Nieuwsbrief Nahima Lanjri  24 juni 2011

Meer rechtszekerheid voor niet begeleide minderjarigen
Gezinshereniging goedgekeurd in de kamer
Verlenging van de pensioenbonus is een feit
Huisbedienden beter beschermen
Quota voor vrouwen in raden van bestuur is gestemd
De strijd tegen armoede gaat verder
Na een jaar is er eindelijk een doorbraak inzake de dossiers naturalisaties
Project Vélo gaat van start
Overlast beter aanpakken
Wapenwet aanpassen is een must
Parlementaire vragen van Nahima

NATIONAAL


Meer rechtszekerheid voor niet begeleide minderjarigen

 

Vandaag is mijn wetsvoorstel  met betrekking dat het verlenen van een tijdelijke verblijfsvergunning aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (verder NBMV) goedgekeurd in de kamer. 

 

Zie hier meer.

Zie hier mijn wetsvoorstel


Gezinshereniging goedgekeurd in de kamer

 

Op 26 mei werd mijn wetsvoorstel goedgekeurd omtrent de gezinshereniging. Er worden nu strikte vereisten opgelegd aan vreemdelingen en Belgen die een partner of echtgenoot uit het buitenland laten overkomen.

 

Zie hier meer  

Zie hier het goedgekeurde wetsvoorstel  


Verlenging pensioenbonus is een feit

 

Met de verlenging van de pensioenbonus tot eind 2013, waar ik samen met Sonja Becq voor heb gepleit binnen zowel CD&V als ACW, kunnen we mensen motiveren om langer aan de slag te blijven. Ze krijgen namelijk vanaf 62j. of na een loopbaan van 40 jaar dienst voor de rest van hun leven een toeslag van 2 EUR / dag.

 

Zie hier  meer 

 


Huisbedienden beter beschermen 

Op 16 juni is op de Internationale Arbeidsconferentie in Génève de nieuwe Conventie op Huispersoneel aangekomen met een overweldigende meerderheid. Ook heb ik op die dag een wetsvoorstel ingediend om het statuut van de huisbediende te verbeteren. Een huisbediende die in onze moderne economie nog meer voorkomt dan eerst gedacht maar wel minder rechten heeft dan eender welk ander statuut.

 

Zie hier meer

 


Quota  voor vrouwen in raden van bestuur is gestemd

 

Op 16 juni is de wet op de quota's gestemd geweest. Met deze wet, die ik samen met Sonja Becq en Leen Dierick, heb ondersteund, tracht ik het aantal vrouwen in de raden van bestuur bij zowel de overheid als private bedrijven gevoelig op te schroeven.

 

Zie hier meer.

 


De strijd tegen armoede gaat verder

 

Met een ruim gedragen resolutie tegen armoede heeft CD&V aan de regering een nieuw ambitieus federaal plan armoedebestrijding uitgewerkt. Het gaat om een resolutie van Cindy Franssen die ik ook steun en in de kamer indiende. 

 

Zie hier meer.

 


Voorstel strengere nationaliteitswet naar Raad van State

Woensdag is er in de commissie justitie een akkoord gevonden om de voorwaarden om Belg te worden te verstrengen. Bij deze aanpassing van de nationaliteitswetgeving wordt er een koppeling gemaakt met integratie waar wij als CD&V ons altijd achter hebben gezet. 

 

Inzake de naturalisaties keurde op 9 juni de Kamer 687 nieuwe Belgen goed via de naturalisatieprocedure en verwierp er 1014. Het was meer dan een jaar geleden dat er in het parlement nog naturalisaties werden goedgekeurd. Het nieuwe aan dit jaar is dat de dossiers werden  beoordeeld op basis van een aantal nieuwe, strengere criteria. Een aantal criteria die verder ook zijn opgenomen in de nationaliteitswet.

 

Zie hier meer 

 


ANTWERPEN


Project Velo gaat van start

 

project veloMet de "Velo" doorheen Antwerpen rijden zonder ook maar een fiets te bezitten. Het kan nu dankzij dit project van de stad Antwerpen. Dit project heb ik jaren geleden in de gemeentarad gelanceerd. Ik ben heel blij dat het er eindelijk is.

 

Zie hier meer 

 


Overlast beter aanpakken

 

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) blijken een goed middel om een doelgericht lik-op-stuk beleid te voeren. 12 jaar na hun invoering hebben deze echter gedeeltelijk hun "tanden" verloren waardoor een aanpassing ervan zich opdringt. De overlast op de Turnhoutsebaan in Borgerhout was daarbij voor mij de aanzet om versneld samen met Leen Dierick een wetsvoorstel in te dienen. Via dit voorstel zou de Stad meer slagkracht krijgen om de vaak jonge onruststokers te sanctioneren.

 

Zie hier meer

  


Wapenwet aanpassen is een must

 

Toen ik vernam dat de Raad Van State het Antwerpse politiereglement vernietigde en wapenhandelaren terug vrijspel kregen in de etalering van wapens in toonzalen heb ik mee het wetsvoorstel ondersteund voor een volledig verbod op het etaleren van wapens in een etalage.

 

Zie hier meer


NAHIMA IN BEELD

 

 

fietshaven

Enkele medewerkers rondgeleid in Antwerpen, met één van onze groene trotsen: de fietsen van de "fietshaven".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stop armoede nu 

 

Met Edwin De Cleyn een project gaan bezoeken van "stop armoede nu" waar zich een aantal Antwerpse organisaties in verenigen (Bond zonder Naam, ACW en ACV-Antwerpen, PSC CAW De Terp, Welzijnszorg, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, De Loodsen vzw en het Antwerps Platform voor Generatiearmen) die werken aan armoedebestrijding.

 

 

 

 

 

  

De Bronzen Pagadder van de christelijke werknemersbeweging de "Bronzen Pagadder 2011" is op 30 mei uitgereikt. Vier vrijwilligers-projecten die werken rond armoede en sociale uitsluiting stonden in de kijker. Chiro Dolfijn uit Antwerpen Noord ging uiteindelijk naar huis met de titel 'Bronzen Pagadder 2011' maar ik wil hierbij ook de welzijnsschakel, 'T kabaske en El Wafa uitdrukkelijk feliciteren met hun project. Er kan er maar spijtig genoeg één winnen maar alle projecten waren zeer lovenswaardig. 

 bronzen pagadder

   

 

1000 kilometer - Mechelen

Samen met de dochter zo fier als een gieter op Guy, juist nadat hij de 1000 Kilometer van Kom op Tegen Kanker heeft afgelegd.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 Nog een hele goede deugdoende zomer gewenst aan iedereen.  

               foto aan het parlement Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen van jullie. Daarom maak ik steeds graag tijd om mensen rond te leiden in het Federale Parlement. Indien je graag eens kennis zou maken met het parlement en wil genieten van een gratis rondleiding mag u mij steeds contacteren op de hieronder staande contactgegevens.


klas in parlementNahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!