Logo Newa          
   newa news           juni 2013
In deze nieuwsbrief
Nieuwe beproevingsmachine voor Wienerberger NV
Automatische betontester eBT2
Links

www.wienerberger.be
Geachte heer/mevrouw, 

Logo NewaBij dezen ontvangt u een uitgave van het
Newa News. Op deze wijze willen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Mocht u naar aanleiding van een van de genoemde onderwerpen vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Newa
Nieuwe Form + Test beproevingsmachine voor Wienerberger NV - Division Clay Roof Tiles

Form + Test beproevingsmachine Wienerberger NV - Kortrijk

Deze Form + Test beproevingsmachine type Delta 3-10 DM1-S is op speciaal verzoek van Wienerberger NV, Division Clay Roof Tiles - Central Laboratory te Kortrijk, gebouwd om de buig/treksterkte van de door Wienerberger NV geproduceerde dakpannen te kunnen bepalen.
 
Door de wijze van uitvoering van de Form + Test beproevingsmachine type Delta 3-10 DM1-S heeft deze van 0,4 tot 10 kN een meetnauwkeurigheid volgens ISO 7500-1 klasse 1.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via onze website www.newa.nl of telefonisch via +31(0)13-5072000. 

 

Nieuw: Automatische betontester eBT2

Toepassing Betontester eBT2
Betontester eBT2 is een compact instrument voor het meten van de rheologische eigenschappen van vers beton. In tegenstelling tot de meting van de vloeimaat wordt met de betontester eBT2 de stromingsweerstand van de verse betonspecie bepaald aan de hand van vooraf ingestelde belastingen. Hierdoor wordt het mogelijk om van de betonspecie een relatieve vloeigrens, alsmede een relatieve viscositeit te meten. Betontester eBT2 is een compact, lichtgewicht apparaat waarmee u tegen relatief lage kosten een relatieve vloeigrens, alsmede een relatieve viscositeit kunt bepalen.


Werkwijze Weergave werking betontester eBT2
Er wordt 20 liter verse beton in de bak gestort, deze dient met de hand te worden verdicht (indien nodig) en gladgestreken. Na het vullen wordt de meetkop op de centrale as geplaatst en dient de startknop ingedrukt te worden. Na het indrukken van de startknop wordt de meetkop één maal rondgedraaid d.m.v. een ingebouwde electromotor in de meetkop. Na één volledige omwenteling wordt de "einde" knop ingedrukt. De gemeten data worden dan direct opgeslagen in het intern geheugen van het apparaat. Dataverwerking
Na het beëindigen van een proef worden alle gemeten data draadloos verzonden naar een palmtop. Op de palmtop worden de flow-curve met een relatieve viscositeit en de relatieve vloeigrens berekend en grafisch weergegeven.
Terug op kantoor kunnen de gegevens met een druk op de knop, via infrarood of via een docking station (meegeleverd), opgeslagen worden op een standaard PC .
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via onze website www.newa.nl of telefonisch via +31(0)13-5072000.