Nieuwsbrief Nahima Lanjri

Nieuwsbrief februari 2011

CD&V blijft volop meewerken aan een goed akkoord
Nieuw interprofessioneel akkoord voor 2011-2012
Vakantiegeld voor invaliden opgetrokken tot 125 €
Onze kindjes verdienen beter beschermde onthaalouders
Misbruiken in EU-migratie: 500 verblijfsvergunningen ingetrokken
Verdere bespreking van mijn wetsvoorstel rond nationaliteit
Verdere bahandeling van wetsvoorstellen rond gezinshereniging
Parlementaire vragen
Mijn wetsvoorstellen
Nahima in beeld
Geschokt

CD&V blijft volop meewerken aan een goed akkoord

 

betogingCD&V begrijpt het ongeduld van de mensen en de manifestanten die op 23 januari door

Brussel zijn getrokken en met toenduizenden scandeerden dat er dringend een regering moet komen.

Maar CD&V wil ook een regering die respect opbrengt voor het signaal van de kiezer van 13 juni vorig jaar. 

Dit wil zeggen dat het een regeringsploeg wordt met een communautair akkoord dat BHV splitst en een staatshervorming realiseert. Op die manier komt er de nodige stabiliteit voor een regeerakkoord dat ook een goed sociaal-economisch luik kan omvatten en een basis om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan voor de volgende decennia.

 

Lees hier 

Nieuw interprofessioneel akkoord voor 2011-2012

 

Na langdurige onderhandelingen tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties is er weer een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) voor de periode 2011-2012.

Ik ben tevreden dat er eindelijk werk is gemaakt om de statutaire kloof tussen arbeiders en bedienden te dichten. De eerste stappen die hierbij worden ondernomen in het IPA zijn alvast een goede aanzet. Het ACV heeft in dit dossier zijn nek uitgestoken. Ik hoop dat de andere partijen ook hun belofte zullen houden om mee te werken aan een ťťnheidsstatuut voor bedienden en arbeiders en dit binnen de 6 jaar, zoals voorzien in het IPA.

De verlenging van de crisismaatregelen wordt toegejuicht door alle sociale partners. Met deze verlenging kan men de "tijdelijke werkloosheid" voor bedienden en de "crisispremie voor arbeiders" bekostigen. De regering van lopende zaken erkent hiermee dat de crisis nog niet gedaan is en kan hiermee de werkloosheid bekampen. Op hun  beurt kan de inspanning die de sociale partners momenteel leveren om de huidige begroting niet te bezwaren, op onze sympathie rekenen. Zo hebben de sociale partners beslist om enkel 60 % van het "budget generatiepact 2011-2012" aan te spreken en te wachten op een volgende regering voordat de volgende 40 % zou worden aangesneden.

Vakantiegeld voor invaliden opgetrokken tot 125 €

 

Op 3 februari opende het Vakantiesalon zijn deuren. Maar velen, zeker invaliden en chronisch zieken kunnen niet of amper op vakantie omdat ze niet voldoende middelen hebben. vakantiegeldHet vakantiegeld voor mensen met een handicap is opgenomen in het interprofessioneel akkoord (IPA)  en wordt opgetrokken van 75 € naar 125 €. Dit is al een stap in de goede richting maar nog niet op het niveau van het wetsvoorstel dat ik in de vorige legislatuur heb ingediend met collega Wouter Beke. Het bedrag dat wij daar vooropgesteld hadden was 250 €. Ik zal blijven ijveren voor een verdere verhoging van dat vakantiegeld.

 

Lees hier mijn wetsvoorstel.

Meer tijd en betere bescherming voor kersverse papa's

 

papa + kindIk heb 2 voorstellen ingediend die vaders meer de kans moet geven om ouderschapsverlof te nemen, en hen in die periode ook beter beschermd tegen ontslag. Met deze wetsvoorstellen - die collega Sabine de Bethune ook indiende in de Senaat - brengen we een antwoord op de almaar toenemende vraag van vaders om bij de geboorte van een kind ook wat meer tijd te krijgen om het te verzorgen.  

Uit onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat vaders graag langer dan de wettelijk voorziene 10 werkdagen thuis zouden willen blijven bij hun pasgeboren kind. De vaders vragen zelfs een optrekking tot 22 dagen.

Ik kom voor een stuk tegemoet aan de vraag van de vaders met mijn wetsvoorstel waarin het vaderschapsverlof wordt opgetrokken van 10 tot 15 dagen.

 

Lees hier meer.

Onze kindjes verdienen beter beschermde onthaalouders

 

KinderopvangHeel wat ouders zitten met het probleem dat ze geen opvang vinden voor hun pasgeboren kinderen of hun peuters. Niet zelden zitten de kinderdagverblijven vol en zijn er ook geen plaatsen meer bij de lokale onthaalouders. Het is dan vaak zenuwachtig wachten op een plaatsje dat vrijkomt en zich inmiddels behelpen met opvang bij grootouders of zelf vakantie nemen.

De toestand is zelfs vrij dramatisch, want in Vlaanderen zijn er liefst 10.000 tot 30.000 kinderopvangplaatsen tekort. Het is dus duidelijk dat er opvang moet bijkomen.

Veel onthaalouders zien het starten van een opvang echter niet zitten omdat het statuut niet zo aantrekkelijk is. Ik diende daarom - samen met collega's Becq en Vercamer - een voorstel in omdat statuut op een toch wel revolutionaire manier te veranderen.

 

Lees hier meer.

Misbruiken bij migratie in Europese Unie: 500 verblijfsvergunningen ingetrokken, en het kan nog beter

 

Werknemers hebben in de Europese Unie het recht van het ene land naar het andere te trekken, maar we moeten helaas vaststellen dat er ook steeds meer misbruiken zijn. Ons land doet het daarbij niet goed. Dat blijkt uit cijfers: vorig jaar werden bijna 500 verblijfsvergunningen migranten uit de Europese Unie ingetrokken. 

Het gaat vooral om Oost-Europeanen die met valse papieren aan verblijfsvergunningen geraken en nadien naar het OCMW stappen om er steun te vragen. Vooral steden als Antwerpen en Gent kampen met dit probleem van misbruik.

Ik kaartte dit fenomeen aan bij de bevoegde staatssecretaris Melchior Wathelet. Voor mij bewijzen de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat misbruiken wel degelijk kunnen aangepakt worden, maar dat voor een intensievere samenwerking tussen gemeenten, OCMW's en DVZ tot betere resultaten kan leiden.

 

Lees hier meer. 

Verdere bespreking van mijn wetsvoorstel rond nationaliteit

 

belgische nationaliteit

In de kamercommissie Justitie werken we verder aan de bespreking van de wetsvoorstellen omtrent nationaliteit en het aanpassen van de snel-Belgwet.

Ik heb in dat wetgevend werk steeds het voortouw genomen, omdat ik vind dat Belg worden een engagement betekent, en niet zomaar een vodje papier dat snel snel aan iemand wordt gegeven. 

Ongeveer 85% van de mensen die de Belgische nationaliteit verwerven, krijgen deze omdat ze hier geboren zijn of omdat ze hier een groot deel van hun leven hebben doorgebracht. 15% van de mensen worden Belg via de zogenaamde naturalisatie. Dat laatste is een gunst en geen recht en verloopt via een aanvraag die wordt behandeld door een parlementaire commissie.

CD&V wil de huidige commissie op termijn afschaffen en de behandeling van deze aanvragen door ze toe te vertrouwen aan een onafhankelijke commissie, depolitiseren. Hiervoor is echter een wijziging van de grondwet nodig. In afwachting van deze wijziging zijn in de kamercommisse naturalisaties de criteria aangescherpt die worden gehanteerd bij het beoordelen van de verschillende aanvragen. Zo moet wie Belg wil worden nu niet alleen 1 van de 3 landstalen spreken maar ook kennis hebben van de taal van de regio, geÔntegreerd zijn in de lokale gemeenschap en mensen die, naast andere veroordelingen, ook veroordeeld zijn voor fiscale of sociale fraude worden uitgesloten.  

Gezinshereniging kan, mits strengere voorwaarden

 

gezinsherenigingOf en op welke manier mensen van vreemde origine die hier wonen andere familieleden naar ons land laten overkomen in het kader van de zogenaamde gezinshereniging wordt grotendeels door Europese richtlijnen bepaald.  

Ons land heeft beslist de richtlijnen om te zetten, maar niet alle beperkingen werden in het Belgisch recht omgezet.  Mijn wetsvoorstel voor gezinshereniging pleit voor de volledige omzetting van de Europese richtlijn. Dat betekent dat iemand die een gezinslid wil laten overkomen hier eerst zelf gedurende een bepaalde periode legaal moet verblijven en ook over een degelijke huisvesting en voldoende financiŽle middelen beschikken. Daarmee  vermijden we dat degene die overkomt ten laste valt van onze sociale bijstand, wegens gebrek aan middeken. Ik vraag ook een verplicht inburgeringstraject (= taal en integratie) voor wie overkomt.  

Ik blijf deze belangrijke migratiethematiek op de voet volgen, mijn wetsvoorstellen terzake worden op dit ogenblik in het parlement verder besproken en hopelijk weldra gestemd.

Parlementaire vragen

Mijn wetsvoorstellen

 

Afgelopen maand diende ik ondermeer volgende wetsvoorstellen in:

  • Wetsvoorstel ter uitbreiding van het moederschapsverlof tot 20 weken. Momenteel bedraagt dit in BelgiŽ slechts 15 weken. Lees hier het wetsvoorstel. 
  • Wetsvoorstel ter uitbreiding van het rouwverlof van 3 naar 10 dagen indien iemand een partner of een inwonend kind verliest. Dit is het logische gevolg van het medisch inzicht dat het noodzakelijk is voldoende tijd uit te trekken voor een natuurlijk en normaal rouwproces. Lees hier het wetsvoorstel.
  • Wetsvoorstel tot invoering van een verbod om supplementen aan te rekenen wanneer iemand bij een ziekenhuisopname, door medische of psycho-sociale redenen, permanent bijstand nodig heeft van een familielid of derde persoon. Lees hier het wetsvoorstel.

Voor een volledig lijst van al mijn wetsvoorstellen. Klik hier

Nahima in beeld

Nieuwjaarsreceptie hoboken

 

Januari is traditioneel de maand van de nieuwjaarsrecepties. Ik probeer zoveel mogelijk afdelingen te bezoeken. Hier en daar was ik ook gastspreker. Deze foto werd getrokken op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Hoboken.

Hier Frank Fransen, die aangetrouwde familie blijkt te zijn.

 

 

 

  

Nieuwjaarsreceptie EkerenProvinciale nieuwjaarsreceptie CD&V Antwerpen. Hier met Swa Dschutter en Pim Lansbergen, twee heren waar ik naar opkijk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto nieuwjaarsreceptie nationaalOp de nationale nieuwjaarsreceptie in Antwerpen met voorzitter Wouter Beke en onze Antwerpse schepenen Philip Heylen en Marc Van Peel.

 

 
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be

Nu ik van de Senaat naar De Kamer verhuisd ben, zijn ook mijn contactgegevens aangepast.
Als u zelf zou verhuizen of veranderen van e-mailadres mag u dit uiteraard ook steeds doorgeven.

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!