headerbekedef
 

Leopoldsbrief Wouter Beke                                              5 januari 2012
Tot 13.000 euro subsidies voor aanpak leegstand & renovatie handelscentrum   

 

We willen verder inzetten op de vernieuwing van ons handelscentrum. De handelszaken in Leopoldsburg zijn immers vaak verouderd en er is de voorbije jaren te weinig in ge´nvesteerd. Daarom hebben we samen met Europa (via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) een project uitgebouwd om de kwaliteit van de handelszaken te vergroten.

Samen met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (die 72.000 euro inbrengt), de Vlaamse Gemeenschap (met een inbreng van 96.000 euro) en de provincie Limburg (met een inbreng van 36.000 euro) trekt de gemeente Leopoldsburg 36.000 euro uit voor gevelrenovatie en de renovatie

van leegstaande handelspanden. Samen dus goed voor 240.000 euro subsidies. Lees meer  

In totaal kan men tot €13000 subsidies voor de aanpak van de leegstand + renovatie in het handelscentrum bekomen.

Schanshofkes, de volkstuintjes van Heppen 

 

In samenwerking met de provincie, Limburg.net en Velt hebben de milieuraad, de gemeente en de Kerkfabriek van Heppen de inrichting voorzien van ecologische volkstuintjes "De Schanshofkes",palend aan de Weierstraat. Het domein van 25 are is goed voor 20 'hofkes'.

Ecologisch tuinieren is milieuontziend tuinieren met kennis over -en respect voor- de natuurlijke processen die zich afspelen in de tuin. Een begeleider van  Velt zal ons gedurende 2 groeiseizoenen praktisch advies en ondersteuning aanbieden op het terrein. Via een introductiecursus worden de basisbeginselen van ecologisch tuinieren aangeleerd.

Het volkstuintje "Schanshofkens" wordt op verschillende wijzen gefinancierd:

  • Eigen middelen €10 000, voor de opstart en het onderhouden
  • Ondersteuning Limburg.net / VELT
  • Milieuraad
  • Huurgeld tuinders €50 per jaar
  • Subsidies; De gemeente kan jaarlijks een subsidie via de projectsubsidie van de samenwerkingsovereenkomst bekomen van 50% van de gemaakte kosten met een maximum van €7.798,05. Voor 2012 werd dit projectdossier van de volkstuintjes ingediend.

De afsprakennota met de huurders en de huurovereenkomst met de Kerkfabriek werden op de gemeenteraad van 4 januari jl. goedgekeurd.

 

Sara Verbeeck

Schepen van milieu.

Nieuwjaarsreceptie CD&V Leopoldsburg-Heppen 14/1/2012 

 

Op zaterdag 14 januari 2012 gaat onze jaarlijkse lokale nieuwjaarsreceptie door in Parochiezaal de Kring (Priester Poppelaan). Vanaf 19u heffen wij er het glas op het komende politieke jaar en de verkiezingen van 2012. Samen met het ganse bestuur van CD&V Leopoldsburg - Heppen nodig ik jullie bij deze al van harte uit hierop aanwezig te zijn. Graag bevestigen op sverbeeck@cdenv.be

Welkom 2012   

   

kerstkaart2011_lokaal
Contactgegevens
  

Wouter Beke

Voorzitter CD&V

Wetstraat 89

1040 Brussel

tel.: 02/238 38 10 

e-mail: info@wouterbeke.be

website: www.wouterbeke.be