header2
  
    
3 februari 2011 

Naar een humaan en kordaat asielbeleid
Ouderschapsverlof wordt uitgebreid
Bouwen aan de toekomst, de pensioenhervorming
Er wordt niet gesnoeid in de zorgverloven
Uitzendarbeid als springplank naar een volwaardige job
De wet-Lanjri op gezinshereniging werkt
Interimarbeid is wél oké voor gezinshereniging
"Nahima wint Groot Onderhandelingsdictee"
Misbruik bij regularisaties aanpakken
Meer mensen aan het werk
Jong én oud aan de slag
Ook jonge daders moeten bestraft kunnen worden
Lex Moolenaar: "Vertrek Lanjri betekent verlies voor stedelijke politiek"
Parlementaire vragen
Nahima in beeld

Naar een humaan en kordaat asielbeleid

VRT Als we de asielcrisis willen aanpakken zullen we blijvend werk moeten maken van vier zaken: de instroom beperken, de doorstroom (procedure) versnellen, de uitstroom effectief organiseren en de misbruiken aanpakken. 

Alleen zo kom je tot een humaan en kordaat asielbeleid. Maar op korte termijn zijn er ook noodmaatregelen nodig zijn om de honderden daklozen en asielzoekers die op straat in de vrieskou leven, op te vangen.


Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering
Lees hier mijn tussenkomsten in de commissie
Bekijk hier een nieuwsfragment
Lees hier het artikel uit het Belang van Limburg 

Ouderschapsverlof wordt uitgebreid

 

We hebben er lang op moeten wachten maar vanaf maart wordt het ouderschapsverlof uitgebreid van 3 naar 4 maanden. Elke ouder krijgt recht op een extra maand. Enkel over de uitkeringen is er nog onduidelijkheid.

 

Lees meer


Bouwen aan de toekomst, de pensioenhervorming

Er is al veel inkt over gevloeid maar de hervorming van de pensioenen is nodig om het pensioenstelsel op lange termijn betaalbaar en houdbaar te houden. De hervormingen worden vastberaden, maar op een menselijke manier doorgevoerd.

 

Lees meer


Er wordt niet gesnoeid in de zorgverloven 

 

Niet enkel de pensioenen, maar ook de verlofstelsels worden hervormd. Toch zijn er bij veel mensen nog veel vragen over wat er nu gaat veranderen. 

 

Lees meer

Hier kan u een overzicht vinden


Uitzendarbeid als springplank naar een volwaardige job
 

Mede op basis van een wetsvoorstel van collega Vercamer en mezelf, heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een compromis bereikt voor de bijsturing van de reglementering over uitzendarbeid.  Hierdoor komt er een betere bescherming van uitzendkrachten n wordt het voortaan mogelijk om via uitzendwerk te komen tot een definitieve aanwerving.

 

Lees meer  

Lees hier mijn wetsvoorstel 


De wet-Lanjri op gezinshereniging werkt

Het heeft verschillende jaren geduurd vooraleer er eindelijk steun was voor de goedkeuring van mijn wetsvoorstel over gezinshereniging. Maar sinds september is deze van kracht en zijn de eerste resultaten van de strengere wetgeving op de gezinshereniging alvast positief.  

 

Gezinshereniging was vroeger een middel was om zich in Belgi te vestigen, ongeacht of men een gezin kon onderhouden of niet. Nu is het de basis geworden voor een rechtvaardiger migratiebeleid. 

 

Lees meer


Interimarbeid is wl ok voor gezinshereniging 
 

n van de nieuwe peilers van de nieuwe wet op gezinshereniging is het inkomenscriterium. Niet enkel de werknemer met een vast contract moet beroep kunnen doen op de gezinshereniging, ook wie aantoont dat hij interimwerk verricht en dus niet afhankelijk is van het OCMW.

 

Lees meer


"Nahima wint Groot Onderhandelingsdictee"
 

Ik mag mij sinds 14 december met enige trots de winnaar van het"Groot Dictee der

Nahima Lanjri wint Groot Dictee 
Nahima Lanjri wint Groot Dictee

Onderhandelingstaal" noemen.  

 

Het dictee werd opgesteld en voorgelezen door Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van het NRC Handelsblad. Uiteindelijk bleek ik met zes fouten het zelfs beduidend beter te doen dan enkele prominente journalisten zoals Goede Devroy (VRT) en Steven Samyn (De Morgen). 

 

Lees meer


Misbruik bij regularisaties aanpakken

De procedure van medische regularisaties heeft zijn nut. Daar twijfel ik niet aan. Maar wanneer mensen ze misbruiken, moet worden opgetreden.  

 

Het misbruik kwam in 2011 frappant tot uiting toen bleek dat er voor het eerst meer aanvragen voor medische regularisatie waren dan aanvragen op humanitaire gronden.

 

Lees meer


Meer mensen aan het werk !
 

VDABIedereen is er intussen van overtuigd dat meer mensen aan de slag moeten om om onze welvaart op peil te houden.  

 

Bepaalde doelgroepen zijn vandaag ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt: laaggeschoolden, allochtonen, jongeren, gehandicapten, vrouwen en ouderen. 

  

Lees meer


Jong n oud aan de slag
 

Uit een onderzoek van SD Worx is gebleken dat amper 27% van de ondervraagde werkgevers interesse toont voor kandidaat-werknemers ouder dan veertig! Hoog tijd om de minister van werk hierover te ondervragen en aan te zetten om maatregelen te nemen om werkgevers te stimuleren ook "oudere" werknemers aan het werk te houden of aan te werven.

 

Lees meer

Lees hier mijn vraag 


Ook jonge daders moeten bestraft kunnen worden

Straffeloosheid kan niet, maar loert steeds om de hoek bij minderjarige delinquenten. Met de aanpassingen van de gemeentelijke administratieve sancties proberen we dit alvast te verhelpen.

 

Lees meer

Lees hier mijn wetsvoorstel

Bekijk hier het debat op ATV 


Lex Moolenaar: "Vertrek Lanjri betekent verlies voor stedelijke politiek"

Parlementaire vragen

Ik heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Nahima in beeld

Januari is traditiegetrouw een maand vol goede voornemens en veel  nieuwjaarsrecepties. Dit is een perfecte gelegenheid waarbij ik mijn waardering kan laten blijken voor de lokale afdelingen, mandatarissen en sympathisanten. Zonder jullie staan wij nergens, jullie zijn het DNA van de CD&V. Alvast dank voor de steun die ik van velen heb gekregen en ik wens jullie allen een fantastisch 2012 en een mooie verkiezingsoverwinning.

Nieuwjaarsreceptie - 2012 - Aartselaar
Samen met enkele bestuursleden van
op de foto.

Met onze Antwerpse en Borgerhoutse mandatarissen op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Borgerhout.

Nieuwjaarsreceptie - 2012 - borgerhout
Nieuwjaarsreceptie - 2012 - borgerhout


Nieuwjaarsreceptie - 2012 - Antwerpen

Samen met Annemie Verhoeven op de foto tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Antwerpen.Over de opkomst konden we zeker niet klagen. De locatie zat tot de nok vol.

nieuwjaarsreceptie - 2012 - Antwerpen
 
Nieuwjaarsreceptie - 2012 - Antwerpen3Nieuwjaarsreceptie - 2012 - Antwerpen 

Nationale CD&V Nieuwjaarsreceptie 2012
Nationale CD&V Nieuwjaarsreceptie 2012
 
Samen op de nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V in Antwerpen.
Nieuwjaarsreceptie bij CD&V Schelle

Nieuwjaarsreceptie - 2012 - Schelle

Samen met Boudewijn Muts en Kris Peeters op de Nieuwjaarsreceptie van CD&V Berchem
Nieuwjaarsreceptie - 2012 - Berchem

Ontbijten op de nieuwjaarsbrunch van CD&V Bornem 


Bij ACW-Rupel koppelde men het leuk aan het nuttige in hun door van hun eerste open-regio vergadering om te toveren tot een "Nieuwjaarsgesprek"

Nieuwjaarsgesprek - 2012 - ACW Rupel

Nieuwjaarsreceptie van Zorgnet Vlaanderen
Filmpje nav nieuwjaarsreceptie: Wat is Zorgnet Vlaanderen?
Filmpje nav nieuwjaarsreceptie: Wat is Zorgnet Vlaanderen?
Nieuwjaarsreceptie - 2012 - zorgnet


En er zijn nog veel, veel meer foto's beschikbaar maar daarvoor verwijs ik u graag door naar mijn website www.nahima.be onder de knop "Nahima in beeld".


klas in parlement

 

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen van jullie. Daarom maak ik graag tijd om mensen rond te leiden in het Federale Parlement. Indien je kennis wil maken met het parlement en wil genieten van een gratis rondleiding mag u mij steeds contacteren op de hieronder staande contactgegevens.  

 


Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!