Boktreff

Dato:

30. april 2013

Tid:

kl. 17.00 - 19.00 

Sted:

Kafé Falsen 

Kongens gate 4, Oslo

 


Tankesprang
Av Trond Johan Hübertz

Tankesprang

 

 

Kompleksiteten i samfunnet øker faretruende.

Tenker vi riktig?

 

I blir vi dratt inn i et landskap langt fra vår tradisjo-nelle måte å tenke på. I en lett fortellende form fører forfatteren oss gjennom bevissthetens historie. På en overraskende og spennende måte møter vi de grunnleggende sannheter om skapelse, vekst og forfall og hvordan dette kommer til uttrykk i hverdagen på jobb, i politikk og i sosiale relasjoner.

Hvem skulle tro at det finnes sammenfallende beskjeder i den moderne kvantefysikken og i Thomasevangeliet? Forfatteren gir oss vektige argumenter for å slutte å omgås vitenskap som om det er den nye tids religion.

Vrangforestillinger påvirker vår hverdag negativt. Det er mulig å fri seg fra disse, men det skjer ikke hvis vi klynger oss til tradisjonell tro, ritualer og autoriteter som er fundert på misforståelser av grunnleggende sannheter. Boken stimulerer til å våge å være i spranget, tenke nytt, tenke annerledes, ikke bare slik vi tenkte i går.

 

 

 

Trond Johan Hübertz er norsk statsborger, utdannet sivilingeniør og har ledet flere kunnskaps- og industribedrifter. De senere år har han virket som rådgiver innen forretningsutvikling, omstillinger og nyskapninger. Han bor i stillheten på en gård i Värmland med møtefasiliteter.

 

www.trondjohanhubertz.com

 


Jennys mamma
Av Mette Werner

Jennys mamma

 

Året er 1959. Med mannen på sjøen strever Marta for å holde mahognien blank og barnet sitt helt og rent,

men bak hennes stivede gardiner foregår det noe som ingen må få vite om. Noe som skal kaste lange skygger innover Jennys liv.

 

 

Fra Jennys dagbok:

Herregud, jeg HATER mamma! Har egentlig ikke skjønt det før i dag. Hos Nina. Da jeg lå på sofaen med beina i været og skulle puste. Strevde med å få korsryggen ned i madrassen og pusten forbi halsgropa i det minste. Men det er bare så stramt. Hele brystkassa snørt sammen som med reimer. Tørr ikke å være i kroppen. Vet ikke hvorfor. Vil bare vekk. Er hele tida på spranget. Hjelp! Jeg blir kvalt. Panikken i armene. Beina som dirrer stivt i lufta, ogplutselig er det noe somgir etter.

Et nesten panisk raseri fosser opp fra magen. I svarte, ville helvete skriker det gjennom meg mens beina rister og skjelver som om jeg var besatt. JEG HATER, roper det. Jeg hater deg, mamma. Virkelig. Hater.

 

Mette Werner debuterte med en novelle i Vinduet i 1978. Foruten noveller har hun skrevet artikler, hørespill og kortfilmmanus. Hun har vunnet flere priser, blant annet for novellefilmen, Reisen (regi Jan Toreg). Denne filmen ble kåret til Norges beste kortfilm på festivalen i Trondheim i 1982. Den fikk også prisen som Best Fiction Film på festivalen i Tampere, Finland og ble vist på TV i Norge, Finland og Danmark. Nå er Mette Werner tilbake med en ny, viktig tekst.


Prøvetid
Av Bridt Ellingsdr. Lie

proevetid
Handlingen i romanen er lagt til 50-60 -årene, da forholdene i samfunnet var preget av etterkrigstidens problemer - gjenreisning og oppvåkning av folket til nye muligheter og en framtid. Bygdeungdommen begynte å reise ut for å skaffe seg en utdannelse. Kvinnene mente at det nå var på tide at også de fikk ta del i utviklingen. Utbygging av vannkraften ble det nye eventyret som skulle få fart på samfunnet.
Alt dette danner bakteppet for samlivet mellom Torkel og Elise og deres to barn. Samlivet deres kompliseres fordi begge engasjerer seg sterkt på hvert sitt hold. Torkel vil hindre en plan om kraftutbygging som kan ødelegge hans barndoms trakter, og Elise begynner på sin kunstutdannelse.
Det gamle, stabile samfunnet var ennå ikke lagt til rette for familieforhold der selvrealisering inngikk som et begrep, og der utdanning var en selvfølge for begge kjønn.

Forfatteren er utdannet fra Universitetet og Kunstakademiet i Oslo.
Som lektor og billedkunstner har hun blant annet arbeidet i skolen, samt gjort en innsats med å forske i aldersdementes fortellinger og tegninger. Hun har flere bokutgivelser bak seg med emner fra kunst og pedagogikk, i tillegg til tre skjønnlitterære bøker.

Jeg har maur i magen
Av Cathrine Fransiska Hagesæter
Jeg

    

­­ 

Boken handler om Jens som har AD/HD og er fem og et halvt år.

 

 

Jens liker ikke å sitte stille, da kribler det i hele kroppen hans. Han pleier å si at han har maur i magen.  

 

I denne boken får du høre litt om hvordan det er å ha maur i magen, eller AD/HD. Dette er en fin bok å lese sammen, både voksne og barn vil ha glede av det.

 


Hverdagsledelse
Av  Svein Frodahl
Hverdagsledelse

    

­­

Etter 33 år som mellomleder i industri og forskning og etter å ha rapportert til hele 28 direktører og toppledere i løpet av sin yrkeskarriere, oppsummer forfatteren sine erfaringer som operativ «hverdagsleder» med konkrete, selvopplevde eksempler og anekdoter, supplert med kommentarer og refleksjoner over hva ledelse i praksis egentlig dreier seg om.

 

Dette er ingen lærebok i ledelse, men du får et praktisk og usminket innblikk i en mellomleders hverdag og utfordringer. Har du påtatt deg et lederansvar uten helt å vite hva du går til, må du lese denne boken. Bokens betraktninger, refleksjoner og ideer om ledelse og holdninger til ledelse, etikk og kvalitet i hverdagen gir nyttige innspill på veien til å etablere din egen personlige plattform som leder.


Interessant lesning - gode poenger og passe detaljerte eksempler. Mye nyttig stoff for meg som relativt fersk teknologileder.

UTVIKLINGSSJEF I TEKNOLOGIBEDRIFT


En artig og ganske spesiell bok om ledelse og lederutfordringer. Kjente meg igjen i alle eksemplene fra hverdagslivet skrevet av en som har vært midt oppe i det.

SENIOR RÅDGIVER - LEDERUTVELGELSE


De selvopplevde fortellingene om god og mindre god ledelse er lett å kjenne seg igjen i for meg som selv har vært i mellomledersjiktet i mer enn 30 år. Både nyutnevnte og allerede etablerte ledere på alle nivåer, vil ha stor nytte av å lese denne boken.

PENSJONERT LEDER I POSTEN


Boken er godt skrevet, lettlest, forståelig og rett fram
«Tothe point» - lettlest og artig balanse mellom refleksjonene og eksemplene.
Klart og velskrevet - mange nyttige råd og tips til førstegangslederen.


Av Kirsti Aasen
paaske
«Påske og pinse utsprang av jul» er et fornorsket Grundtvigsitat.
Undertittelen hentyder til Grundtvigs fascinasjon av oldkirken, her gjennom kirkefaderen Ireneus, som levde i det 2. århundre. - Han var greker av fødsel og vokste opp i Smyrna i Lilleasia, hvor en teologi farget av evangelisten Johannes skulle komme til å danne grunnlaget for den ortodokse kirkes kristendomsforståelse, som preger flere store russiske forfattere. Blant dem er Fjodor Dostojevskij, som får komme litt til orde i denne boken.

Det var en forståelse som også Grundtvig følte seg beslektet med. Gjennom møtet med Ireneus`tekster, som han oversatte en del av til dansk, og den ortodokse tradisjon fikk han bekreftet og utdypet mye av det han selv hadde tenkt og trodd, noe som speiler seg i hans Gudsbilde og menneskesyn og positive vurdering av alt som er til, og slik det kommer til uttrykk i hans prekener og salmer.
For den som er på leting i en tid preget av individualisme og rotløshet, kan oldkirken fortsatt være en kilde å øse av. Ved å vende oss bakover kan vi få hjelp til å gjenoppdage innholdsrikdommen i ord som kommunikasjon og relasjoner, liv og død - samtidig som vi gis en påminnelse om hvordan alt i tilværelsen henger sammen.

Kirsti Aasen er utdannet som organist og teolog og var i perioden 1975-2011 prest i Kampen menighet i Oslo, de siste 28 år som sogneprest.
Kirsti Aasen har i hele sitt yrkesliv arbeidet i skjæringspunktet mellom kirke og kultur, og var i mange år leder for Grundtvigselskapets norske avdeling, som ble stiftet i 1983.
Hun har tidligere utgitt bøkene «Alle mine kilder» (Land og kirke Gyldendal 1986) og «Fra hjertet» (Emilia 1999).

Vel møtt! Med vennlig hilsen
Kolofon Forlag