Nahima Lanjri
Nieuwsbrief verkiezingen 2010
In dit nummer
Verkiezingen 13 juni
VERKIEZINGEN 13 JUNI
  
De campagne loopt dezer dagen op volle toeren. Waar en hoe ik campagne voer, ziet u hier. Zoals u al weet sta ik op de 3de plaats op de Antwerpse Kamerlijst. De voorbij legislatuur zat ik in de Senaat. Daar zette ik mij steeds in voor een warme, sociale samenleving, met kansen voor iedereen. Ik kon heel wat van mijn voorstellen rond een sterke sociale zekerheid, betaalbare gezondheidszorg, gezinsbeleid en gelijke kansen voor M/V en een humaan asiel- en migratiebeleid op de politieke agenda zetten en realiseren.  U heeft mijn werk de voorbije jaren steeds van nabij kunnen opvolgen via mijn e-nieuwsbrieven en website.

 

U kan de kieslijsten met al onze kandidaten hier terugvinden. Via deze nieuwsbrief wil ik van de gelegenheid gebruik maken om enkele onder hen voor te stellen. Sommigen zijn reeds vaste waarden, anderen zetten hun eerste stappen in de nationale politiek. Maar allemaal zijn het gedreven mensen die vooruit willen.

 

Op de Kamerlijst voor de kieskring Antwerpen wil ik graag de volgende kandidaten voorstellen. De eerste vier kandidaten zijn uittredende Kamerleden:

ingevervotteInge Vervotte: Inge is onze lijsttrekster in Antwerpen. Ze is al jaren een vaste waarde in de nationale politiek, als minister en als parlementslid. In de laatste regering liet ze zich opmerken als minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Daarnaast is ze vooral begaan met alle sociale dossiers: pensioenen, gezondheidszorg, sociale zekerheid en werkgelegenheid. Meer info vind je op www.ingevervotte.be
verherstraetenServais Verherstraeten: 2de plaats. Servais was in de voorbije legislatuur onze fractieleider in de Kamer. Daar verdedigde hij met verve onze zaak. Ten allen tijde blijft hij overtuigd van de noodzaak van dialoog en debat. Hij wil ook blijven hameren op het belang van onze welvaart en het welzijn van iedereen. Zijn website is www.verherstraeten.be
jef vandenberghJef Vandenbergh: 4de plaats. Jef is een jonge, sportieve papa uit Kalmthout. Ik heb hem leren kennen als jongeren-voorzitter in de Antwerpse regio, ondertussen heeft hij zich ontpopt tot CD&V-verkeers-specialist in de Kamer. Als je bekommernis uitgaat naar verkeersveiligheid en  stipte treinen, ben je bij hem aan het juiste adres! Maar hij beperkt zijn werk zeker niet tot mobiliteit alleen. Meer vind je op www.jefvandenbergh.be  
kristof waterschootKristof Waterschoot: Kristof is de 1ste opvolger op de lijst.Hij kwam goed een jaar geleden in de Kamer en liet zich daar meteen opmerken door het doordrukken van de verlenging van de crisismaatregelen voor de arbeidsmarkt. Hij pleit verder voor meer werkgelegenheid door ondersteuning van de economie, voor rechtvaardige belastingen en voor garanties voor onze pensioenen en onze gezondheidszorg. Meer info vind je op www.kristofwaterschoot.be 
nele moortgatNele Moortgat: Nele staat op de 7de plaats. Ze is gehuwd met Dieter en trotse moeder van Elise. Ze werkt op het kabinet van Kris Peeters en is ook schepen in Schelle. Daar heeft ze vooral gewerkt aan de vernieuwing van enkele straten en de aanleg van een rotonde, de hernieuwing van het containerpark, het opstellen van het jeugdbeleidsplan, het opstarten van de mondiale raad,...
robin van der lindenRobin Van der Linden: Robin staat 8ste op de lijst. Robin zet in op democratie en participatie, sociale zekerheid, huisvesting en duurzame ontwikkeling. Hij is "oneindig" geŽngageerd, doorzettend en creatief. Hij is ook een kersvers vader.
griet van olmenGriet Van Olmen: Griet staat op de 17de plaats op de Kamerlijst. Ze is afkomstig uit Nijlen en zet zich in voor een leefbare, werkbare, aangename leefomgeving.
carl verelst

Carl Verelst: Graag stel ik Carl uit Heist-op-den-Berg aan u voor. Carl is in Heist schepen van jeugdzaken, leefmilieu en mobiliteit. Ook in zijn beroepsleven is hij een bruggenbouwer. Hij combineert zijn wortels in het verenigingsleven met de doelgerichtheid van het bedrijfsleven. Stuur hem op 13 juni naar het federaal parlement: stem voor Carl op de 10de plaats voor CD&V op de kamerlijst. www.carlverelst.be

RachidaRachida Setti: Deze moeder uit Berchem staat op de 13de plaats. Ze is een gepensioneerd markthandelaar die opkomt voor de rechten van (migranten)vrouwen. Ze geeft nooit op!

lieve struyfLieve Struyf: Lieve woont in Schilde en staat op de 15de plaats. Haar voornaamste zorg is uw pensioen. Iedereen zal wat langer moeten werken om aan allen een behoorlijk pensioen te kunnen geven.
Marleen De BruynMarleen De Bruyn: Marleen staat op de 21ste plaats. Ze is al van haar 18 actief bij CD&V. Als OCMW-raadslid in Rumst trekt het sociaal beleid haar aandacht. Ze wordt gewaardeerd om haar rechtlijnigheid en haar humor.

Sonja JanssensSonja Janssens: Sonja staat op de 23ste plaats. Ze is voorzitster van CD&V Kapellen. Haar doel is met haar sociaal engagement te werken aan een duurzame samenleving. Politiek is immers een instrument om een maatschappij te creŽren waar het "goed leven" is.

Philip HeylenPhilip Heylen: Philip is onze lijstduwer. Hij geeft zijn enthousiasme voor Antwerpen niet op. Als schepen voor cultuur en toerisme houdt hij niet op Antwerpen te verbinden met de mensen die er wonen en mensen die er komen. "Ik geef de Antwerpse creativiteit niet op. Een stad is nooit af. Ik geef onze blik op de wereld niet op. Alleen wie verder kijkt dan de eigen kerktoren, kan kwaliteit blijven leveren. www.philipheylen.be

an vyldersAnn Vylders: Ann staat als 6de opvolger op de lijst. Als districtsschepen voor cultuur- en seniorenbeleid zet ze zich in voor onze verenigingen en kent ze heel goed de uitdagingen van de 55-plussers. www.annvylders.be 
gaston van ticheltGaston Van Tichelt: Gaston staat op de 9de plaats bij de opvolgers. Hij ijvert voor meer geld voor brandweer en politie. Ook wilt hij jonge gezinnen en sterke verenigingen helpen via een daadkrachtige overheid.
katrien SchrijversKatrien Schryvers: Als Vlaams parlementslid ondersteunt Katrien Schryvers de lijst van op de 10de plaats bij de opvolgers. Vůůr zij Vlaams parlementslid werd, maakte zij zelf deel uit van het federaal parlement. Daar werkte ze aan een betere bescherming voor huurders, modernisering van de wetgeving inzake het huwelijk, en lag ze inzake berekening van onderhoudsgelden mee aan de basis van een mogelijke leeftijdstoeslag en kindrekening. Sinds juni 2009 is zij Vlaams parlementslid. Vanuit dezelfde overtuiging en met dezelfde klemtonen. Dat is wat Katrien typeert. Meer over Katrien en haar werk lees je op www.katrienschryvers.be
Ward KennesWard Kennes: Ward staat op de 11de opvolgersplaats. Hij is burgemeester van de mooie gemeente Kasterlee. Hij wordt gedreven door respect voor de mens, voor wat organisch is gegroeid en voor de menselijke creativiteit. www.wardkennes.cdenv.be  
 
Kris PeetersKris Peeters: Kris duwt de lijst bij de opvolgers. Ik moet nauwelijks nog voorgesteld worden. Zijn luisterbereidheid, no nonsensstijl en resultaatgerichte aanpak genieten respect bij vriend en tegenstander. Als Vlaams minister-president beseft hij als geen ander dat de Vlaamse regering nog beter kan presteren binnen een dringend te hervormen federale staat. Een constructieve maar vastberaden dialoog met de Franstaligen biedt daartoe de beste garantie. Daarom steunt Kris ons op deze lijst. Zie ook www.krispeeters.be

Ook wil ik graag enkele van mijn oud-collega's in de Senaat voorstellen, samen met enkele nieuwe gezichten op de lijst:

 

marianne thyssen

Marianne Thyssen: "In economisch moeilijke tijden is volharding vereist om het schip door de storm te gidsen. Opgeven staat niet in ons woordenboek. We geven de dialoog niet op, omdat het de enige manier is om Vlaanderen de nodige armslag te geven. We geven onze welvaart niet op. We geven onze solidariteit niet op, omdat we niet geloven in ieder-voor-zich. We zetten in op een beschaafde politiek, omdat dit onze huisstijl is. Wij kiezen er voor om ķw toekomst nooit op te geven. Wie voor CD&V kiest, kiest voor een weg die Vlaanderen vooruit helpt".  Marianne Thyssen, lijsttrekker Senaat. www.mariannethyssen.be

sabine de bethuneSabine de Bethune: Sabine staat op de 3de plaats. Ze is geŽngageerd, volhardend en creatief. Kortom, typisch het sterrenbeeld Kreeft. Ze is senatrice sinds 1995 en was de voobije legislatuur ook voorzitster van de CD&V-senaatsfractie. Haar speerpunten zijn gelijke kansen, kind en gezin, gezond leven en Noord-Zuid solidariteit. www.sabinedebethune.be

wouter bekeWouter Beke: Als ondervoorzitter van CD&V staat Wouter op de 4de plaats. "Als jonge papa maak ik me zorgen over de toekomst van onze welvaart. Hoe zal Vlaanderen eruit zien als zij even oud zijn als ik? Welke bedrijven zullen we dan nog hebben?" www.wouterbeke.be

 

els schelfhoutEls Schelfhout: Els staat op de 6de plaats op de Senaatslijst. Ze is moeder van vier kinderen en woont in Hamme. In alle omstandigheden blijft ze zichzelf: kritisch, rechtdoor, met scherpe en zachte kantjes. www.elsschelfhout.be

 

elke tindemans

Elke Tindemans: Elke staat op de 7de plaats. Ze houdt zich voornamelijk bezig met mensenrechten, heel breed bekeken. Als vrouw en moeder heeft ze extra aandacht voor onze jeugd, onze toekomst. Ze zet zich dan ook graag in voor hen, zowel binnen als buiten de politiek. www.elketindemans.be

dirk claesDirk Claes: Dirk is 1ste opvolger op de Senaatslijst.Hij heeft als bekendste strijdpunt een rookvrije horeca mťt goede rookfaciliteiten. Daarnaast ijvert Dirk voor het optrekken van de laagste pensioenen en een goed statuut voor vrijwilligers. In de Senaat wil hij zich blijven inzetten voor een sterke politie, brandweer en meer veiligheid op straat en in het openbaar vervoer. Bovendien wil Dirk het WK Voetbal in 2018 naar BelgiŽ halen!  Dirk is naast senator ook burgemeester van Rotselaar-Werchter en herbergier. www.dirkclaes.be

els van hoofEls van Hoof: Els staat als 2de opvolger op de Senaatslijst. Ze is schepen in Leuven en voorzitster van de CD&V-vrouwen. Sinds 2009 ijvert ze in de Senaat voor een waardig pensioen en meer zorgverlof, voor de aanpak van seksueel misbruik en voor waardig werk in het Zuiden. www.elsvanhoof.be  

etienne schouppeEtienne Schouppe: Etienne is lijstduwer. In discrete onderhandelingen heeft hij als staatssecretaris voor Mobiliteit het aartsmoeilijke dossier over geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem opgelost. Na 10 jaar oeverloze discussies en juridische onzekerheid heeft hij een akkoord bereikt dat een compromis vormt tussen ecologie en economie. www.etienneschouppe.be 

petra de wildePetra De Wilde: Petra staat op de 11de plaats. Deze politica werd geboren in Brussel, groeide op in Morstel en woont nu in Kontich. Bij haar lieve adoptieouders kende ze een heerlijke jeugd. Ze heeft veel pit en levensrealisme en is een doorzetter. Ze heeft een groot hart voor kinderen en wil iedereen de kans geven om van het leven te genieten.

marc wellensMarc Wellens: Marc is afkomstig uit Brasschaat en staat op de 16de plaats. Blijven doorgaan is hem op het lijf geschreven.  Al jaren is hij als vroegere schepen en nu gedeputeerde van Welzijn steun en toeverlaat van vele mensen, vele sociale projecten. Wars van regelneverij gaat hij steeds resoluut voor oplossingen. Zijn Antwerpse directe stijl en groot hart kunnen we ook in Brussel goed gebruiken.

wivina demeesterWivina Demeester-De Meyer: 13de Opvolger. Deze politica heeft een zeer lange staat van dienst. Ze was meermaals minister en zetelde in verschillende parlementen. Ik heb mijn eerste stappen in de nationale politiek gezet op ťťn van haar kabinetten, waar ze me de mogelijkheid gaf ervaring op te doen. Ze is afkomstig uit Zoersel en staat op de 13de plaats bij de opvolgers. www.demeester.com.

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1009 Brussel 
Tel: 02/501 70 42

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!