headerbekedef
 

Nieuwsbrief Wouter Beke                                                       23 juni 2011
Gezellig samenzijn op onze BBQ

bbqZin om met CD&V Leopoldsburg-Heppen te genieten van een sappig stukje vlees en heerlijk bereide groentjes? Schrijf dan SUPERvlug in en zorg dat je erbij bent!

 

Waar: het parochiezaaltje van Heppen

Wanneer: Zondag 4 september 2011 van 11.30u tot 14u

Prijzen: 1 stuk vlees: €6 - 2 stukken vlees: €11

Info en inschrijving: Sara Verbeeck 0477/46 86 83

sverbeeck@cdenv.be -  www.leopoldsburg.cdenv.be  

Samen werken aan een "Super gemeente"

groepTijdens deze bestuursperiode is er al heel wat gerealiseerd en zal er nog heel wat gerealiseerd worden rond de kerkomgeving in het centrum van Leopoldsburg.

Elke mandataris van CD&V draagt zijn of haar steentje hierin bij.

Wij geven u een kort overzicht in deze editie van ons huis-aan-huisblad van Leopoldsburg.cdenv.be

Voor't kamp klopt ons hart 

beeldjeAlweer hebben wij een bijdrage gedaan aan het patrimonium en het toeristisch erfgoed van Leopoldsburg.

Vanaf 10 september 2010 kan je weer een verfraaiing vaststellen van de Koning Leopold III laan: Het beeldje van "De Soldaat".

Zo is de omgeving van de serviceflats en het rusthuis een nog meer aantrekkelijke site geworden voor bezoekers. De kunstenares van Strooiendorp, Hilde Fransen, mag terecht fier zijn op haar creatie en wij op het idee en het initiatief.

 

Jos Wouters

Gemeenteraadslid

Samen spelen in de vernieuwde speeltuin

saraspeeltuinEind mei werd er aan de kerk in het centrum gezorgd voor nieuwe speeltoestellen.

Het speeltuintje wordt omgeven door een omheining.

Kinderen kunnen er naar hartenlust spelen op een schommel, een wip wap, een klimtoestel en ook in de zandbak.

 

CD&V mama's

De verbouwingen van het CC Leopoldsburg

marleencharlotBegin september werd er gestart met de verbouwings -en uitbreidingswerken aan het Cultureel Centrum. Deze werken nemen 1 cultuur-seizoen in beslag, en ondertussen is het einde stilaan in zicht. Zo kan iedereen bij de start van het nieuwe seizoen 2011-2012 van deze vernieuwde infrastructuur genieten.

 

De volgende aanpassings- en uitbreidingswerken werden gerealiseerd:

  •  nieuwe toegang met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor andersvalide
  •  nieuwe inkom en administratieve ruimtes
  • herinrichting van de voormalige conciŽrgewoning tot administratieve ruimte
  • nieuwe inkom voor tentoonstellingsruimte
  •  uitbreiding cafetaria
  •  vernieuwing van de keuken in de cafetaria
  • vernieuwing (tijdens de zomerperiode) van het volledige sanitair

Als lid van de vzw Cultureel Centrum volgen wij alles nauwlettend mee op en mogen we terecht fier zijn op ons Cultureel Centrum.

 

Marleen Kauffmann & Charlotte Thijs

Restauratie kerk O.L.Vrouw ten Hemelopneming

kerkDe kerk O.L.V. ten Hemelopneming heeft naast haar groots monumentaal karakter ook nog een extra bijzonderheid.

Ze is ťťn van de enige kerken die eigendom is van een gemeentebestuur. En ook een goede huisvader moet zijn eigendom in goede staat houden, vandaar dat de gemeente reeds in het verleden geld voorzag en momenteel ook nog voorziet voor de renovatie.

Fase 1: Herstelling van de daken, het hooggewelf, de glasramen en de riolering.

Raming: €1.517.875(incl BTW)

Fase 2: Verwarming, elektriciteit en restauratie roerend erfgoed.

Raming: €1.146.444(incl BTW)

 

De totale kostprijs, inclusief erelonen, zal al gauw €2.895.000 bedragen, waarvan dus 80% (€2.316.000) wordt betoelaagd.

Wij voorzien dat het bedrag voor de eerste fase wordt opgenomen in het budget 2012.

Als alles goed verloopt, kunnen de werken dan uiteindelijk aanvangen.

 

Door Steyaert

Samen bouwen aan een nieuw woonzorgcentrum

zorgcentrumDankzij de accurate opvolging vandit moeilijk en belangrijk dossier voor de Leopoldsburgse senioren verloopt alles naar wens. Financieel zitten we nog steeds binnen de vooropgestelde budgetten. Op dit ogenblik lopen we ťťn maand voor op de planning zodat de opening al

in april 2012 kan verwacht worden.

Samen met jullie kijk ik er naar uit.

 

Marc Reynders

OCMW-voorzitter

Toekomst huidig woonzorgcentrum

michel schepensVoor de herbestemming van het huidig rusthuis vind ik het noodzakelijk dat we zoveel mogelijk diensten van het OCMW samenbrengen in een grote seniorencampus. Ik denk dan vooral aan de seniorendagopvang (nu gelegen in de tramstraat) en aan de uitbreiding van het huidig dienstencentrum. Met de opmaak van dit herbestemmingsdossier moet het OCMW hierin voldoende inspraak krijgen.

 

Michel Schepens

OCMW-raadslid

Leopold III laan, een jonge groene dreef

leopoldIIlaan

Wist je dat...

... de koning Leopold III laan tot ons groene erfgoed behoort?

... vele bomen ook rot en ziek waren?

... de bomen in de laan wel bijna 100 jaar oud waren?

... de laan uit eiken en linden bestond waarbij de eiken de linden overwoekerden

    en een gevaar werden voor de huizen in de straat?

... er verschillende gedichten werden geschreven over deze mooie laan?

... men al van 1987 bezig is om deze laan weer gezond te maken?

... deze jonge dreef opnieuw beplant werd met kleinbladerige

     lindebomen waarvan de Latijnse naam Tilia Cordata is ?

     (Dit staat eveneens voor gastvrij, zoals in de gemeentelijke slagzin 'Ontwapenend gastvrij.')

... in het midden van de laan kunstwerken staan, gemaakt uit de

     gekapte bomen, zoals een zwarte specht ? (Deze vogelsoort is geadopteerd door onze    

     gemeente!)

 

Hopelijk kunnen we nog generaties lang genieten van deze prachtige groene laan!

 

Sara Verbeeck

Schepen van milieu, sport en onderwijs

Leopoldsburg kent hoogste leegstand

Wouter Beke wil er iets aan doen 

 

wouterbeke'Leopoldsburg kent hoogste leegstand' titelde een krant begin dit jaar. 14 % van de winkelpanden staat leeg. In Limburg is dit gemiddeld 8 %. ' We mogen niet bij de pakken blijven zitten maar moeten een stimulerend beleid voeren' vindt Wouter Beke, schepen van financiŽn en ruimtelijke ordening.

 

We hebben een beleid waarbij we leegstand bestraffen met een belasting op leegstand. Maar we moeten ook stimuleren. Wie in het centrum van Leopoldsburg woont (Koningsstraat,

Jacoletstraat, Stationsstraat, Maarschalk Fochstraat, Nicolaylaan - tussen Koningsstraat en Stationsstraat - Koningin Astridplein, Bevrijdingsplein, Generaal Lemanstraat en Kolonel Van Heesbekestraat) kan drie soorten subsidies krijgen.

Wie investeert in 1. een aparte toegang, 2. het bewoonbaar maken van de bovenverdieping en 3. Gevelrenovatie kan per investering 1.500 euro ontvangen. Wie de drie investeringen samen doet kan maximaal 3.500 euro subsidies ontvangen. Het moet wel gaan om verbouwingen (dus geen nieuwbouw) en het moet gaan om het verbouwen van panden waar voorheen geen aparte toegang tot het eerste verdiep aanwezig was.

 

10.000 euro subsidies voor gevelrenovatie

 

We willen daarnaast nog verder inzetten op de vernieuwing van ons handelscentrum. De handelszaken in Leopoldsburg zijn immers ook vaak verouderd en er is de voorbije jaren te weinig in geÔnvesteerd. Daarom hebben we samen met Europa (via het Europees Fonds

voor Regionale Ontwikkeling) ook een project uitgebouwd om de kwaliteit van de handelszaken te vergroten. Mensen die een leegstand pand willen renoveren en dit op een ecologisch bewuste manier doen, kunnen tot 10.000 euro extra subsidie krijgen.

Meer info bij Wouter Beke,

info@wouterbeke.be

GemeentefinanciŽn zijn kerngezond

De economische crisis heeft een groot gevolg voor de rekeningen van de overheden. Maar onze gemeente bleef er goed van gespaard.

De rekening van 2010 toont aan dat er in de gewone dienst 338.000 euro minder is uitgegeven dan voorzien (252.000 euro minder aan personeel, 101.000 euro minder aan werkingskosten,

alleen overdrachten was 16.000 euro meer dan voorzien).

De inkomsten kwamen dan weer 173.000 euro beter uit dan voorzien.

Het resultaat van de gewone dienst sluit daarmee beter af dan het jaar voordien!

 

Wouter Beke

Schepen van FinanciŽn

En hoe gaan we al deze verwezenlijkingen bezoeken?
SAMEN op de fiets..... Natuurlijk!

ozeelDe plannen zijn rond dankzij de inzet van de hele CD&V ploeg o.l.v. onze toenmalige schepen van openbare werken J.P. Bogaerts. Nu is het enkel uitkijken naar de uitvoering van het fietspad.

Dit zal een verlenging worden van het fietspad aan de Boskant komende uit Korspel. Het zal langsheen belangrijke diensten lopen ter hoogte van de Koningin Maria Louisalaan zoals het Cultureel Centrum, De Post, de politie, de brandweer en het gemeentehuis, om dan vervolgens aan te sluiten op de Kerkhovenweg.

Op deze manier krijgt het fietsroutenetwerk een prachtige uitbreiding en krijgen de 'Boskanters' eindelijk wat hun al jaren beloofd is!

 

Katrien Ozeel

Voorzitter CD&V Leopoldsburg

Omdat Kampenaars belangrijk zijn!

ledenaantalAls partij willen wij mensen betrekken, mensen bevragen en mensen informeren over onze visie en doelstelling voor Leopoldsburg. Omdat hun mening belangrijk voor ons is! Wil je jezelf ook graag aansluiten bij de groeiende groep leden van CD&VLeopoldsburg of alvast wat meer info

ontvangen? Geef dan een seintje aan Sara Verbeeck, sverbeeck@cdenv.be en zij doet het nodige!

Als lokale CD&V-afdeling mogen we best fier zijn op het groeiende aantal leden, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, want 'Samen is super'!

Contactgegevens
  

Wouter Beke

Voorzitter CD&V

Wetstraat 89

1040 Brussel

tel.: 02/238 38 10 

e-mail: info@wouterbeke.be

website: www.wouterbeke.be