Sabine de Bethune
Nieuwsbrief maart 2016
Bouwkundig erfgoed - Wachtlijst
 
Benieuwd naar het erfgoed in uw buurt dat binnenkort gerestaureerd zal worden? Bekijk hier de wachtlijst bouwkundig erfgoed van de Vlaamse overheid, die Sabine opvroeg bij minister-president Bourgeois.

Steun voor verkrachte en mishandelde Jezidi-vrouwen

Minister-president Bourgeois is bereid steun te verlenen aan de actie van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg gericht op de fysieke en psychologische traumabehandeling van verkrachte en mishandelde Jezidi-vrouwen, zo stelde hij alvast in antwoord op het voorstel van Sabine de Bethune (plenaire zitting Vlaams parlement 16/03/2016). Eerder maakte Vlaanderen reeds €400.000 vrij voor het Rode Kruis voor steun aan Jezidi's in Irak en Syrië en €150.000 voor een project van Caritas in de getroffen gebieden.  Bekijk hier vraag en antwoord
Kinderarmoederapport

Arme (laaggeschoolde) mensen hebben in België 17 jaar minder gezonde levensjaren te verwachten in vergelijking met hooggeschoolden. Een onthutsende vaststelling die iedereen moet interpelleren. Senatrice Cindy Franssen, die voor de CD&V fractie het thema behartigt, benadrukt vooral het gezondheidsaspect. Maar in allerlei domeinen stelt men vast dat mensen in armoede niet alleen een hoger risico lopen, maar ook minder toegang krijgen tot de preventieve en remediërende inspanningen van onze welvarende samenleving.  Fractievoorzitter Steven Vanackere, die Cindy Franssen verving in de plenaire, bracht het CD&V-standpunt tijdens de pleniare zitting. Het senaatsverslag, goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van vrijdag 26 februari laatstleden, bevat een waaier van aanbevelingen om efficiënter te strijden tegen de onrechtvaardigheid van armoede.
Tussenkomsten in het Vlaams Parlement
  • Landhuis Féron, Victor Horta
    Sabine roept minister-president Bourgeois op om de beschermingsprocedure in te  zetten voor  het landhuis Féron van de hand van Victor Horta in Sint-Genesius-Rode. "Horta is een van onze grootste architecten, onze Rubens in de architectuur. Een werk van zo'n grootmeester mag men niet laten slopen", stelde zij in het kader van de actuele vraag van collega Manuela Van Werde in plenaire zitting van het Vlaams parlement. Het valt te betreuren dat de minister-president in zijn antwoord geen engagement opnam om het landhuis te bewaren, wel integendeel een eventuele sloop al vergoelijkte. Lees meer
  • Advies SARO
    In de commissie buitenland op 16 februari kwam Sabine tussen op een vraag over  het advies van de SARO (Strategische adviesraad ruimtelijke ordening) op het wijzigingsdecreet onroerend erfgoed. In haar tussenkomst benadrukt ze het belang van een coherente, sterke beleidsvisie over het subsidiariteitsvraagstuk rond onroerend erfgoed en de vraag om de taken van de lokale overheden beter in te vullen en af te bakenen. Lees hier de tussenkomst van Sabine.
  • Wapenverkoop
    CD&V is voorstander van een Europees embargo op de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië. Lees hier de tussenkomst van Sabine hierover tijdens de commissie Buitenland op dinsdag 24 februari jongstleden. Lees verder
     
Wouter Beke herverkozen

Deze maand werd het vertrouwen in Wouter Beke als voorzitter van onze partij herbevestigd! Wouter Beke werd herverkozen met 98% van de stemmen. Met onze voorzitter blijven we ook de komende jaren gaan voor een solidaire samenleving.
Asielcrisis uitgelegd 
HOOGLEDE:Op 18 februari was Sabine te gast in Hooglede om te spreken over de vluchtelingencrisis. De inleiding gebeurde door burgemeester Rita Demaré, die de specifieke Hoogleedse situatie schetste. Er werd afgesloten met een discussie over de rol van Europa en de manier waarop het conflict in Syrië wordt aangepakt. Een boeiende avond!
  

TIELT: Op vrijdag 4 maart organiseerde het Handelsinstituut Regina Pacis in Tielt een mondiale dag. Een dag waarop de leerlingen een resem aan verschillende sprekers over de vloer kregen en workshops konden volgen. Sabine gaf aan drie klassen de sessie over de asielcrisis. Met foto's van "bekende" vluchtelingen werd de aandacht getrokken en het debat op gang gebracht.
ZWEVEGEM: De CD&V senioren van Zwevegem organiseerden, onder het dynamisch voorzitterschap van Francine Dewilde, op dinsdag 8 maart een infosessie over de vluchtelingencrisis met Sabine als spreker. Ook hier werd stevig gediscussieerd over de aanpak van de vluchtelingencrisis, het internationale beleid, het conflict in Syrië en de vluchtelingen in België. Heel boeiende en interessante namiddag!

Ook in uw afdeling een infoavond over oorlogsvluchtelingen?  

Indien u belangstelling heeft om zelf een infoavond over de asielcrisis te organiseren, geef dan een seintje of neem contact met mijn medewerker, Arne De Brabandere (tel.: 02/552 43 31) om alvast een datum vast te leggen. Mail: arne.debrabandere@vlaamsparlement.be of sabine.debethune@vlaamsparlement.be   
Op bezoek  
De laatstejaars van het 'Collège Notre Dame de la Paix' van Erpent, bij Namen, kwamen op 14 januari op bezoek in het Vlaams parlement. 
Op dinsdag 19 januari kwamen de laatstejaarsstudenten van het VTI van Tielt op bezoek in het Vlaams Parlement.
  
Op dinsdag 1 maart kwamen een 70-tal leerlingen van het Sint-Jan Berchmanscollege uit Avelgem op bezoek in de Senaat.
Op maandag 29 februari was Sabine te gast bij CDS Leuven om er te spreken over haar politieke carrière, de werking van de huidige Senaat en de vluchtelingencrisis. Heel interessante discussies met enkele enthousiaste CDS'ers!
Lokale CD&V-bestuursverkiezingen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 31 januari van CD&V Knokke-Heist, met als gastspreekster Vlaams minister Joke Schauvliege, leidde Sabine samen met secretaris Luc Faillie de kiesverrichtingen in goede banen. Gelukwensen aan de herverkozen afdelingsvoorzitter Bert De Brabandere en de seniorenvoorzitter Benoit Bonehill!
Tijdens het CD&V-Vriendenfeest in Zwevegem op 7 februari stonden ook de lokale bestuursverkiezingen op het programma waar Sabine opnieuw getuige was. Veel succes gewenst aan de herverkozen voorzitster Isabelle Degezelle, jongerenvoorzitter Vic Ravelingeen, voorzitster V&M Barbara Demeulenaere en seniorenvoorzitster Francine Dewilde!
Dag van de 4de pijler

De derde editie van de Dag van de 4de pijler, georganiseerd door 11.11.11 in het Vlaams parlement, vond dit jaar plaats op 27 februari. Ook Sabine was van de partij. Samen met 280 deelnemers kon Sabine vaststellen dat de inzet van de honderden vrijwilligers voor projecten in het Zuiden een onmisbare bijdrage is aan onze samenleving!
Erfgoed in Kortrijk

Op maandag 1 februari was Sabine aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kortrijkse erfgoedverenigingen. Een interessante bijeenkomst met een lezing van Bruno Forment, professor aan de VUB en artistiek directeur van Il Fondamento.De lezing was getiteld  "Theaters! De beste zijn nog niet goed!" en ging over het Kortrijkse theaterleven aan het begin van de 20ste eeuw. De lezing was gebaseerd op zijn boek "Zwanenzang van een illusie: de historische toneeldecors van de Schouwburg in Kortrijk". 

    
ICOMOS

Op 23 januari volgde Sabine met veel belangstelling, in het Internationaal centrum voor Stad, Architectuur en Landschap, de 50ste verjaardag van de stichting van ICOMOS. Op het programma stonden onder andere een blik op de toekomst, de erfgoedgebruiker en een lezing over de Belgische bijdrage bij het charter van Venetië.