header2
  
    
5  juli 2012   

Gerust op weg naar het rustpensioen
Eindelijk: een veiligheidsbeleid voor Halle-Vilvoorde
Rouwverlof blijft op onze agenda
centrum voor criminele illegalen is in zicht
Gevraagd: een energiebeleid op lange termijn
Lijst veilige landen is realiteit
Met de vrouwen doorheen de haven
Nahima ondervraagt
Nahima in beeld

Federaal

Gerust op weg naar het rustpensioen
26 juni 2012
 
De pensioenhervorming was noodzakelijk. Ik heb er echter samen met mijn collega's en Sonja Becq in het bijzonder, altijd voor gestreefd om de impact van deze hervorming op de gepensioneerden of nog net niet gepensioneerden te beperken via overgangsmaatregelen.

In de commissie van 26 juni hebben we dan ook ingestemd met compenserende overgangsmaatregelen voor mensen  die net voor hun vervroegd pensioen staan. Het is onze mening dat iemand die nu voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen, verder moet kunnen beschikken over dit recht. 
 

Eindelijk een eigen veiligheidsbeleid voor Halle-Vilvoorde
20 juni 2012

Splits BHVWat we beloven doen we ook !

Het gerechterlijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is gesplitst. Wat 20 jaar op de agenda stond en voor velen onmogelijk werd geacht, is vandaag in de plenaire zitting van de Kamer besproken.

Met de splitsing van het gerechtelijk arrondissement zal Halle-Vilvoorde over een eigen parket kunnen beschikken met een eigen invalshoek op het veiligheidsbeleid, losgekoppeld van de grootstedelijke problematiek van Brussel.

Lees meer

Rouwverlof blijft op onze agenda
5 mei 2012

Ik heb tijdens de commissie van 5 mei mijn wetsvoorstel voor rouwverlof opnieuw op de agenda geplaatst.  De bevoegde minister vindt dat het nu nog niet kan gerealiseerd worden en dit omwille van de budgettaire impact.  

 

Maar die is echter beperkt en ik  blijf ervan overtuigd dat er nood is aan een erkende periode van rouw bij het overlijden van een naast familielid. De drie dagen klein verlet waar mensen vandaag recht op hebben zijn duidelijk onvoldoende. Velen nemen hun toevlucht tot het ziekteverlof. Rouwen is echter geen ziekte, maar een gezonde, normale reactie op een zwaar verlies. Een onderdrukt of uitgesteld rouwproces leidt op termijn vaak tot grote gezondheidsproblemen.


 Lees meer


Centrum voor criminele illegalen is in zicht
6 juni 2012 

 

Het gesloten centrum van Vottem zal vanaf 2013 instaan voor de opvang van criminele illegalen.

Ik drong eerder dit jaar al aan op een gesloten centrum waar criminele illegalen kunnen opgesloten worden in afwachting van hun repatriŽring. We zijn al lang voorstander voor een dergelijk centrum maar met budgettaire beperkingen in het achterhoofd was de bouw van een nieuw centrum niet mogelijk. Ik ben dan ook blij dat de Staatssecretaris mijn optie om een bestaand centrum om te vormen heeft onderzocht en goedgekeurd.

 

Lees meer


Gevraagd: energiebeleid op lange termijn
4 juli 2012 


Energie is een basisbehoefte van elke burger. De uitdagingen voor de toekomst zijn echter groot. Onze energiebehoeften zijn de laatste jaren sterker gestegen dan onze productiecapaciteit. Zeker met een mogelijke uitstap uit de kernenergie in het achterhoofd. 

 

Het is de taak van de overheid om de burger energietoevoer te garanderen. Alleen oplossingen voor de korte of middellange termijn zullen niet volstaan.

 

Daarom hebben we vanuit CD&V 10 voorstellen voor betaalbare & duurzame energiezekerheid uitgewerkt die niet enkel op korte termijn maar ook lange termijn oplossingen aanreiken. We zijn dan ook verheugd dat we veel van deze ideeŽn terugvinden in het plan van Staatssecretaris Wathelet dat op 4 juli is voorgesteld. 

 

Lees meer

Lees hier ons 10-puntenplan na 


Lijst veilige landen is realiteit
4 juni 2012 

 

Lijst veilige landenOp 1 juni 2012 is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de lijst veilige landen van herkomst vast legt.  

 

Daardoor worden nu zeven landen veilig geacht: asielzoekers uit die landen krijgen een extra bewijslast en een korte asielprocedure van 15 dagen. Het gaat om asielzoekers uit AlbaniŽ, BosniŽ-Herzegovina, MacedoniŽ, India, Kosovo, Montenegro en ServiŽ.

 

Die landen waren in 2011 goed voor 18 % van alle asielaanvragen.

 

 Lees meer


Straffen voor het niet naleven van een rijverbod worden 8 keer zo zwaar
21 juni 2012 

 

rijbewijs

Indien je ondanks een rijverbod, toch nog de openbare weg oprijdt, verdien je een fikse sanctie. Dat is de grond van de twee wetsvoorstellen van Jef Van den Bergh die ik mee heb ingediend en sinds 21 juni wet zijn geworden.

 

Specifiek gaan deze twee wetsvoorstellen in op diegene die niet hun rijbewijs inleveren nadat er een rijverbod is uitgesproken en hardleerse chauffeurs die voor de tweede keer worden betrapt op het rijden ondanks een rijverbod.

 

Lees meer 

Hier kan u het artikel uit de GVA nalezen  


Antwerpen - Borgerhout

Met de vrouwen doorheen de haven
29 juni mei 2012

 

Boottocht Nahima
Vrijdag was het vrouwen boven in de Antwerpse Haven.

Deze Antwerpse haven is vaak een onbekend gegeven voor vele vrouwen, ook bij migrantenvrouwen. Bij CD&V vonden we dat het tijd was voor verandering en organiseerden een begeleide rondvaart doorheen alle dokken van onze Antwerpse trots          
Boottocht - turkMigrantenvrouw
Lees meer
Hier kan u nog meer foto's vinden 

De dialoognamiddag was een succes !
23 juni 2012

In dialoog met - 1Een inhoudelijk sterk debat over inburgering, onderwijs, religie, werk en vrouwen. Het kon op onze dialoognamiddag op 23 juni in het Atlas-gebouw.

Na een motiverende speech van CD&V-voorzitter Wouter Beke kon het echte debat van start gaan in kleine laagdrempelige werkgroepen waar iedereen vrij het woord kon nemen en zijn ideeŽn toetsen met de anderen.

Met een opkomst van meer dan 100 aanwezigen konden we dan ook zonder twijfel spreken van een groot succes. Wordt dus zeker vervolgd. 
In dialoog met - 2 In dialoog met - 3Hier kan u meer foto's vinden

Nahima ondervraagt


Nahima in beeld

Wouter in Borgerhout
23 juni 2012

Een debat organiseren tijdens BorgerRio, dan kan een rondleiding doorheen mijn gemeente, Borgerhout natuurlijk niet uitblijven. Met de nodige trots heb ik dan ook Wouter Beke, Hamid Riffi en Koen De Cock rondgeleid en voorgesteld aan de weeral veelvuldig opgedaagde vrijwilligers van de vele organisaties en verenigingen die in Borgerhout actief zijn. 
 
Borgerrio1
Samen met Wouter Beke en Koen De Cock, lijsttrekker district Merksem en voor de Provincie,begroeten we enkele bekenden.
Borgerrio2
Wouter Beke proeft van alle overheerlijke Marrokkaanse hapjes en zag dat het goed was.

Borgerrio3
Achter de tralies voor de Cuban Five op Ottertrotter
24 juni  2012
Ottertrotter
Samen met Walter Schroons, lijsttrekker CD&V-Mechelen liet ik me vrijwillige opsluiten voor het goede doel.
Ottertrotter2
Burgemeester Bart Somers checkt of het goed met me gaat na een paar uur opsluiting.

ottertrotter2
Bezoek CD&V Senioren Antwerpen aan het parlement  
27 juni 2012 

Ik was blij dat ik de deze maand de CD&V-Senioren van Antwerpen mocht verwelkomen in het parlement. Het deed mij oprecht deugd om al deze mensen die in het verleden al zoveel hebben gedaan voor ons en de partij te mogen rondleiden en hen een leerrijke namiddag te bezorgen.

CD&V Senioren
CD&V SeniorenCD&V Senioren3

Een fijne vakantie
iedereen inbegrepen - kind

In het parlement werken we nog door tot 21 juli maar bij deze wil ik u alvast een fijne vakantie wensen
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!