header Nahima Vvt
Nieuwsbrief oktober 2010
In dit nummer
Geschokt
Opening van het parlementair jaar
167.269 handtekeningen voor Waardig Werk
Discreet bevallen moet ook in België mogelijk worden
Crisis in de opvang van asielzoekers blijft duren
Op stage bij Alcatel-Lucent
Een streng maar rechtvaardig migratiebeleid
Kleur buiten de lijntjes
En het wordt... een tunnel!
België voorzitter van de Europese Unie
Ontmoeting met Zuster Jeanne Devos
Te gast bij de bloemencorso in Loenhout
Nahima in beeld
De onderhandelingen om tot een nieuwe regering te komen duren nu al meer dan 120 dagen. Dag na dag kon u volgen hoe dit verliep. Niet altijd fraai, zeker de wederzijdse verwijten aan beide kanten van de taalgrens doen de politiek geen goed. Tegen die achtergrond proberen we als parlementsleden toch ons werk te doen. Wie denkt dat we technisch werkloos zijn heeft het mis. De laatste maand was al heel druk. Ik diende reeds een heel aantal wetsvoorstellen in en werk intussen ook verder aan nieuwe. En uiteraard laat ik niet na om de bevoegde ministers en staatssecretarissen te ondervragen over actuele problemen. Verder maak ik van de gelegenheid gebruik om wat meer werkbezoeken af te leggen en een aantal mensen en belangengroepen te ontmoeten waarvoor tijdens het jaar dikwijls minder tijd is.
 

Hierbij in een notendop een overzichtje:

Geschokt

Ik kan niet anders dan geschokt zijn door de uitspraken van de Belgische aartsbisschop Lťonard. Een ziekte als aids 'gerechtigheid' noemen is echt wel een kaakslag voor iedereen die actief bezig is met het voorkomen en bestrijden van deze vreselijke ziekte. De uitspraak van de aartsbisschop mist elke nuance, iedereen gaat over dezelfde kam.

 

De Kerk sluit zich met die stelling weer eens op achter haar muren, los van de hedendaagse samenleving. Als ze nog veel van zulke uitspraken produceert, maakt ze zich op de duur ook niet meer relevant voor de gelovigen.

 

Lees hier meer

 
Opening van het parlementair jaar

201010opening parl jaarTraditioneel wordt op de tweede dinsdag van oktober (12 oktober dit jaar) het parlementaire werkjaar geopend. Normaal brengt de premier dan zijn zogenaamde 'State of the Union' waarbij hij de plannen en ambities van de regering voorstelt. Nu de onderhandelingen voor een nieuwe regering nog aan de gang zijn en de huidige regering er ťťn is van lopende zaken, kunnen de parlementaire werkzaamheden wel hervat worden, maar het is duidelijk dat het wachten is op een nieuwe regering om echt op kruissnelheid te komen en voluit beslissingen te kunnen nemen in tal van beleidsdomeinen, niet in het minst op het vlak van justitie, asiel en migratie, sociale zekerheid en werkgelegenheid, fraudebestrijding, enz.

167.269 handtekeningen voor Waardig Werk

foto waardig werkOp woensdag 6 oktober ontving ik samen met de parlementsvoorzitter en enkele collega-parlementsleden de vakbonden en ngo's. Met een bezoek aan het VBO en het Parlement sloten zij de campagne Waardig Werk af. Ze presenteerden de 167.269 handtekeningen die ze tijdens hun tweejarige campagne ophaalden en legden een aantal duidelijke eisen op tafel.

Twee jaar lang voerde een coalitie van vakbonden en ngo's, aan Vlaamse kant bestaande uit 11.11.11, ACV, ABVV, ACLVB, Oxfam-Solidariteit en Wereldsolidariteit, campagne rond het thema waardig werk. Ze wisten waarmee een breed publiek te bereiken: in totaal tekenden 167.269 mensen de petitie voor Waardig Werk! Er werden al heel wat zaken gerealiseerd maar er rest ons nog veel werk. Dat blijft broodnodig in tijden van crisis, want de helft van alle werknemers wereldwijd is nog altijd straatarm.

Lees hier meer

Discreet bevallen moet ook in BelgiŽ mogelijk worden

babyOp 6 oktober liet een moeder in Gent haar pasgeboren baby achter op een parking. Dit veroorzaakte veel ophef in de media en heropende het debat omtrent het discreet of anoniem bevallen Ik diende met steun van heel wat collega's een wetsvoorstel in dat hieraan tegemoet moet komen. Wij pleiten voor de zogenaamde discrete bevalling waarbij vooraf met de moeder wordt afgesproken dat ze - indien ze echt geen andere uitweg ziet - haar baby onmiddellijk na de bevalling zal afstaan voor adoptie.

In dat systeem worden de gegevens van de moeder niet vermeld op de geboorteakte en discreet bewaard door de centrale adoptieautoriteiten. Die spelen brievenbus tussen moeder en kind dat later toch contact wil opnemen, om het even om welke reden. Weigert de moeder dit, dan is het aan de rechter om de knoop door te hakken, nadat hij de belangen van moeder en kind heeft afgewogen. Ook de rechten van de vader worden in mijn wetsvoorstel beschermd. Ik hoop dat we dit debat nu weldra kunnen voeren in het parlement zodat er eindelijk een alternatief bestaat voor zulke gevallen.

 Lees hier het wetsvoorstel.

Crisis in de opvang van asielzoekers blijft duren

In de kamercommissie Binenlandse Zaken kwamen staatssecretarissen Courard en Wathelet toelichting geven over de crisis in de opvang van asielzoekers. De huidige problemen in de opvang werden al langer voorspeld en ik waarschuwde de bevoegde staatssecretarissen al vele malen om actie te ondernemen tegen deze mensonwaardige taferelen.

Als de huidige stijging zich voortzet zal men tegen het eind van dit jaar minstens 3.000 extra opvangplaatsen moeten voorzien om taferelen zoals vorig jaar, waarbij gezinnen midden in een strenge winter op straat werden gezet, te vermijden. Men denkt hierbij o.a. aan militaire zones waarop men dan wooncontainers kan zetten. Dit i.s.m. het Rode Kruis. Daarnaast zullen al de OCMW's aangemoedigd worden om vrijwillig extra plaatsen te voorzien in LOI's (Lokaal Opvang Initiatief). Uiteraard wordt dit volledig terugbetaald door de federale overheid. 

Op stage bij Alcatel-Lucent

alcatel-lucentAls federaal volksvertegenwoordiger neem ik elk jaar deel aan de bedrijfsstages die door VOKA georganiseerd worden. Deze gingen de afgelopen jaren ondermeer door bij Degussa (nu Evonik), Opel Antwerpen, Care, Klina ziekenhuis en Janssens Pharmaceutica. Dit jaar liep ik een aantal dagen stage bij Alcatel-Lucent. Door een gevarieerd programma en verschillende contacten op alle niveaus probeer ik me in te leven in de structuur van het bedrijf. Als volksvertegenwoordiger vind ik dit een uitstekende kans om contacten met de bedrijfswereld uit te bouwen en zo zaken te ontdekken die ik kan meenemen in mijn werk als parlementslid. Op basis van deze contacten realiseerde ik o.m. de RSZ-korting voor innovatiepremies en werkte ik onlangs een wetsvoorstel uit m.b.t. de aansprakelijkheid bij onderaannemers. De dagen bij Alcatel-Lucent leverden mij alvast een goede kijk op de mogelijkheden op het vlak van e-health.

Een streng maar rechtvaardig migratiebeleid

Op het domein van asiel en migratie werd ik verder aan de verstrenging van de snel-Belg-wet door de toevoeging van de integratiebereidheid van diegenen die de Belgische nationaliteit willen verwerven en het migratieneurtaal maken van de snel-Belg-wet zodat het bekomen van die Belgische nationaliteit niet meer vanuit het buitenland kan gebeuren.

In een ander wetsvoorstel streef ik het aanscherpen van de voorwaarden voor gezinshereniging na. In ons rechten-en-plichtenverhaal is het logisch dat het recht op de uitbouw van een gezinsleven moet gevrijwaard worden, maar hier horen ook plichten bij. Gezinshereniging met een partner uit een ander land moet dus kunnen maar de vreemdeling of de Belgische onderdaan die hierom verzoekt moet ook deze partner en/of kinderen ook zelf kunnen onderhouden. Vandaar dat wij voortaan vragen dat de gezinshereniger beschikt over een aangepaste woning, voldoende bestaansmiddelen uit arbeid om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden zodat zij niet ten laste van het sociaal zekerheidssysteem vallen en de nieuwkomers zich inschrijven in een inburgeringstraject.

Kleur buiten de lijntjes

kleur buiten de lijntjesOp 14, 15 en 16 september organiseerde Vrouw & Maatschappij voor de tweede maal 'Kleur buiten de lijntjes'. Een politieke stage voor jonge vrouwen die geÔnteresseerd zijn in politiek.

Met debatten, getuigenissen, workshops en een rondleiding in het Vlaamse, Federale en Europese parlement kregen de verschillende deelnemers een beeld van hoe de politiek werkt. Zelf begeleidde ik een aantal deelnemers en gaf ik een getuigenis van hoe ik mijn eerste stappen zette in de politiek.

En het wordt... een tunnel!

antwerpenDe Vlaamse regering bereikte op 22 september een akkoord over de ontsluiting van de Antwerpse ring die mobiliteit en leefbaarheid verzoent. Ze bevestigde daarmee opnieuw dat Vlaanderen ook in moeilijke dossiers knopen kan doorhakken en oplossingen kan uitwerken voor complexe uitdagingen.

De Vlaamse regering koos voor een goede oplossing, omdat deze een doeltreffend antwoord biedt op een belangrijke mobiliteitsknoop voor Vlaanderen en tegelijk de leefbaarheid voor de Antwerpenaren respecteert. Vooral de keuze om ook de mobiliteit in de zuid-oostrand aan te pakken door de ondertunneling van de R11 prominent op te nemen in het Masterplan 2020, is een verbetering voor de leefbaarheid in die regio (Morstel, Borsbeek, Kontich, Hove).

BelgiŽ voorzitter van de Europese Unie

Europese unieTot eind dit jaar is ons land voorzitter van de Europese Unie. Voor veel mensen is de EU ver van hun bed, maar Europa beslist wel over dossiers uit ons dagelijks leven.  Onze voeding, onze veiligheid, onze auto's, onze justitie, onze fabrieken, onze gezondheid, onze banken en ons geld, onze gas- en elektriciteitsrekeningen, onze schooldiploma's. Europa is overal.  In mijn werk als volksvertegenwoordiger merk ik dat de Europese Unie (EU) ons zeer sterk beÔnvloedt. Want ook werk, kinderopvang en asiel- en migratie worden door Europa mee bepaald.

 Lees hier meer.

Ontmoeting met Zuster Jeanne Devos

zuster jeanne devosOp de viering van het afscheid van Jan Renders op 9 september had ik het geluk en de eer een gesprek te hebben met zuster Jeanne Devos. Ze is al jaren wereldberoemd voor haar strijd tegen armoede en kindermisbruik en richtte de organisatie National Domestic Workers Movement op, die zich ontfermt over straatkinderen en misbruikt huispersoneel.

Ze gaf me ťťn van haar boekjes en volgend tekstje wil ik jullie niet onthouden:

I sleep on the kitchen floor that

I have swept all day,
I eat what is left of the food

I have cooked

    I work the whole day and sometimes during the night

                                                               For the comfort and happiness of others

                                                                   Today I think could I have a little too? 

In oktober gaat Jeanne Devos op tournee op vijf plaatsen in Vlaanderen. Op 18 oktober is ze te gast in Antwerpen met een straffe getuigenis over hoe de Indiase Beweging van huispersoneel opkomt voor huisarbeid(st)ers die zo vaak uitgebuit worden. Pia Stalpaert van ACV Voeding en Dienstenen Bart Verstraeten van Wereldsolidariteit kijken naar de situatie in BelgiŽ en het lot van huisarbeid(st)ers in de rest van de wereld.

ACW-Antwerpen nodigt u uit op maandag 18 oktober om 19.30 uur in de Auditorium De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen. Iedereen van harte welkom!

Te gast bij de bloemencorso in Loenhout

bloemencorsoOp zaterdag 11/9 was ik te gast in Loenhout waar haast alle inwoners druk in de weer waren met de voorbereiding van de jaarlijkse bloemencorso.

De Bloemencorso van Loenhout is een stoet van sierlijke praalwagens die fantasierijke en creatieve onderwerpen uitbeelden. Deze bloemenwagens bestaan uit duizenden kleurrijke dahlia's en worden allen gebouwd door de Loenhoutse inwoners.

Creativiteit, festiviteit, samenhorigheid en competitie vormen de basis van de Corso.

De creativiteit die getoond word met de overweldigende praalwagens kent zijn gelijke niet. Ieder jaar opnieuw worden nieuwe onderwerpen op een betoverende manier uitgebeeld.

De Loenhoutse Bloemencorso is bovenal een enorm feest. Straatamusement, drumbands, vendeliers, figuranten, clowns, acrobaten, dranktentjes, een kinderfoor enzovoort zorgen voor een immens totaalspektakel dat opgebouwd is rond de prachtige bloemen.

De praalwagens zijn het resultaat van belangeloze samenhorigheid. GeŽngageerde en dynamische mensen uit 13 Loenhoutse buurtschappen werken een hele zomer samen om tot een prachtig resultaat te komen op de 2de zondag van september.

Nahima in beeld

bloemencorso1  in beeld
Ook de allerkleinsten maakten een eigen                  Uitreiking van de medailles op de foto-
praalwagen voor de bloemencorso van Loenhout.
       tentoonstelling van Fotokring Brafodia (24/9/2010)
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be

Nu ik van de Senaat naar De Kamer verhuisd ben, zijn ook mijn contactgegevens aangepast.
Als u zelf zou verhuizen of veranderen van e-mailadres mag u dit uiteraard ook steeds doorgeven.

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!