February 2012 www.HungarianCatholicMission.com

MISSZIÓNK TAGJAINAK ÉS BARÁTAINAK KELLEMES NYARAT KÍVÁNUNK

EMLÉKEZTETÉS

Ismételten emlékeztetjük a kedves híveket, hogy a Missziónk keretében s így a Woodside Priory kápolnájában történt keresztelések és házasságkötések nem a Missziónál, hanem a területileg illetékes plébánia hivatalnál, vagyis a Menlo Park-i Saint Denis plébánián kerülnek hivatalos anyakönyvezésre. Amikor tehát valakinek a jövőben keresztlevélre, vagy egyházi házassági bizonyítványra lesz szüksége, a nevezett plébániához kell fordulnia. (Ebben a misszió papja szívesen segít.)

Jegyezzük meg továbbá, hogy házasságkötés előtt nem elég egy régi keletű keresztlevelet felmutatni az előkészítő pap előtt, hanem újat kell beszerezni e célra.

E rendelkezés okáról és céljáról akármelyik pap szívesen ad felvilágosítást az érdeklődőknek.


SAN FRANCISCO ÉS KÖRNYÉKE MAGYAR KATOLIKUS MISSZIÓJÁNAK ÉRTESÍTŐJE 2O12. NYARA

GONDOLATOK A NYÁRRA S EGY ÚJ ESZTENDŐRE

Az elmúlt iskolai év, amelynek kalendáriumához Missziónk naptára is igazodik, sok tervvel, sikerrel s talán meglepetéssel is gazdagította közösségünk életét. Ezekről ha röviden is de mindenre kiterjedően krónikaszerűen beszámoltunk. Most hálás szívvel mondunk köszönetet az isteni Gondviselésnek. Köszönjük a lelki békét és örömet, amit afelett érezhettünk, hogy segítségre szoruló embertársaink terhein is könnyíthettünk.

A régi mondás bölcsességét, – miszerint a megosztott szomorúság fele szomorúság, a megosztott öröm pedig kétszeres öröm – missziós közösségünkben is sokszor érezhettük. Hisszük, hogy összejöveteleinkről senki sem megy haza egy kis többlet lelki béke, vigasz és öröm nélkül. Hisszük, hogy ez első-sorban nem a saját gyenge emberi jóakaratunk eredménye, hanem az Úristen áldásáé, akinek a nevében összejövünk. Hisszük, hogy akárhányan vagyunk, mi az egész közösséget, sőt az egész Egyházat képviseljük. Hisszük, hogy közös imánk gazdagítás is, meg gazdagodás is. Rászorulunk egymásra.

Az újévi jószándék felkeltésének hagyománya Missziónk új évére is alkalmazható. Próbáljuk életünk áldásait több hálával, terheit pedig kevesebb panaszkodással kísérni. Mások viselkedésének megítélésében alkalmazzuk a szeretet és türelem mércéjét. Ne engedjük, hogy egyéni sérelmeink elhomályosítsák látásunkat mások értékeinek felismerésében. Imádkozzunk a megbocsátás, a béke és az egység kegyelméért.

Legyen a nyár a lelki pihenés és felfrissülés ideje is. Üdvözöljük szabadságukról visszatérőket. Jó utazást és biztonságot a távoliaknak! Gyógyulást a betegeknek, vigaszt a szomorúaknak!


LELKIPÁSZTORI ÜZENET

Június van Kaliforniában és ez a Bulltetin időben érkezik Hozzátok, hogy kellemes, szép nyarat kívánjak. Míg itt Kaliforniában forró, száraz nyarunk van, bőséges okunk van örülni és hálát adni. Nyári Bulletinunkban beszámolunk a jó hírekről.

Legutóbbi Bulletinunk óta sok szép tervünk megvalósulni látszik. Az egyik legnagyobb eredményünk, hogy elkészült weboldalunk magyar verziója. Az elmúlt hónapokban keményen dolgoztunk azon, hogy létrehozzuk az öt alapítványunkat, mely tovább viszi a hagyományaink szerinti karitatív munkánkat. A Misszió tanácsa elkezdte felülvizsgálni a Misszió alapító okiratát annak érdekében, hogy tevékenységünk jobban tükrözze a Misszió profilját. Egy játszóházat is létrehoztunk közösségünk legkisebbjei számára.

A fent említettek csak a tagok kemény és odaadó munkájának és Szoboszlay Árpád folyamatos és lelkes támogatásának köszönhetően jöhettek létre. Nagyon hálás vagyok mindannyiuknak odaadó segítségükért és munkájukért.

De legnagyobb örömöm, hogy közösségünk új tagokkal bővül. Kedves fiatal párok csatlakoznak hozzánk gyermekeikkel együtt.

Ismételten kérem közösségünk tagjait, hogy imádkozzunk minden nap Istenhez, hogy kegyelmet és áldást adjon ránk, hogy lelki megújulást kapjunk, hogy vonzza az embereket a hit közösségünkbe és együtt folytatni tudjuk a munkát melyet Isten ránk bízott. Ismerjük fel mi is és szeretteink is ajándékát és szeretetét még az élet viszontagságaiban is. A Jó Isten áldását kérem mindannyiótokra és szeretteitekre és tartson meg benneteket szerető gondoskodásában mindig.

Maurus atya


PAPI JUBILEUM

Maurus Atya május 20-án Missziónk közösségével hálaadó szentmisével ünnepelte pappá szentelésének 40. évfordulóját. Az Atyának ezúton is szívből gratulálunk és kívánunk sok erőt, egészséget sok éves papi tevékenységének sikeres és örömteli folytatásához.


MÁTÉ APÁT LEMONDOTT

A körünkben Máté apát néven ismert Abbot Matthew Leavy, a St. Anselm apátság feje és mint olyan a Priorynak is főelöljárója június 5-i hatállyal lemondott apáti hivataláról, amelyben 26 évig szolgálta a két szerzetesi közösséget. Mint eredetileg a Priory szerzetesét 1975-ben szentelték pappá. Néhány év múlva ideig-lenes jelleggel átköltözött az apátságba, ahonnét azonban már csak látogatóba jött vissza hozzánk időnként. Manchesterben gyorsan emelkedett az apátság ranglétráján s perjeli évei után apáttá választották. Mint ilyen egyben a kolostoruk főiskolájának is kancellárja lett, Évekig tanított is mint annak professzora.

Missziónk tagjai mint barátjukra fognak emlékezni reá, aki a kedvünkért a magyar nyelv megtanulásába is belevágta fejszéjét, sőt szívesen prédikált is magyarul. Reméljük, hogy nem kell hosszú időre búcsút vennünk tőle és hosszabb szabadsága után időnként meglátogat bennünket.

Az apátság és a perjelség szavazati joggal bíró szerzetesei Mark Cooper atyát választották Máté apát utódjául. Márk apát mint kispap egy évet töltött a Prioryban, s azóta is sokszor járt nálunk hivatalos úton, így tájékozódott Missziónkról is.


JÁTSZÓHÁZ MISSZIÓNK LEGFIATALABBJAI SZÁMÁRA

Örömmel jelentjük, hogy a Magyar Katolikus Misszió játszóházat szervez legfiatalabbjai számára minden második vasárnap a Woodside Priory csodálatos környezetében.

 • Népszerűsíteni szeretnénk a magyar nyelvet, kultúrát, a katolikus hitet és értékeket. El szeretnénk mélyíteni és létre szeretnénk hozni új kapcsolatokat és barátságokat más szülőkkel és a gyermekek között. Olyan nevelési módszereket szeretnénk alkalmazni, mint Gerber Magda módszerei, mely hangsúlyosan a szociális készségekre, érzelmi készségekre, kognitív és nem utolsó sorban fizikai fejlődésre összpontosít.
 • Szem előtt tartjuk gyermekeink érdeklődését, kíváncsiságát, felfedezőkészségét mialatt velünk lesznek. Széleskörű felmérés és tudományos eredmények alapján szeretnénk elősegíteni, hogy maguktól fedezzék fel környezetüket, a világot és sokkal inkább a munkára, mint az eredményre szeretnénk koncentrálni. Motiválni őket saját elképzeléseik megvalósításában egy biztonságos, gondozott, szép környezetben.
 • A játszóház a gyönyörű Woodside Priory-ban található az étkező alatt a diákközpontban.
 • A korosztály az egészen piciktő 5 éves korig terjed. Hívjuk a szülőket is minden korosztályból, hogy legyenek jelen és vegyenek részt.
 • A játszóházat Boda Erika és Berls Erzsébet vezetik. Mindkét tanárnak nagy gyakorlata van iskolai oktatásban a fiatal és az idősebb gyermekekkel egyaránt.KÖZLEMÉNYEK

Maurus atya július 10-től augusztus 4-ig távol lesz.

Sárai-Szabó Kelemen, győri bencés atya július 17-tól augusztus 18-ig lesz a Misszió vendége. Ő mondja a magyar miséket.

Megjelent Missziónk Websitejának magyar változata. Szoboszlay Árpádnak hálás köszönet mondunk tervező, szervező munkájáért, valamint a projectumnak nagylelkű és bőkezű anyagi megalapozásáért.

Az ősztől újabb két magyar diák tanul a Prioryban, Lovász Levente Pannonhalmáról és Fullér Soma Zala megyéből. Szeretettel várjuk őket. Idei vendégdiákjaink, Somogyi Gábor és Bori Gergely visszatértek hazájukba.

Kérjük a szülőket, hogy balesetek megelőzése végett az összejövetelek alkalmával gyermeküket ne engedjék futkosni a diákebédlőben.

A piknikünkre szóló meghívó és program jelen hírlevelünk közepén található.

Gondolt-e rá, hogy egy korábbi baráti vendéglátást viszonozhat egy piknikre való meghívással?


KERESZTELŐINK AZ ELMÚLT HÁROM HÓNAPBAN

Sophia Könye Nocon-t, Carlo Nocon és Julia Könye lányát 2012. március 17-én kereszteltük meg a Priory kápolnájában és közösségünkbe fogadtuk.

Kristofer Tomei, Michael Tomei és Csilla Kun-Szabó. Április 8-án kereszteltük meg a Priory kápolnájában. Mielőtt New Jersey-be költöztek, a család a Bay Area-ban élt és részt vett a Misszió életében. Most visszajöttek, hogy gyermeküket Missziónk közösségében kereszteljék meg.

Bálint Őrs Vadkerti-t, László Vadkerti és Helga Brandt fiát 2012. május 19-én kereszteltük meg a Woodside Priory kápolnájában és közösségünkbe fogadtuk.

Shaun Budhram-t felnőttkénti keresztelésével (született: 1981. február 7.) június 10-én Úrnapján fogadtuk a Katolikus Egyházba és Missziós közösségünkbe a Woodside Priory kápolnájában. Menyasszonyával, Torteli Ágnessel csatlakoztak Missziónk közösségéhez. Shaunt, a vőlegényt Maurus atya készítette elő a keresztségre.


HÁZASSÁGKÖTÉS AZ ELMÚLT HÁROM HÓNAPBAN

Shaun Budhram és Agnes Torteli, július 14-én kötöttek házasságot a lajosmizsei plébániatemplomban. A párt Maurus atya készítette elő s ő is adta őket össze Magyarországon. Az ifjú pár az elmúlt évben csatlakozott Missziónkhoz.


ESEMÉNYEK AZ UTOLSÓ BULLETINUNK ÓTA

Március 3–4. A Magyar Cserkészszövetség évi vezetőségi tisztikari gyűlése a Prioryban a Misszió patronálása alatt.

Március 18. Nemzeti ünnepünk Redwood Cityben a Református Egyház rendezésében és vendégeiként.

Április 8. A Feltámadás örömét a húsvéti szentmisével ünnepeltük. A misét ünnepi ételáldás és agapé követte.

Április 15. Szoboszlay Árpád, Websiteunk szervezője volt nálunk Marylandből. Részt vett a Misszió közgyűlésén, lelkesen megújítva elkötelezettségét Missziónk tevékenysége iránt.

Április 29. Elkezdődött a Misszó új programja, a Playgroup foglalkozás a kisgyermekek részére.

Május 12. A Belmont-i Twin Pine Parkban tevékenyen részt vettünk a nagysikerű Magyar Fesztivál Nap megszervezésében. 300 ebéd felszolgálását vállaltuk (csirkepaprikás nokedlivel és székelykáposzta), amiből $2,200.00 tiszta bevételt csináltunk a Misszió General Fund-ja javára. A Misszió Zentai Ildikó vezetésével vállalta és kivitelezte a nagysikerű magyar kiállítást is.

Május 20. Maurus Atya hálaadó misével ünnepelte pappá szentelése 40. évfordulóját. Ezúton is köszöni a Misszió tagságának szerető megemlékezését.

Június 5. Papjaink a Szent Anzelm Apátság (Manchester, NH) apátválasztásán voltak, így itthon nem volt magyar mise.

Június 10. Cserkészeink évzáróján munkájuknak örülhettünk. Előadták az István a Király című rock operát, amit jótékonysági vacsora követett.


SZERETETSZOLGÁLAT

Örömmel jelentjük, hogy Websiteunk első három hónapjában több mint $13,000.00 adomány jött be a Misszió hat különböző megjelölt jótékonysági céljára.

Missziónk Vezetősége a január 8-án tartott gyűlésen a következő jótékonysági adományokat szavazta meg a 2012-es év első felére:

 1. A zalaszentbalázsi templom restaurálására
  $2,500.00

 2. A Budapesti Központi Szeminárium (Papnevelő intézet) támogatására
  $4,000.00

 3. Szervita Nővérek mezőkeresztesi árvaházának segítésére
  $2,000.00

 4. Szervita nővérek győri leánygondozó intézete részére
  $2,000.00

 5. Missziónk jövőbeni papi ellátásának előremozdítására
  $2,000.00

Összesen: $12,500.00

Az adományokat Borbély István, a Misszió pénztárosa és Maurus atya személyesen juttatta el az fent intézményekhez.


A NYÁRI IDŐSZAKRA TERVEZETT RENDEZVÉNYEINK

Augusztus 11 - én Szent István piknik. (Lásd a Bulletinban és a Pop-up window-ban.) Ne felejtsen el eljönni és hozza el barátait is!

Szeptember 1 - én Sonoma-i a Buena Vista Vinery-ben ünnepélyesen létrejön két világhírű borászati központ, a magyar Tokaj és a kaliforniai Sonoma helységek között a testvérváros szövetség. Missziónk részt vesz a rendezvény szervezésében.

Ugyanott, ugyanezen a napon műsoros ünnepi megemlékezésre kerül sor a kaliforniai szőlőtermelés atyjaként ismert magyar Haraszty Ágostonra. Az ünnepségre az alábbi meghívót mellékeljük Egyedné Pápai Éva jóvoltából:

MEGHIVÓ

A Magyar Katolikus Misszió vezetősége szeretettel meghívja Önöket a Gróf Haraszty Ágoston születésének 200. évfordulója alkalmából a 2012. szeptember 1-én délelőtt 11 órakor Sonomában a Grinstead Ampthitheatre-ben (Sonoma, CA) rendezésre kerülő ünnepi műsorra.

Program:

 • Hivatalos aláírása a Sonoma – Tokaj testvérvárosi egyezménynek
 • Magyar zene és tánc
 • „The Count of Buena Vista” kétnyelvű előadása, Gróf Haraszty életét bemutató műA FŐKONZUL BÚCSÚJA

Június 10-én tisztelhettük körünkben Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles-i főkonzul urat és kedves családját, mielőtt vissza-térnek Magyarországra meghosszabbított, több mint öt évet köztünk töltött főkonzuli munkálkodása után. Ez alkalommal is köszönetet mondtunk neki a kaliforniai magyarság körében tett kimagasló munkájáért. Kérjük olvasóinkat, hogy tekintsék meg a Websiteunkon a Donate Link alatt az adományozás lehetőségét és formáját. Segítsük a rászorulókat! Rajtunk is segített már valaki. Most rajtunk a sor.


VALLÁSI VONATKOZÁSÚ CIKKEK A VILÁGI SAJTÓBÓL

A Népszabadság (3.o.) Iszlamista támadás templomok ellen címmel számol be arról, hogy tizenöten haltak meg, további negyvenen pedig megsebesültek Kenya keleti, a szomáliai határtól 140 kilométerre lévő Garissa városában, amikor keresztény templomokra támadtak, feltételezhetően az al-Shabab iszlamista fegyveresei. A rendőrség közleménye szerint a támadók gránátokat hajítottak két templomra a vasárnap reggeli szentmise idején. A lap emlékeztet rá: a kenyai hadsereg tavaly októberben szomáliai területen vette üldözőbe az al-Shabab milicistáit, miután külföldi turistákat raboltak el üdülő-helyekről. A kenyai muzulmánok főtanácsa nyilatkozatban ítélte el tegnap a templomok és a hívők elleni akciókat. A Népszabadság megjegyzi azt is, hogy Garissához közel van a Dadaab menekülttábor, ahol fegyveresek pénteken négy segédmunkást elraboltak, a sofőrt pedig megölték.

A Magyar Nemzetben Ugró Miklós Sarlós Boldogasszony címmel ír arról, hogy ma emlékezik meg az egyház arról a Lukács evangéliumában olvasható eseményről, hogy az áldott állapotban lévő Mária felkeresi idős rokonát, Erzsébetet, akinek méhében felujjong a magzat, a későbbi Keresztelő János. A cikkíró szerint az ünnep „archaikusan titokzatos elnevezésében oly természetes egyszerűséggel egyesíti az eget és a földet, ahogy a modern ember csak nagyon ritka, ihletett pillanatiban képes érzékelni a valóságot.” Ugró emlékeztet rá, hogy a híres nép-rajztudós, Bálint Sándor hívta fel rá a figyelmet, hogy még a XVIII. században is élt a hagyomány, hogy az asszonyok sarlóval arattak, s a nyomukban járó férfiak gyűjtötték és kötözték a kévét. A cikk szerzője szerint „Ezt a tevékenységet keresztény tartalommal gazdagítva úgy is értelmezhetjük, hogy Mária arat, gondoskodik a bőséges termésről, s fia, Jézus gyűjti be az élet-adó kalászt, s választja el a tiszta búzát az ocsútól. Ennél a jel-képrendszernél maradva: a mindennapi kenyér az élet, Krisztusnak teste, s ahogy Mária Krisztus anyja, úgy szimbolikus értelemben az aratásnak, testi, lelki tápláléknak is édesanyja és királynéja.”

Az egyiptomi püspökök reakciója az új államfő ígéreteire

Megkezdte a kormányalakítást az új egyiptomi elnök, Mohammed Morsi. Június 27-én fogadta a kopt és a katolikus egyház képviselőit, akiknek ígéretet tett, hogy minden egyiptomi állampolgárt azonos méltósággal kezelnek, függetlenül vallási meggyőződésétől.

„Imádkozunk az Úrhoz, hogy Egyiptom váljon demokratikus, polgári, modern állammá, amely tiszteletben tartja mindenki jogait és szabadságát, garantálja a biztonságot, a békét és a társadalmi igazságosságot” – e szavakkal fordult Kyrillos William püspök, a kopt katolikus egyház adminisztrátora levelében az új egyiptomi államfőhöz.

A luxori püspök, Joannes Zakaria sokkal óvatosabb véleményt fogalmazott meg. Reményének adott hangot, hogy az államfő megtartja az első beszédében tett ígéreteket.

A hívek attól tartanak: a Muzulmán Testvériség hatalomra kerülésével fennáll a veszély, hogy bevezetik a muzulmán sharia törvényt, vagyis az iszlám jogot. Rafic Griech, az egyiptomi katolikus egyház szóvivője szerint a társadalom iszlamizálódási folyamatától lehet tartani.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


ENGLISH NEWS

THE PASTOR’S MESSAGE

is June in California, and this Bulletin arrives in your home in time for me to wish you and yours a restful, happy summer. While here in California we can experience a rather dry, hot summer, we have abundant reason to rejoice and be thankful. We are made grateful by the stories and good news you will read here in this issue of our summer Bulletin. Since our last Bulletin many of our dreams beginning to take shape, and slowly beginning to come through. One of our major achievements is the realization of the Hungarian Version of our Website. During the last months we worked very hard on the establishing of our Five Charitable Foundations in support of our traditional charity work. The Mission Council also began the revision of the Charter of the Hungarian Catholic Mission to better reflect the profile of our Mission. We also started a Play-group for the very young members of our community. All the above work could be achieved only by the hard work of the members of the Mission Council and the continu-ing, enthusiastic support of Arpad Szoboszlay. I am most grate-ful to all of them for their dedicated support. But my greatest delight is to see our Community grow by adding new members. Wonderful young couples are joining us with their young children. Again I ask every member of the Mission Community to pray daily, asking God to give us His grace and blessing that we may experience spiritual renewal and attract people of fait to our Community that together we may continue to do the work He had it entrusted into our hands. May you and those you love know the gift of gratitude even as we face life’s challenges. The good Lord may bless you and your loved ones and keep you in His loving care always. Fr. Maurus


BAPTISMS

Sophia Könye Nocon, daughter of Carlo Nocon and Julia Könye baptized on March 17, 2012 in the Priory Chapel. We welcomed her into our community.

Kristofer Tomei, Michael Tomei and Csilla Kun-Szabó. We baptized her on April 8 in the Priory Chapel. Before moving to New Jersey, the family used to live in the Bay Area and participate in the Mission’s life. Now they returned to have their child baptized at our Mission.

Bálint Ors Vadkerti, son of László Vadkerti and Helga Brandt. We baptized him on May 19, 2012 in the Woodside Priory Chapel and welcomed him into our community.

Shaun Budhram’s baptizm took place during mass on June 10, 2012 in the Priory Chapel. We welcomed him into our community. Shaun and his fiance, Agnes, joined our Mission Community recently. Fr. Maurus prepared Shaun for baptism.


PLAYGROUP FOR OUR LITTLE ONES AT THE MISSION

We are excited to announce that the Hungarian Catholic Mission is providing a playgroup to its youngest members every other Sunday in the beautiful environment of the Woodside Priory.

 • We look to promote the Hungarian language, the Hungarian culture and our Catholic faith and values. We will deepen and develop relationships and friendships with other parents and between our young children. Honoring educational styles such as Hungary’s very own Magda Gerber’s approach in early education by staying focused on the needs of developing minds: their social skills, their emotional skills, their cognitive and last but not least their physical development.
 • We will value our children’s interests, curiosity, free explorations while they are with us. After extensive research and proven scientific results we will continue to foster open ended explorations and we will focus on the process in children’s work rather than outcomes. Motivating them to create and build on their own imagination in a safe, nurturing and beautiful environment.
 • The playgroup is located at the beautiful Woodside Priory under the cafeteria in the student center.
 • The children’s ages vary from Toddler up to 5 years old. We invite the parents at any age to be there and participate.SUMMER EVENTS

August 11, 2012: Saint Steven Hungarian Picninc (see Bulletin and Pop-up window)

September 1, 2012: 200th Birthday event in Grinstead Ampthitheatre in the middle of the Sonoma Plaza. This is a free, wonderful example of Citizen to Citizen Diplomacy: we will have the official signing of the Sonoma -Tokaj Sister City Committee. There will be more Hungarian music and dance, and we will be producing a bilingual version of play “The Count of Buena Vista” – specially edited with translation and additional players to bring the story of Count Haraszthy’s life alive in Hungarian! The ceremony takes place from 11:00 am to 2:00 pm.
Hungarian Catholic Mission Faith Hungarian Catholic Mission Culture Hungarian Catholic Mission Charity Hungarian Catholic Mission Donate


Hungarian Catholic Mission

Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Privacy Policy Hungarian Catholic Mission Hungarian Catholic Mission Site Map Hungarian Catholic Mission NBR Computer Consulting, LLC