DN erbjudandeInnehåll
SWEA International söker
Publicitet för SWEA i TV4
Årets Svenska Kvinna 2009
Paskells Stipendium 2009
Gult och Blått -
SWEA Art
SWEA-Guiden
Åsa-Lena har ordet
SWEAs Jubileumsprojekt 2009
Höstens regionmöten
SWEAs Världsmöte 2009
SWEA Internationals stipendier
sweas webbplats 
Roligt och lärorikt!
SWEA International söker:
 Webbmedarbetare
 
Kommittémedlemmar
 
Medarbetare till SWEAguiden
 
Tag chansen att arbeta för SWEAs internationella nätverk med Sweor runt om i världen!
Läs mer  
Publicitet för
SWEA i TV4
I samband med USAs presidentval sände TV4 direkt från Washington DC. Vår ordförande Åsa-Lena med familj medverkade den 4 november. Se videoklipp
från Nyhetsmorgon. 
Årets Svenska Kvinna 2009
ask
Vem står på tur att hedras? Säkert har du någon i åtanke, och alla Sweor kan till sin avdelning föreslå en kandidat. Läs mer 
Sigrid Paskells Stipendium inom Scenkonsterna 2009
scenkonster
SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskells Stipendium, som år 2009 skall utdelas i dans. Läs mer  
Gult och Blått
swea art
Sveriges ambassadör i Belgien, Magnus Robach, öppnade SWEA Arts lyckade utställning i Bryssel som pågått under hela oktober. Läs mer på SWEA Arts webbplats under aktuellt.  
SWEA-Guiden
ger information om att flytta ut, att flytta mellan länder och att flytta hem igen.
Den finns på 

barbro osher


heimbold

svenskt näringsliv

invest in sweden agency

sony
sviv
SWEA-Nytt
anne pb
Anne Peterson Bjuhr
Redaktör
sweanytt (at) swea.org  
Christina Gourlaouen
Grafisk produktion
och distribution  gourlaouen (at) gmail.com

Åsa-Lena har ordet
Asa-Lena LoofKära Sweor,

Höstens regionmöten är nu över. Några med kringaktiviteter, andra enbart i form av arbetsmöten. Den energi som flödar under dessa intensiva dagar är respektingivande. Här presenteras idéer, konstruktiva förslag och problemlösningar. Det är med stor ödmjukhet och stolthet som jag ser allt det arbete som läggs ned för att göra SWEA ännu bättre. Det är också vid dessa tillfällen som vi alla kan förstå vilken fantastisk organisation vi tillhör, och vi kan ta del av den där alldeles speciella SWEA-andan. 
  SWEAs globala nätverk, ett kontaktnät med länkar över hela världen, är verkligen något helt unikt. Jag måste få påminna om, att vi är cirka 8 500 medlemmar i 76 avdelningar i 35 länder. Den stora utmaningen för oss i SWEA Internationals styrelse är, att få er alla att förstå att SWEA innebär något utöver den lokala avdelningen som ni tillhör och att vi alla är delaktiga i det världsvida systerskap som SWEA erbjuder.
  Våra lokala, regionala och internationella möten öppnar SWEA-världen för deltagarna. Vi har vårt kortfattade SWEA-Nytt, som du nu läser, vår innehållsrika medlemstidning Forum och vår webbsida, vilka alla tre belyser SWEA ur olika aspekter. Dessutom är de lokala SWEA-Bladen en oöverträffad informationskälla för den som vill lära mer om såväl lokala aktiviteter som om vår förening. Flera avdelningar har satt sina tidningar på webben och jag uppmanar er att gå in på www.swea.org, fortsätt till lokalavdelningarna, läs och njut av deras SWEA-Blad. Jag lovar er mycket trevlig läsning med många matnyttiga inblickar i vår stora förening. En prioriterad fråga just nu är, hur vi ska kunna informera om och erbjuda en vidare krets av Sweor denna läsning. Jag hoppas naturligtvis att ni genom vår information men även genom  kontakter med andra Sweor sprider denna kunskap och på så sätt bidrar till att vi alla lär känna varandra i den stora familj som SWEA är.
  Vårt nätverk är vår bas, men vad är då vårt ändamål och vårt syfte? Som de flesta säkert vet, är i enlighet med våra stadgar SWEAs syfte att stödja, bevara och främja svenska språket, svensk kultur och tradition (i vidare tolkning - kultur, handel och turism); kort sagt att sprida svenskhet över världen och medverka till att sätta Sverige på världskartan. Dessa syften och ändamål gör SWEA till en helt unik förening och oss Sweor till ambassadörer för Sverige. Vi är stolta över att vara en av de största Sverigefrämjande organisationerna utanför Sverige och över att våra mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt. 
  SWEA ska följaktligen främja svensk kultur och tradition. Det gör vi bland annat genom vår stipendie- och donationsverksamhet. SWEA International delar för närvarande årligen ut tre stipendier om vardera USD
10 000. Många lokala SWEA-avdelningar delar också ut egna stipendier till svenskrelaterade studier. SWEA donerar dessutom medel till projekt där en svensk anknytning klart framgår. Under årens lopp har enskilda avdelningar donerat ansenliga summor till svenskrelaterade ändamål runt om i världen. Tillsammans delar SWEA International och de lokala avdelningarna ut ca USD
200 000 per år i form av stipendier och donationer. I det här sammanhanget är det viktigt att hålla i minnet, att SWEAs pengar inte kan gå tillbaka till medlemmarna. Sedan resurser avsatts till drift av avdelningen och till överenskommet samarbete med SWEA International får resterande tillgångar enbart användas i enlighet med föreningens syfte, nämligen att främja svensk kultur och tradition. 
  Här kommer nu ett strålande tillfälle att visa vad SWEA står för! SWEA fyller 30 år 2009 och vad vore då bättre än att stötta den äldsta kulturinstitution vi har i Sverige, nämligen Nationalmuseum, kronan bland svenska museer och hemvist för vårt kulturarv, men även för den moderna designens utveckling. Här möts vi av alltifrån Carl Larssons idylliska målningar och Karl XIIs dramatiska likfärd, till ultramodern silverdesign och utställningar med sting. SWEA startar nu en global insamling, som ska resultera i en film om museet, Förr, Nu och i Framtiden. Filmen kommer att bli en resande ambassadör för museet och ge värdefull publicitet för SWEA, när den visas på museer och vid svenska representationer ute i världen och inte minst vid visningar i Sverige. Vi hoppas att alla kan samlas kring detta fina projekt som i högsta grad bidrar till att sprida vår Sverigefrämjande verksamhet och öka kunskapen om Sveriges historia, konst och kulturskatter. De insamlade pengarna kommer att överlämnas till Nationalmuseum i samband med festligheter i augusti 2009. SWEA Los Angeles och SWEA Boston har redan meddelat att de skänker vinsten från sina julmarknadslotterier. Tack för ett fint initiativ! Vi hoppas på en lyckad insamling! 
  Påminner så till sist om Världsmötet i Washington DC 16-19 april 2009. Jag hoppas att så många som möjligt av er kan komma för att hjälpa till att forma SWEAs framtid och ta del av vårt lysande nätverk.
 
Kära hälsningar,
Åsa-Lena 
SWEAs jubileumsprojekt 2009


Hjälp SWEA att stödja Nationalmuseum i Stockholm! Akut förfall hotar nationalklenoden stod att läsa i Svenska Dagbladet i april 2008. SWEA inleder nu samarbete med Nationalmuseum för att rädda museets historik och sprida kunskap om museet genom medel för framställandet av filmen Förr, Nu och i Framtiden. Detta blir ett projekt som alla SWEAs avdelningar och enskilda Sweor kan samlas kring och projektet faller helt inom ramen för SWEAs stadgar, att stödja svensk kultur och tradition och sprida information om Sverige utomlands. Alla uppmuntras att donera till Nationalmuseum genom överföring till ett speciellt konto i Sverige eller genom att sända check till SWEAs kansli (endast för amerikanska avdelningar.) Mer information kommer snart på SWEAs webbplats. Har Du frågor, kontakta din ordförande eller SWEAs PR-kommitté på swea.prkomm (at) gmail.com. 

foto: ©Nationalmuseum
Höstens regionmöten
regionmöte Tunisien
är nu alla sju genomförda
med bravur. Mycket intressanta frågor har diskuterats, många idéer bollats och nu fortsätter arbetet med att vidareutveckla SWEA runt om i världen. Rapporter och bilder hittar du på SWEAs webbplats.
 
foto: ©Anna Rönneskog. I Tunisien, SWEAs internationella ordförande Åsa-Lena Lööf, OEMAs regionordförande Ann Hespe samt MEMAs regionordförande Monica Hallworth.
SWEAs Världsmöte
varldsmote Washington 
i Washington DC den 15-19 april 2009 - du kan fortfarande anmäla dig! All information du kan tänkas behöva om möten, föreläsningar, utflykter, jubileumsmiddag och annat intressant hittar du på SWEA Washingtons webbplats.
 Sprid information om SWEAs stipendier -
de är väl värda att tala om!
SWEA International delar årligen ut tre stipendier om vardera USD 10 000. Våra investeringsfonder förvaltas av en fondförvaltare och avkastningen går till Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället, till Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för interkulturella relationer och till Sigrid Paskells Stipendium i scenkonsterna.
De två förstnämnda stipendierna utlyses för ansökan från kvalificerade kandidater, medan kommittén för Sigrid Paskells Stipendium tar emot förslag och själv aktivt söker kvalificerade kandidater. Läs mer utförligt om våra tre stipendier, kriterier och ansökningsförfarande på SWEAs webbplats.

swealogo