Nieuwsbrief Nahima Lanjri

Nieuwsbrief maart 2011 

Kerverse papa's beschermd tegen onslag bij vaderschapsverlof
Een discriminatie minder: ook de meemoeder krijgt nu geboorteverlof
Kinderopvang tijdens de vakantiemaanden, fiscaal voordeliger voor bedrijven
Correcte behandeling naturalisaties
Zorgvuldig omgaan met regularisaties
Akkoord rond verstrenging van de gezinshereniging
Pesten op het werk is ontoelaatbaar
Quota voor vrouwen in raden van bestuur
Geen uitzonderingen op het rookverbod
Nahima in beeld
Kersverse papa's beschermd tegen ontslag bij vaderschapsverlof.

 

 

Deze week werd een wetsvoorstel van mij goedgekeurd dat het leven van jonge gezinnen zal veranderen. Toekomstige papa's die hun werkgever inlichten dat ze vaderschapsverlof willen opnemen, kunnen niet meer ontslagen worden door hun werkgever. Daarmee krijgen de vaders dezelfde bescherming als toekomstige moeders die hun baas zeggen dat ze zwanger zijn.

 

Lees hier meer

Een discriminatie minder: ook de meemoeder krijgt nu geboorteverlof  


 

Ook bij lesbische koppels krijgt de partner recht op 'vaderschapsverlof'. Ze komen als partner ook in aanmerking om tien dagen op te nemen. De meemoeders moeten bewijzen dat het kind een afstamming heeft bij hun partner of bij henzelf.

 

Ook hier gaat het over de goedkeuring van een  

wetsvoorstel dat ik samen met Sonja Becq e.a. heb ingediend. 

 

 Hier kan u meer informatie over het wetsvoorstel vinden.  

Kinderopvang tijdens de vakantiemaanden, fiscaal voordeliger voor bedrijven 

 

 

Bedrijven die in de zomervakanties voor opvang zorgen voor de kinderen van hun personeel moeten daarvoor fiscaal beloond worden. Het aantal plaatsen in de vakantiekampen of op de speelpleinen is te beperkt. De werkgevers kunnen helpen, en dat moet beloond worden.

 

 Lees hier het wetsvoorstel

 

 

Correcte behandeling naturalisaties

 

paspoort

Het parlement wacht nog even met het geven van de Belgische nationaliteit aan 900 personen via naturalisatie. Volgens de commissie naturalisaties ,waar ik ik in zit, zijn adviezen van het parket in een aantal dossiers te oud, en kan er intussen met de betrokken personen iets gebeurd zijn. De dossiers moeten worden opgefrist, vooraleer een beslissing kan worden genomen.

 

lees meer 

 

 

Zorgvuldig omgaan met regularisaties


Mensen zonder papieren moeten de kans krijgen om hun verblijf te regulariseren. Dat geldt zeker voor mensen die jarenlang in de asielprocedure zitten, bijvoorbeeld gezinnen met kinderen die al jaren goed ingeburgerd zijn. Die gunst mag echter nooit gelden voor mensen die veroordeeld werden voor zware feiten als moord of mensenhandel. Daarom vraag ik dat de Dienst Vreemdelingenzaken een nota die dat niet volledig uitsluit, herzien. 

 

Hier kan je het artikel vinden van de gazet van antwerpen, waarin mijn standpunt is verduidelijkt.

 

Akkoord rond verstrenging van de gezinshereniging 

 

hereniging Er werd een meerderheid gevonden om een wetsvoorstel van mij goed te keuren. Vreemdelingen én Belgen die een partner of echtgenoot uit het buitenland willen laten overkomen, zullen voortaan strengere eisen krijgen. Ze moeten vooral tonen dat ze een behoorlijke woning hebben en over voldoende middelen beschikken om samen te leven

 

lees meer 

   

Pesten op het werk is ontoelaatbaar 

 

Vakbondsmensen die een personeelslid op de werkvloer mee folterden, de beelden bij het Waalse bedrijf Mactac waren schockerend. In het parlement bekijken we daarom opnieuw de wet "pesten op het werk".

 

lees meer  

Quota voor vrouwen in raden van bestuur 

 Als we de bedrijven niet verplichten tot het opnemen van meer vrouwen in de raad van bestuur, komt er niets van. Buiten een paar topmanagers zijn vrouwen nog altijd niet voldoende aanwezig in de leiding van organisaties. Daarom ben ik voorstander van quota als noodzakelijke stap om het glazen plafond te breken.  

 

Ik ben dan ook zeer verheugd dat eindelijk hierover een wet is gestemd en dit op basis van een CD&V wetsvoorstel dat ik mee heb ingediend. 

 

lees meer  

Geen uitzonderingen op het rookverbod  

 

Het grondwettelijk hof heeft de uitzonderingen op het rookverbod in een recent arrest afgekeurd. De discriminatie van cafés en jeugdhuizen is hiermee ten einde.  

 

Het algemeen rookverbod in de horeca zal van kracht worden vanaf 30 juni van dit jaar. De wet Muylle-Van den Bergh, die ik ook mee heb ingediend, wordt hiermee definitief bevestigd. 

 

lees meer
hier kan u het oorspronkelijke wetsvoorstel vinden   

Nahima in beeld

sneeuw1

 

Tijdens de krokusvakantie heb ik mijn batterijen terug opgeladen met mijn gezin op skiverlof, in Oostenrijk met het GSF (gezinsbond). Ik denk dat de foto's op zich spreken met mijn dochtertje die niet weg te slaan was bij de camera.

 

 sneeuw3sneeuw2

 


sneeuw4

Mijn twee grootste schatten

 

 

de kamer - justitie 

 

 

 

 

 

 

 

   Na de vakantie vol  enthousiasme terug aan de slag

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be

Nu ik van de Senaat naar De Kamer verhuisd ben, zijn ook mijn contactgegevens aangepast.
Als u zelf zou verhuizen of veranderen van e-mailadres mag u dit uiteraard ook steeds doorgeven.

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!