Header3
7 maart 2013    
Ontslag Steven Vanackere had niet mogen zijn
Zorgverlof, ouderschapsverlof en andere themaverloven flexibeler opnemen
Kort verlet voor plechtige communie op maandag of vrijdag ?
Meer zuurstof voor dienstenchequebedrijven
Verwezenlijkt: een snellere en meer gestroomlijnde asielprocedure
Lokale opvang spreiden over België
Er mag nooit meer een Scott Manyo zijn
Ariane Van Dooren, de nieuwe voorzitter van CD&V-Antwerpen
Dringende medische hulp is een recht
Proficiat aan Ridouan en Pierre
Pak de verkeersproblemen in de Blijde-Inkomststraat aan
Toekomst van het Moorkensplein
Iedereen welkom in Loenhout
Nahima in beeld


Federaal


Ontslag Steven Vanackere had niet mogen zijn
7 maart 2013  

 

Steven Vanackere Begin deze week kregen we weer een weinig fraai beeld van de politiek te zien. Steven Vanackere, een hardwerkend, intelligent en integer politicus nam ontslag als minister. De aanhoudende, onterechte aanvallen werden hem teveel.

Ik vind het bijzonder spijtig dat zoiets gebeurt, niet alleen voor Steven zelf, voor onze partij of de beweging. Het is ook een verlies voor ons land. Steven kreeg in binnen- en buitenland lof voor zijn werk als minister van FinanciŽn. Dit ontslag had niet mogen zijn, het is onterecht. En als we niet opletten wordt het straks inderdaad: "Si tous les dťgoutťs s'en vont, il n'y a que les dťgoutans qui restent!"

 

Lees hier de verklaring van Steven Vanackere


Zorgverlof, ouderschapsverlof en andere themaverloven flexibeler opnemen.
19 februari 2013  

 

Gezondheidszorg In de toekomst wordt de opname van zorgverlof bij hospitalisatie van een kind ook mogelijk voor ouders in ouderschapsverlof of tijdskrediet. Ook andere themaverloven zullen flexibeler kunnen worden opgenomen. Nu kon dit nog niet vanwege de verouderde software van de RVA, maar een update zou hier binnenkort soelaas bieden. 

 

Lees meer

Hier kan u de mondelinge vraag vinden  

kort zorgverlof

Kort verlet voor plechtige communie op maandag of vrijdag ?
19 februari 2013

 

Communie
(c) www.kerknet.be

Er was heel wat onduidelijkheid gerezen of werknemers nu kunnen kiezen of men enkel op maandag het verlof klein verlet voor een plechtige communie kon opnemen of ook op de vrijdag ervoor.  

 

Op een parlementaire vraag van mij heeft de minister van werk mij bevestigd dat de wet dit enkel toestaat voor de dag die onmiddellijk de dag van de plechtigheid voorafgaat of volgt. Dus als de communie zondag plaats heeft, dan kan men dit verlof enkel op maandag nemen. Het  is wel mogelijk om via cao of de individuele arbeidsovereenkomst van een gunstigere regeling te genieten.

 

Lees meer

Hier kan u de mondelinge vraag vinden 


Meer zuurstof voor dienstenchequebedrijven
19 februari 2013
 

Dienstencheque Dienstenchequebedrijven boomen, zowel in Antwerpen als daarbuiten. Het is het beste bewijs dat er nood is aan dergelijke ondernemingen waardoor heel wat gezinnen tegen een betaalbare prijs poetshulp kunnen krijgen. Niet alle dienstenchequebedrijven hebben het echter gemakkelijk.Minstens 60 % van hun personeelsbestand moet bestaan uit langdurig werklozen en leefloongerechtigden. 

 

Op zich een goede maatregel. Maar dit ook concreet toepassen, blijkt in de praktijk niet altijd zo eenvoudig. Een quotum dat sommigen niet halen en hen beperkt bij de uitbouw van de activiteiten. De minister heeft op mijn vraag kunnen bevestigen dat ze de problematiek erkent en uitzonderingen kunnen worden toegestaan.

 

Lees meer 

Hier kan u de mondelinge vraag vinden 


Verwezenlijkt: een snellere en meer gestroomlijnde asielprocedure
28 februari 2013 

 

In 2012 werden we geconfronteerd met een opmerkelijke stijging van meervoudige asielaanvragen. 1 op 3 asielaanvragen is een 2de, 3de of zoveelste aanvraag. In vele gevallen waren deze echter ongegrond. Met de goedkeuring van het nieuwe wetsontwerp worden deze asielaanvragen strikter opgevolgd en kan men de asielzoeker sneller duidelijkheid verschaffen over zijn asielaanvraag.

Plenaire - Wetsontwerp - Meervoudige Asielaanvragen

Lees meer
Lees hier het verslag
Lees hier mijn tussenkomst in de Kamer 

Lokale opvang spreiden over BelgiŽ
7 februari 2013

 

asielzoekers Momenteel worden alle asielzoekers opgevangen en is er geen opvangprobleem. Maar mocht er ooit terug een tekort aan opvangplaatsen zijn, dan kunnen OCMW's die nog geen asielzoekers opvangen daartoe verplicht worden. Dit hebben we vorige maand beslist. Dat zijn er gelukkig niet zoveel, meer dan 9 op 10 OCMW's in BelgiŽ vangen (enkele) asielzoekers op. 

 

Lees meer  

Hier kan u het artikel uit Het Laatste Nieuws vinden  

Hier kan u het persbericht uit Belga vinden 


Er mag nooit meer een Scott Manyo zijn
1 februari 2013

 

Vorig jaar werd Scott Manyo het gezicht van de vele niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Hij moest plots het land verlaten, maar kreeg op het laatste nippertje de toestemming om in BelgiŽ te blijven om zijn studie af te maken.  

 

Dit is volgens mij een piste die we in de toekomst verder moeten bewandelen. Laat niet-begeleide minderjarigen die hier al lang zijn eerst hun opleiding afmaken, ook als ze het land nadien moeten verlaten. Hun opleiding vlak voor het einde afbreken, is hetzelfde als hen hun toekomst ontnemen, in hun land van herkomst of BelgiŽ.


Antwerpen


Ariane Van Dooren, de nieuwe voorzitter van CD&V-Antwerpen
5 februari 2013

 

Van Dooren Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V-Antwerpen werd Ariane Van Dooren, met 61 procent van de stemmen, verkozen tot nieuwe voorzitter. Ze gaat deze functie combineren met haar mandaat als districtsschepen in Deurne.

 

Ariane wil CD&V-Antwerpen in de toekomst laten uitgroeien tot een moderne stadspartij in een steeds groeiende stad. Knopen doorhakken en echte problemen aanpakken. Grondig, maar even goed genuanceerd, daar wil Ariane voor gaan en daarin steun ik haar volmondig.  

 

Ik wil ook Boudewijn Muts  bedanken voor zijn jarenlange inzet voor CD&V-Antwerpen. Weinigen doen het hem na, 12 jaar lang een partij leiden in de grootste stad van Vlaanderen. 

 

 


Dringende medische hulp is een recht
25 januari 2013 

 

We laten in een beschaafd land niemand creperen. Bovendien, de wet is de wet. Dat betekent dat we ook aan mensen zonder papieren dringende medische hulp geven op voorwaarde dat er een getuigschrift is van een arts waaruit blijkt dat de zorg dringend en noodzakelijk is en bovendien uit een individueel onderzoek blijkt dat de persoon in kwestie ook effectief behoeftig is en geen andere personen verplicht zijn om tussen te komen in de kosten van de zorg (vb. partner). Hoe belangrijk het ook is om ook werk te maken van een deftig terugkeerbeleid, je mag beiden - zorg en terugkeer - niet aan elkaar koppelen. Maar dit wil niet zeggen dat het OCMW hier geen werk van kan maken.
ATV_migratie
Klik op de foto om het debat op  "Wakker op Zondag" te herbekijken

Hier kan u het artikel uit de GVA vinden

Borgerhout


Proficiat aan Ridouan en Pierre
19 februari 2013

 

Op 19 februari heeft CD&V-Borgerhout een nieuwe voorzitter verkozen. De komende jaren gaan Ridouan Bouchejra en Pierre Verrydt als covoorzitters CD&V-Borgerhout leiden. Ik heb er alvast alle vertrouwen in en wil ook Julia Van Gils bedanken voor de jarenlange inzet voor onze afdeling.  

Pierre ridouan2

Pak de verkeersproblemen in de Blijde-Inkomststraat aan
25 februari 2013

 

Sinds de heraanleg van de Blijde-Inkomststraat worden de verbrede voetpaden bijna continu gebruikt als extra laad- en loszone. Dit zorgt voor onveiligheid voor de andere weggebruikers en vaak ook lawaaioverlast door de draaiende motoren en het blokkeren van garages. Ik heb aan het districtsbestuur gevraagd om deze problemen concreet aan te pakken.  

 

Hier kan u de interpellatie vinden 


Toekomst van het Moorkensplein
25 februari 2013 

 

Het Moorkensplein was tijdens de krokusvakantie niet uit het lokale nieuws te slaan. Dit kwam ook uitvoerig aan bod in de districtsraad van 25 februari. Ik heb er ook het voorstel gelanceerd om eventueel een parkschool te voorzien aan het Moorkensplein/park.
Interpellatie Nahima Lanjri Moorkensplein deel 3 DR Borgerhout 25 02 2013
Klik op de afbeelding om het debat in de Districtsraad te bekijken

Hier kan u het volledige debat terugvinden

Varia


Iedereen welkom in Loenhout
27 januari 2013

Ook ik zal er zijn om naar u te luisteren en uw vragen te beantwoorden.
Loenhout
Loenhout2

Nahima in beeld


En de nieuwe voorzitter van CD&V Hemiksem is ... 
Net zoals in de rest van Vlaanderen zijn er her en der in de provincie Antwerpen voorzittersverkiezingen gehouden bij de lokale CD&V afdelingen. Op zaterdag 3 maart was ik te gast bij CD&V-Hemiksem als getuige tijdens deze verkiezing. Maar liefst 95 % stemde in het voordeel van Kris Verbeeck wat hem op slag voorzitter van CD&V-Hemiksem maakte. Proficiat Kris !
hemiksem
Jubileum 45 jaar Tele-Dienst 
Tele-Dienst vierde onlangs haar 45-jarig bestaan. Ik heb ze mee in de bloemetjes gezet.
tele-dienst
Klik hier voor meer informatie over de Tele-Dienst
Nieuwjaarsreceptie Antwerpen
receptie_antwerpen receptie_antwerpen
receptie_antwerpenNahima_receptie Antwerpen
Nieuwjaarsreceptie Wilrijk 
Samen met districtsschepen Hans Ides en kersvers voorzitter Marleen Verbruggen
Wilrijk
receptie_wilrijk receptie_wilrijk
Armoededictee van het KWB en ACW  

Elk jaar organiseert het KWB in samenwerking met o.a. het ACW het "Groot Armoededictee" om de armoede in Vlaanderen onder de aandacht te brengen. Ook dit jaar was het een taalkundig pareltje. Ik voel mij gevlijd dat ik dit jaar wederom mocht zetelen in de jury en wil hierbij alle deelnemers en medewerkers bedanken voor hun inzet en aanwezigheid. 

armoededictee1 armoededictee2
armoededictee
Op de foto onderaan: winnaar Willem Possemiers, Bart Vervoort, Kristof De Mol, Dirk Roeyen en Simone De Bruyne. (in juiste volgorde 1 tot 5).
Foto bovenaan: juryleden en voorlezers: Raf Janssen, Sus Schrauwen, Erik Vlaminck, Annemie Verhoeven, Michel Meynen, Nahima Lanjri, Paul Van Uffelen

Hier kan u de tekst van het armoededictee vinden
Batterijen opladen in de sneeuw 
Batterijen opladen op een ski-verlof. Een makkie in het gezelschap van zo'n bengels zoals Noor en haar vriendin Kyoko.
skivakantie
  Noor1 Noor2

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!