header2
  
    
21 december 2012   
Werkgelegenheid boosten
Geen ereloonsupplementen meer voor twee- en meerpersoonskamers
Winteropvang voor daklozen is verzekerd
De Belgsiche nationaliteit is niet te koop
Strijd tegen zwartwerk wordt verder opgevoerd
Bijsturing Turtelhuisjes nodig
Respect voor [A]
Borgerhout kan beter
Nahima ondervraagt
Nahima in beeld


Federaal


Werkgelegenheid boosten
14 december 2012 

 

werk Vorige week vrijdag werden er enkele belangrijke stappen genomen in het kader van het relancebeleid, ons beleid om de economie en werkgelegenheid een boost te geven.  

 

Er werden concrete doelgroepmaatregelen genomen ter bevordering van de werkgelegenheid. Zo zijn er bijvoorbeeld de "werkplekleerplaatsen" voor jongeren en het engagement van de regering om  

10.000 stageuitkeringen te voorzien om de jongerenwerkloosheid daadkrachtig terug te dringen. 

  

 Lees meer 


Geen ereloonsupplementen meer voor twee- en meerpersoonskamers
12 december 2012

 

ziekenhuis Wie in een ziekenhuis wordt opgenomen in een twee- of meerpersoonskamer zal voortaan geen ereloonsupplementen meer moeten betalen aan de artsen. De behandelende artsen kunnen dat nu nog wel aanrekenen, bovenop de prijs van de kamer en vastgelegde honoraria.  

 

Dankzij een wetsvoorstel dat ik samen met collega Nathalie Muylle en Stefaan Vercamer indiende, verandert dit. Met de goedkeuring van dit voorstel zijn deze extra kosten verleden tijd. 

 

 Lees meer


Winteropvang voor daklozen is verzekerd
29 november 2012
 

draaiboek opvang daklozen De vijf grote steden (Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi en Luik) kunnen in de toekomst blijven rekenen op subsidies voor de winteropvang van daklozen.  

 

Dit bleek uit een mondelinge vraag die ik  heb gesteld aan staatssecretaris Maggie De Block. Er dreigde na een negatief advies van de Inspectie van Financiën een financieel probleem te ontstaan voor de vele stedelijke organisaties die zich bekommeren om de daklozen, maar de regering garandeert nu wel de nodige middelen.

 

 Lees meer


De Belgische nationaliteit is niet te koop
14 december 2012 

 

identiteitskaart Deze week was er in de media veel te lezen over Gérard Depardieu en Bernard Arnault, twee Fransen die vanwege fiscale redenen naar België zijn gevlucht en nu Belg willen worden. 

 

Ik heb er natuurlijk niets tegen dat mensen hier komen werken en investeren. Zowel Arnaud als Dépardieu zijn hier dus welkom en mogen zeker en vast in ons land blijven, maar om Belg te worden moeten zij net als anderen de regels van het spel volgen. De wet is de wet.

 

Lees meer 


Strijd tegen zwartwerk wordt verder opgevoerd
28 november 2012

 

bouwwerf Eind november keurde ik in de commissie Sociale Zaken mee een wetsontwerp goed dat zorgt voor een strengere aanpak van werkgevers die illegaal verblijvende niet-Europeanen aan het werk zetten.  

 

Uiteraard was het reeds verboden om mensen zonder geldige verblijfsvergunning aan het werk te zetten, maar de sancties worden harder. 

 

 Lees meer


Bijsturing Turtelhuisjes nodig
20 november 2012 

 

57% van de illegale families die verblijven in opvangcentra, in afwachting van hun uitwijzing, verlaten België niet. Dat blijkt uit het antwoord dat staatssecretaris voor Migratie Maggie De Block gaf op mijn parlementaire vraag, maar ik blijf een voorstander van vrijwillige terugkeer. Bij een humaan terugkeerbeleid is dwang geen eerste optie.

 

Lees meer  


Antwerpen


Respect voor [A]
10 december 2012

Antwerpen - embleem Dat de verkiezingen van 2012 spannend waren, dat kon iedereen beamen. Dat onderhandelingen eerst moeizaam verliepen, spijtig genoeg ook. Twee maanden na de verkiezingen werd dan eindelijk het bestuursakkoord voorgesteld aan de pers onder de titel "Respect voor A". We hebben van bij de start van de onderhandelingen drie speerpunten naar voor geschoven die cruciaal waren voor CD&V- Antwerpen en nu opgenomen zijn in het bestuursakkoord.

(1) Een sociaal beleid
(2) Werkgelegenheid en economie
(3) Aandacht voor het middenveld en verenigingen 


Borgerhout kan beter
7 december 2012

gemeentehuis Begin december werd het bestuursakkoord van het districtsbestuur van Borgerhout bekendgemaakt. Borgerhout zal bestuurd worden door een coalitie van sp.a, Groen, PVDA+ en een onafhankelijk raadslid, verkozen op onze CD&V-lijst, maar die achteraf onze stemmen wegkaapte om een schepenstoel te bemachtigen.

 

Wat mij wel opvalt, is dat er heel wat punten uit ons programma werden overgenomen, wat positief is en ik mij achter kan zetten, maar voor de rest blijft de tekst heel vaag en vrijblijvend. Ik hoop dan ook dat op de eerstvolgende vergaderingen meer duidelijkheid zal zijn over hoe het bestuur concreet actie zal ondernemen. Een bestuur waarvan één van de partijen, PVDA+, bij de start van de onderhandelingen niet eens over een programma voor Borgerhout bleek te beschikken.

 

Lees meer


Nahima ondervraagt


  1. Mondelinge vraag over de stijgende jeugdwerkloosheid bij allochtonen 
  2. Mondelinge vraag over de terugvordering van materiële hulp bij asielzoekers 
  3. Mondelinge vraag over de bescherming van slachtoffers van partnergeweld 
  4. Mondelinge vraag over de uitblijvende cijfers omtrent de nieuwe wet op de gezinshereniging 
  5. Mondelinge vraag over het uitwijzingsbeleid voor gezinnen met kinderen  
  6. Vraag in de plenaire zitting over de winteropvang van daklozen
  7. Vraag in de plenaire zitting over het arrest van het Europees Hof van Justitie betreffende de Limosa-meldingsplicht 

Nahima in beeld


Sing for the climate
sing for the climate
Dankavond ACW 
dankavond ACW
acw dankfeest  dankfeest 4
dankfeest
Eindejaarsreceptie CD&V-Borgerhout 
dankfeest1 dankfeestje3
borgerhout dankfeest dankfeest CD&V-Borgerhout
Huldiging Vredesvrouwen in Antwerpen
vredesvrouwen antwerpen
vredesvrouwen2 vredesvrouwen3
 
Geschenkenbeurs "een streepje zon" 
 
geschenkenbeurs    geschenkenbeurd
geschenkenbeurs4 geschenkenbeurs5  
Laatste plenaire vergadering met Inge, we zullen ze missen 
Inge Vervotte

Ik wens u nog fijne feestdagen en een fabuleus 2013
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!