header2
  
    
7  mei 2012   

Hepatitis C, de stille epidemie stoppen
Rouwen kost tijd
Stop op tijd huiselijk geweld
Meer zekerheid voor later via het Carrière Planning Systeem
Illegale criminelen horen niet thuis op straat
Di Rupo moet klare taal spreken
Beroepsherscholing: activerende maatregel of werkloosheidsval ?
Homobashing moet strafrechterlijk worden vervolgd
Gezocht: evenwichtige wijkcirculatieplannen voor Borgerhout
{iedereen binnen} @ the 10 miles
Gezondheidszorg inbegrepen
Van harte welkom op het debat rond de Turnhoutsebaan op 14 mei
Nahima ondervraagt
Mijn week als parlementair
Ondernemers inbegrepen
Diversiteit inbegrepen
Nahima in beeld

Federaal

Hepatitis C, de stille epidemie, stoppen
3 mei 2012

 

Ik ben fier ! Mijn resolutie, die ik samen met Inge Vervotte en Nathalie Muylle, in overleg met de meerderheid heb ingediend, om hepatitis C een halt toe te roepen is tijdens de plenaire vergadering van donderdag (bijna) unaniem goedgekeurd in kamer.

 

Met deze resolutie manen we de regering aan om werk te maken van een goed toekomstgericht plan voor de aanpak van Hepatitis C, een virale leverontsteking met verstrekkende gevolgen.


Rouwen kost tijd
20 april 2012

Ik ben blij dat we in de commissie sociale zaken nu eindelijk werk kunnen maken van rouwverlof.

 

Iedereen heeft wel al eens iemand verloren, en dit gaat gepaard met veel verdriet. Maar als je afscheid moet nemen van een partner of kind dan stopt de wereld met draaien. Je bent in shock. Gelukkig hebben veel werkgevers hiervoor aandacht. Ze gunnen de werknemer een periode om te rouwen. Maar dat is dus afhankelijk van de goede wil en het begrip van uw werkgever. 

 

De werknemer heeft wettelijk niet meer dan recht op 3 dagen kort verlet. De dag na de begrafenis moet je al terug aan het werk. Onmenselijk. Voor het echte verwerkinsproces van het grote verlies maakt men meestal gebruik van ziekteverlof. Rouwen is echter geen ziekte. Daarom ben ik voorstander om rouwverlof van 10 dagen in te voeren om mensen de kans te geven dat verdriet te verwerken.

 

Lees meer

Herbeluister Peeters en Pichal (Radio 1) waar ik te gast was 


Stop op tijd huiselijk geweld

17 maart 2012 

 

Preventief daders de toegang ontzeggen tot hun huis bij intrafamiliaal geweld. Dat is de doelstelling van ons wetsvoorstel dat op 17 maart unaniem werd goedgekeurd in de commissie Justitie. Dit voorstel was een staaltje van parlementaire samenwerking. Zo werd het oorspronkelijk door Sabine de Béthune ingediend in de Senaat, maar werd het ook parallel door mij en mijn collega's in de kamer ingediend en ondersteund.

 

Dit voorstel beschermt de slachtoffers van huiselijk geweld direct. In het verleden kon men enkel via een lange procedure bij de vrederechter de dader uit zijn huis zetten. Het slachtoffer moest dan maar een andere woonst vinden. Nu kan de procureur de aangeklaagde onmiddellijk uit de woonst zetten, in afwachting van het besluit van de vrederechter.

 

Lees meer

Hier kan u het wetsvoorstel nalezen


Meer zekerheid voor later via het Carrière Planning Systeem

30 maart 2012 

 

Soms kan een carrièrestap zware gevolgen hebben voor je pensioen. Vele mensen zijn zich hier echter niet van bewust. Om de burger onaangename verassingen te besparen heeft CD&V sinds 2009 een wetsvoorstel ingediend om een Carrière Planning Systeem (CPS) op te zetten.  

 

Dit systeem berekent je pensioen in functie van carrièrewijzigingen, zoals bijvoorbeeld het opnemen van tijdskrediet. Ik ben dan ook zeer tevreden dat de minister van Pensioenen dit wetsvoorstel van Sonja Becq, mezelf, e.a. gaat gebruiken om zelf een dergelijk systeem uit te werken.

 

Lees meer

Hier kan u het wetsvoorstel nalezen


Illegale criminelen horen niet thuis op straat
4 april 2012

Er is de laatste tijd heel wat te doen geweest rond het opvangcentrum voor illegale criminelen. Ik ben een voorstander van een dergelijk centrum. We moeten de burger garanderen dat deze criminelen ook effectief worden uitgewezen en niet terug op straat staan na het uitzitten van hun straf.

 

Lees meer


Di Rupo moet klare taal spreken
29 maart 2012

 

Nahima SpreekgestoelteIk neem het niet dat premier Elio Di Rupo (PS) het optreden van zijn partijgenote en senatrice Fatiha Saïdi, bij de repatriëring van een illegale crimineel niet veroordeelde in de plenaire vergadering van 29 maart. uitwijzingen zijn per definitie altijd fragiele dossiers en de allerlaatste fase in een dossier.  

  

Toen senatrice Saïdi in het vliegtuig bij de repatriëring intervenieerde ging ze dan ook duidelijk over de schreef. Een parlementair heeft juist een voorbeeldfunctie, zeker wanneer het erop aankomt om de wetten na te leven die men zelf gemaakt heeft. Ze mag de politie en ambtenaren dan ook niet verhinderen hun werk te doen. Ik vond het dan ook uitermate spijtig dat premier Di Rupo deze kans niet aangreep om dergelijk gedrag af te keuren.

 

 Lees meer

Herbekijk het debat uit de zevende dag


Beroepsherscholing: activerende maatregel of werkloosheidsval ?
28 maart 2012

 

Beperkte middelen zo efficiënt mogelijk inzetten, dat moet het credo zijn van elke overheid, ook bij beroepsherscholingstrajecten.  

 

Zo is tijdens de commissies sociale zaken van 28 maart gebleken dat deze beroepsherscholingstrajecten soms hun doel volledig voorbijschieten en tot werkloosheidsvallen leiden. Zo is het financieel interessanter om een cursus te volgen dat te gaan werken. En dat is niet de bedoeling. Ik dring dan ook aan op een aanpassing van het systeem 

 

Lees meer

Hier kan u mijn parlementaire vraag nalezen 


Homobashing moet strafrechterlijk worden vervolgd 
28 maart 2012

 

Vorige week leidde homohaat voor het eerst tot een dodelijk slachtoffer. Geweld op homo's en homobashing is een zware inbreuk. Het kan dan ook niet dat de politiezone Brussel-Elsene dergelijke inbreuken sanctioneert met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS), die normaal enkel bij kleine inbreuken worden gegeven. Homo's treiteren, terroriseren, fysiek aanvallen moet echt vervolgd worden via de rechtbanken.

 

Lees meer

Hier kan u mijn parlementaire vraag nalezen


Antwerpen

Gezocht: evenwichtige wijkcirculatieplannen voor Borgerhout
 

25 april 2012  

 

Borgerhout - districtshuisDe laatste tijd is er nogal wat tumult over de wijkcirculatieplannen in Borgerhout.  Deze week nog over het wijkcirculatieplan intramuros zuid, het gedeelte tussen de Turnhoutsebaan en de Plantin-en Moretuslei. 

   

 Lees meer


{iedereen binnen} @ the 10 miles
23 april 2012

10 miles 2012In Antwerpen vond weer hét jaarlijkse loopfestijn plaats, the 10 miles. Bijna 30.000 mensen namen deel aan het gebeuren. Ook de CD&V was ruim vertegenwoordigd. Een enthousiaste delegatie onder leiding van Kris Peeters, Hilde Crevits, Jo Vandeurzen, Stefaan Vercamer, Jef Van den Berg en nog vele anderen voerden hen aan. Ikzelf was er ook bij, maar vanwege een slechte voorbereiding kon ik enkel supporteren. Dit heb ik dan ook met volle overgave gedaan voor al mijn collega's en mijn man Guy.

 

Lees meer

Bekijk hier meer foto's 


Gezondheid inbegrepen

17 april 2012  

 

GezondheidszorgGezondheidszorg is voor iedereen belangrijk, jong en oud en staat zeker niet stil, ook niet in Borgerhout . Zo heeft het Sint-Erasmusziekenhuis na zijn fusie met het Stuivenbergziekenhuis een nieuwe functie gekregen.

 

Bij deze nieuwe rol kwamen ook vragen. Blijft er een ziekenhuis in Borgerhout? Waarvoor kan ik nog terecht in het Erasmus Ziekenhuis? Kan ik er nog bevallen? Kan de Huisartsenwachtpost een alternatief bieden? Wordt er nog geopereerd? Moet ik daarvoor straks naar Antwerpen? Wat nu de spoed er weg is? Om een antwoord te bieden op al deze vragen heeft CD&V Borgerhout een debatavond georganiseerd waar al deze antwoorden werden beantwoord


Onderaan en via deze link kan u meer foto's vinden 


Van harte welkom op het debat rond de Turnhoutsebaan op 14 mei

7 mei 2012  

 

De Turnhoutsebaan in Borgerhout is een van de belangrijkste in- en uitvalswegen van Antwerpen. Decennialang had ze ook een enorme reputatie als de meubelstraat van Antwerpen, en bekoorde ze iedereen tot ver buiten de stad. Vandaag is de Turnhoutsebaan nog altijd drukbezocht en nog voorwerp van heel wat verkeer, maar het gelaat van de drukke verkeersas is wel helemaal anders.


Nahima ondervraagt


Varia

Mijn week als parlementair
27 april 2012
 

JuriaanSoms word ik tijdens mijn werkweek vergezeld door een jongere die wil ervaren hoe het is om parlementair te zijn. Deze week was het Juriaan Vanmechelen die mij volgde in mijn dagelijks werk.

 

Lees hier zijn verslag.


Ondernemers inbegrepen

23 april 2012  

 

allochtone ondernemersOndernemen is nooit gemakkelijk. Om je zaak tot een succes te maken, moet je een grondige dosis vakkennis hebben, en lef en een ondernemingsvriendelijk klimaat.  

 

Een goed aangepaste wetgeving kan het ondernemerschap aanzwengelen, een slecht aangepaste fnuikt het. Communicatie tussen ondernemers en de overheid is dan ook essentieel. Daarom heb ik samen met Staatssecretaris Hendrik Bogaert en Vlaams parlementslid Veli Yüksel een overleg ingericht voor allochtone ondernemers. Ondernemers van allochtone origine zijn namelijk veel talrijker dan vaak wordt aangenomen en ondervinden specifieke moeilijkheden.

 

Lees meer 


Diversiteit inbegrepen
 30 april 2012

Nahima spreken
Maandag was Mechelen "the place to be" voor iedereen met interesse voor migratie. Geen saaie presentatie, geen juridische uiteenzetting, maar een totaalpakket waarbij een rondleiding doorheen het Stadhuis, verwelkoming door lijstrekker Walter Schroons, een woordje van Kris Peeters, Hamid Riffi en mezelf,debat en receptie in elkaar vloeiden. Geslaagd én leerzaam, dat konden we zonder twijfel besluiten.

Onderaan en via deze link kan u meer foto's vinden

Nahima in beeld

Feest bij de Red Star Line
29 april 2012

Antwerpen is altijd verbonden geweest met de wereld, onze haven is dan ook onze trots, van toen, nu en in de toekomst. Met de opening van het Red Star Line Museum wordt deze roemrijke geschiedenis nog eens in de bloemetjes gezet. Op het bal waande ik mij midden in de roaring twenties toen de Red Star Line op zijn hoogtepunt was. Ik heb er mij alvast samen met mijn man, Schepen Heylen en nog veel anderen enorm genoten van de sfeer, muziek en het gezelschap.


red star 
    red star 2red star 3
Diversiteit inbegrepen
30 april 2012

Samen met Kris Peeters (Vlaams minister-president), Rik Torfs (Senator CD&V), Hamid Riffi (gemeenteraadslid CD&V Mechelen) en Walter Schroons (fractieleider CD&V Mechelen) ons nog snel klaarstomen voordat het debat losbarst.
Nahima - Ronde allochtonen
ronde allochtonen2ronde allochtonen2
ronde allochtonen 4Ronde allochtonen 5
" 20 jaar burgemeester Koen Snyders "  
1 april 2012

Zondag 1 april werd burgemeester Koen Snyders (CD&V, Edegem) tijdens de kasteelfeesten aan het Hof Ter Linden gehuldigd voor 20 jaar burgemeesterschap. Een fantastische man en ik gun hem nog vele jaren de sjerp.

20 jaar burgemeester Snyders
Allochtone ondernemers
23 april 2012

allochtone ondernemers1
Allochtone ondernemers 2allochtone ondernemers 2
allochtone ondernemers 4
Gespreksavond gezondheid Borgerhout
17 april 2012

gezondheid - gespreksavond
 
gespreksavond - gezondheidszorg
 

klas in parlement

 

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen van jullie. Daarom maak ik graag tijd om mensen rond te leiden in het Federale Parlement. Indien je kennis wil maken met het parlement en wil genieten van een gratis rondleiding mag u mij steeds contacteren op de hieronder staande contactgegevens.  

 


Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!