap, laat kanker iets van het verleden zijn.
1000 van kom op tegen kanker1
1000 van kom op tegen kanker 1000 van kom op tegen kanker
Actie voor schone kleren op Mano Mundo 
Op 12 mei heb ik mee actie gevoerd op Mano Mundo. Met de actie wou Wereldsolidariteit aandacht vragen voor de werkomstandigheden in Bangladesh en kledingketens zoals C&A oproepen om mee te werken aan een grotere veiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh.
mano mundo1
Mano Mundo2 mano mundo3  
Kleuren van België
Op 28 april was ik te gast voor de de finale van de zang-, poëzie- en talentenwedstrijd "Kleuren van België", georganiseerd door Beltud. Het was een fantastisch mooie show en vooral een mooi voorbeeld van hoe we kunnen samenleven en hoe diversiteit verrijkend kan zijn.
Reportage Nahima Lanjri Kleuren van Belgie 2013
Herdenking gesneuvelden van Marokkaanse origine op het Schoonselhof 
Weinigen weten dat er tijdens de tweede oorlog soldaten van Marokkaanse origine zij-aan-zij meevochten met de geallieerden. Als eerbetoon aan de slachtoffers werd hiervoor op 11 mei op het SChoonselhof, waar er enkele begraven liggen, voor het eerst een herdenking gehouden. Ik was er ook bij.
Marokkaanse soldaten
Marokkaanse soldaten - schoonselhof
Hier kan u het verslag uit het VRT-journaal vinden
Gezelligheid troef op de barbecue bij Marobel vzw in Borgerhout 
bbq7
Marobel1 marobel3


Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!