header2
  
    
17  juli 2012   

Belg worden = integreren

Ik ben tevreden dat er vandaag een akkoord is bereikt tussen alle  meerderheidspartijen over een nieuwe nationaliteitswet. Belg worden kan voortaan door zich te integreren en deel te nemen aan de samenleving.

 Lees meer

Klik op het onderstaande foto om het nieuwsfragment van het VRT-nieuws te herbekijken.

Hieronder kan u de lovende commentaren uit de krant vinden

Historische fout rechtgezet
Guy Tegenbos (DS, 17 juli 2012)
 

Guy Tegenbos De historische vergissing die snel-Belgwet heet, wordt na dertien jaar rechtgezet. De bevoegde kamercommissie bereikte gisteren een eindakkoord over een nieuwe wetgeving over de verwerving van de Belgische nationaliteit. Ze stemt er wellicht vandaag al over. De voltallige Kamer kan dat dan binnenkort overdoen, zodat de snel-Belgwet over enkele maanden definitief begraven is.

 

Ere wie ere toekomt: het zijn het parlement en vooral enkele nijvere parlementsleden die dit op hun conto mogen schrijven. In de lange, trieste periode van regeringloosheid wilden zij hun tijd niet verdoen; een stel Vlaamse kamerleden zocht Franstalige collega's die mee wilden en vond uiteindelijk, na lang onderhandelen, een meerderheid om de snel-Belgwet te wijzigen. Ook de N-VA en de PS vonden elkaar daarover en dat werd een korte tijd zelfs niet onnatuurlijk gevonden.

 

Later kwamen die afspraken in het regeerakkoord; maar het waren toch de kamerleden die het dossier afwerkten. De in de oppositie verzeilde N-VA liet de zaak los, zal straks nog pogen de tekst te amenderen, maar zal niet tegen stemmen.

 

De snel-Belgwet was een vergissing van de paars-groene coalitie van Guy Verhofstadt waarvoor vooral Open VLD de rekening betaald heeft. Ze verloor er veel gezag en kiezers mee. De wet stoelde op de eerbare maar foute mening dat geÔmmigreerde mensen wel vanzelf snel en goed integreren als ze snel en gemakkelijk de nationaliteit van het immigratieland kunnen verwerven.Het is een mening die nog altijd leeft bij mensenrechtenactivisten en in sommige wetenschappelijke publicaties. Maar zo werkt de wereld niet. En zo goed als geen enkel land volgt dit spoor. Haast overal geldt het omgekeerde: eerst integreren, dan de nationaliteit.

 

Eisen stellen is ook helemaal niet verkeerd. Voor de verwerving van een nationaliteit mag je voorwaarden stellen. Inburgering, taalkennis, economische integratie, naleving van de wetgeving. Uiteindelijk zullen zo'n 550.000 vreemdelingen in de 13 jaar dat de snel-Belgwet van kracht was, de Belgische nationaliteit 'snel' gekregen hebben. Dat zijn er wel erg veel. Maar in de grond is het belangrijkste punt niet dat het er zoveel waren. Het belangrijkste is dat ze die nationaliteit kregen zonder voorwaarden. Dat had tot gevolg dat het land er niet beter van werd, en zij evenmin.

Is de nieuwe wet perfect? Neen. Het is een compromis. Maar een aanvaardbaar compromis. Belangrijk is dat de nieuwe wet en het compromis erover tot stand kwamen in het parlement. Dat hoeft dus geen machteloze stemmachine te zijn, als kamerleden haar op hun tanden hebben en inzicht in de dossiers. En als ze leren met elkaar te onderhandelen. Waarom? Omdat in een veelpartijendemocratie de macht daar ligt, waar de compromissen worden gesloten.


Vodje papier 

Liesbeth Van Impe (Het Nieuwsblad, 17 juli 2012)  

 

Liesbeth van impe Het klopte gewoon niet dat snel Belg worden ook hielp om sneller te integreren. Integendeel. De snel-Belgwet is niet meer. Ooit werd hij ingevoerd als onderdeel van een koehandel binnen de paars-groene regering om het stemrecht voor migranten nog even tegen te houden. De redenering was dat mensen die sneller en makkelijker Belg konden worden, zich vervolgens ook sneller en makkelijker zouden integreren. Het papiertje zou de Belg maken, met andere woorden. Men heeft er een decennium over gedaan om in te zien dat het net andersom is.

 

De strengere regels draaien de redenering weer om: kandidaten moeten eerst bewijzen dat ze in de geesten al Belg geworden zijn voor ze het ook op papier kunnen worden. Er zijn tal van voorwaarden, zoals minstens vijf jaar hier verblijven, een landstaal leren, duurzame banden opbouwen, studeren of werken. Eigenlijk zijn dat stuk voor stuk bewijzen dat iemand hier een toekomst aan het uitbouwen is.

In combinatie met serieuze inburgeringstrajecten, zoals Vlaanderen die al kent, creŽert dat voor nieuwkomers echte perspectieven. Een snel-Belgwet die enkel een papiertje aflevert maar mensen voor het overige aan hun lot overlaat, bewees uiteindelijk niemand een dienst. Het is dan eigenlijk niet meer dan een vodje papier.

 

In BelgiŽ zal het voor velen altijd een beetje wringen, maar de meeste landen zijn best trots op hun nationaliteit. Het wordt kandidaten vaak niet makkelijk gemaakt. Enige kennis van, voeling en verwevenheid met het land worden vaak als toetsstenen gebruikt.

 

Over de concrete criteria zal je altijd kunnen discussiŽren. Hoeveel geld moet iemand verdiend hebben? Hoe lang moet iemand hier al echt verblijven? Hoe goed moet iemand de taal kennen? Het is altijd gevaarlijk te definiŽren wat een Belg juist is, zeker nu die Belg steeds meer verschillende dingen kan zijn. Maar het gaat wel om essentiŽle criteria die bepalen in welke mate iemand deelneemt aan de samenleving. We zitten ver van idiote testen die bepalen of iemand Belg is aan de hand van de kennis van het recept voor bloemkool in witte saus.

 

Hoe makkelijk of hoe moeilijk we het maken om Belg te worden, zegt niets over onze gastvrijheid. We kunnen perfect mensen opvangen die niet noodzakelijk meteen Belg moeten worden. Met de nieuwe nationaliteitsverwerving zeggen we nu wel weer dat kandidaten daar enige moeite voor moeten doen.


Afgelopen met de snel-Belgwet 

Luc Van der Kelen (Het Laatste Nieuws, 17 juli 2012) 

 

Luc Van der Kelen Het heeft lang, heel lang geduurd, maar het lijkt eindelijk te lukken: de snel-Belgwet wordt zo ingrijpend aangepast dat de term zelf niet meer opgaat. Gedaan dus met de wet die honderdduizenden op slag omtoverde tot nieuwe Belgen, zonder dat er veel vragen werden gesteld. Het was zelfs mogelijk om Belg te worden met een aanvraag, ergens op een ambassade, zonder ooit een stap in ons land te hebben gezet.  

 

Dergelijke zottigheden, tien jaar geleden ingebouwd ter wille van de groenen en de PS, worden er nu uitgehaald. De aangepaste nationaliteitswet is te vergelijken met de wetgeving in onze buurlanden. We worden dus alweer een stukje 'normaler'. Zelfs N-VA - ere wie ere toekomt - erkent dat het gaat om een grote stap vooruit. De partij vraagt zich af waarom de nieuwe wetgeving pas in voege treedt op 1 januari, maar dat is een kwestie van goed bestuur. Er is niet alleen de behandeling in Kamer en Senaat, na de zomer, maar alle lokale besturen en alle dienstendie de aanvragen moeten onderzoeken, moeten administratief en organisatorisch de tijd krijgen om zich terdege voor te bereiden. Opvallend: de hoofdindienster en hoofdonderhandelaar van de aangepaste wet is Open Vld'ster Carina Van Cauter, lid van de kleinste Vlaamse regeringspartij.  

 

De partij die het er veruit het moeilijkst mee had - en nog heeft - is de grootste regeringspartij, de PS. De nieuwe wet moet ook samen geŽvalueerd worden met andere verstrengingen als de gezinshereniging en de asielwetgeving. Voor de Franstalige socialisten is dat alles zwaar om te slikken. Inhoudelijk heeft de PS dan ook grote toegevingen gedaan om haar premier te steunen. Het is te zien in de opiniepeilingen. Zij is het die in het zuiden veruit het meest verliest. Dat toont aan dat de Vlaamse partijen sterk wegen op deze regering.

 

Een linkse regering, gedomineerd door de PS: het is een makkelijk beeld om oppositie te voeren dat er in Vlaanderen ingaat als zoete koek, maar het klopt niet, integendeel. Dat is ook te merken aan de regelmatige oprispingen van de ministers Magnette en Onkelinx. Ze tonen frustratie in de PS-rangen. Daar valt niet meer naast te kijken. 


Enkele krantenberichten:

Gazet Van Antwerpen, 17/07/2012

GVA

Het Laatste Nieuws, 17/07/2012
HLN1HLN2

Het Nieuwsblad, 17/07/2012

Nieuwsblad  - Goed

 De Standaard, 17/07/2012  

 

DS1

DS 4
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS3  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Morgen, 17/07/2012

  DM1 DM2

De Tijd, 17/07/2012

De Tijd 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!