Ward Kennes

 

 13 mei 2016

 

Beste ,
 
De aanslagen van 22 maart blijven nazinderen. De terreur die de wereld in zijn greep heeft, kwam die dag pijnlijk dichtbij. Het valt mij op dat wij na zo'n tragisch gebeuren heel veel tijd steken om uit te vergroten wat er allemaal zou fout zijn gelopen. Media en partijen gaan meteen 'zwartepieten'.  In andere landen zie ik hoe men de rangen sluit en solidariteit, nationale verbondenheid en de verdediging van onze beschavingswaarden de toon zetten. Het debat rond de plaats van de islam in onze samenleving is er opnieuw door aangewakkerd en dat komt ook in deze nieuwsbrief aan bod. Verder kan u lezen over mijn werk in Kasterlee, de Kempen, het Vlaams Parlement, de Benelux en in Europa.

Ward
Tibhirine-herdenking 21 meiU wordt van harte uitgenodigd op de herdenking van de trappisten monniken van Tibhirine, die 20 jaar geleden werden vermoord in Algerije. De herdenking is een initiatief van volksvertegenwoordigers Paul Delva, Ward Kennes & Andrť du Bus de Warnaffe. De herdenking vindt plaats op zaterdag 21 mei, bij de Fraternitťs du Bon Pasteur in Sint-Pieters-Woluwe.

U vindt hier alle praktische informatie en de contactgegevens om in te schrijven. 
Islamonderwijs en imamopleiding 
  
Tegen de achtergrond van de radicalisering groeit de bezorgdheid over de kwaliteit van het islamonderwijs. De invulling van de levensbeschouwelijke vakken en de opleiding van de bedienaars komt in ons land toe aan de erediensten zelf. Maar als er vanuit de leerkrachten signalen komen dat er onvoldoende goed lesmateriaal voorhanden is of de begeleiding door de inspectie te wensen overlaat, mogen we dat als beleidsmakers niet negeren. Hoewel de vorming van imams geen taak kan zijn voor de overheid, is het voor de Vlaamse samenleving wel belangrijk dat ook de bedienaars van de islamitische eredienst in ons land kunnen worden opgeleid waar ze ondergedompeld zijn in onze taal, cultuur en waardenkader.

In zijn tussenkomst pleitte Ward ervoor dat Minister Crevits, die een actieplan verwacht tegen 15 mei, alle betrokken partijen samenbrengt om stappen voorwaarts te zetten in deze dossiers.
Sociale dumping 
  
De plenaire zitting van het Benelux parlement op 18 maart was volledig gewijd aan het thema van de sociale dumping. In de bouwsector dreigen hierdoor niet minder dan een op vijf lokale jobs (tussen de 11000 en de 14500) te verdwijnen! Europees Commissaris Marianne Thyssen stelde een pakket maatregelen voor om dit aan te pakken. Als rapporteur voor dit thema in het Benelux-parlement leidde Ward het politieke debat in. De zitting werd afgesloten door de ondertekening van een intentieverklaring van het Benelux-parlement, de Nordic Council en de Baltic Assembly.

Vooral Oost-Europese lidstaten verzetten zich nu tegen het plan-Thyssen. Dit is kortzichtig en ondermijnt de Europese solidariteit, die in twee richtingen moet werken.

ArmeniŽ en Nagorno-Karabach
  
Memoriaal voor de Armeense Genocide te Tsitsernakaberd
Memoriaal voor de Armeense Genocide te Tsitsernakaberd
In maart bracht Ward een werkbezoek aan ArmeniŽ en het omstreden gebied van Nagorno-Karabach. Op het programma stonden o.m. ontmoetingen met politici, met de bisschop van Nagorno-Karabach, bedrijfsbezoeken, en ontmoetingen met niet- gouvernementele organisaties.

De delegatieleden werden ook uitgenodigd het parlement van de republiek Nagorno-Karabach toe te spreken. Klik hier voor het filmpje met Ward zijn toespraak. Enkele dagen na dit bezoek brandde het wapengekletter weer los. Ward verdedigde de rol van het Minsk proces om tot een duurzame vrede te komen.

Persvrijheid en democratie in Turkije
 
Met Sevgi Akarcesme (hoofdredacteur Zaman Today) en Mete ÷ztŁrk (Zaman Vandaag)
Turkije is een belangrijke partner en Navo-bondgenoot. Daarom zijn de recente politieke ontwikkelingen er des te verontrustender. Om de redactie in Brussel een hart onder te riem steken bracht Ward een bezoek aan 'Zaman Vandaag' nadat hun kantoren in Turkijke manu militari werden overgenomen. Erdogan vernedert Europa en een verdeelde Europese Unie mist de slagkracht om voluit voor haar waarden en normen te gaan. Het uitdeinend geweld in Zuid-Oost Turkijke, de beknotting van de persvrijheid, de intimidatie van onafhankelijke rechters, de uitspraken over vrouwen,... het gaat van kwaad naar erger. We mogen onze Turkse vrienden niet in de steek laten.
TTIP

In deze resolutie, waarvan Ward mede-indiener is, vraagt het Vlaams Parlement de lopende onderhandelingen over TTIP te blijven steunen maar ze tegelijk ook nauwgezet op te volgen zodat ze tot een evenwichtige overeenkomst leiden die duurzame groei bevordert en voordelen biedt voor beide partners.

Waarborgen voor onze sociale en culturele verworvenheden moet verankerd worden. Op die manier kan TTIP nieuwe kansen bieden aan Vlaamse bedrijven en specifiek aan KMO's, en bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid in Vlaanderen.

Ward voerde het woord voor de CD&V fractie bij  de plenaire bespreking van de resolutie.
Integratieleid Roma
 
Naar aanleiding van de internationale Romadag op 8 april ondervroeg Ward minister Homans naar het gevoerde integratiebeleid van deze gemeenschap.Op Vlaams niveau werd tijdens de vorige legislatuur een actieplan Midden- en Oost Europese migranten uitgewerkt en ook de Europese Commissie heeft een programma om de integratie van deze groep te bevorderen. De minister kondigde in haar antwoord o.m. een verlenging van het project van de buurtstewards aan dat normaal in augustus 2016 zou aflopen.
Bijeenkomst Baltische Raad 

Tijdens een bijeenkomst van de Baltische Raad stonden een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid en gezamenlijke gezondheidszorgprojecten op het programma.
 
Ward vertegenwoordigde het Beneluxparlement. In zijn uiteenzetting legde hij de nadruk op de vele kenmerken en grensoverschrijdende uitdagingen die de Baltische en de Benelux-landen delen. De Benelux-landen namen reeds verschillende maatregelen in het kader van een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid.

Ward pleit ervoor deze interessante uitwisseling van ervaring en kennis tussen verschillende gelijkaardige samenwerkingsverbanden van Europese landen in de toekomst verder te zetten.  
 
Streekproducenten in de kijker
 
Dit jaar stonden streekproducten centraal tijdens het jaarlijkse Kempen 2020 evenement. Vanuit Kasterlee zette burgemeester Ward Kennes met een filmpje graag de producten van geitenboerderij Polle in de kijker. Op die manier wordt de burgemeestersconvenant in de Kempense gemeenten concreet gemaakt.
Voorzitter streekplatform Kempen
 
Ward werd verkozen tot voorzitter van het Streekplatform Kempen. Met dit streekplatform slaan de Kempense lokale besturen, sociale partners en streekorganisaties de handen in elkaar om de regionale sociaaleconomische ontwikkeling kracht bij te zetten. Het Streekplatform zal een dossier indienen voor de ESF (Europees Sociaal Fonds) oproep 'Versterkt streekbeleid'. De doelstelling is om na de goedkeuring hiervan, op 1 september met volle kracht van start te gaan.
Hilde Crevits te gast in Kasterlee
 
Op uitnodiging van Markant sprak minister Hilde Crevits in Kasterlee over het Vlaamse onderwijs. Hervorming secundair, scholenbouw, diversiteit, duaal leren, eindtermen, aantrekkelijke loopbanen, zijinstromers, ... het kwam allemaal aan bod. Een minister die zich met hart en ziel inzet voor ons onderwijs en haar publiek sterk kon boeien.     
Open deur Radio Lichtaart
 
Radio Lichtaart startte in 1981 als Radio Philadelphia, genoemd naar de gelijknamige smeerkaas. In de jaren '90 gingen de pioniers met de steun van Staf Lauwers van start met Radio Lichtaart, eerst vanuit een studio in de Zagerijstraat, later de Herentalsesteenweg. De interviews van Gust Flater zijn wel eens kritisch maar hebben altijd een positieve en opbouwende ondertoon.

Burgemeester Ward Kennes dankt alle vrijwilligers die via Radio Lichtaart mensen verbinden. Hij kwam tijdens de open deur dag op 1 mei kennis maken met de nieuwe studio in de Leistraat.
Hartveilige gemeente
 
In elke deelgemeente zijn 2 AED toestellen geplaatst. Telkens in het dorpscentrum en in de sportcentra. Onze schepen van welzijn Sumati Adriaensen heeft het dossier de afgelopen maanden getrokken.
Afgelopen zaterdag kregen inwoners een cursus van het Rode Kruis hoe ze moeten reanimeren en hoe ze een AED-toestel moeten gebruiken. Aan het begin van de cursus overhandigde Dirk Bockx, voorzitter Rode Kruis Kasterlee, het officiŽle bord 'hartveilige gemeente' aan de burgemeester.

 
C van commentaar
  
Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op  www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina, klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Tibhirine-herdenking 21 mei
Islamonderwijs en imamopleiding
Sociale dumping
Armenië en Nagorno-Karabach
Persvrijheid en democratie in Turkije
TTIP
Integratieleid Roma
Bijeenkomst Baltische Raad
Streekproducenten in de kijker
Voorzitter streekplatform Kempen
Hilde Crevits te gast in Kasterlee
Open deur Radio Lichtaart
Hartveilige gemeente
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken:

Ward Kennes | Turfakkerstraat 7 | 2460 | Kasterlee | Belgium