autosticker Nahima
8 oktober 2012    
Ik kies voluit voor Borgerhout
Onze 10 prioriteiten in beeld
Campagne in beeld

Ik kies voluit voor Borgerhout !   

  

Volgende week zondag, 14 oktober, gaan we opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van onze lokale besturen. In Antwerpen kiezen we niet alleen een gemeenteraad, maar ook verschillende districtsraden. Ik heb de uitdaging aanvaard om in mijn district Borgerhout de lijst van CD&V aan te voeren, en mij als lijsttrekker bij u aan te bieden. We trekken in Borgerhout naar de kiezer met een CD&V-lijst, vol krachtige figuren.

 

campagne2012 Ik wil het mandaat in het district Borgerhout opnemen, met dezelfde ambitie waarmee ik achttien jaar geleden in de Antwerpse gemeenteraad stapte. Ook toen had ik me voorgenomen om me tonen in het bestuur en mee beslissingen te nemen. Ik ben immers een politica die resultaten wil zien, een politica met daden. Ik kijk met fierheid terug op die periode in de Antwerpse gemeenteraad, waarin ik heel wat initiatieven heb gelanceerd:  de Witte Tornado's, de Dag-schatje-plekjes (kiss-and-ride aan crèches en scholen), Vélo Antwerpen, de strijkwinkels, PINA (inburgeringscursussen voor nieuwkomers), ik was in al die projecten betrokken bij het ontstaan, sommigen waren zelfs mijn idee.

 

En nu, wil ik met dezelfde ijver Borgerhout besturen. Ik ben in Borgerhout geboren en heb er heel mijn jeugd- en studiejaren doorgebracht. Twaalf jaar geleden vestigde ik me opnieuw in mijn thuisdristrict, vlak achter de Turnhoutsebaan. Als Borgerhoutse beleef ik Borgerhout opnieuw alle dagen voluit.

 

Ik weet dat hier nog veel werk aan de winkel is, maar Borgerhout heeft de voorbije jaren opnieuw meer adem gevonden. Er zijn veel meer nieuwe gezinnen komen wonen, er zijn veel meer straatactiviteiten, er is meer leven. Borgerhout is een district met heel veel potentieel en heel veel allure. Maar, de situatie is nog precair. Jonge gezinnen en hun kinderen verdienen meer (school)ondersteuning, de werkloosheid is nog veel te hoog, en ook ons economisch en middenstandsleven hebben nog veel meer kwaliteit en nieuwe initiatieven nodig.

 

Ook de bereikbaarheid en mobiliteit zijn zeer, zeer belangrijk. Zeker het verkeer moet in goede banen geleid worden. Ik wil niet dat de straten en pleinen versmacht worden van auto's, maar aanvaard evenmin dat onze wijken quasi volledig worden afgesloten. Velen onder ons hebben de wagen gewoon nodig in het dagelijkse leven. Anderzijds, onze straten en pleinen kunnen nog wel wat meer rust- en speelruimte gebruiken.

 

Tenslotte wil ik zwaarder inzetten op veiligheid en veiligheidsgevoel. Ik vind dat we veel strenger en strakker moeten zijn voor overlast allerhande, van drugshandel tot sluikstorten.

 

Als ik samen met CD&V een sterke positie kan innemen in Borgerhout, kunnen we ook zwaarder wegen op het beleid. Ik wil daarin ook mijn ervaring als parlementslid gebruiken, die me geleerd heeft hoe dossiers hoog op de agenda te zetten en hoe ze ook te realiseren.

 

Ik wil vooral vooruitgang met ons district. Met bijna 45.000 inwoners, en een zeer jong publiek, hebben we recht op een mooie toekomst.

 

Ik heb een hart voor Borgerhout, en reken op uw stem zondag 14 oktober.

 

Hier kan u ons volledige programma vinden 

Hier kan u onze CD&V-lijst voor Borgerhout vinden

Ontdek hieronder alvast onze tien prioriteiten voor Borgerhout.

Onze 10 prioriteiten in beeld 

1. CD&V-Borgerhout voor aangename hoofdstraten, een Turnhoutsebaan in oud-Borgerhout en een Gitschotellei in nieuw-Borgerhout waar het aangenaam winkelen, wandelen en fietsen is;

Verkiezingen Cd&V Bght  1
2. CD&V-Borgerhout gaat voor aangename woonwijken, propere straten, vernieuwingsprojecten die wijken een extra impuls geven, goed onderhouden voetpaden, pleintjes en extra groen;

Verkiezingen Cd&V Bght  2
3. CD&V-Borgerhout gaat voor meer kinderopvang, ook tijdelijke & buitenschoolse opvang. En een beter aanbod voor onze jongeren: jeugdwerkingen, activiteiten zoals hiphop en breakdance & skatevoorzieningen. Meer en beter onderwijs: een plek voor elk kind in echte gemengde buurtscholen en ook ASO-onderwijs in oud-Borgerhout;

Verkiezingen Cd&V Bght  3
4. CD&V-Borgerhout gaat voor een grondige aanpak van de grote werkloosheid door overleg, concrete tewerkstellingsprojecten én opnieuw een werkwinkel in Borgerhout;

Verkiezingen Cd&V Bght  4
5. CD&V-Borgerhout gaat voor een groter aanbod aan activiteiten georganiseerd door en voor senioren en een extra dienstencentrum in nieuw Borgerhout;

Verkiezingen Cd&V Bght  5
6. CD&V-Borgerhout gaat voor verstandige wijkcirculatieplannen, die sluipverkeer weren, maar de hinder voor plaatselijk verkeer tot een minimum beperken of geen hinder veroorzaken voor andere wijken, ook zorgen we voor échte zones 30 aan scholen en een schoolroutekaart en fietscursussen om het fietsen te stimuleren;

Verkiezingen Cd&V Bght  6
7. CD&V-Borgerhout gaat voor het verhogen van de veiligheid: er moeten terug echte wijkagenten komen , allerlei vormen van overlast worden aangepakt met GAS-boetes en via gerichte controles moet drugshandel uit het straatbeeld verdwijnen;

Verkiezingen Cd&V Bght  7
8. CD&V-Borgerhout gaat voor financiële en materiële steun voor culturele en sportorganisaties, alsook voor alle mogelijke verenigingen in Borgerhout;

Verkiezingen Cd&V Bght  8
9. CD&V-Borgerhout gaat voor inspraak en participatie van bewoners en verenigingen in het beleid, we overleggen op vaste tijdstippen en rapporteren ook de vooruitgang;

Verkiezingen Cd&V Bght  9
10. CD&V-Borgerhout gaat voor een gemeenschappelijke toekomst voor alle Borgerhoutenaren, want we leven samen in Borgerhout, wie je ook bent: autochtoon of allochtoon,jong en oud, kansarm of kansrijk, man of vrouw !

Verkiezingen Cd&V Bght  10
U kan hier het volledige programma vinden.
Campagne in beeld
Aftrap campagne
Op 25 augustus trapte CD&V-Antwerpen de campagne af met een wervelende kandidatendag.

campagnedag
Hier kan u nog meer foto's van de kandidatendag vinden
2012 stond in Borgerhout in het teken van de vier Reuzekens van Borgerhout. Wereldberoemd in Antwerpen en zelfs gekend bij tante Terry. De Reuzenstoet sloot het jaar af met met een zeer grote en leuke Reuzenstoet. Een perfecte gelegenheid voor ons om de campagne van CD&V-Borgerhout op gang te trekken. We waren dan ook met al onze kandidaten aanwezig.
CD&V - Borgerhoutcd&v Borgerhout2
cd&v borgerhout
cd&v-=borgerhoutOndanks de rellen die het nieuws hebben gehaald, was de sfeer op de Reuzenstoet opperbest. Jong en oud, allochtoon en autochtoon. Ze hebben zich collectief onder dit project gezet.

Deze succesvolle campagnedag kon ik afsluiten met de nodige trots. De reus van het IMS-Borgerhout, "miss IMS", waarvan ik meter ben, had namelijk de prijs van mooiste reus gewonnen.

Een passende bekroning voor het vele werk dat de kinderen van de school erin hebben gestoken. Hieronder  en hier naast kan je "onze miss" bewonderen.

Hier kan je nog meer foto's van de Reuzenstoet bezichtigen.

Tijdens gemeenteraadsverkiezingen mag het middenveld ook niet ontbreken in de campagne. Om lokale kandidaten te ondersteunen heeft het ACW dan ook een online tool aangemaakt. Via deze tool kan je ontdekken wie je lokale kanidaten zijn met ACW signatuuur. Werp je graag eens een pijltje ? Bezoek dan zeker de website: www.wijmakenereenpuntvan.be

wijmakenereenpuntvan
Debatten
Een campagne zonder debatten ? Dat kan niet. Ik heb daarom dan ook tijdens de laatste maanden al deelgenomen aan verschillende debatten. Ze gingen over allerlei onderwerpen, van sociaal beleid tot mobiliteit maar allen interessant.
Kopstukkendebat van het ACW
debat ACW
    debat ACW debatacw
Acties
Gespreksnamiddag CD&V - Senioren {publieke ruimte inbegrepen}
publieke ruimte inbegrepen Tijdens deze gespreksnamiddag gaven de verschillende districtslijsttrekkers toelichting bij realisaties en programmapunten gerelateerd aan 'het charter voor de publieke ruimte'.

Algemeen voorzitter CD&V-senioren An Hermans reikte een award uit aan Simone Van Brussel, voorzitter van CD&V-senioren Antwerpen en aan de vrijwilligers van buurtcentrum Cortina en de gidsen van 'Tochten van Hoop'.

Actie tegen Racisme
actietegenracisme

Op 29 september organiseerde 'Hand in Hand tegen racisme' een antiracistische manifestatie.

 

Samengevat: geen discriminatie op de arbeidsmarkt  en een ernstige inhaaloperatie bij de tewerkstelling van etnisch culturele minderheden door de nieuwe gemeentebesturen. Een eisenpakket waar ik mij voor 100% kan achterzetten.  

 

Hier kan u het artikel uit de GVA vinden. 

campagne2012
Borgerhout voert campagne
Bussen, flyeren en plakken. Het zijn werkwoorden die zeer regelmatig terugkomen tijdens de campagne. Campagnemedewerkers zijn dan ook vaak de echte drijvende krachten bij verkiezingen. Alvast nu al bedankt aan iedereen die mij geholpen heeft door een affiche te hangen, reclame te maken of te bussen, bedankt !
verkiezingen

campagne 2012 - flyeren campagne2012
campagne2012 campagne2012
campagne2012
terras De boog kan natuurlijk niet altijd gespannen staan, tussen twee activiteiten door kan een terrasje wel deugd doen.
Samen met jou gaan we er alvast voor want ...
 
Borgerhout_lijst

Steun Nahima en stuur deze nieuwsbrief verder door naar vrienden en kennissen. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!