Sabine de Bethune
Nieuwsbrief december 2015

   
Bron foto: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Vlaams Decreet Ontwikkelingssamenwerking actualiseren
 
Onder impuls van Sabine wordt het Vlaamse kaderdecreet Ontwikkelingssamenwerking afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Handel in conflictmineralen aan banden leggen
  
Het Vlaams parlement pleit op initiatief van Sabine en Johan Verstreken om een halt toe te roepen aan de illegale exploitatie en handel van grondstoffen in conflictgebieden. Er moet een bindende Europese verordening in de hele toeleveringsketen van tin, tantaal, wolfraam en goud komen.

 
     
Draagmoederschap 
Ook CD&V pleit voor een wettelijke regeling voor altru´stisch draagmoederschap, in de eerste plaats in het belang van het kind. Senator Brigitte Grouwels die voor CD&V het thema behartigt, benadrukt dat een wettelijke regeling voor draagmoederschap zeker niet los gezien kan worden van een betere regeling voor alternatieve ouderschapsvormen, zoals pleegouderschap en adoptie.

Asielcrisis uitgelegd 
 
ROESELARE: Op 29 oktober organiseerde de Vrije Middelbare School in Roeselare een "Awareness day". Jongeren bewust maken en activeren, die niet aan de kantlijn staan te roepen, maar participeren in de maatschappij. In dat kader vond een debat over de vluchtelingencrisis plaats. 
 
ZWEVEGEM: Op 9 november gaf Sabine op uitnodiging van het CD&V Bestuur in Zwevegem duiding over de vluchtelingencrisis.
BEERNEM: Op 7 december was Sabine te gast in Beernem om er te spreken over de vluchtelingencrisis. De grote opkomst, meer dan 100 aanwezigen, bewijst dat het thema brandend actueel blijft. Het was een boeiend programma ingeleid door burgemeester Johan De Rycke en aangevuld door Jacques Debruyne, voorzitter van GROS en vzw de Beernemse notenkraker. De avond werd afgesloten door Joachim Coens, burgemeester van Damme, over de aanpak in het opvanginitiatief in Sijsele.
DE HAAN: Op 14 december organiseerde CD&V De Haan, onder leiding van Nele Huysentruyt, een informatieavond met Sabine over de vluchtelingencrisis. Ook nu kwamen een aantal ge´nteresseerden opdagen om de toelichting te horen en kwam er een actieve gedachtewisseling op gang.
Ook in uw afdeling een infoavond over oorlogsvluchtelingen?   
  
Bijna dagelijks berichten de media over de vluchtelingencrisis en zien we schrijnende beelden van oorlogsvluchtelingen, voornamelijk uit SyriŰ, Afghanistan, ... in de EU en ook in BelgiŰ. Vanuit CD&V vinden we het belangrijk om genuanceerd en vanuit onze waarden te reageren en de juiste informatie en duiding te geven.
 
Zowel in HOOGLEDE (18 februari) en in TIELT (4 maart) geeft Sabine meer duiding over de asielcrisis.
 
Indien u belangstelling heeft om zelf een infoavond over de asielcrisis te organiseren, geef dan een seintje of neem contact met mijn medewerker, Arne De Brabandere (tel.: 02 552 43 31) om alvast een datum vast te leggen. Mail: arne.debrabandere@vlaamsparlement.be of sabine.debethune@vlaamsparlement.be 
   
Vrouwenkracht is vredesmacht
In Ieper vond een internationale vredesconferentie plaats over de rollen die vrouwen opnemen in oorlogstijd.
Vrouwen spelen een belangrijke rol tijdens en na een oorlog zoals in vredesonderhandelingen, postconflict-reconstructie en de heropbouw van de samenleving. De conferentie werd georganiseerd door Moeders voor Vrede, onder leiding van Jenny Vanlerberghe.

Stage Sien Vandevelde

10 weken lang deed Sien Vandevelde, studente politieke wetenschappen aan de UGent en actief JONGCD&V lid, stage bij Sabine in het Vlaams parlement. Ze volgde onder andere mee de commissiewerkzaamheden rond gelijke kansen en draagmoederschap op en kon een beetje proeven van alle facetten van het parlementaire leven. Ze werd ook mee begeleid door Arne De Brabandere, parlementair medewerker van Sabine, die zonet verkozen werd als voorzitter van JONGCD&V West-Vlaanderen. Een verrijkende ervaring voor ons allen. Veel succes Sien met je verdere studies!