headerbekedef
 
 
Nieuwsbrief Wouter Beke                                                           maart 2010 
 
Acties ten voordele van Haïti in Leopoldsburg
 
haitiNaar aanleiding van de milieuramp in Haïti beloofde de gemeente Leopoldsburg ook zijn steentje bij te dragen. Daarom werd op het schepencollege beslist om de opbrengsten van alle acties in Leopoldsburg georganiseerd ten voordele van Haïti te verdubbelen.
 
Alvast aan iedereen die hieraan meehielp een welgemeende dankjewel.
Hierbij een kort overzicht van de reeds plaatsgevonden acties:
 
·         tombola nieuwjaarsreceptie Humanistische Jongeren
·         wafelbak Arbeidszorgcentrum De Oogst
·         geldinzamelingen kerken van Leopoldsburg tijdens de mis
·         storting van de Lions Club van Leopoldsburg
·         wafelbak onthaalmoeder Heidi Jordens met kindjes
·         verzoeknummers aan €2 in cafés The Jam en de Crush
·         helft van appelverkoop St-Michiel tvv de Damiaanactie als steun voor Haïti
·         Ulysses ism de harmonie "De Weegalm"  het muziekevenement "Pop meets Classics"
·         ontbijtmandenverkoop Valentijn door fam Mensch-Thoelen,
·         pizzaverkoop Koninklijk Atheneum
·         oproep Rode Kruis Leopoldsburg dmv collectebussen
·         drank kantine en winstpremies Volleybalclub Avanti Leopoldsburg
5 maart fuif tvv Haïti
 

haiti fuifOp vrijdag 5 maart gaat er in het Buurthuis van Heppen een fuif door die door de jeugd van Leopoldsburg wordt georganiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur. Optredens zijn er onder andere van Squadra Bossa ft. Livingstoon en Ikeman & Funky T. Vanaf 21u is iedereen welkom! Alle opbrengsten gaan integraal naar de slachtoffers in Haïti. Inkom: €5

Sociaal objectief gemeente Leopoldsburg

sociaal objectiefDe Gemeenteraad legde gisteren het sociaal objectief voor de gemeente Leopoldsburg vast en wil 97 bijkomende sociale koopwoningen en 66 bijkomende sociale huurwoningen. Het Vlaams decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 verplicht de lokale besturen de sociale objectieven vast te leggen inzake huur- en koopwoningen en dit tegen 2020. Het totale sociale woonaanbod voor heel Vlaanderen heeft het Vlaams Parlement vastgelegd op 65 000 woningen.  Voor Limburg betekent dit dat er tegen 2020 5 590 sociale huurwoningen, 3 150 sociale koopwoningen en 150 sociale kavels moeten zijn.  Op basis van het aantal huishoudens heeft de provincie Limburg voor elke gemeente hiervan een verdeling gemaakt en een bindend sociaal objectief vastgelegd, rekening houdende met het bestaande sociale huurpatrimonium. Lees verder
Recordsubsidies voor zonnepanelen
 

zonnepaneelIn 2009 zijn er 109 subsidiedossiers voor zonnepanelen aangevraagd.  Dit is een stijging met 570 % in vergelijking met 2008.  Dit betekent dat er we bij een begrotingswijziging 25 000 euro zullen moeten voorzien om deze subsidies uit te betalen.

We hadden een sterke toename verwacht van de subsidieaanvragen, maar dit overtreft de verwachtingen en dus zullen we extra geld moeten voorzien.  In totaal zullen we in 2009 voor circa 68 000 euro aan subsidies uitkeren.

 

In totaal worden vandaag 2 % van de gezinnen in Leopoldsburg voorzien van elektriciteit op zonne-energie.  In totaal gaat het om 122 gezinnen samen goed voor 425 000 kWh.  Zij besparen hiermee samen 136 ton CO².  Het gemeentebestuur zelf geeft ook het goede voorbeeld want investeerde vorig jaar in zonnepanelen op de nieuwe bibliotheek wat een jaarlijkse opbrengst geeft van 20 400 kWh.

Economische crisis zorgt voor 55% minder bouwvergunningen voor nieuwe woongelegenheden in Leopoldsburg
 
bouwvergunning2009 is afgesloten met een sterke terugval van het aantal bouwvergunningen dat het gemeentebestuur van Leopoldsburg heeft afgeleverd. Het aantal bouwvergunningen voor eengezinswoningen is met 25 % teruggelopen en zit op het laagste niveau sinds 2005 (van 46 in 2008 naar 34 in 2009). Maar vooral de meergezinswoningen en appartementsbouw is sterk teruggelopen. In 2008 werden er nog voor 64 woongelegenheden bouwvergunningen afgeleverd, in 2009 is dit teruggevallen tot 15. Dit is dus een terugloop met bijna 75 %. In totaal werden er dus met andere woorden voor 49 nieuwe woongelegenheden bouwvergunningen afgeleverd terwijl dat dit het jaar voor dien nog 110 woongelegenheden was.

Lees meer

Leopoldsburg ruimtelijk ontvoogd!
  

ontvoogdingHet decreet van 18 mei 1999 op de Ruimtelijke Ordening bepaalt dat gemeenten een grote autonomie kunnen krijgen voor het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingvergunningen.

Voor deze autonomie (of ontvoogding) moeten de gemeentebesturen aan vijf voorwaarden voldoen: ze moeten beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een plannenregister, een vergunningenregister en een register op onbebouwde percelen.

 

Na een jarenlange procedure is de ruimtelijke ontvoogding van de gemeente Leopoldsburg vanaf nu dus een feit.  Dit betekent enerzijds dat de gemeente nu zelf meer verantwoordelijk wordt voor de behandeling van stedenbouwkundige aanvragen.  Anderzijds gelden vanaf nu kortere en bindende termijnen voor het verleden van een vergunning.  Voor stedenbouwkundige aanvragen bedraagt de termijn 75 dagen in plaats van 105 dagen.  Bij een openbaar onderzoek kunnen daar 30 dagen bijkomen. De voorbije maanden is de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening voorbereid op deze procedure en de nieuw termijnen.  Dit alles moet de dienstverlening naar de burger ten goede komen.

Stebo organiseert infoavond over premies en subsidies ivm wonen
  

stebo

Iedereen woont graag goed en probeert dit naar zijn eigen mogelijkheden te doen. De een bouwt een huis, de ander renoveert of huurt. Vaak is dit een grote investering en als je hiervoor wat geld kan terugkrijgen, is dit altijd mooi meegenomen. Met de start van het nieuwe jaar zijn er verschillende veranderingen mbt de premies. Kom alles te weten tijdens een van de infoavonden.

 

Ben je aan het bouwen/renoveren of heb je plannen in die richting, dan kom je zonder twijfel in aanmerking voor één of meerdere premies.

Naast de premies vertellen we u o.a. ook voor welke werken u al dan niet een architect nodig hebt en wanneer er een bouwaanvraag vereist is. 

 

Kom alles te weten over het aanbod van premies en subsidies op de infoavond georganiseerd ism STEBO :

- maandag 15 maart in de raadzaal in het gemeentehuis

- maandag 22 maart in de Vergaderzaal in het Buurthuis in Heppen De infoavond is gratis en start telkens om 19u30.

 

Meer info

Infocentrum wonen Leopoldsburg (Stebo)

Koningsstraat 51 - 3970 Leopoldsburg - tel. 011 81 20 43 - website

permanentie: elke donderdag van 9u30 tot 11u30 in het Sociaal Huis.
Kijk regelmatig op de website  voor het laatste nieuws van Wouters politieke bezigheden.
Contactgegevens
 

Wouter Beke

CD&V-senaatsfractie

Paleis van de Natie, bureau 2124

Natieplein 1

1009 BRUSSEL

tel.: 02/501 76 22 

e-mail: info@wouterbeke.be