Ward Kennes

 

 4 maart 2016

 

Beste ,
 
De vluchtelingenstroom loopt als een rode draad door de verschillende niveaus waarop ik politiek actief ben. Het falen van de internationale gemeenschap, de escalatie van het geweld in het Midden-Oosten, de verdeeldheid tussen de Europese staten, het nationale spreidingsplan, de Vlaamse inspanningen op vlak van onderwijs en inburgering, het uitwisselen van ervaring tussen Kempense gemeenten, de lokale opvanginitiatieven, de mogelijke komst van een collectieve asielopvang in Kasterlee.., het zijn dossiers die behoorlijk veel tijd en energie opslorpen. Het is een situatie die het politieke debat op scherp stelt. Oorlogsvluchtelingen verdienen bescherming. Maar hoe je dat concreet maakt in een klimaat van onzekerheid, angst, wantrouwen, verdeeldheid en polarisatie is echt niet eenvoudig. Er zijn al gemakkelijkere tijden geweest om aan politiek te doen. De eerste steenlegging van het nieuwe ontmoetingscentrum in Kasterlee was dan ook een fijne afwisseling.
 
Ward
Europees commissaris Marianne Thyssen gastspreker in het Vlaams parlement
 
Op 27 januari was Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen te gast in het Vlaams parlement.

De eengemaakte Europese markt heeft vele verdiensten maar er zijn ook knelpunten, zo stelde hij. Hij zoomde daarbij in op één cruciale problematiek: die van de sociale dumping, een thema waar Ward ook rapporteur voor is in het Benelux parlement. In de bouwsector dreigen hierdoor niet minder dan een op vijf lokale jobs te verdwijnen! Hij kijkt dan ook in het bijzonder uit naar het pakket maatregelen dat de Europees commissaris uitwerkt om dit aan te pakken.
Resolutie wapenhandel met Saudi-Arabië

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Saudi-Arabië en andere Golfstaten een rol spelen in de escalatie van de conflicten in het Midden-Oosten. Bovendien blijken organisaties in Saudi-Arabië betrokken bij de verspreiding van extremisme en de werving van Syrië-strijders in Europa . Het land schendt ook systematisch de mensenrechten. Ward diende mee een resolutie in waarin het parlement aan de Vlaamse regering vraagt om duidelijke handelsbeperkende maatregelen in te voeren voor militaire goederen naar deze landen en erover te waken dat terroristische en extremistische organisaties geen voordeel kunnen halen uit de economische contacten met de Golfstaten.
Vluchtelingencrisis
  
Berlijnse Muur, februari 2016
Mensen die vluchten voor oorlog en terreur kunnen op basis van internationale verdragen en Eruopese en nationale wetgeving rekenen op bescherming en solidariteit. De huidige crisis zorgt echter voor grote uitdagingen. De verdeling van de inspanning over buurlanden en andere landen, tussen lidstaten van de EU en in eigen land tussen de gemeenten zijn politiek heikele punten. Velen maken zich zorgen over de gevolgen van de instroom van zo'n grote groep vluchtelingen met een andere culturele en religieuze achtergrond. Maar door mee te gaan in de polarisatie lossen we niets op. Een grote instroom van nieuwkomers vraagt dat alle beleidsniveaus een tandje bijsteken. Vlaanderen maakt zich klaar om de nieuwkomers een inburgerings- en integratietraject aan te bieden. In Kasterlee wachten we nu al sedert november 2015 op een beslissing van de federale regering over de opening van een collectieve asielopvang. Over de evolutie van dit dossier wordt geregeld bericht in de regionale pers.
 
Ward geeft op uitnodiging van CD&V Vorselaar op 10/03 om 20 uur in het buurthuis (Oostakker 16) een uiteenzetting "Oorlogsvluchtelingen: crisis en uitdagingen", waarin hij de vele uitdagingen en vragen schetst die deze crisis met zich meebrengt, en de antwoorden die CD&V hierop geeft.

TTIP
  
Er leven veel vragen over het handelsverdrag dat de VS en Europa onderhandelen. De keuze van de Europese commissie voor een ICS systeem in de plaats van het ISDS is voor Ward een wending ten goede. Hij diende mee een voorstel van resolutie in over TTIP en de gevolgen voor Vlaanderen.

De indieners vragen de lopende onderhandelingen over TTIP te blijven steunen maar ze tegelijk ook nauwgezet op te volgen zodat ze tot een evenwichtige overeenkomst leiden die duurzame groei bevordert en voordelen biedt voor beide partners. En met waarborgen voor onze sociale en culturele verworvenheden. Op die manier kan TTIP nieuwe kansen bieden aan Vlaamse bedrijven en specifiek aan KMO's, en bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid in Vlaanderen.
Na een reeks hoorzittingen met o.m. Euro- commissaris voor Handel Cecilia Malmström (bekijk hier het filmpje met de tussenkomst van Ward) werd de resolutie deze week aangenomen in de commissie buitenland.
Tweede boring voor geothermische energie in de Kempen
  
Foto: VITO
In september vorig jaar werd een eerste succesvolle proefboring
voor geothermische energie (bijna 4 km diep) uitgevoerd op de Balmatt site. De proefboring bereikte een warmwaterreservoir in de Kolenkalk. Het reservoir blijkt zelfs meer potentieel te hebben dan de onderzoekers vermoedden. VITO heeft dan ook beslist om door te gaan met de tweede boring die zal beëindigd zijn tegen eind juni. De Balmatt-site kan volgens de berekeningen van VITO de vierde grootste geothermiecentrale van Europa worden.
Rechten van textielarbeiders
 
Foto: vice.com
Na de Rana Plaza ramp in de Bengaalse textiel industrie werd in het voorjaar van 2013 het zogenaamde Bangladesh -charter opgemaakt. De ondertekenaars spraken af binnen een periode van vijf jaar een programma op te zetten voor een veilige werkomgeving. Ook in landen als Pakistan, Indonesië, Cambodja en Birma werken mensen nog altijd in onveilige en erbarmelijke omstandigheden aan een ondermaats of zelfs onleefbaar loon.

Ward ondervroeg deze week Minister Bourgeois over de stand van zaken van deze resolutie die o.m. voorstelt Vlaamse bedrijven die een voorbeeldrol vervullen op het gebied van ethisch en duurzaam ondernemen zichtbaarheid te geven.
Hulplijn voor ouders van radicaliserende jongeren

Voortaan kunnen ouders die bezorgd zijn over de mogelijke radicalisering van hun kinderen ook terecht bij de Opvoedingslijn, de info- en hulplijn van de Vlaamse overheid voor vragen rond opvoeding. Daarmee maakt Minister Vandeurzen werk van een vraag die sterk leeft bij families van Syriëstrijders. Dat bleek uit de getuigenissen van ouders in de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering en dit werd dan ook als actiepunt opgenomen in de resolutie die het parlement vorig jaar aannam.

Eerste steen OC Kasterlee
 
Samen met schepen van cultuur Mies Meeus legde Ward de symbolische eerste steen voor het nieuwe Ontmoetingscentrum. Er wordt vooral met beton gewerkt en daarom hebben ze een bekistingsplaat losgemaakt. Het nieuwe OC heeft een ondergrondse parking, podiumzaal, feestzaal, vergaderzalen, foyer, cafetaria, (les)keuken en evenementenplein. Het is een belangrijke investeringen voor de verenigingen, het socio-culturele leven en een warme samenleving. In mei 2017 zwaaien de deuren open.
Peterconcert op 17 maart 

Op donderdag 17 maart vindt de derde editie van het Peterconcert plaats in het OC Tielen. Het muzikale luik wordt verzorgd door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine olv. Oppermeester-chef Kapelmeester Bjorn Verschoore. Het peterconcert wordt georganiseerd in samenwerking met en ten voordele van MPI De Mast en vzw het Giels Bos ('t Margrietje). Tickets (15 of 20 euro receptie inbegrepen) zijn te koop bij het evenementenloket.
Plaffeienstraat
 
Foto van de overhandiging van het gemeenteraadsbesluit over de Plaffeienstraat. Met Bruno Jörg (voorzitter Kasterlee Kommission), Otto Lötscher (burgemeester Plaffeien), Ward Kennes (burgemeester Kasterlee), Bart Smets (voorzitter Plaffeiencomité)
en Rob Guns (voorzitter gemeenteraad).
In december 2015 besliste de gemeenteraad van Kasterlee om een straat te noemen naar de Zwitserse partnergemeente Plaffeien. In het kader van de sneeuwklassen van de gemeentescholen van Kasterlee en Lichtaart brengen burgemeester Ward Kennes en het Plaffeiencomité elk jaar een bezoek aan dit Alpendorp. Bij die gelegenheid werd het gemeenteraadsbesluit plechtig overhandigd aan burgemeester Otto Lötscher.
Dualoog Zingeving en Identiteit
 
De Ceder-Werkgroep Zingeving & Identiteit organiseert op 24 maart om 19.00 uur een dialoog met Ward Kennes en Prof. Dries Deweer over de sociale leer van de Kerk.
Politicus en academicus geven kort hun kijk op het thema, daarna gaan ze hierover in gesprek en tot slot is er een vragenronde.
 
Vooraf graag inschrijven bij het Ceder-secretariaat.  
C van commentaar
  
 
Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op  www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina, klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Europees commissaris Marianne Thyssen gastspreker in het Vlaams parlement
Resolutie wapenhandel met Saudi-Arabië
Vluchtelingencrisis
TTIP
Tweede boring voor geothermische energie in de Kempen
Rechten van textielarbeiders
Hulplijn voor ouders van radicaliserende jongeren
Eerste steen OC Kasterlee
Peterconcert op 17 maart
Plaffeienstraat
Dualoog Zingeving en Identiteit
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: