Ward Kennes

 

 25 september 2015

 

Beste ,
 
De vluchtelingenproblematiek beheerst momenteel de agenda van alle beleidsniveaus. De VN, de paus, de EU, de federale en de Vlaamse regering, de gemeentebesturen en de OCMW's, de NGO's en spontane solidariteitsacties, de massale instroom van vluchtelingen laat niemand onberoerd. Naast openheid en solidariteit merk ik ook diepe gevoelens van angst en onveiligheid. Het is niet moeilijk om die angstgevoelens aan te wakkeren. Maar juist nu moeten politici leiderschap tonen en positieve oplossingen zoeken. Het geweld in Syrië stoppen, de steun aan de buurlanden die de meeste vluchtelingen opvangen verhogen, de Europese buitengrenzen bewaken maar tegelijk oorlogsvluchtelingen genereus opvangen en veiligheid bieden. Ik hoop dat we trouw blijven aan onze waarden (gastvrijheid) en normen (internationale verdragen), ook al is het einde van de vluchtelingenstroom niet in zicht.
 
Ward
Ward op Actua TV
  
Op Actua-TV ging Ward in debat over de Benelux, de vluchtelingencrisis, Europa en onze defensie. Via deze link kan je het debat met prof. Matthijs nog eens bekijken. 
Vlaams plan voor vluchtelingen

Voor Vlaanderen betekent de erkenning van een grote groep oorlogsvluchtelingen een uitdaging op vlak van inburgering, onderwijs, welzijn en wonen. Tijdens de gedachtewisseling met de Vlaamse Regering  benadrukte Ward dat het voor een goede integratie van deze vluchtelingen van belang is dat we zo snel mogelijk met dit integratieproces, dat rechten en plichten inhoudt, starten. Alle bestuursniveaus moeten hun rol hierin opnemen. We moeten zowel solidariteit als veiligheid nastreven.

Hij ondervroeg Minister Homans ook over de concrete organisatie van het verplichte inburgeringstraject voor deze grote groep mensen.

Nederlands-Vlaamse handelsmissie naar Atlanta
  
Bijna dertig Vlaamse bedrijven nemen deel aan de gezamenlijke Vlaams-Nederlandse handelsmissie naar Atlanta in oktober. De missie zal focussen op slimme logistiek, financiële technologie, en cybersecurity. Ward ondervroeg in de commissie buitenland Minister Bourgeois over deze missie. Door in het buitenland samen op te treden kunnen Vlaanderen en Nederland elkaar versterken.
Diepe geothermie schept grote verwachtingen in de Kempen
  
14 september was een grote dag voor de Kempen! De proefboringen voor geothermische energie (bijna 4 km diep) zijn gestart op de Balmatt site. Als dit project -dat warmte als energiebron aanwendt- slaagt, is dat een enorme boost voor schone energie, tewerkstelling, streekontwikkeling, klimaatdoelstellingen, enz. Samen met onder meer collega Lode Ceyssens en provincieraadslid Nicole Boonen was Ward aanwezig toen de 60 meter hoge boortoren aan zijn werk begon.
Benelux strijdt tegen sociale dumping
  
Deze week ondertekenden de drie Benelux landen een akkoord om nauwer samen te werken in de strijd tegen sociale dumping. Gezamenlijk willen de Benelux-landen ook een krachtig signaal geven aan Europa dat de misbruiken die de detacheringsrichtlijn mogelijk maakt, moeten stoppen.
Ward bracht eerder verslag uit in de plenaire vergadering van het Benelux-parlement, over de werkzaamheden rond de strijd tegen sociale dumping. Sociale dumping -waarbij vooral Oost-Europese firma's arbeidsmigranten tegen minder gunstige of ronduit slechte arbeidsvoorwaarden tewerkstellen-, kost de sociale zekerheid inkomsten, leidt tot jobverlies bij onze werknemers en vormt een oneerlijke concurrentie voor werkgevers. Het is een dossier waarin werkgevers- en werknemersorganisatie én politici op één en dezelfde lijn zitten.

Persbericht: Benelux pakt samen sociale dumping aan

S.O.S. voedselprijzen
 
Samen met collega Tinne Rombouts en de Geelse Schepen van Landbouw Leen Beke kwam Ward de jonge land- en tuinbouwers steunen die met tractor Roza actie voerden voor eerlijke voedselprijzen. De actie brengt de problematiek van de te lage prijzen - zelfs te laag om de kosten te dekken- onder de aandacht van het grote publiek. Ward tekende ook overtuigd de petitie en is tevreden dat er in het kader van het Belgisch Ketenoverleg eind augustus toch enkele maatregelen uit de bus kwamen om de crisis in de varkens- en de zuivelsector te milderen.
Maar dit neemt niet weg dat het Europees antwoord tot op heden blijft ontgoochelen.
Herdenking Nestor Bajot
 
De Heemkundige Kring en het gemeentebestuur van Kasterlee hebben in zijn geboorteplaats Lens-Saint-Servais (gemeente Geer) de 21 jarige Waalse soldaat Nestor Bajot herdacht. In de bossen van Lichaart waar hij op 20 augustus 2014 sneuvelde bestaat nog steeds het 'Hofke van Bajot'. Vorig jaar kwamen familieleden en het gemeentebestuur van Geer naar Lichtaart.
Congres CD&V senioren Kempen
 
Ward bracht een bezoek aan het congres van de Kempense CD&V senioren in Turnhout. 90 deelnemers uit 34 gemeenten en een sterke delegatie uit Kasterlee. De senioren bereiden de toekomst voor! Onder meer op vlak van welzijn en zorg. Proficiat CDV senioren Turnhout en de afdeling Turnhout. 
Dag van de Landbouw

Samen met gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé en verschillende CD&V collega's uit parlement en lokale besturen bracht Ward een bezoek aan aardbeien teler Robbin Kenis en het veebedrijf van Jan Van den Heuvel. Deze vertelden met passie over hun bedrijf.  
Toerende Toeriste Dandan Zhao in pompoendorp
 
Dandan Zhao die op uitnodiging van ons Provinciebestuur een maand als Toerende Toerist door de Provincie Antwerpen trok, bracht ook een bezoek aan Kasterlee. Ze werd er ingewijd in de geheimen van 'Kasterlee Pompoendorp'. Paul Boonen die in het verleden reeds de zwaarste pompoen van België kweekte, stelde voor haar zijn serre open. 
Kasterlee bijenvriendelijke gemeente
 
De gemeente Kasterlee neemt heel wat initiatieven om een bijenvriendelijke gemeente te zijn. Zo werden half juni op het dak van het gemeentehuis door imker Kris Van Eyck bijenkasten geplaatst. De nabijheid van de lindenbomen op de Markt heeft de afgelopen zomer voor een grote honingoogst gezorgd. Die werd in het gemeentehuis geslingerd en in potjes gegoten.
C van commentaar
  
 
Blijf op de hoogte

 

Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement?Voortaan kunt u op  www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!

 

Surf naar  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers
  • Klik op mijn naam en vervolgens op de 'Blijf op de hoogte'-knop
  • Vul het formulier in en stuur het op
  • Bevestig de aanvraag door te klikken op de link die u per mail ontvangt
logo
In deze nieuwsbrief:
Ward op Actua TV
Vlaams plan voor vluchtelingen
Nederlands-Vlaamse handelsmissie naar Atlanta
Diepe geothermie schept grote verwachtingen in de Kempen
Benelux strijdt tegen sociale dumping
S.O.S. voedselprijzen
Herdenking Nestor Bajot
Congres CD&V senioren Kempen
Dag van de Landbouw
Toerende Toeriste Dandan Zhao in pompoendorp
Kasterlee bijenvriendelijke gemeente
C van commentaar.
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: