header2
  
    
11 maart 2012  

Sociale fraude harder aanpakken
Ouderschapsverlof wordt uitgebreid tot 4 maanden
Nahima Lanjri: Laureate vredesprijs
Gelijk loon voor gelijk werk a.u.b.
Illegalen criminelen moeten worden gerepatrieerd
Blijven strijden tegen schijnhuwelijken
Een geslaagd armoededictee
Het personeel wordt niet de dupe van de fusie in het hoger onderwijs
Vrijwilligers voorop
Nahima Lanjri: lijsttrekker CD&V Borgerhout
Ik wil een lans breken voor een leefbaar en toegankelijk Borgerhout
Wij willen flitspalen in Borgerhout
Fusioneren is ook communiceren
Parlementaire vragen
Nahima in beeld

Sociale fraude harder aanpakken 

 

In bepaalde sectoren komen ingewikkelde constructies van aannemers en onderaannemers veelvuldig voor. Vaak worden ze gebruikt om onderbetaalde arbeidskrachten te werk te stellen en belastingen te ontduiken.

 

Om deze uitbuiting tegen te gaan heb ik in 2010 een wetsvoorstel ingediend, dat grotendeels is opgenomen in de programmawet. Vanaf nu zal wanneer een onderaannemer geen of te lage lonen uitbetaalt, de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Zowel de betrokken werknemers als de sociale inspectiediensten kunnen zich dan tot de opdrachtgever van de werken wenden om de loontekorten aan te klagen.

 

Lees meer 


Ouderschapsverlof wordt uitgebreid tot 4 maanden

 

Momenteel duurt het ouderschapsverlof 3 maanden. Op 8 maart verandert dit. Dan wordt het ouderschapsverlof uitgebreid tot 4 maanden voor elke gerechtigde ouder met een kind jonger dan 12 jaar. Enkel over de uitkering is er nog onduidelijkheid.  

 

Deze regering wil gaan voor een ambitieus budgettair plan. Besparingen op de uitgavenposten, zoals het ouderschapsverlof, staan daarbij centraal. Daardoor is het moeilijk om momenteel een uitspraak te doen over het vervangingsinkomen dat gekoppeld is aan het ouderschapsverlof. Desondanks blijf ik bij mijn pleidooi dat er een volledige 4de maand moet worden aangehecht, inclusief vergoeding.

 

 Lees meer 


Nahima Lanjri: Laureate vredesprijs

Vrouwenraad - zilveren klaproosIedere vrouw krijgt wel graag een roos, maar met deze was ik wel heel vereerd. Met deze zilvren klaproos wil de vrouwenraad i.s.m. het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en Belgisch platform 1325 jaarlijks 20 vrouwen belonen die zich hebben ingezet voor vrede, verzoening en vrouwenrechten.

 

Ik ben dan ook vereerd dat ik laureate vredesvrouw ben geworden. Ik wil dan ook de vrouwenraad bedanken voor deze blijk van waardering voor mijn werk maar tegelijk wil ik ook de Vrouwenraad feliciteren dat ze zich blijven inzetten voor vrouwenrechten, wereldwijd.

 

Lees meer  


Gelijk loon voor gelijk werk a.u.b.   

  

Dat vrouwen nog steeds niet met de auto rijden in Saudi-Arabië, wel dat vind iedereen absurd. Dat vrouwen op heden nog steeds 11% minder verdienen dan mannen vind ik echter even absurd. De studie van het Centrum voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen bewees het echter. Ongeacht het diploma of ervaring, als we mannen en vrouwen met hetzelfde diploma, dezelfde ervaring en functie vergelijken, verdienen vrouwen nog steeds minder.

 

In onze welvaarststaat zijn vooral de sociale partners verantwoordelijk voor de loononderhandelingen binnen firma's en sectoren. Daarom ondersteun ik het wetsvoorstel dat vandaag is gestemd in de kamer om ook de sociale partners aan te zetten om met elke loononderhandeling de loonkloof ter sprake te brengen.

 

Lees meer


Illegale criminele moeten worden gerepatrieerd

Ik drong er bij de Staatssecretaris De Block op aan om te zorgen dat illegale criminelen effectief het land worden uitgezet. Daarvoor is het nodig dat er een gesloten opvangcentrum komt dat deze criminelen opvangt in afwachting van hun repatriëring. Ik stelde voor om dit te doen in een bestaand opvangcentrum om zo tijd te sparen. Illegale criminelen horen namelijk niet op straat

Lees meer

Blijven strijden tegen schijnhuwelijken
 

Al jaren zet ik mij in het parlement in voor de strijd tegen schijnhuwelijken. Het is een vorm van fraude en misleiding waar in de meeste gevallen één van de partners wordt bedrogen om aan een verblijfsvergunning te geraken.  

 

Daarom heb ik in het verleden al initiatief genomen en blijf ik het zeer nauwgezet opvolgen. Deze maand heb ik dan ook enkele parlementaire vragen gesteld aan Staatssecretaris De Block en de Minister Turtelboom.

 

Lees meer 


Een geslaagd armoededictee

 

armoededicteeWe kunnen moeilijk om met armoede. Harde woorden zoals "ze hebben het zelf gezocht" worden nog veel te vaak gebruikt. Als je dan wordt geconfronteerd met de realiteit verstom je dan ook. Een financieel probleem kan al snel uitgroeien tot een sociaal stigma.  

 

Tijd voor actie, dat vond zowel de KWB, ACW als filmmaker Julien Vrebos. Met een dictee ,naar analogie met het "Groot Dictee" wordt het moeilijk bespreekbare, terug bespreekbaar en komt het weinig belichte terug in de spotlights. De voorronde in Antwerpen, waar ik optrad als voorzitster van de jury, was alvast een daverend succes.

 

Lees meer


Het personeel wordt niet de dupe van de fusie in het hoger onderwijs

Net zoals bij elke fusie, creëert ook de fusie bij het hoger onderwijs soms spanningen en tegenstrijdigheden bij het personeel. Het personeel, werkzaam bij de hogescholen leek de dupe te worden van de fusie. Zo zouden deze niet meer kunnen rekenen op een Staatspensioen, zoals in het verleden.  

 

De sociale vrede werd al snel bedreigd. Ik ben dan ook blij dat met de goedkeuring van het wetsvoorstel (op 8 februari) van mij en Stefaan Vercamer we dit euvel kunnen oplossen. Met de goedkeuring ervan kunnen we garanderen dat het personeel toch nog kan genieten van het Staatspensioen. Zo worden de onbedoelde effecten van de overdracht van academische opleidingen - zoals industrieel ingenieur of master in de handelswetenschappen -  van de hogeschool naar de universiteit weggewerkt.

 

Lees meer


Vrijwilligers voorop  

 

vrijwilligerVan 3 tot 9 maart was het de week van de vrijwilliger. Dan worden de vrijwilligers extra in de bloemen gezet. Ze verdienen dat, want het positief effect van vrijwilligerswerk op onze samenleving is niet te onderschatten. Bijna 4 op 10 Belgen doen op één of andere manier aan vrijwilligerswerk.  

 

Vrijwilligerswerk is natuurlijk onbezoldigd, maar het mag de vrijwilliger financieel ook niet buitensporig veel belasten, anders verdwijnt het draagvlak vroeg of laat. Dit probleem doet zich vooral voor binnen de zorgsector.  

 

Daarom heb ik samen met Stefaan Vercamer een wetsvoorstel ingediend dat vrijwilligers, actief in het zorgend vrijwilligerswerk, recht hebben op een hogere kostenvergoeding. Het kan immers niet dat vrijwilligers die laagdrempelige zorg verlenen aan een zwakke groep in de samenleving ontmoedigd worden.

 

Meer informatie over vrijwilligerswerk: klik hier 


Nahima Lanjri: lijsttrekker CD&V Borgerhout

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ga ik de lijst van CD&V aanvoeren in Borgerhout. Momenteel is de lijst nog niet samengesteld maar tegen de zomervakantie wil ik de modellijst voorleggen aan alle leden.  

 

Voel je jezelf geroepen om onze ploeg en misschien wel de Borgerhoutse CD&V lijst te versterken in aanloop naar de verkiezingen ? Heb je goede ideeën voor ons partijprogramma die je graag gerealiseerd zou zien ? Aarzel dan niet om ons te contacteren, en we nodigen je met alle plezier uit voor een vrijblijvend gesprek. Of kom even langs op één van onze activiteiten.  

 

Meer info: klik hier 


Ik wil een lans breken voor een leefbaar en toegankelijk Borgerhout
 
CD&V :
 

De leefbaarheid van de buurt verdwijnt wanneer men de basismobiliteit wegneemt. Ik blijf een voorstander van autoluwe straten maar een verkeersinfarct mag niet het gevolg ervan zijn.

 

Lees meer

Herlees het artikel uit het Nieuwsblad

Herbekijk het debat van "Wakker op zondag" van ATV (31:35) 


Wij willen flitspalen in Borgerhout
 
De Turnhoutsebaan en verkeersveiligheid, het  zijn geen goede vrienden. Dubbel geparkeerde wagens, snelheidsduivels, voetgangers die altijd oversteken, ook bij rood en bestuurders die weinig rekening houden met het verkeersreglement. Het is dagelijkse kost voor de bewoners van de Turnhoutsebaan.

Daarom ben ik voorstander van een sterk en krachtdadig lik op stuk-beleid mét meer controles door politie én flitspalen
.

Lees meer
Herbekijk het fragment uit het journaal 

Fusioneren is ook communiceren

Scholen moeten vaak samenwerken om te overleven. Hierdoor zijn fusies niet meer dan een logisch gevolg. Dit zorgt voor verandering, wat soms onzekerheid inhoudt voor leerkrachten, leerlingen en niet te vergeten, ouders.  

 

Daarom is een goed communicatiebeleid noodzakelijk om een fusie te doen slagen. Daarom drong ik via de schepen van onderwijs aan op meer overleg.

 

 Lees meer


Parlementaire vragen

Ik heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Nahima in beeld

Het armoededictee was een succes, tijdens het evenement zijn heel wat foto's getrokken. Hieronder alvast een selectie:armoededictee 2armoededictee 4

armoededictee - 5

Een rondleiding geven, ik hou er wel van. Daarom neem ik hiervoor altijd de tijd, zowel in Antwerpen als Brussel. Deze maand heb ik alvast het
Internationaal Comité , verschillende scholen én de gezinsgroep Sint-Jan-De-Doper mogen rondleiden. Hieronder een fotoverslag:

internationaal comité-3   internationaal comité2

sintjan1 sintjan2

Wanneer mijn dochter denkt aan de krokusvakantie is ze direct enthousiast, want dat staat bij ons thuis eigenlijk synoniem voor skivakantie, ook dit jaar. Ik heb van deze mogelijkheid dan ook dankbaar gebruik gemaakt om terug mijn batterijen op te laden. Ik ben er weer klaar voor om terug een jaar er keihard voor te gaan, in Brussel, in Antwerpen en in Borgerhout.

ski - 2012 - 3

ski - 2012 - 2ski - 2012 - 1

klas in parlement

 

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen van jullie. Daarom maak ik graag tijd om mensen rond te leiden in het Federale Parlement. Indien je kennis wil maken met het parlement en wil genieten van een gratis rondleiding mag u mij steeds contacteren op de hieronder staande contactgegevens.  

 


Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!